Tisková zpráva
tisková zpráva - doc tisková zpráva - pdf

KAROL BENICKÝ (1940)
Umělecký fotograf, nakladatel, designer, iniciátor humanitárních projektů, zakladatel Pražského mezinárodního knižního majálesu (1995), cestovatel. Autor mnoha výstav, fotopublikací, tisků i happeningů. Žije a tvoří v Praze a ve světě.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ (výběr): 1979 - 1. cena na IX. mezinárodním fotosalonu Vítkovice; 1983 – II. Světové bienále krajinářské fotografie, Sydney, první místo a medaile FIAP; 2002 – Cena Evropské unie umění za uměleckou tvorbu, Brusel; 2002 – Výroční cena Masarykovy akademie umění za uměleckou tvorbu, Praha.

INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVY (výběr): 1980 — Rodná zem, Bratislava; 1991 — Moje koníčky, Praha; 1996 — Zátiší, Praha; 2000 — Zátiší z Číny, Liběchov; 2001 — Lidé z hor, Kuwait City; 2002 — Číňané na přelomu tisíciletí, ve spolupráci s Matúšom Benickým, Praha; 2002 — Fotografie, ve spolupráci s Matúšom Benickým, Praha.

FOTOPUBLIKACE (výběr): 1973 – Krajina Detvou volaná; 1980 – Rodná zem; 1983 – Vrchárský chlieb; 1985 – Vel'ký spev; 1999 – Praha-Paříž; 2000 – Veličenstvo kůň; 2003 – Číňané na přelomu tisíciletí, Zlatá Praha a Země česká, domov můj, ve spolupráci s Matúšom Benickým; 2004 – Noví Evropané, ve spolupráci s Matúšom Benickým.


MATÚŠ BENICKÝ (1970)
Umělecký fotograf, majitel vydavatelství Art Benický, které se specializuje na produkci náročných obrazových publikací. Asistent knih Praha-Paříž, Veličenstvo kůň, spoluautor knihy Číňané na přelomu tisíciletí a rozšířených vydání publikací Zlatá Praha a Země česká, domov můj. Společně se svým otcem Karolom Benickým vytvořil trilogii Evropané. Žije a tvoří v Praze a ve světě.


ABYCHOM MĚLI K SOBĚ BLÍŽ

Fotograf mění pohyb života na klid formy. Člověk, který se na fotografii dívá, díky své obrazotvornosti mění pokoj formy na pohyb života. Výrok Willyho Baumeistera. Do slova a do písmene to platí i o snímcích Matúše a Karola Benických, které vytrvale přinášejí ze svých cest. Ze slovenských luhů a hájů právě tak jako ze zemí blízkých i vzdálených. Ze zemí důvěrně známých i dýchajících exotikou. V Dějinách slovenské fotografie, které vyšly v martinském nakladatelství Osveta roku 1989, jejich autor Ľudovít Hlaváč napsal, že kolem roku 1970 začal v přirozené jednotě s krajinou fotografovat současnou vesnici a její život tehdejší banskobystrický redaktor Karol Benický. Živým přednesem s bohatou škálou valérů a dynamickou kompozicí zobrazuje typické znaky venkovského života a práce okolo domu. Do svého programu zahrnul i krajinu. V černobílých snímcích ji ztvárňuje ve zvučných tonálních kontrastech, v barevných záběrech umí výběrem motivu a kompozicí podpořit její koloristické kvality. Čas je běžec s dlouhým krokem. Karol Benický se naladil na jeho vlnovou délku, a přináší tak o současném světě jeden obrazový příběh za druhým. Zůstává přitom věrný zásadám, s nimiž vstoupil na slovenskou fotografickou scénu: živým přednesem, dynamickou kompozicí zaznamenat typické znaky té části světa, o kterém právě vypráví. Jeho fotografická mluva je srozumitelná i bez tlumočníků, protože umí být pozorným, citlivým a zejména nevtíravým pozorovatelem. Přitom si zachovává odstup, který mu umožňuje vidět věci a jevy z nadhledu, se smyslem pro humor. V jeho šlépějích kráčí i syn Matúš. Společně vytvářejí rozsáhlé obrazové cykly. Krajinu představují ve dvou rovinách. V jedné ji přibližují vyabstrahovanou na prapůvodní tvary. Bez lidí, jejichž přítomnost je cítit ve druhém plánu. Připomínají je obdělaná pole, scenerie upravené tak, aby byly vhodným místem pro život. Z reálných námětů tvoří výtvarně laděné kompozice s výrazným barevným akcentem, nebo se zaměřují na vystihnutí atmosféry. Netradiční prací se světlem, když na svých fotografiích střídají tmavé a vysvícené plochy, ulehčují divákovi orientaci. Spolehlivě ho vedou krajinou obrazu, mluví s ním jako s dlouholetým známým. Přitom mu nic nevnucují, nechávajíce ho vnímat obrazy vlastním srdcem. Cítí, kdy je třeba nechat krajinu vyznít v celkovém záběru, kdy mohou říct o celku víc prostřednictvím velkého detailu. Ve druhé rovině osvědčují své reportérské schopnosti – vidět jasně a přesně. A je úplně jedno, jestli je to na vylidněné maďarské pustě nebo v přelidněném čínském velkoměstě, světové metropoli na Seině nebo na detvanské samotě Bohu za zády. Edward Steichen kdysi řekl, že posláním fotografie je představit člověka člověku, aby lépe pochopil sám sebe. A to je nejsložitější věc na světě. Karol i Matúš Beničtí si jeho slova vzali k srdci. Hovoří o člověku bez přikrašlování i bez patosu. Tak, jak říkáváme na Slovensku– jak jim zobák narostl. Abychom měli k sobě blíž, aby byl svět lidštější.

PhDr. Marián Pauer, AZSF
Bratislava, 13. 2. 2005


DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE ...


„Hej, pod Poľanou, tam je krásný svět. Tam rostou silní chlapi a dívky jako květ.“
Říkáte, že lidová píseň praví něco jiného? Ano, jistě. Ale je to pravda. Jen se lépe podívejte na snímky Matúše a Karola Benických. Jsou drsné jako život v horách. Je tam chléb o dvou kůrkách jako všude jinde, ale jeho získávání je těžší než na rovině. Říkává se, a něco pravdy na tom určitě bude, že na některé samoty vedou cesty jen jedním směrem... . Na cesty zpět už nezůstalo... Gemer, Horehroní, Podpoľaní. Ráj na zemi. Co se krásy týče – nepochybně. Ani o práci tam není nouze. Můžete si od ní zedrat ruce po lokty. Jen životní podmínky jsou jaksi podvyživené, nedokrvené. Lidé se však nevzdávají. Nemají to v povaze, protože jim v žilách koluje temperament jejich zbojnických předků. Všude se prolínala zábava s prací. Odjakživa tam žili svébytní „ošklivě-krásní“ lidé. Zvyklí spolu slavit, spolu smutnit, spolu pracovat i bavit se. Svérázné obce Hrochoť, Poniky, Očová, Detva, Hriňová jsou velkou inspirací fotografů Benických, kteří z nich čerpají jako z pramene čisté vody. Vraceli se do nich, aby objevovali dosud nepoznané i staré pravdy a aby přinášeli zprávy o tom, že dobrý člověk ještě žije. I když někdy svérázně jako Jano, co postavil dvoupatrový barák. Pokojů jak v paláci, ale celá rodina se neustále tísní v kuchyňce. Když se Jana zeptáte, proč tady žijí takhle pohromadě, když je v pokojích jenom nábytek, pečlivě přikrytý igelitem, možná že ještě nerozbalený odkdy ho dovezli z města, vždy má při ruce stejnou odpověď: „Aspoň tu máme čistotu...“ V kopcích, kde je třeba šetřit i vzduchem, když dýcháme, žijí stateční a hrdí lidé. Chraň bože je něčím urazit, protože křivé slovo zapůsobí jako lavina. Fotografové vzpomínají, jak je místní pozvali na svatbu. Vše bylo v nejlepším pořádku až do chvíle, kdy se bujará zábava vydatně zalévaná alkoholem jako louka jarním deštěm změnila v nelítostný boj, kde se pral každý s každým. Ani nevěsta nezůstala stranou. Páni fotografové se zachraňovali unikem přes okénko místnosti, do které i král chodí pěšky. Pestrý je život v horách. Po práci na polích jsou velikou událostí sena, přidejte i dřinu v lesích. Svoje místo na slunci tam vždy měli i kováři a koláři, traktor tam nejednou nevytlačíš do kopce ani očima, není možné zapomenout ani na palírny. Všude žijí lidé. Matúš Benický a jeho otec Karol o tom vyprávějí ve své tvorbě s láskou a porozuměním. Nementorují, ani se nevysmívají. Vypovídají o horalech, jako by byli jedněmi z nich. Navazují na nejlepší tradice slovenské humanisticky orientované fotografie. A přinášejí do ní svůj nezaměnitelný vklad.

PhDr. Marián Pauer, AZSF
Bratislava, 13. 2. 2005


AUTORSKÉ PODĚKOVÁNÍ

Každé výročí se přihodí jen jednou za život. Sto let, kterých jsme se ve dvojici, ruka v ruce se synem Matúšem, dožili, je však výročím výjimečným. Naše jubilejní výstava Stoletá v prostorách nově vzniklé galerie na Křižovnické chodbě historického Klementina je toho důkazem. Naše poděkování za materiální pomoc při tvorbě této velkorysé výstavy patří především akciové společnosti Zentiva v čele s charismatickým ing. Jiřím Michalem, dále podniku Metrostav, a.s., který vede ing. Jiří Bělohlav a pojišťovně Kooperativa, a.s., reprezentované ing. Vladimírem Mrázem. Upřímné poděkování patří také akciové společnosti Sport Bohemia a jejímu jednateli Jaromíru Čapkovi, režiséru Petru Kršákovi, jednateli společnosti Artforum 21, Praha, dále Milanu Škodovi, majiteli firmy Foto Škoda a Zdeňku Šafaříkovi v čele hotelového řetězce Orea Hotels. Za skvělou manažerskou práci děkuji JUDr. Jozefovi Kubů a Mgr. Janovi Jozovi; za dlouholeté přátelství a přízeň generálnímu řediteli Pražské teplárenské, a.s. ing. Luboši Pavlasovi. Tato široce koncipovaná a nákladná výstava by se nemohla uskutečnit bez vstřícného přístupu a obětavosti ředitele Národní knihovny České republiky Mgr. Vlastimila Ježka.
Děkuji své manželce Evě, která už čtyřicet let kráčí věrně po mém boku.

Karol Benický
Praha, 6. 4. 2005