Sledované statistické ukazatele v oblasti poskytování služeb NK ČR za rok 1999

Sledované položky Hala
služeb
Odd.
studoven
ORMS Odd.
periodik
Celkem
základ.
služby
Odd.
rukopisů
a st. tis.
Hudební
oddělení
Národní
konzerv.
fond
Odbor
knihov-
nictví
Slovanská
knihovna
Archiv
NK ČR
Ostatní NK ČR
Celkem
Protokolované výpůjčky
z toho:
86 651 291 045 12 095 98 540 489 141 14 301 21 993 1 224 22 567 48 070 12 x 597 308
absenční
prezenční
75 944
10 707

291 045
4 333
8 572
1 266
97 274
81 543
407 598
7
14 294
708
21 285

1 224
10 264
12 303
20 830
27 240
10
2
x 597 308
Registrovaní čtenáři 34 124 x x x 34 124 x x x x 1 510 x x 35 634
Nové průkazy 8 035 x x x 8 035 x x x x x x x 8 035
Prolongované průkazy 17 381 x x x 17 381 x x x x x x x 17 381
Povolení ke vstupu do studoven 8 708 x x x 8 708 x x x x x x x 8 708
Čtenářské návštěvy 570 000 146 009 22 625 22 489 761 123 4523 6 600 130 4 619 19 842 47 15 626 812 510
Registrované informace 90 564 36 139 30 088 461 157 252 259 5400 214 2 717 8 732 39 x 174 613
Rešerše s využitím VT x x 92 x 92 x x x 2 629 x x x 2 721
Objednávky podané čtenáři v Hale
z toho vyřízeno kladně
377 530
286 966
x x x 377 530
286 966
x x x x   x x 377 530
286 966
Požadavky na meziknihovní služby
z toho objednáno v zahraničí
x x 37 211
8 320
x 37 211
8 320
x x x x 259
9
x x 37 470
8 329
Záznamy na rezervaci výpůjček 4 852 x x x 4852 x x x x 1457 x x 6 309
Upomínky přes advokátní poradnu 110 x x x 110 x x x x 6 x x 116
Kopie na samoobsluž. přístrojích 474 461 x x 86 337 560 798 x x x x 39 925 x x 600 723
Retrokonverze živého fondu pro
automatizovaný výpůjční systém
x x x x 38 727 x x x x 4 054 x x 42 781