KVĚTEN

 

   

 

Apollinaire - kniha otevřená
24. dubna - 12. května
V rámci České sezóny ve Francii.
Ve spoulpráci s Ústavem románských studií FF UK a Světem knihy u příležitosti mezinárodní konference věnované osobnosti Guillauma Apollinaira, která proběhne ve dnech 9. - 11. 5. v NK ČR.
Přízemí, po - so: 9.00 - 19.00 hod.
 


Z výstavy

 
 

   

 

DUHA
Výstava prací a výrobků klientů z Centra denních služeb Společnosti Duha
25. dubna - 30. května
U příležitosti 10. výročí založení společnosti.
1. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod.


Z výstavy

 
 

   

 

Otto Sagner: Ve službách slavistiky
Životní dílo mnichovského nakladatele
7. - 31. května
Pořádá Slovanská knihovna při NK ČR.
3. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod., so: 8.00 - 14.00 hod.
Beseda se zakladatelem firmy panem Ottou Sagnerem
se koná 7. května v 17.00 hodin v Zasedacím sále (1. patro)
 

   
 

   

 

Hudba očima sochaře
Karel Otáhal (1901 - 1972)
17. května - 13. června
Přízemí, po - so: 9.00 - 19.00 hod.


Z výstavy