1.3 Rozložení celkového přírůstku podle určení:

k.j.
1. národní konzervační fond 1 399 12,3%
2. studovna a příručky celkem
z toho:
1 809 16,0%
BMO (všeobecná studovna)
SSPV (studovna společenských a přírodních věd)
BMMS (studovna rukopisů a starých tisků)
BMMus (studovna hudebního oddělení)
BMP (studovna vědeckých pracovníků)
RC (Referenční centrum)
ostatní
259
369
333
433
116
228
71
3. univerzální knihovní fond (včetně fondu OSN) 8 106 71,7%