Ministerstvo kultury

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
Č.Vk 108/99 ze dne 23. 10. 1998
v rámci Programu statistických zjišťování na r. 1999

Zpravodajská jednotka odešle výkaz do 3. 4. 2000
1x Informačnímu a poradenskému středisku pro místní kulturu
Blanická 4, PO BOX č. 12
120 21 Praha 2

Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/95 Sb.
Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury,
za ochranu individuálních dat zodpovídá MK.

KULT (MK) v 15-1
Č.ř. Rok Měsíc IČO
01 99 12  

ROČNÍ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH ZA ROK 1999

I. TITULY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN

Tematická skupina Znak MDT Č.ř. Tituly celkem

z toho první vydání

knihy brožury celkem knihy brožury celkem
a 0 1 2 3 4 5 6 7
1. Všeobecné 0 0101 278 80 358 249 79 328
2. Filozofie, psychologie 1 0102 373 14 387 324 14 338
3. Náboženství, teologie 2 0103 297 66 363 263 64 327
4. Sociologie, statistika 30-31 0104 162 35 197 146 34 180
5. Politika, ekonomie 32-33 0105 458 76 534 396 74 470
6. Právo, veřejná správa, sociální   zabezpečení
a sociální péče, pojišťovnictví
34, 36
351-354
0106 560 69 629 453 66 519
7. Vojenské umění a věda 355-359 0107 87 10 97 79 10 89
8. Školství, pedagogika, volný čas 37 0108 514 163 677 453 139 592
9. Obchod, spoje, doprava, cestovní ruch 38 0109 185 68 253 168 64 232
10. Etnografie, kulturní antropologie
(obyčeje, folklór, tradice)
39 0110 47 6 53 43 6 49
11. Filologie, jazyky, jazykověda 4 0111 358 38 396 277 32 309
12. Matematika 51 0112 501 14 515 412 13 425
13. Přírodní jevy 52-59 0113 686 76 762 581 71 652
14. Lékařské vědy, zdravotnictví 61 0114 403 66 469 348 60 408
15. Strojírenství, technologie, stavebnictví
průmysl, obchod a řemesla
62
66-69
0115 419 30 449 361 29 390
16. Zemědělství, lesnictví,
chov dobytka, lov zvěře a rybolov
63 0116 278 63 341 239 59 298
17. Věda o domácím hospodaření 64 0117 181 28 209 151 23 174
18. Management, řízení a organizace 65 0118 276 27 303 224 26 250
19. Územní plánování, urbanismus
a tvorba krajiny, architektura
70-72 0119 108 25 133 96 25 121
20. Sochařství, výtvarné umění, grafika, fotografie 73-77 0120 185 75 260 174 74 248
21. Hudba, koncertní apod. umění