BŘEZEN

 

   

 

Svou lásku slavík růži pěl
24.1. - 15.3. 2001
Perská a tádžická poezie v českých překladech
Výstava pořádaná ve spolupráci s Česko-íránskou společností
Přízemí
 


Z výstavy

Vzpomínka na Rainera M. Rilkeho
30. března - 30. dubna
Výstava pořádaná Italským kulturním institutem v Praze a Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Městským úřadem v Udine pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky se státním archivem v Terstu.
Za finanční podpory Pojišťovny Generali.
Přízemí


Z výstavy