Základní služby NK ČR v číslech od roku 1992 do roku 1999
(služby soustředěné v odboru služeb a v odd. periodik)

Sledované položky 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
počet i počet i počet i počet i počet i počet i počet i počet i
Protokolované výpůjčky (všechny registrované absenční a prezenční výpůjčky, včetně výpůjček realizovaných v průběhu poskytování reprogr. a meziknihovních služeb) 455 127 100 431 884 95 443 044 97 463 548 102 463 193 102 537 284 118 483 143 106 489 141 107
Registrovaní čtenáři (všechny nově vystavené
čtenářské průkazy, resp. čtenářské průkazy s obnovenou platností a povolení ke vstupu do studoven)
26 954 100 18 066 67 35 751 133 24 194 90 26 028 97 27 881 103 27 430 102 34 124 127
Čtenářské návštěvy (návštěvníci čtenářských prostor, včetně návštěvníků vzdlávacích akcí, odborných porad a seminářů) 477 136 100 435 139 91 447 361 94 450 434 94 715 836 150 700 741 147 593 709 124 761 123 160
Registrované informace (všechny písemné bibliografické informace a iniciativní bibliogr. informační služby, resp. informace ze soub. katalogů, komentované odkazy pro čtenáře, jednotlivé záznamy v rešerších) 82 949 100 142 399 172 149 815 180 171 503 207 133 916 161 131 455 158 135 082 163 157 252 190
Rešerše s využitím VT (včetně kombinovaných rešerší a výstupů z SDI) 92 100 169 184 295 320 310 337 230 250 126 137 132 143 92 100
Objednávky podané čtenáři v Hale služeb (písemné žádanky o výpůjčku dokumentů uložených ve skladištích knih. fondů) 195 000 100 166 251 85 170 067 87 158 342 81 212 151 109 285 889 146 264 619 136 377 530 194
z toho kladně vyřízených 171 841 100 133 544 78 127 501 74 119 077 69 150 960 88 200 714 117 208 461 121 286 966 167
Úspěšnost objednávky v procentech 88% 80% 75% 75% 71% 70% 79% 76%
Požadavky na meziknihovní služby 15 407 100 14 060 91 15 050 98 16 099 104 17 968 116 19 508 126 23 090 150 37 211 242
z toho objednané v zahraničí 1 151 100 1 506 130 2 169 188 2 667 232 3 286 285 4 793 416 5 806 504 8 320 723
Záznamy na rezervaci (poštou zaslaná oznámení o rezervování žádaného dokumentu 1 485 100 1 179 79 1 196 80 1 397 94 1 411 95 1 626 123 4 314 290 4 852 327
Upomínky prostřednictvím adv. poradny 109 100 86 79 120 110 116 106 100 92 110 101 201 184 110 101
Kopie na samoobsl. kopírovacích přístrojích 233 350 100 300 945 129 368 029 157 385 784 165 379 862 163 576 370 247 603 896 259 560 798 240