DUBEN

 

   

 

Simeon Spiridonov
Ilustrace básnické sbírky Justo Jorge Padróna

14. března - 18. dubna
Ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze
a Velvyslanectvím Španělska v Praze.
1. patro, po - so: 9.00 - 17.00 hod.
 


Z výstavy

 
 

   

 

Člověk v tísni
Afghánistán, Kosovo, Čečensko, Romové ve fotografiích Ivy Zímové.
20. března - 11. dubna
U příležitosti 4. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, organizovaného společností při ČT Člověk v tísni, o.p.s..
Přízemí, po - so: 9.00 - 19.00 hod.
V rámci výstavy probíhá v Audiovizuálním středisku projekce vybraných filmů z předešlých ročníků - rozpis v kapitole "Ostatní akce".
 


Z výstavy

 
 

   

 

Veřejné informační služby knihoven
11. března - 15. dubna
Informativní výstavka, věnovaná projektu realizovanému jako součást státní informační politiky.
Předsálí Všeobecné studovny, po - so: 9.00 - 19.00 hod.
 

   

 
 

   

 

Nejnovější chorvatská literatura
z nakladatelství Durieux (Záhřeb) a Feral Tribune (Split)
2. - 27. dubna
Pořádá Slovanská knihovna při NK ČR.
3. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod., so: 8.00 - 14.00 hod.
 

   

 
 

   

 

Apollinaire - kniha otevřená
24. dubna - 12. května
V rámci České sezóny ve Francii.
Ve spoulpráci s Ústavem románských studií FF UK a Světem knihy u příležitosti mezinárodní konference věnované osobnosti Guillauma Apollinaira, která proběhne ve dnech 9. - 11. 5. v NK ČR.
Přízemí, po - so: 9.00 - 19.00 hod.
 


Z výstavy

 
 

   

 

DUHA
Výstava prací a výrobků klientů z Centra denních služeb Společnosti Duha
25. dubna - 30. května
U příležitosti 10. výročí založení společnosti.
1. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod.


Z výstavy