II. Neperiodické publikace podle jazyka vydání
Jazyk vydání

Č.ř.

Počet titulů

a

1 2
Celkem 0201 12 551
čeština 0202 11 110
čeština a jiné jazyky 0203 718
angličtina 0204 398
francouzština 0205 28
italština 0206 11
němčina 0207 131
polština 0208 10
ruština 0209 21
slovenština 0210 19
španělština 0211 16
vícejazyčné publikace (kromě češtiny) 0212 78
japonština 0213 4
latina klasická 0214 2
nizozemština 0215 2
staroslověnština 0216 2
ukrajinština 0217 1
  0218    
  0219   
  0220    
  0221  
  0222  
  0223  
  0224  
  0225  
  0226  
Kontrolní součet 0239 25 102

Poznámka: Řádky 0213 až 0226 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené