ZÁŘÍ

    Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření!
 
   

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc

fotogalerie
vernisáž výstavy

  KLEMENTINUM - PAMĚŤ MÍSTA
14.6. - 14.9. 2005
Výstava klauzurních a diplomových prací studentů VŠUP
Díky inspirativní nabídce NK ČR se pokusili studenti sochařského ateliéru prof. Beránka reagovat na jedno z nejdůležitějších míst paměti národa.
Přízemí - chodba, exteriéry, po-so 9.00-19.00 hod.
   

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc

  SETKÁNÍ DVOU SVĚTŮ. DIALOG KULTUR
(arabská kniha)
21.6. - 8.9. 2005
Výstavu pořádá nevládní organizace Společnost česko-arabská ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a řadou dalších institucí a přátel
v rámci Arabských dnů v České republice.
Cílem expozice je umožnit veřejnosti nahlédnout do arabského světa, nejen literárního a seznámit ji převážně prostřednictvím fondů Národní knihovny s česko-arabskými kulturními kontakty v běhu času.
Ředitelská chodba, po-so 9.00-19.00 hod.
   

    BOSNIAKA
po Daytonské mírové dohodě 1995-2005

30.9. - 10.11. 2005
Výstava ve spolupráci se Slovanskou knihovnou,
doplněna ukázkami z Česko-bosenského slovníku Leily Zahiragič
Přízemí, po-so 9.00-19.00 hod.

Z výstavy
 

    ZTRÁTY A NÁLEZY
15.9.-15.10. 2005
Výstavu u příležitosti 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze pořádá Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna
ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů, Národním archivem
a Státním okresním archivem Nymburk, Lysá n. Labem.
Ředitelská chodba, po-so 9.00-19.00 hod.


Z výstavy
 

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc

fotogalerie
vernisáž výstavy

 

  POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO
17.6. - 20.8.2005
PRODLOUŽENO DO 30. ZÁŘÍ
Fotografie unikátních kulturních a přírodních skvostů některých zemí Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Nepálu a Filipín z prestižního Seznamu světového dědictví lze spatřit na 3. ročníku putovní výstavy Mileny Blažkové. Pod záštitou České komise pro UNESCO pořádá Národní knihovna ČR a MEDIA IN - dílna nezávislé publicistiky a dokumentaristiky.
Křižovnická chodba, po-so 9.00-19.00 hod.