ZÁŘÍ

         
    Čechy Marině Cvětajevové
Slovanská knihovna při NK ČR k mezinárodní konferenci
Ilustrace dětí a studentů k dílu M. Cvětájevy
Slovanská knihovna
1. patro, po - pá: 9.00 - 17.00 hod.

Z výstavy