LISTOPAD

         
    "a ty se jmenuješ vlčí mák, protože ten rychleji usychá"
16. října - 20. listopadu
Výstava českých autorských knih a kolekce Pays-Paysage.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci se Sdružením Inter-Kontakt-Grafik, Francouzským institutem v Praze, hlavním městem Prahou

a Ministerstvem zahraničních věcí ČR OKKV.
Přízemí, po - pá: 9.00 - 17.00 hod.
Z výstavy  
         
    Česko-srbské literární vztahy v překladech
7. října - 5. listopadu
Pořádá Slovanská knihovna při NK ČR.
3. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod., so: 9.00 - 14.00 hod.
   
       
   

Zdenka Pozsićová a Branko Vujanović
Jeden pohled na knižní umění v Chorvatsku
28. listopadu - 8. ledna 2004
Výstavu pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Chorvatska v Praze a Velvyslanectvím ČR v Záhřebu.
Přízemí, po - so: 9.00 - 17.00 hod.


Z výstavy
 
         
   

Ukrajinské studio výtvarných umění v Praze
13. listopadu - 5. prosince
Výstavu věnovanou 80. výročí založení studia pořádá Slovanská knihovna při NK ČR a Ukrajinská iniciativa v České republice ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Národním muzeem v Praze, Národní galerií v Praze a Státním ústředním archivem.
Výstava se uskuteční v rámci mezinárodní konference "Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu (12. -14. 11.).
3. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod., so: 9.00 - 14.00 hod.


Z výstavy
 
         
   

Wyclif a Čechy
Vzdálená a blízká perspektiva
7. - 30. listopadu
Ve fondech Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR je dochován jeden z největších souborů rukopisů Wyclifových děl. V několika okruzích týkajících se jak teologického myšlení, tak jeho sociální a kulturní rezonance představuje výstava dobu konce 14. a 15. století, která byla velmi dramatická a v jejíchž převratech hrál wyclifismus význačnou roli.
Výstavu pořádá Národní knihovna ČR.
Zrcadlová kaple, út - ne: 10.00 - 18.00 hod.


Z výstavy