Výstavní činnosti NK ČR na rok 2005

Organizátoři si vyhrazují právo změny

přízemí

do 27. ledna

Monumenta Musicae Bohemicae
Z historie vydávání českých hudebních památek
Hudebního oddělení NK ČR ve spolupráci s Oddělením hudební historie Etnologického ústavu AV ČR
Autoři scénáře: Václav Kapsa, Marc Niubo, Tomáš Slavický

9. 2. - 31. 3.

Vynálezy Julese Verna
NK ČR ve spolupráci se Syndikátem autorů fantastiky u příležitosti 100. výročí úmrtí Julese Verna.
Autor scénáře: Ondřej Neff

6. 4. - 27. 4.

Hans Christian Andersen 1805 - 2005
Putovní výstava o životě a díle světoznámého básníka a prozaika, pořádaná městským muzeem v Odense ve spolupráci s Nadací Hanse Christiana Andersena 2005 a Velvyslanectvím Dánského království.

5. 5. - 4. 6.

Hvězdy nad Triglavem
Slovinská literatura v českých překladech
Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR při příležitosti 1. výročí přijetí Slovinska a ČR  do Evropské unie.
Autorka scénáře: Hana Chmelíková

14. 6. - 14. 9.

Klementinum – paměť místa
Výstava klauzurních a diplomových prací studentů VŠUP
NK ČR a studenti sochařského ateliéru prof. Beránka
(také chodba a exteriéry)


30. 9. – 10. 11.

Bosniaka
po Daytonské mírové dohodě 1995 - 2005
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna
doplněno ukázkami z Česko-bosenského slovníku Lejly Zahiragič.
Autoři scénáře:Adin Ljuca, Bohuslava Marková

25. 11. – 25. 2.

“Staré pověsti české” (prac. název)
Národní knihovna ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros.

 

Zrcadlová kaple

1. 4. – 17. 4.

Dalimilova kronika
Národní knihovna České republiky nyní ochraňuje nově objevený zlomek dosud zcela neznámého latinského překladu nejstarší česky psané kroniky tak řečeného Dalimila s bohatými iluminacemi ze 14. století.

27. 10. – 27. 11.

Rytíř smutné postavy v Čechách
Pořádá Národní knihovna u příležitosti 400. výročí vydání Dona Quijota, jež je součástí rozsáhlé cervantesovské výstavy výtvarných děl a obrazů organizované Národní galerií.
Autor scénáře: Jaroslava Kašparová

 

1. patro - Ředitelská chodba

do 31. ledna

Čechov v Čechách
Kurátorka výstavy: Vlasta Smoláková

4. 2. - 31. 3.

Známé i neznámé Bulharsko
Oceněné fotografií z 1. – 3. ročníku soutěže organizované Sružením pro Bulharsko.
NK ČR ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze
Kurátorka výstavy: Martina Radkova

14. 4. - 14. 6.

Noví Evropané (Karol a Matúš Benický)
Výstava fotografií a prezentace knihy je pořádána u příležitosti prvního výročí vstupu České republiky do EU.

21. 6. – 8. 9.

Setkání dvou světů. Dialog kultur (arabská kniha)
Společnost česko-arabská ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a řadou dalších institucí a přátel v rámci Arabských dnů v České republice.
Autor scénáře: Miroslav Houska

15. 3. – 15. 10.

Ztráty a nálezy
Výstavu u příležitosti 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze pořádá Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů, Národním archivem a Státním okresním archivem Nymburk, Lysá n. Labem.
Autoky scénáře: Oksana Pelenská, Anastázia Lukáčová

27. 10. - 28. 12.
PRODLOUŽENO DO 28.12. 2005

Exlibris -
Don Quijot, rytíř smutné postavy
Expozice exlibris doplňující výstavu v Zrcadlové kapli

 

1. p a t r o Křižovnická chodba

14. 4. - 14. 6.

Stoletá (Karol a Matúš Benický)
Jubilejní výstava fotografií a knižní tvorby

17. 6. - 30. 9.

Poznej světové dědictví UNESCO 
3. ročník putovní výstavy fotografií unikátních kulturních a přírodních skvostů z prestižního Seznamu světového dědictví UNESCO
NK ČR a MEDIA IN - dílna nezávislé publicistiky a dokumentaristiky pod záštitou České komise pro Unesco
Autor scénáře: Milena Blažková

20. 10. – 15. 1.

Obrazopis světa - objektivem Milana Rastislava Štefánika
Záštitu převzali: ministr kultury ČR Vítězslav Jandák, předseda Senátu parlamentu ČR Přemysl Sobotka, ministr obrany ČR Karel Kühnl, primátor hl. města Prahy Pavel Bém, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Ladislav Ballek, velvyslanec Itálie v ČR Giorgio Radicati, velvyslanec Francie v ČR Joël De Zorzi a generálporučík letectví František Fajtl, DFC.
Unikátní výstavu fotografií ke 125. výročí narození M. R. Štefánika. pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci se Slovenským národním muzeem v Bratislavě a firmou Art Benický.
Autoři scénáře: M. Pauer, E. Králiková SNM Bratislava

 

Předsálí Všeobecné studovny

do 30. ledna

Výsledky ankety "Moje kniha"
Pořadí nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky, sestavené podle výsledků ankety vyhlášené v rámci akce Březen - Měsíc internetu.

1. 2. -19. 2.

Lidé se rodí svobodní a sobě rovní
Kolekce knih zaměřených na lidská práva z německých, rakouských a švýcarských nakladatelství, představená na Frankfurtském knižním veletrhu 2004, která byla prostřednictvím Goethe institutu v Praze, darována Národní knihovně ČR.

1. 3. - 31. 1.

Jan Kořínek a Maroko
U příležitosti životních jubileí pořádá Národní knihovna výstavku literárních prací J. Kořínka.

11. 4. – 15. 4 .

EuroLiteraTour - Interaktivní Multimediální Výstava
Prezentace vícejazyčného audiovizuálního projektu, jehož koordinátorem je Národní muzeum literatury, Rumunsko. Tento projekt je součástí programu Culture 2000
.