5.2 Rozložení přírůstku CD-ROM podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 30 14. lékař. vědy, zdravotnictví 1
2. filozofie, psychologie 1 15. technika 0
3. náboženství, teologie 0 16. zemědělství, lesnictví 0
4. sociologie, statistika 4 17. domácí hospodaření 0
5. politika, ekonomie 2 18. řízení a organizace 0
6. právo, veřejná správa 3 19. urbanismus, architektura 0
7 vojenství 1 20. výtvarné umění 1
8. pedagogika, školství 2 21. hudební umění 0
9. obchod, cestovní ruch 1 22. hry a sporty 0
10. etnografie 0 23. literární věda 2
11. filologie, jazyky 2 24. geografie 31
12. matematika 1 25. historie 6
13. přírodní vědy 84 26. beletrie 0