2.3 Rozložení přírůstku získaného výměnou podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 429 14. lékař. vědy, zdravotnictví 32
2. filozofie, psychologie 228 15. technika 6
3. náboženství, teologie 93 16. zemědělství, lesnictví 18
4. sociologie, statistika 121 17. domácí hospodaření 3
5. politika, ekonomie 508 18. řízení a organizace 3
6. právo, veřejná správa 214 19. urbanismus, architektura 37
7. vojenství 23 20. výtvarné umění 183
8. pedagogika, školství 98 21. hudební umění 131
9. obchod, cestovní ruch 60 22. hry a sporty 5
10. etnografie 130 23. literárání věda 336
11. filologie, jazyky 284 24. geografie 60
12. matematika 80 25. historie 793
13. přírodní vědy 775 26. beletrie 437