Národní knihovna
České republiky

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2003


ÚVOD
HLAVNÍ ČINNOSTI

PROGRAMY A PROJEKTY
EKONOMICKÉ UKAZATELE, STATISTIKA, GRAFY

Odbor doplňování fondů
Přírůstky zahraniční literatury

PŘÍLOHY
Vydané publikace
Kalendárium významných akcí
Dárci
Organizační struktura | Přehled útvarů a jejich vedoucích
Zaměstnanci | Důležité údaje a spojení | Zkratky