ZÁŘÍ

 

Editor Čapkova díla a bibliograf Miroslav Halík
18. června  - 30. září
Ke 100. výročí narození PhDr. Miroslava Halíka
Ve spolupráci se Společností bratří Čapků
1. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod.


Z výstavy

 

 Současné ukrajinské literární časopisy z fondu Slovanské knihovny
5. - 20. září

Pořádá Slovanská knihovna při NK ČR.
3. patro, po - pá: 9.00 - 19.00 hod., so: 8.00 - 14.00 hod.

 

90 let Ústavu pro jazyk český
6. září - 10. října
Výstavu připravil Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a s archivem Akademie věd ČR.
Přízemí, po - so: 9.00 - 19.00 hod.


Z výstavy

 

Jaroslav Seifert
17. - 30. září
Malé připomenutí 100. výročí narození významné osobnosti české i světové literatury.
Přízemí, předsálí Všeobecné studovny, po - so: 9.00 - 19.00 hod.

 

Smrt a život básníka
24. září - 15. října
Pořádá Slovanská knihovna při NK ČR k 60. výročí tragické smrti Mariny Cvetajevové.
3. patro, po - pá: 9.00 - 19.00 hod., so: 8.00 - 14.00 hod.