4.2 Rozložení přírůstku získaného nákupem podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 209 14. lékař. vědy, zdravotnictví 40
2. filozofie, psychologie 114 15. technika 14
3. náboženství, teologie 32 16. zemědělství, lesnictví 4
4. sociologie, statistika 59 17. domácí hospodaření 1
5. politika, ekonomie 217 18. řízení a organizace 15
6. právo, veřejná správa 48 19. urbanismus, architektura 40
7. vojenství 8 20. výtvarné umění 79
8. pedagogika, školství 27 21. hudební umění 171
9. obchod, cestovní ruch 49 22. hry a sporty 2
10. etnografie 9 23. literárání věda 83
11. filologie, jazyky 127 24. geografie 54
12. matematika 23 25. historie 241
13. přírodní vědy 78 26. beletrie 242