Jan Šibík – rok 2003

přízemí Klementina, Národní knihovna Praze, 2. -22.4.2004

výstava reportážní fotografie v rámci mezinárodního festivalu dokumentárního filmu
Jeden svět pořádaného společností Člověk v tísni při ČT
(15. 4.- 23.4.2004)

KONCEPT výstavy ”Jan Šibík – 2003” (Klementinum, duben 2004)

První část výstavního programu letošního festivalu, výstava fotografií Jana Šibíka za poslední rok v Klementinu, navazuje na několikaletou tradici doprovodných výstav, které každoročně organizuje společnost Člověk v tísni při ČT v rámci MFF Jeden Svět. Jan Šibík představí 40 barevných fotografií z celkem 7 zemí, které v průběhu minulého roku navštívil.

Oproti předchozím výstavám organizovaným v rámci festivalu, jejichž okruhy se týkaly především problémů vybraných krizových oblastí, kde Člověk v tísni působil, je letošní výstava fotografií z roku 2003 Jana Šibíka tematicky pestřejší. Pojítkem souborů zůstává sociální všímavost autora vůči nesvobodě, válce, diktatuře nebo krajní chudobě. Jeden z větších barevných souborů - dětských zabijáků v Libérii- vystupuje zvlášť naléhavě, tématem je dítě nebo dospívající člověk, který se stává obětí deformativních psychologických vlivů extrémního prostředí. Ať už se jedná strádání, ztrátu zázemí a bližních nebo dokonce tragickou smrt, vždycky jde o neštěstí, které mnohonásobně přesahuje svůj reálný čas. Jeho skutečný dopad se dlouhodobě promítá do daleké budoucnosti.

Další soubory Jan Šibík pořídil v průběhu minulého roku v Iráku, Iránu, Indii, Palestině, Gruzii a Ukrajině. V rámci výstavy bude také v audiocentru Národní knihovny promítán nový dokument Marka Vítka o Janu Šibíkovi.

Cílem výstavy je prostřednictvím snímků známého fotoreportéra a spolupracovníka Člověka v tísni upoutat pozornost veřejnosti k připravovanému festivalu několik týdnů před jeho začátkem. Místem konání je jednak ambit Klementina (Národní knihovny), kterou denně navštěvuje mnoho mladých lidí a studentů.

Celkem 15 fotografií Jana Šibíka bude v době festivalu vystaveno také v Plzni.


Promítáni dokumentárního filmu o Janu Šibíkovi od Marka Vítka v audiovizuálnim centru během výstavy (délka filmu cca 30 minut)

celkem 7 promítání 2x týdně:

ST 7.4. – 10:00
ČT 8.4. – 15:00
ST 14.4.- 10:00
ČT 15.4.- 15:00
ÚT 20.4.- 10:
ČT 22.4.- 15:00


Jan Šibík (1966) - fotoreportér. V letech 1987 - 1992 byl fotoreportérem v časopise Mladý svět, od roku
1992 pracoval jako fotoreportér v časopise Reflex. Publikoval fotografie z cest do Rwandy, Zairu, Čečenska, Bosny, Izraele, JAR, Albánie, Ruska, Kuby, Súdánu, Etiopie, Sierry Leone, Izraele, Turecka aj. Vybrané fotografie z krizových oblastí, které navštívil, publikoval v knize Kdyby všechny slzy světa. Zúčastnil se řady samostatných i skupinových výstav, získal řadu ocenění: (Vision 1992, Soutěž firmy Olympus 1993, Czech Press Photo 1995, Czech Press Photo 1996, Czech Press Photo 1997, cena ČTK, Fuji Press Photographer 1997, 1999, Czech Press Photo 1999…aj., na letošním World Press Photu byly oceněny jeho fotografie z Indie v kategorii sport.

Podrobnosti na: www.sibik.cz
Mariana Serranová (tel. 737612351, mail
marser@centrum.cz)