Oddělení analytického zpracování | Báze ANL | ANL FULL | Koop. systém článkové bibliografie | Granty | EnglishMetodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (pracovní materiál) 

 

Aktualizace:

 

20071209 -  Příklady z hlediska vazeb

20061117  - doporučujeme konzultovat příklady z poslední doby z báze ANL.
20050801  - aktualizace pole M21 773, doporučené pořadí podpolí: a, t, b, d, x, z g, q, 9.

 

 

Příklady z r. 2004

 

Konspekt a analytické předmětové kategorie

Konspekt , tj. předmětové kategorie - pole UNIMARC 615## , M21 072#7

Analytické předmětové kategorie - pole UNIMARC 615#9, M21 695##.

V záznamech ABA001 (NKČR) se používají obě pole.
V kooperačním systému se postupně aplikuje konspekt a opouštějí se analytické předmětové kategorie.

U knihoven v bázi ANL, kde není zatím možné aplikovat konspekt, se používají zatím analytické předmětové kategorie.

Poznámka k záznamům:

Pole M21 072 a UNIMARC 615## zatím symbolicky doplněno.

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo
072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

 

Minimální záznam s konspektem

(v těchto příkladech je místo prázdných indikátorů #)

 

Lab  -----naa-a22-----7a-4500

001  an92abd105011

005  19980809

008  920423e19920423xr-----------u000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$dABA001$91

072#7$a323$xVnitropolitický vývoj, politický vývoj$2Konspekt

080##$a323$2undef

1001#$aBok, John

24510$a[Rozhovor s Johnem Bokem]$n1. část,$pOdmítám filozofii, že účel světí prostředky /$c[zapsala] Pavla Grünthalová   +/

7001#$aGünthalová, Pavla

7730#$tMetropolitan$gRoč. 2, č. 83 (19920423), s. 1, 3

910##$aABA001$trs

 

+/ Poznámka: Pokud se jméno autora vyskytuje v názvu článku (v poli 245$a), neopakuje se již v poli 245$c

 

Příklad se SICI a s 773$q

 

Lab  -----naa-a22-----7a-4500

001    an2004abdh0001174

008  040421e20040421xr------------000-0-cze--

0244#$a0862-9587(20040421)48:78<15, 23:HN20040421000081>3.0.CO;2-4

040  $cANOPRESS$bcze$dABA001$91

072#7$a33$xEkonomie$2Konspekt

080##$a338$2MRF-sel

080##$a338.2$2MRF-sel

080##$a(047.53)$2MRF-sel

080##$a(4)$2MRF-sel

080##$a(437.3)$2MRF-sel

1001#$aCotis, Jean-Philippe

24510$aDaně v přistupujících zemích jsou vysoké, říká hlavní ekonom OECD /$cJean-Philippe Cotis ; Václav Lavička

7001#$aLavička, Václav

7730#$tHospodářské noviny$x0862-9587$gRoč. 48, č. 78 (20040421), s. 15, 23q48:78<15

910##$aABA001$trd

 

Příklady - konverze UNIMARC  MARC 21

 

Konspekt naznačen

Podpole773 q a 9 je vyplněno jen v několika případech, v ostatních je z časových důvodů jen naznačeno.

Příklady z báze ANL, pro metodické účely mírně upravené.

Podpole 773q je uvedeno bez údaje o první straně.

 

Př.: 1

 

Rozdíl pole UNIMARC 100 a MARC 008, pole MARC 007

 

UNI

 

LDR   -----naa^^22-----^^^450^

FMT  RS

001  an2004abod0000013

005  20040106111744.0

100  $a20040106j20030526u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000yy

2001 $aMěla by se zmírnit trestnost užívání a držení měkkých drog?$fJan Čechlovský, Roman Drahný

304  $aRubrika: Spor

461 0$1011^^$a1210-0021$12001^$aLiterární noviny$vRoč. 14, č. 22 (20030526), s. 16

5451 $aSpor

6060 $adrogy$xprávní aspekty$yČesko

608  $adiskuze

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aprávo$xtrestní právo

660  $ae-xr---

675  $a343.575$9m

675  $a351.761.3$9m

675  $a(437.3)$9m

700 1$aČechlovský$bJan$4070

701 1$aDrahný$bRoman$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040106$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gLiterární noviny$hISSN 1210-0021$sRoč. 14$zč. 22$d20030526$ls. 16

STZ  $asa20040106$blivr

VAH  18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

FMT  RS

001    an2004abod0000013

005    20040106111744.0

007  ta

008  040106e20030526xr------------000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a351.761.3$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF                

080  $a343.575$2MRF

1001 $aČechlovský, Jan$4aut

24510$aMěla by se zmírnit trestnost užívání a držení měkkých drog? /$cJan Čechlovský, Roman Drahný

2466 $aSpor

500  $aRubrika: Spor

65007$adrogy$xprávní aspekty$zČesko$2czenas

655 7$adiskuze$2czenas

695  $aprávo$xtrestní právo               

7001 $aDrahný, Roman$4aut

7730 $tLiterární noviny$x1210-0021$gRoč. 14, č. 22 (20030526), s. 16$q14:22$920030526

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040106$blivr

VAH  18

 

Př.: 2

 

Recenze

 

UNI

LDR   -----naa^^22-----^^^450^

DB    L ANL01

SYSID L 788739

FMT RS

001  an2003abog0001334

005  20030723170040.0

100  $a20030723j20030402u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^r^^^000yy

2001 $aJeště k modlitbě za mrtvé$fJiří Novák

461 0$1011^^$a0139-505X$12001^$aEvangelický týdeník$eKostnické jiskry$vRoč. 88, č. 12 (20030402), s. 2

470 0$12001^$aModlitba za mrtvé$bčlánek$fPetr Pokorný$vEvangelický týdeník. -- Roč. 88, č. 6 (20030212), s. 2$1700^1$aPokorný$bPetr

6060 $aprotestantská teologie$xeschatologie

6060 $aprotestantská teologie$xdogmatika$z20./21. stol.

608  $apolemiky

6100 $adogmatická antropologie

6100 $aposmrtný život

6100 $aočistec

6100 $amodlitby za mrtvé

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$anáboženství$xkřesťanství

615 9$anáboženství$xdogmatická teologie

675  $a274/278$9m

675  $a2-18$9m

675  $a(070.447)$9m

700 1$aNovák$bJiří$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20030723$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gEvangelický týdeník$yKostnické jiskry$hISSN 0139-505X$sRoč. 88$zč. 12$d20030402$ls. 2

ZAR00$rModlitba za mrtvé$hčlánek$kPetr$pPokorný$zEvangelický týdeník. --Roč. 88, č. 6 (20030212), s. 2

STZ  $asa20030723$bdemo

VAH   L 18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID788739

FMT  RS

001    an2003abog0001334

005    20030723170040.0

007  ta

008  030723e20030402xr-------o----000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92             

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a(070.447)$2MRF

080  $a274/278$2MRF

080  $a2-18$2MRF

1001 $aNovák, Jiří$4aut

24510$aJeště k modlitbě za mrtvé /$cJiří Novák

65007$aprotestantská teologie$xdogmatika$y20./21. stol.$2czenas

65007$aprotestantská teologie$xeschatologie$2czenas

6530 $amodlitby za mrtvé$adogmatická antropologie$aposmrtný život$aočistec

655 7$apolemiky$2czenas

695  $anáboženství$xkřesťanství

695  $anáboženství$xdogmatická teologie

7730 $tEvangelický týdeník$x0139-505X$gRoč. 88, č. 12 (20030402), s. 2$q…$9 …

78708$iRecenze na:$aPokorný, Petr$tModlitba za mrtvé$gEvangelický týdeník. -- Roč. 88, č. 6 (20030212), s. 2$4článek

910  $aABA001$trs

IST  $asa20030723$bdemo

VAH  18

 

Př.: 3

 

Kódované údaje

 

UNI

 

LDR   -----naa^^22-----^^^450^

DB     ANL01

SYSID 759579

FMT RS

001  an2003aboh0000395

005  20030217093318.0

100  20030217d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze$dger

102  $aCZ

105  $ay^^^ad^^000yy

2001 $aNěmecká medievistika o náboženství, církvi a liturgii$fArnold Angenendt

302  $aNěmecké resumé

320  $aObsahuje bibliografické odkazy

461 0$1011^^$a0862-6111$12001^$aČeský časopis historický$vRoč. 100, č. 4 (2002), s. 741-773

6060 $amedievalistika$yNěmecko$z19.-20. stol.

6060 $acírkevní dějiny$yNěmecko$z19.-20. stol.

608  $astudie

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$adějiny$xhistorická věda

615 9$anáboženství

660  $ae-gx---

675  $a930$9m

675  $a930:94(4)"04/14"$9m

675  $a27-9$9m

675  $a(430)$9m

700 1$aAngenendt$bArnold

801 0$aCZ$bABA001$c20030217$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gČeský časopis historický$hISSN 0862-6111$sRoč. 100$zč. 4$d2002$ls. 741-773

STZ  $asa20030217$bevho

VAH  18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID759579

FMT  RS

001   an2003aboh0000395

005   20030217093318.0

007  ta

008  030217s2003----xr--------b---000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92             

0410 $acze$bger

043  $ae-gx---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a930$2MRF

080  $a930:94(4)"04/14"$2MRF

080  $a27-9$2MRF

080  $a(430)$2MRF

1001 $aAngenendt, Arnold

24510$aNěmecká medievistika o náboženství, církvi a liturgii /$cArnold Angenendt

500  $aNěmecké resumé

504  $aObsahuje bibliografické odkazy

65007$amedievalistika$zNěmecko$y19.-20. stol.$2czenas

65007$acírkevní dějiny$zNěmecko$y19.-20.stol.$2czenas

655 7$astudie$2czenas

695  $adějiny$xhistorická věda                

695  $anáboženství

7730 $tČeský časopis historický$x0862-6111$gRoč. 100, č. 4 (2002), s. 741-773$q…$9

910  $aABA001$trs

IST  $asa20030217$bevho

VAH  18

 

Př.: 4

 

SICI

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID  759711

FMT  RD

001  an2003abdc0000651

005  20030218100812.0

014  $a1210-1494(20030217)13:40[6:HA20030217000027]3.0.CO;2-F$2sici$9HA20030217000027

100  $a20030217j20030217u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $aa^^^z^^^000yy

2001 $aSpolupráce a "spolupráce"$fOldřich Lachout

215  $c1 graf

330  $aJak politicko-společenský vývoj v západní Evropě (EU) ukázal, veřejně politickou aktivitu na levici dnes přebírají občanská sdružení a iniciativy a levicové strany zůstávají na chvostu

461 0 $1011^^$a1210-1494$12001^$aHaló noviny$vRoč. 13, č. 40 (20030217)$1210^^$a[Praha]

461 0 $12001^$aSpolečnost, ekonomika, politika$e[příloha]$vs. 6

6060 $apolitické strany$yČesko$z2003

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$apolitika$xvnitřní politika

660  $ae-xr---

675  $a323$9m

675  $a329.1/.6$9m

675  $a(437.3)$9m

700 1 $aLachout$bOldřich

801 1 $aCZ$bANOPRESS$c20030217

801 2 $aCZ$bABA001$c20030217$gAACR2

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030217000027$9

910  $aABA001$trd

ZAZ0 $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 13$zč. 40$d20030217$m[Praha]

ZAZ0 $gSpolečnost, ekonomika, politika$y[příloha]$ls. 6

STZ  $asa20030217$bjima

VAH  16

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID759711

FMT  RD

001    an2003abdc0000651

005    20030218100812.0

007  ta

008  030217e20030217xr-a----------000-0-cze--

0244 $a1210-1494(20030217)13:40[6:HA20030217000027]3.0.CO;2-F$9HA20030217000027

040 $bcze$cANOPRESS$dABA001$92             

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a323$2MRF

080  $a329.1/.6$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF

1001 $aLachout, Oldřich

24510$aSpolupráce a "spolupráce" /$cOldřich Lachout

300  $b1 graf

520  $aJak politicko-společenský vývoj v západní Evropě (EU) ukázal, veřejně politickou aktivitu na levici dnes přebírají občanská sdružení a iniciativy a levicové strany zůstávají na chvostu

65007$apolitické strany$zČesko$y2003$2czenas

695  $apolitika$xvnitřní politika                           

7730 $tHaló noviny$d[Praha]$x1210-1494$gRoč. 13, č. 40 (20030217)$q…$9

7730 $tSpolečnost, ekonomika, politika$gs. 6

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030217000027$9H

910  $aABA001$trd

IST  $asa20030217$bjima

VAH  16

 

 

Př.: 5

 

Rozhovor

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB     ANL01

SYSID 759710

FMT   RD

001   an2003abdc0000649

014  $a1210-1494(20030217)13:40[5:HA20030217000025]3.0.CO;2-M$2sici$9HA20030217000025

100  $a20030217j20030217u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $aa^^^z^^^000yy

2001 $aČlenem Výboru národní kultury se může stát každý$erozhovor Haló novin s profesorkou Jarmilou Vrchotovou-Pátovou, předsedkyní VNK$fJarmila Vrchotová-Pátová$gJaroslav Kojzar

215  $c1 il., 1 graf

330  $aVýbor národní kultury (VNK) vznikl jako dobrovolné sdružení občanů, vedených snahou podporovat českou národní kulturu, popularizovat její opravdové hodnoty, bránit ji proti zápornému působení tržních poměrů a přispívat vlastní aktivitou k jejímu kladnému, úspěšnému rozvoji

461 0$1011^^$a1210-1494$12001^$aHaló noviny$vRoč. 13, č. 40 (20030217)$1210^^$a[Praha]

461 0$12001^$aSpolečnost, ekonomika, politika$e[příloha]$vs. 5

60102$aVýbor národní kultury

6060 $akultura$yČesko$z20.-21. stol.

608  $arozhovory

6100 $ačeské kulturní organizace

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$akultura

660  $ae-xr---

675  $a008$9m

675  $a(437.3)$9m

675  $a(047.53)$9m

700 1$aVrchotová-Pátová$bJarmila

702 1$aKojzar$bJaroslav

801 1$aCZ$bANOPRESS$c20030217

801 2$aCZ$bABA001$c20030217$gAACR2

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030217000025$9htm

910  $aABA001$trd

ZAZ0 $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 13$zč. 40$d20030217$m[Praha]

ZAZ0 $gSpolečnost, ekonomika, politika$y[příloha]$ls. 5

STZ  $asa20030217$bjima

VAH  16

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID759710

FMT  RD

001  an2003abdc0000649

007  ta

008  030217e20030217xr-a----------000-0-cze--

0244 $a1210-1494(20030217)13:40[5:HA20030217000025]3.0.CO;2-M$9HA20030217000025

040  $bcze$cANOPRESS$dABA001$92             

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a008$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF

080  $a(047.53)$2MRF

1001 $aVrchotová-Pátová, Jarmila

24510$aČlenem Výboru národní kultury se může stát každý :$brozhovor Haló novin s profesorkou Jarmilou Vrchotovou-Pátovou, předsedkyní VNK /$cJarmila Vrchotová-Pátová ; Jaroslav Kojzar

300  $b1 il., 1 graf

520  $aVýbor národní kultury (VNK) vznikl jako dobrovolné sdružení občanů, vedených snahou podporovat českou národní kulturu, popularizovat její opravdové hodnoty, bránit ji proti zápornému působení tržních poměrů a přispívat vlastní aktivitou k jejímu kladnému, úspěšnému rozvoji

61027$aVýbor národní kultury$2czenas

65007$akultura$zČesko$y20.-21. stol.$2czenas     

6530 $ačeské kulturní organizace

655 7$arozhovory$2czenas

695  $akultura                                    

7001 $aKojzar, Jaroslav

7730 $tSpolečnost, ekonomika, politika$gs. 5

7730 $tHaló noviny$d[Praha]$x1210-1494$gRoč. 13, č. 40 (20030217)$q…$9

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030217000025$9HTM

910  $aABA001$trd

IST  $asa20030217$bjima

VAH  16

 

Př.: 6

 

Kódované údaje

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB     ANL01

SYSID  765828

FMT  RS

001  an2003boox0765828

005  20030321142641.0

100  $a20030321d2002^^^^u^^u0czey0103^^^^ba

1010 $acze$dger

102  $aCZ

105  $aab^^ad^^000yy

2001 $aVýroba kamence a kamencové hutě u Obory$fIvo Holas

215  $c6 map

302  $aNěmecké resumé

307  $a1 obrázek

320  $aPoznámky

320  $aDalší použitá literatura s. 16

463 0$1010^^$a80-903081-2-0$12001^$aSborník Muzea Blansko 2002$vS. 3-16$1210^^$aBlansko$cMuzeum Blansko$d[2003]

6060 $avýroba kamence$yObora-oblast (Česko)$z18.-19. stol., 20. léta

6060 $akamencové hutě$yObora-oblast (Česko)$z18.-19. stol.

607  $aBlansko-oblast (Česko)

608  $astudie

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aprůmysl$xchemický průmysl

615 9$ahornictví

660  $ae-xr-jm

675  $a661$9m

675  $a622.012.2$9m

675  $a(048.8)$9m

675  $a(437.322)$9m

700 1$aHolas$bIvo$4070

801 0$bBOA001$c20030321$gAACR2

910  $aBOA001$trd

ZAZ1 $nSborník Muzea Blansko 2002$mBlansko$eMuzeum Blansko$hISBN 80-903081-2-0$d[2003]$ls. 3-16

STZ  $asa20030321$bhoraan

VAH  18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 837869

FMT  RS

IST  $asa20040325$bhoraan

VAH  18

001    an2004boox0837869

005    20040325102610.0

007  ta

008  040325s2003----xr-ad----b---u000-0-cze--

040  $aBOA001$bcze$92             

0410 $acze$bger

043  $ae-xr---$be-xr-jm$2czenas

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a66$2MRF

080  $a662.3$2MRF

080  $a(048.8)$2MRF

080  $a(437.322)$2MRF

1001 $aHolas, Ivo$4aut

24510$aVýroba střelného prachu a prachové mlýny v údolí Punkvy /$cIvo Holas

300  $bil.

500  $a2 obrázky

500  $aNěmecké resumé

504  $aPoznámky

500  $aDalší použitá literatura s. 16

6507$aprachové mlýny$zPunkva-údolí (Česko)

6507$astřelný prach$

651 7$aBlansko-oblast (Česko)$2czenas

655 7$astudie$2czenas

695  $aprůmysl$xchemický průmysl

695  $ahornictví

7730 $tSborník Muzea Blansko 2003$dBlansko : Muzeum Blansko, [2003]$z80-903081-4-7$gs. 21-36

910  $aBOA001$trs

IST  $asa20040325$bhoraan

VAH  18

 

Př.: 7

 

Recenze

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID  822073

FMT   RS

001  an2004abog0000029

005  20040108131641.0

100  $a20040108d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $aslo

102  $aCZ

105  $ay^^^r^^^000yy

2001 $a[Druhý vatikánsky koncil a Slovensko]$fAmatius Akimjak

304  $aRubrika: Recenze

461 0$1011^^$a0862-6944$12001^$aTeologické texty$vRoč. 14, č. 1 (2003), s. 41

470 0$12001^$aDruhý vatikánsky koncil a Slovensko$bkniha$fJozef Jurko$1210^^$aBardejov$c[s.n.]$d1999$1215^^$a117 s.$1700^1$aJurko$bJozef

5451 $aRecenze

60112$aKatolická církev$bVatikánský koncil$d2.$f1962-1965$3kn20010710722

6060 $akřesťanské církve$ySlovensko$z20. stol., 2. polovina

6060 $akatolicismus$ySlovensko$z20. stol., 2. polovina

6060 $akoncily$yVatikán$z1962-1965

607  $aČeskoslovensko$xpolitika a vláda$z20. stol., 2. polovina

608  $arecenze

6100 $areforma církve

6100 $aaggiornamento

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$anáboženství$xkřesťanství

615 9$anáboženství$xvývoj

615 9$anáboženství$xnáboženská organizace

660  $ae-cs---

660  $ae-xo---

660  $ae-vc---

675  $a272$9m

675  $a2-67$9m

675  $a2-732$9m

675  $a(437)$9m

675  $a(437.6)$9m

675  $a(070.447)$9m

700 1$aAkimjak$bAmantius$4675

801 0$aCZ$bABA001$c20040108$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gTeologické texty$hISSN 0862-6944$sRoč. 14$zč. 1$d2003$ls. 41

ZAR00$rDruhý vatikánsky koncil a Slovensko$hkniha$kJozef$pJurko$mBardejov$n[s.n.]$d1999$s117 s.

STZ  $asa20040108$bdemo

VAH  18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

001     an2004abog0000029

005     20040108131641.0

007  ta

008  040108s2003----xr-------o----000-0-slo--

040  $aABA001$bcze$92             

043  $ae-cs---$ae-xo---$ae-vc---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a(070.447)$2MRF

080  $a272$2MRF

080  $a2-67$2MRF

080  $a2-732$2MRF

080  $a(437)$2MRF

080  $a(437.6)$2MRF

1001 $aAkimjak, Amantius$4rev

24510$a[Druhý vatikánsky koncil a Slovensko] /$cAmatius Akimjak

2466 $aRecenze

500  $aRubrika: Recenze

61027$aKatolická církev.$bVatikánský koncil$n(2. :$d1962-1965)$2czenas

65007$akatolicismus$zSlovensko$y20. stol., 2. polovina$2czenas

65007$akoncily$zVatikán$y1962-1965$2czenas

65007$akřesťanské církve$zSlovensko$y20. stol., 2. polovina$2czenas

651 7$aČeskoslovensko$xpolitika a vláda$y20. stol., 2. polovina$2czenas

6530 $aaggiornamento$areforma církve

655 7$arecenze$2czenas

695  $anáboženství$xvývoj

695  $anáboženství$xnáboženská organizace

695  $anáboženství$xkřesťanství

7730 $tTeologické texty$x0862-6944$gRoč. 14, č. 1 (2003), s. 41$q…$9

78708$iRecenze na:$aJurko, Jozef$tDruhý vatikánsky koncil a Slovensko$dBardejov : [s.n.], 1999$4kniha

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040108$bdemo

VAH   18

 

Př.: 8

 

Ilustrace, literatura

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID  821651

FMT   RS

001  an2004abom0000025

005  20040106145205.0

100  $a20040106d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $aeng

102  $aCZ

105  $aa^^^z^^^000yy

2001 $apH optima for Danish forest species compared with Ellenberg reaction values$fJonas Erik Lawesson

215  $c9 il.$etab. příl. [2 s.]

307  $a8 obrázků, 1 tab.

320  $aLiteratura

461 0$1011^^$a1211-9520$12001^$aFolia Geobotanica$vVol. 38, no. 4 (2003), s. 403-418

6060 $alesní půdy$xpH půdy$xvegetace$yDánsko

6100 $aobsah vápníku v půdách

6100 $arostlinné druhy

6100 $apreference

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$abotanika$xfytogeografie

615 9$abotanika$xekologie rostlin

660  $ae-dk---

675  $a581.9$9m

675  $a581.5$9m

675  $a(489)$9m

700 1$aLawesson$bJonas Erik$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040106$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gFolia Geobotanica$hISSN 1211-9520$sVol. 38$zno. 4$d2003$ls. 403-418

STZ  $asa20040106$balko

VAH  18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 821651

FMT   RS

ZAZ0 $gFolia Geobotanica$hISSN 1211-9520$sVol. 38$zno. 4$d2003$ls. 403-418

IST  $asa20040106$balko

VAH   18

001    an2004abom0000025

005    20040106145205.0

007  ta

008  040106s2003----xr-a----------000-0-eng--

040  $aABA001$bcze$92             

043  $ae-dk---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a581.5$2MRF

080  $a(489)$2MRF

080  $a581.9$2MRF

1001 $aLawesson, Jonas Erik$4aut

24510$apH optima for Danish forest species compared with Ellenberg reaction values /$cJonas Erik Lawesson

300  $b9 il. +$etab. příl. [2 s.]

500  $a8 obrázků, 1 tab.

504  $aLiteratura

65007$alesní půdy$xpH půdy$xvegetace$zDánsko$2czenas

6530 $aobsah vápníku v půdách$arostlinné druhy$apreference

695  $abotanika$xekologie rostlin

695  $abotanika$xfytogeografie

7730 $tFolia Geobotanica$x1211-9520$gVol. 38, no. 4 (2003), s. 403-418$q…$9

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040106$balko

VAH   18

 

Př.: 9

 

Ilustrace

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB     ANL01

SYSID  848751

FMT  RS

001    an2004abon0000854

005    20040514180803.0

100  $a20040514d2004^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $aa^^^z^^^000yy

2001 $aAutomobil Tribe$fKarel Burian

215  $cil.

461 0$1011^^$a1210-7395$12001^$aFórum architektury a stavitelství$vRoč. 12, č. 1(2004), s. 46-47

605  $aTribe, socha

6060 $asochařství$yČesko$z21. stol.

6060 $asochaři$yČesko$z21. stol.

6100 $ačeští sochaři

6100 $amakety supersportovních automobilů

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$avýtvarné umění$xčeské sochařství

660  $ae-xr---

675  $a730$9m

675  $a730.071.1$9m

675  $a(437.3)$9m

700 1$aBurian$bKarel$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040514$gAACR2

910  $a ABA001$trs

ZAZ0 $gFórum architektury a stavitelství$hISSN 1210-7395$sRoč. 12$zč. 1$d2004$ls. 46-47

STZ  $a sa20040514$bhest

VAH  8

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 848751

VAH  18

001    an2004abon0000854

005   20040514180803.0

007  ta

008  040514s2004----xr-a----------000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92             

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a730.071.1$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF

080  $a730$2MRF

1001 $aBurian, Karel$4aut

24510$aAutomobil Tribe /$cKarel Burian

300  $bil..

63004$aTribe, socha

65007$asochaři$zČesko$y 20.-21. stol.$2czenas

65007$asochařství$zČesko$y21. stol.$2czenas

6530 $amakety supersportovních automobilů$ačeští sochaři

695  $avýtvarné umění$xčeské sochařství

7730 $tFórum architektury a stavitelství$x1210-7395$gRoč. 12, č. 1(2004), s. 46-47$q…$9

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040514$bhest

VAH   18

 

Př.: 10

 

Korporace, osoba – věcné záhlaví

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID 841492

FMT  RS

001    an2004abon0000643

005    20040430081539.0

100  $a 20040409j20040318u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $a CZ

105  $a a^^^r^^^000yy

2001 $aMarie Blabolilová - malba a grafika$fMagdalena Krejčová

215  $cil.

461 0$1011^^$a1210-5236$12001^$aAteliér$vRoč. 18, č. 6(20040318), s. 4

600 1$aBlabolilová$bMarie$f1948-$3jn20000400183

60102$aGalerie Klatovy$cKlenová, Česko$3ko2002101755

60102$aGalerie U Bílého jednorožce$cKlatovy, Česko$3kn20020923005

6060  $avýstavy$yKlatovy (Česko)$z2003-2004

6060  $amalířství$yČesko$z21. stol.

6060  $agrafika$yČesko$z21. stol.

6060  $amalířky$yČesko$z20.-21. stol.

6060  $agrafičky$yČesko$z 20.-21. stol.

608  $arecenze

6100 $ačeské malířky

6100 $ačeské grafičky

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$avýtvarné umění$xčeské malířství

615 9$avýtvarné umění$xčeská grafika

660  $ae-xr-kl

675  $a75$9m

675  $a76$9m

675  $a75.071.1$9m

675  $a76.071.1$9m

675  $a061.4$9m

675  $a(070.447)$9m

675  $a(437.317)$9m

700 1$aKrejčová$bMagdalena$4070

801 0 $aCZ$bABA001$c20040309$gAACR2

910   L $aABA001$trs

ZAZ0  L $gAteliér$hISSN 1210-5236$sRoč. 18$zč. 6$d20040318$ls. 4

STZ   L $asa20040309$bhest

VAH   L 18

 

MARC 21

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 841492

FMT   RS

001   an2004abon0000643

005   20040430081539.0

007   ta

008  040409e20040318xr-a-----o----000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92             

043  $ae-xr---$be-xr-kl$2czenas

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a061.4$2MRF

080  $a(070.447)$2MRF

080  $a(437.317)$2MRF

080  $a75$2MRF

080  $a76$2MRF

080  $a75.071.1$2MRF

080  $a76.071.1$2MRF

1001 $aKrejčová, Magdalena$4aut

24510$aMarie Blabolilová - malba a grafika /$cMagdalena Krejčová

300  $bil.

60017$aBlabolilová, Marie,$d1948-$7číslo národní autority$2czenas

61027$aGalerie Klatovy (Klenová, Česko)$7číslo národní autority$2czenas

61027$aGalerie U Bílého jednorožce (Klatovy, Česko)$7číslo národní autority$2czenas

65007$amalířky$zČesko$y20.-21. stol.$2czenas

65007$agrafičky$zČesko$y20.-21. stol.$2czenas

65007$avýstavy$zKlatovy (Česko)$y2003-2004$2czenas

65007$amalířství$zČesko$y21. stol.$2czenas

65007$agrafika$zČesko$y21. stol.$2czenas

6530 $ačeské grafičky$ačeské malířky

655 7$arecenze$2czenas

695  $avýtvarné umění$xčeská grafika

695  $avýtvarné umění$xčeské malířství

7730 $tAteliér$x1210-5236$gRoč. 18, č. 6(20040318), s. 4$q…$9

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040309$bhest

VAH  18

 

Př.: 11

 

Alternativní autor v UNIMARCu

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID 821496

FMT   RS

001  an2004abok0000006

005  20040105153838.0

100  $a20040105d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000yy

2001 $aPrůmyslové a jiné duševní vlastnictví ve vztahu k EU a tzv. unijní patent$fJana Kepáková, Ludvík Koldovský

461 0$1011^^$a1210-8278$12001^$aObchodní právo$vRoč. 12, č. 11 (2003), s. 34-36

6060 $aprávo duševního vlastnictví$yČesko$z2003

6060 $aprávo duševního vlastnictví$yzemě Evropské unie

6060 $aprůmyslové vlastnictví$yČesko$z2003

6060 $apatentové právo$yzemě Evropské unie

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aprávo$xobchodní právo

660  $ae-xr---

660  $ae------

675  $a347.77/.78$9m

675  $a347.77$9m

675  $a(437.3)$9m

675  $a(4)$9m

700 1$aKepáková$bJana$4070

701 1$aKoldovský$bLudvík$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040105$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gObchodní právo$hISSN 1210-8278$sRoč. 12$zč. 11$d2003$ls. 34-36

 

Alternativní autor v MARCu není

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 821496

FMT   RS

IST  $asa20040105$bdaki

VAH  18

001    an2004abok0000006

005    20040105153838.0

007  ta

008  040105s2003----xr------------000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92

043  $ae-xr---$ae------

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a347.77/.78$2MRF

080  $a347.77$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF

080  $a(4)$2MRF

1001 $aKepáková, Jana$4aut

24510$aPrůmyslové a jiné duševní vlastnictví ve vztahu k EU a tzv. unijní patent /$cJana Kepáková, Ludvík Koldovský

65007$aprůmyslové vlastnictví$zČesko$y2003$2czenas

65007$apatentové právo$zzemě Evropské unie$2czenas

65007$aprávo duševního vlastnictví$zČesko$y2003$2czenas

65007$aprávo duševního vlastnictví$zzemě Evropské unie$2czenas

695  $aprávo$xobchodní právo

7001 $aKoldovský, Ludvík$4aut

7730 $tObchodní právo$x1210-8278$gRoč. 12, č. 11 (2003), s. 34-36$q12:11$92003

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040105$bdaki

VAH  18

 

Př.: 12

 

Zde jsme uvedli více než tři autory ve vedlejším záhlaví, protože u článků jsou důležité

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB   ANL01

SYSID 821480

FMT    RS

001  an2004aboe0000002

005  20040105140332.0

100  $a20040105j200311^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010  $aeng

102  $aCZ

105  $aa^^^a^^^000yy

2001  $aLight scattering, atomic force microscopy and fluorescence correlation spectroscopy studies of polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) micelles$fMiroslav Štěpánek ... [et al.]

215  $c7 il.

307  $a6 obrázků, 1 tabulka

320  $aObsahuje bibliografii

461 0$1011^^$a0010-0765$12001^$aCollection of Czechoslovak Chemical Communications$vVol. 68, Nr. 11 (2003), s. 2120-2138

6060 $ablokové kopolymerové micely$xspektroskopické studie

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$achemie$xfyzikální chemie

675  $a 544$9m

701 1$aŠtěpánek$bMiroslav$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040105$gAACR2

910  $a ABA001$trs

702 1$aHumpolíčková$bJana$4070

702 1$aProcházka$bKarel$4070

702 1$aHop$bMartin$4070

702 1$aTuzar$bZdeněk$4070

702 1$aŠpírková$bMilena$4070

702 1$aWolf$bThomas$4070

ZAZ0 $gCollection of Czechoslovak Chemical Communications$hISSN 0010-0765$sVol. 68$zNr. 11$d2003$ls. 2120-2138

STZ  $asa20040105$bkopp

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 821480

FMT  RS

001    an2004aboe0000002

005    20040105140332.0

007  ta

008  040105e200311--xr-a------b---------eng--

040  $aABA001$bcze$92             

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a544$2MRF

24510$aLight scattering, atomic force microscopy and fluorescence correlation spectroscopy studies of polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) micelles /$cMiroslav Štěpánek ... [et al.]

300   :$b7 il.

500  $a6 obrázků, 1 tabulka

504  $aObsahuje bibliografii

65007$ablokové kopolymerové micely$xspektroskopické studie$2czenas

695  $a chemie$xfyzikální chemie

7001 $aŠtěpánek, Miroslav$4aut

7001 $aTuzar, Zdeněk$4aut

7001 $aŠpírková, Milena$4aut

7001 $aWolf, Thomas$4aut

7001 $aHumpolíčková, Jana$4aut

7001 $aProcházka, Karel$4aut

7001 $aHop, Martin$4aut

7730 $tCollection of Czechoslovak Chemical Communications$x0010-0765$gVol. 68, Nr. 11 (2003), s. 2120-2138$q68:11$92003

910  aABA001$trs

IST  $asa20040105$bkopp

VAH  18

 

Př.: 13

 

Záznam zpracovávaný za  spolupráce s Anoppressem 

 

Literární text

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB     ANL01

SYSID  844708

FMT   RD

001    an2004abdf0000809

014  $a 0862-5921(20040402)17:79<14:LN2004040200008700>3.0.CO;2-T$2sici$9LN2004040200008700

100  $a 20040505j20040402u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $a CZ

105  $a a^^^z^^^000fy

2001 $aPragocentrismus$fIvan Klíma

215  $c1 il

304  $a Rubrika: Zajímavosti

330  $a Stejně jsou kritizovány České dráhy či skutečnost, že v Praze sídlí generální ředitelství podniků a různé vlivné instituce

461 0$1011^^$a0862-5921$12001^$aLidové noviny$vRoč. 17, č. 79 (20040402), s. 14$1210^^$a[Praha]

5451 $aZajímavosti

608  $a fejetony

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xčeská literatura

675  $a 821.162.3-4$9m

700 1$aKlíma$bIvan$f1931-$3jk01060513

801 1$aCZ$bANOPRESS$c20040505

801 2$aCZ$bABA001$c20040505$gAACR2

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2004040200008700$9HTM

910  $a ABA001$trd

ZAZ0 $gLidové noviny$hISSN 0862-5921$sRoč. 17$zč. 79$d20040402$ls. 14$m[Praha]

STZ  $a sa20040505$bjale

VAH   16


MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

FMT  RS

SYSID 844708

FMT   RD

001     an2004abdf0000809

007  ta

008  040505e20040402xr-a----------000-j-cze--

0244 $a0862-5921(20040402)17:79<14:LN2004040200008700>3.0.CO;2-T$9LN2004040200008700

040 $bcze$cANOPRESS$dABA001$92             

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a821.162.3-4$2MRF

1001 $aKlíma, Ivan,$d1931-$9jk01060513

24510$aPragocentrismus /$cIvan Klíma

2466 $aZajímavosti

300  $b1 il

500  $aRubrika: Zajímavosti

520  $aStejně jsou kritizovány České dráhy či skutečnost, že v Praze sídlí generální ředitelství podniků a různé vlivné instituce

655 7$afejetony$2czenas

695  $aliteratura$xčeská literatura

7730 $tLidové noviny$d[Praha]$x0862-5921$gRoč. 17, č. 79 (20040402), s. 14

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2004040200008700$9HTM

910  $aABA001$trd

IST  $asa20040505$bjale

VAH   16

 

Př.:  14

 

Vedlejší věcné záhlaví – o knize

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB   ANL01

FMT  RS

001  an2004abod0000236

005  20040121133059.0

100  $a20040121d2004^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $a CZ

105  $ay^^^z^^^000yy

2001 $aCo čte Tomáš Halík

461 0$1011^^$a1211-5886$12001^$aPsychologie dnes$vRoč. 10, č. 1 (2004), s. 39

604  $1700^1$aFriedman$bRichard E.$150010$aMizení Boha

605  $aBible$iS.Z.

6060 $aBůh a člověk$xdějiny

6060 $afilozofie a náboženství

6060 $avěda a víra

6060 $astvoření

6060 $akabala

6100 $avelký třesk

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$anáboženství$xreligionistika

675  $a23/24$9m

675  $a215$9m

675  $a222/224.08$9m

675  $a113/119$9m

675  $a213$9m

675  $a141.331.5$9m

700 1$aHalík$bTomáš$f1948-$3jk01033235$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040121$gAACR2

910  $aABA001$trs

STZ $asa20040121$blivr

VAH   18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

FMT  RS

001  an2004abod0000236

005  20040121133059.0

007  ta

008  040121s2004----xr------------000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a113/119$2MRF

080  $a213$2MRF

080  $a141.331.5$2MRF

080  $a23/24$2MRF

080  $a215$2MRF

080  $a222/224.08$2MRF

1001 $aHalík, Tomáš,$d1948-$7jk01033235$4aut

24510$aCo čte Tomáš Halík

60017$aFriedman, Richard E.$tMizení Boha$2czenas

63004$aBible.$pS.Z.

65007$avěda a víra$2czenas

65007$astvoření$2czenas

65007$akabala$2czenas

65007$aBůh a člověk$xdějiny$2czenas

65007$afilozofie a náboženství$2czenas

653  $a velký třesk

695  $a náboženství$xreligionistika

7730 $tPsychologie dnes$x1211-5886$gRoč. 10, č. 1 (2004), s. 39$q10:1$92004

910  $a ABA001$trs

IST  $a sa20040121$blivr

VAH   18

 

Př.: 15

 

Akce

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB   ANL01

SYSID848859

FMT RS

001 an2004abok0001359

005 20040517175307.0

100 $a20040517d2004^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^100yy

2001 $aVývoj zdravotnictví z pohledu lékaře$fLubomír Berka

461 0$1011^^$a1211-6432$12001^$aZdravotnictví a právo$vRoč. 8, č. 5 (2004), s. 7-13

60112$aAktuální vývoj zdravotnictví$ePraha, Česko$f2004

6060 $azdravotní péče$xvývoj$yČesko$z1989-

6060 $azdravotnictví$xreforma$yČesko$z1989-

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$azdravotnictví$xzdravotní péče

615 9$azdravotnictví

660  $ae-xr---

675  $a614.2$9m

675  $a(437.3)$9m

700 1$aBerka$bLubomír$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040517$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gZdravotnictví a právo$hISSN 1211-6432$sRoč. 8$zč. 5$d2004$ls. 7-13

STZ  $asa20040517$bdaki

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID848859

FMT  RS

VAH  18

001    an2004abok0001359

005    20040517175307.0

007  ta

008  040517s2004----xr------------100-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a614.2$2MRF

080  $a(437.3)$2MRF

1001 $aBerka, Lubomír$4aut

24510$aVývoj zdravotnictví z pohledu lékaře /$cLubomír Berka

61127$aAktuální vývoj zdravotnictví$c(Praha, Česko$d2004)$2czenas

65007$azdravotní péče$xvývoj$zČesko$y1989-$2czenas

65007$azdravotnictví$xreforma$zČesko$y1989-$2czenas

695  $azdravotnictví$xzdravotní péče

695  $azdravotnictví

7730 $tZdravotnictví a právo$x1211-6432$gRoč. 8, č. 5 (2004), s. 7-13$q8:5$92004

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040517$bdaki

VAH  18

 

Př.: 16

 

Inscenace

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

001 an2004aboa0000322

005 20040126120323.0

100 $a20040126d2004^^^^u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^r^^^000yy

2001 $aOrfeus a Eurydika v Mnichově$fZbyněk Brabec

461 0$1011^^$a0018-6996$12001^$aHudební rozhledy$vRoč. 57, č. 1 (2004), s. 35-36

600 1$aGluck$bChristoph Willibald$f1714-1787$3jn20000703085

600 1$aLowery$bNigel

600 1$aHosseinpour$bAmir

600 1$aBolton$bIvor

60102$aBayerische Staatsoper München$3kn20030215055

605  $aOrfeus a Eurydika

6060 $aoperní inscenace$yMnichov (Německo)$z2003

6060 $adivadelní hudba

608  $arecenze

6100 $aněmecké opery

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$adivadlo$xněmecké divadlo

615 9$ahudba

660  $ae-gx---

675  $a792.54$9m

675  $a782$9m

675  $a(070.447)$9m

675  $a(430)$9m

700 1$aBrabec$bZbyněk$4675

801 0$aCZ$bABA001$c20040126$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gHudební rozhledy$hISSN 0018-6996$sRoč. 57$zč. 1$d2004$ls. 35-36

STZ  $asa20040126$badru

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 824137

FMT RS

001   an2004aboa0000322

005   20040126120323.0

007  ta

008  040126s2004----xr-------o----000-0-cze--

040  $aABA001$bcze$92

043  $ae-gx---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a792.54$2MRF

080  $a782$2MRF

080  $a(070.447)$2MRF

080  $a(430)$2MRF

1001 $aBrabec, Zbyněk$4rev

24510$aOrfeus a Eurydika v Mnichově /$cZbyněk Brabec

60017$aHosseinpour, Amir$2czenas

60017$aBolton, Ivor$2czenas

60017$aGluck, Christoph Willibald,$d1714-1787,$2czenas

60017$aLowery, Nigel$2czenas

61027$aBayerische Staatsoper München$2czenas

63004$aOrfeus a Eurydika

65007$aoperní inscenace$zMnichov (Německo)$y2003$2czenas

65007$adivadelní hudba$2czenas

653  $aněmecké opery

655 7$arecenze$2czenas

695  $adivadlo$xněmecké divadlo

695  $ahudba

7730 $tHudební rozhledy$x0018-6996$gRoč. 57, č. 1 (2004), s. 35-36$q57:1$92004

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040126$badru

VAH  18

 

Př.: 17

 

Akce

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB   ANL01

SYSID835418

FMT  RD

001  an2004abdc0000808

014  $a1210-1494(20040306)14:56[13:HA20040306000063]3.0.CO;2-O$2sici$9HA20040306000063

100  $a20040309j20040306u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $aa^^^z^^^100yy

2001 $aFestival evropských filmů nabízí přes sto projekcí$f(no)

215  $c2 il.

304  $aRubrika: Kultura

330  $aNa letošním festivalu Dny evropského filmu máte možnost zhlédnout filmy známých i méně známých tvůrců z mnoha evropských zemí, na nichž se produkčně podíleli i tvůrci mimoevropští

461 0$1011^^$a1210-1494$12001^$aHaló noviny$vRoč. 14, č. 56 (20040306), s. 13$1210^^$a[Praha]

5451 $aKultura

60112$aDny evropského filmu$d11.$ePraha, Česko$f2004

6060 $afilmové festivaly$xdramaturgie$yPraha (Česko)$z2004

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$akinematografie$xevropská kinematografie$n791

660  $ae-xr-pg

675  $a791.43$9m

675  $a061.4$9m

675  $a(437.311)$9m

700 0$a(no)

801 1$aCZ$bANOPRESS$c20040309

801 2$aCZ$bABA001$c20040309$gAACR2

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20040306000063

910  $aABA001$trd

ZAZ0 $gHaló noviny$hISSN 1210-1494$sRoč. 14$zč. 56$d20040306$ls. 13$m[Praha]

STZ  $asa20040309$bjima

VAH  16

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB   ANL01

SYSID835418

FMT  RD

001    an2004abdc0000808

007  ta

008  040309e20040306xr-a----------100-0-cze--

0244 $a1210-1494(20040306)14:56[13:HA20040306000063]3.0.CO;2-O$9HA20040306000063$2sici

040  $cANOPRESS$dABA001

043  $ae-xr---$be-xr-pg$2czenas

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a(437.311)$2MRF

080  $a791.43$2MRF

080  $a061.4$2MRF

1000 $a(no)

24510$aFestival evropských filmů nabízí přes sto projekcí /$c(no)

2466 $aKultura

300  $b2 il.

500  $aRubrika: Kultura

520  $aNa letošním festivalu Dny evropského filmu máte možnost zhlédnout filmy známých i méně známých tvůrců z mnoha evropských zemí, na nichž se produkčně podíleli i tvůrci mimoevropští

61127$aDny evropského filmu$n(11. :$cPraha, Česko$d2004)$číslo národní autority$2czenas

65007$afilmové festivaly$xdramaturgie$zPraha (Česko)$y2004$2czenas

695  $akinematografie$xevropská kinematografie$n791

7730 $tHaló noviny$d[Praha]$x1210-1494$gRoč. 14, č. 56 (20040306), s. 13$q14:56$920040306

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20040306000063

910  $aABA001$trd

IST  $asa20040309$bjima

VAH  16

 

Př.: 18

 

Recenze filmu

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB  ANL01

SYSID 822145

FMT  RS

001  an2004aboa0000080

014  $a0862-6545(20031208)14:50[23:RE2003120800003900]3.0.CO;2-T$2sici$9RE2003120800003900

100  $a20040108j20031208u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $aa^^^r^^^000yy

2001 $aJak pejsek s kočičkou vařili film$eMarhoulova parodie amerických detektivek příliš mazaná není$fPřemysl Martinek

215  $c1 il.

304  $aRubrika: Kultura

330  $aČeský film je na klasické žánrové filmy velmi chudý

461 0$1011^^$a0862-6545$12001^$aRespekt$vRoč. 14, č. 50 (20031208), s. 23$1210^^$a[Praha]

5451 $aKultura

600 1$aMarhoul$bVáclav$f1960-$3jn20000401732

605  $aMazaný Filip$nfilm$k2003

6060 $ahrané filmy$yČesko$z2003

608  $arecenze

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$akinematografie$xčeská kinematografie$n791

615 9$afilmy$xčeské hrané filmy$n791

660  $ae-xr---

675  $a791.2$9m

675  $a(070.447)$9m

675  $a(437.3)$9m

700 1$aMartinek$bPřemysl

801 1$aCZ$bANOPRESS$c20040108

801 2$aCZ$bABA001$c20040108$gAACR2

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=RE2003120800003900

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gRespekt$hISSN 0862-6545$sRoč. 14$zč. 50$d20031208$ls. 23$m[Praha]

STZ  $asa20040108$badru

VAH  16

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB  ANL01

SYSID 822145

FMT  RS

001    an2004aboa0000080

007  ta

008  040108e20031208xr-a-----o----000-0-cze--

0244 $a0862-6545(20031208)14:50[23:RE2003120800003900]3.0.CO;2-T$9RE2003120800003900$2sici

040  $cANOPRESS$dABA001

043  $ae-xr---

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a(437.3)$2MRF

080  $a791.2$2MRF

080  $a(070.447)$2MRF

1001 $aMartinek, Přemysl

24510$aJak pejsek s kočičkou vařili film :$bMarhoulova parodie amerických detektivek příliš mazaná není /$cPřemysl Martinek

2466 $aKultura

300  $b1 il.

500  $aRubrika: Kultura

520  $aČeský film je na klasické žánrové filmy velmi chudý

60017$aMarhoul, Václav,$d1960-$2czenas

63004$aMazaný Filip (film).$f2003

65007$ahrané filmy$zČesko$y2003$2czenas

655 7$arecenze$2czenas

695  $akinematografie$xčeská kinematografie$n791

695  $afilmy$xčeské hrané filmy$n791

7730 $tRespekt$d[Praha]$x0862-6545$gRoč. 14, č. 50 (20031208), s. 23$q14:50$920031208

8564 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=RE2003120800003900

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040108$badru

VAH  16

 

Př.: 19

 

Společný název článku s rozpisem jednotlivých básní v něm obsažených v selekční poznámce. Každá má svého autora

 

UNI

 

LDR  -----naa^^22-----^^^450^

FMT  RS

001  an2004abod0002162

005  20040608130734.0

100  $a20040608j20040527u^^y0czey0103^^^^ba

1011 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000gy

2001 $aBásně z metra$fWilliam Carlos Williams ... [et al.]$gpřeklad Michal Bystrov

300  $a(Z antologie Poems on the Underground)

32719$aŽivot / Denise Levertor$aPřistěhovalec / Fleur Adcock$aDědův hrob / Gillian Clark$aKabelka / Ruth Fainlight$aPojď. A buď můj brouček / Maya Angelou

461 0$1011^^$a0862-657X$12001^$aTvar$vRoč. 15, č. 11 (20040527), s. 12

6060 $aamerická poezie

608  $abásně

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xamerická literatura

675  $a821.111(73)-1$9m

701 1$aWilliams$bWilliam Carlos$f1883-1963$3xx0000708$4070

702 1$aBystrov$bMichal$f1979-$3jn19990001285$4730

801 0$aCZ$bABA001$c20040608$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 15$. 11$d20040527$ls. 12

STZ  $asa20040608$blivr

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

FMT  RS

LDR  -----naa  22-----   450

001    an2004abod0002162

005    20040608130734.0

007  ta

008  040608e20040527xr------------000-p-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a821.111(73)-1$2MRF

24500$aBásně z metra /$cWilliam Carlos Williams ... [et al.] ; překlad Michal Bystrov

500  $a(Z antologie Poems on the Underground)

50500$tŽivot /$rDenise Levertor --$tPřistěhovalec /$rFleur Adcock --$tDědův hrob /$rGillian Clark --$tKabelka /$rRuth Fainlight  --$tPojď. A buď můj brouček /$rMaya Angelou

65007$aamerická poezie$2czenas

655 4$abásně

695  $aliteratura$xamerická literatura

7001 $aWilliams, William Carlos,$d1883-1963$7xx0000708$4aut

7001 $aBystrov, Michal,$d1979-$7jn19990001285$4trl

7730 $tTvar$x0862-657X$gRoč. 15, č. 11 (20040527), s. 12$q15:11$920040527

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040608$blivr

VAH  18

 

Tentýž příklad – použita vedlejší analytická záhlaví

 

UNI

 

LDR  -----naa^^22-----^^^450^

FMT  RS

001  an2004abod0002162

005  20040608130734.0

100  $a20040608j20040527u^^y0czey0103^^^^ba

1011 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000gy

2001 $aBásně z metra$fWilliam Carlos Williams ... [et al.]$gpřeklad Michal Bystrov

300  $a (Z antologie Poems on the Underground)

423 1$12001^ $aŽivot$1700^1$aLevertor$bDenise

423 1$12001^ $aPřistěhovalec$1700^1$aAdcock$bFleur

423 1$12001^ $aDědův hrob$1700^1$aClark$bGillian

423 1$12001^ $aKabelka$1700^1$aFainlight$bRuth

423 1$12001^ $aPojď. A buď můj brouček$1700^1$aAngelou$bMaya

461 0$1011^^$a0862-657X$12001^$aTvar$vRoč. 15, č. 11 (20040527), s. 12

6060 $aamerická poezie

608  $abásně

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xamerická literatura

675  $a821.111(73)-1$9m

701 1$aWilliams$bWilliam Carlos$f1883-1963$3xx0000708$4070

702 1$aBystrov$bMichal$f1979-$3jn19990001285$4730

801 0$aCZ$bABA001$c20040608$gAACR2

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 15$. 11$d20040527$ls. 12

STZ  $asa20040608$blivr

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

FMT  RS

001    an2004abod0002162

005    20040608130734.0

007  ta

008  040608e20040527xr------------000-p-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a821.111(73)-1$2MRF

24500$aBásně z metra /$cWilliam Carlos Williams ... [et al.] ; překlad Michal Bystrov

500  $a(Z antologie Poems on the Underground)

65007$aamerická poezie$2czenas

655 4$abásně

695  $aliteratura$xamerická literatura

70012$aLevertor, Denise.$tŽivot

70012$aAdcock, Fleur.$tPřístěhovalec

70012$aClark, Gillian.$tDědův hrob

70012$aFainlight, Ruth.$tKabelka

70012$aAngelou, Maya.$tPojď. A buď můj brouček

7001 $aWilliams, William Carlos,$d1883-1963$7xx0000708$4aut

7001 $aBystrov, Michal,$d1979-$7jn19990001285$4trl

7730 $tTvar$x0862-657X$gRoč. 15, č. 11 (20040527), s. 12$q15:11$920040527

910  $aABA001$trs

IST  $asa20040608$blivr

VAH  18

 

Př.: 20

 

Společný název článku s rozpisem jednotlivých básní v něm obsažených v selekční poznámce. Básně mají jednoho autora.

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB  ANL01

SYSID  774390

FMT  RS

001  an2003abod0001356

005  20030502143813.0

100  $a20030502j20030403u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000gy

2001 $aSlovník noci$fMilan Děžinský

32719$aPod souhvězdím Vah$aProbuzení$aUprostřed noci na lůžku$aKosti$aSamota$aMěsíc$aDědictví

461 0$1011^^$a0862-657X$12001^$aTvar$vRoč. 14, č. 7 (20030403), s. 9

608  $abásně

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xčeská literatura

675  $a821.162.3-1$9m

700 1$aDěžinský$bMilan$f1974-$3jn19990216044$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20030502$gAACR2

8564 $uhttp://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2003$9htm

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 14$. 7$d20030403$ls. 9

STZ  $asa20030502$blivr

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB  ANL01

SYSID  774390

FMT  RS

ZAZ0 $sRoč. 14$. 7$d20030403$ls. 9

001    an2003abod0001356

005    20030502143813.0

007  ta

008  030502e20030403xr------------000-p-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a821.162.3-1$2MRF

1001 $aDěžinský, Milan,$d1974-$7jn19990216044$4aut

24510$aSlovník noci /$cMilan Děžinský

50500$tPod souhvězdím Vah --$tProbuzení --$tUprostřed noci na lůžku --$tKosti --$tSamota --$tMěsíc --$tDědictví

655 4$abásně

695  $aliteratura$xčeská literatura

7730 $tTvar$x0862-657X$gRoč. 14, č. 7 (20030403), s. 9$q14:7$920030403

8564 $uhttp://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2003

910  $aABA001$trs

IST  $asa20030502$blivr

VAH  18

 

Tentýž příklad – použita vedlejší analytická záhlaví

 

UNI

 

LDR -----naa^^22-----^^^450^

DB  ANL01

SYSID  774390

FMT  RS

001  an2003abod0001356

005  20030502143813.0

100  $a20030502j20030403u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000gy

2001 $aSlovník noci$fMilan Děžinský

423 1$12001^ $aPod souhvězdím Vah

423 1$12001^ $aProbuzení

423 1$12001^ $aUprostřed noci na lůžku

423 1$12001^ $aKosti

423 1$12001^ $aSamota

423 1$12001^ $aMěsíc

423 1$12001^ $aDědictví

461 0$1011^^$a0862-657X$12001^$aTvar$vRoč. 14, č. 7 (20030403), s. 9

608  $abásně

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xčeská literatura

675  $a821.162.3-1$9m

700 1$aDěžinský$bMilan$f1974-$3jn19990216044$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20030502$gAACR2

8564 $uhttp://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2003$9htm

910  $aABA001$trs

ZAZ0 $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 14$. 7$d20030403$ls. 9

STZ  $asa20030502$blivr

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB  ANL01

SYSID  774390

FMT  RS

001    an2003abod0001356

005    20030502143813.0

007  ta

008  030502e20030403xr------------000-p-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a821.162.3-1$2MRF

1001 $aDěžinský, Milan,$d1974-,$7jn19990216044$4aut

24510$aSlovník noci /$cMilan Děžinský

655 4$abásně

695  $aliteratura$xčeská literatura

74002$aProbuzení

74002$aUprostřed noci na lůžku

74002$aKosti

74002$aSamota

74002$aMěsíc

74002$aDědictví

74002$aPod souhvězdím Vah

7730 $tTvar$x0862-657X$gRoč. 14, č. 7 (20030403), s. 9$q14:7$920030403

8564 $uhttp://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/2003

910  $aABA001$trs

IST  $asa20030502$blivr

VAH  18

 

Př.: 21

 

Článek bez společného názvu, básně od jednoho autora.

Pokud je článek bez společného názvu a obsahuje básně od různých autorů, popisují se tyto básně samostatně.

 

UNI

LDR  -----naa^^22-----^^^450^

DB    ANL01

SYSID 823601

FMT  RS

001  an2004abod0000252

005  20040121160811.0

100  $a20040121j20040108u^^y0czey0103^^^^ba

1010 $acze

102  $aCZ

105  $ay^^^z^^^000gy

2001 $aHopsakoule$aZelené peří$aBlbost? Průměr? Meisterstück?$aFrom: Mr. Hejl$fVladimír Vacátko

461 0$1011^^$a0862-657X$12001^$aTvar$vRoč. 15, č. 1 (20040108), s. 16

608  $abásně

615  $nMDT$aslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

615 9$aliteratura$xčeská literatura

675  $a 821.162.3-1$9m

700 1$aVacátko$bVladimír$f1985-$3xx0004466$4070

801 0$aCZ$bABA001$c20040121$gAACR2

910  $a ABA001$trs

ZAZ0 $gTvar$hISSN 0862-657X$sRoč. 15$. 1$d20040108$ls. 16

STZ  $a sa20040121$blivr

VAH  18

 

MARC

 

LDR -----naa-a22------a-4500

DB    ANL01

SYSID 823601

FMT  RS

ZAZ0 $sRoč. 15$. 1$d20040108$ls. 16

IST  $a sa20040121$blivr

VAH  18

001    an2004abod0000252

005    20040121160811.0

007  ta

008  040121e20040108xr------------000-p-cze--

040  $aABA001$bcze$92

072 7$aMDT$xslovní vyjádření$2Konspekt$9pořadové číslo

080  $a 821.162.3-1$2MRF

1001 $aVacátko, Vladimír,$d1985-$7xx0004466$4aut

24510$aHopsakoule ;$bZelené peří ; Blbost? Průměr? Meisterstück? ; From: Mr. Hejl /$cVladimír Vacátko

655 4$abásně

695  $aliteratura$xčeská literatura

7730 $tTvar$x0862-657X$gRoč. 15, č. 1 (20040108), s. 16$q15:1$920040108

910  $a ABA001$trs

 

 

Báze ANL – Vybrané příklady z r. 2007  v MARCu 21  z hlediska vazeb

VĚtšinou propojení na jednotky

  

RECENZE knihy, Propojení Na jednotku

DB    L ANL01

SYSID L 1071082

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboh0002370

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830092751.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr-a---f-o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

072 7 L $$a623$$xVojenská technika$$2Konspekt$$919

080   L $$a623.827.6$$2MRF

080   L $$a94(100)"1914/1918"$$2MRF

080   L $$a94(100)"1939/1945"$$2MRF

080   L $$a355.46$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

1001  L $$aFrolík, Jan$$4aut

24510 L $$a[Miniponorky - osamělí lovci] /$$cJan Frolík

300   L $$b1 il.

65007 L $$aminiponorky$$2czenas

65007 L $$aprvní světová válka, 1914-1918$$2czenas

65007 L $$adruhá světová válka, 1939-1945$$2czenas

65007 L $$anámořní operace$$2czenas

65009 L $$amidget submarines$$2eczenas

65009 L $$aWorld War, 1914-1918$$2eczenas

65009 L $$aWorld War, 1939-1945$$2eczenas

65009 L $$anaval operations$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$avojenství

7730  L $$tHistorie a vojenství$$x0018-2583$$gRoč. 56, č. 2 (2007), s. 150-151$$q56:2$$92007

78708 L $$iRecenze na:$$aPejčoch, Ivo$$tMiniponorky - osamělí lovci : miniponorky první a druhé světové války / Ivo Pejčoch$$dCheb : Svět křídel, 2006$$4kniha

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$bevho

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356338$$lNKC50$$y2007

 

 

 

Recenze, Propojení na jednotku

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071110

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboh0002376

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830111200.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr-----f-o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xo---

072 7 L $$a321$$xPolitologie$$2Konspekt$$915

080   L $$a321.7+342.34$$2MRF

080   L $$a329.1/.6$$2MRF

080   L $$a329:321$$2MRF

080   L $$a342.5$$2MRF

080   L $$a328/329$$2MRF

080   L $$a(437.6)$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

1001  L $$aKubát, Michal,$$d1975-$$7js20020527018$$4aut

24510 L $$a[Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku] /$$cMichal Kubát

65007 L $$ademokracie$$zSlovensko$$2czenas

65007 L $$apolitické strany$$zSlovensko$$2czenas

65007 L $$astranické systémy$$zSlovensko$$2czenas

65007 L $$apolitický systém$$zSlovensko$$2czenas

65009 L $$ademocracy$$zSlovakia$$2eczenas

65009 L $$apolitical parties$$zSlovakia$$2eczenas

65009 L $$aparty systems$$zSlovakia$$2eczenas

65009 L $$apolitical system$$zSlovakia$$2eczenas

651 7 L $$aSlovensko$$xpolitika a vláda$$y19.-20. stol.$$2czenas

651 9 L $$aSlovakia$$xpolitics and government$$y19th-20th century$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$apolitika

7730  L $$tSlovanský přehled$$x0018-2583$$gRoč. 93, č. 2 (2007), s. 247-248$$q93:2$$92007

78708 L $$iRecenze na:$$aKopeček, Lubomír$$tDemokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku$$dBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006$$4kniha

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$bevho

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356593$$lNKC50$$y2007

 

 

O OSObě, propojení na jednotku

DB    L ANL01

SYSID L 1071106

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboh000237

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830110820.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr-----f-ab---000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$bcze$$beng

043   L $$an-us---

072 7 L $$a316$$xSociologie$$2Konspekt$$918

080   L $$a316-051$$2MRF

080   L $$a(048.8)$$2MRF

080   L $$a(73)$$2MRF

1001  L $$aŠvec, Luboš,$$d1961-$$7skuk0001364$$4aut

24510 L $$aHerbert Adolphus Miller, psychóza útisku a středoevropská otázka /$$cLuboš Švec

504   L $$aObsahuje bibliografické odkazy

546   L $$aAnglické resumé

60014 L $$aMiller, Herbert Adolphus,$$d1875-1951

65007 L $$asociologové$$zSpojené státy americké$$y19.-20. stol.$$2czenas

65009 L $$asociologists$$2eczenas

6530  L $$aameričtí sociologové

655 7 L $$astudie$$2czenas

655 9 L $$astudies$$2eczenas

695   L $$asociologie

7730  L $$tSlovanský přehled$$x0018-2583$$gRoč. 93, č. 2 (2007), s. 289-320$$q93:2$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$bevho

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356593$$lNKC50$$y2007

 

 

návrh autority v NKČR, propojení na jednotku

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071149

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003300

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830124037.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr------------000-f-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0411  L $$acze$$hdut

072 7 L $$a821.11$$xGermánské literatury$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.112.3-31$$2MRF

080   L $$a821.112.5-051$$2MRF

1001  L $$aCampert, Remco,$$d1929-$$7xx0003534$$4aut

24510 L $$aLáska v Paříži /$$cRemco Campert .; přeložila Lenka Křesťanová

65007 L $$anizozemští spisovatelé$$2czenas

65009 L $$aDutch authors$$2eczenas

655 7 L $$aromány$$2czenas

655 7 L $$aúryvky$$2czenas

655 9 L $$anovels$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xnizozemská literatura

7001  L $$aKřesťanová, Lenka,$$d1982-$$8nar. v Brně, překlady z nizozemštiny, filmové recenze$$0r$$4trl

7730  L $$tPlav$$x1802-4734$$gRoč. 3, č. 7/8 (2007), s. 24-27$$q3:7/8$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1626405$$lNKC50$$y2007

 

 

návrh autority v NKČR, souběžný název, propojení na jednotku

 

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071159

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003302

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830131130.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr------------000-d-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0411  L $$acze$$adut

072 7 L $$a821.11$$xGermánské literatury$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.112.5-2$$2MRF

080   L $$a821.112.5-055.2$$2MRF

1001  L $$aGoos, Maria,$$d1956-$$8nizozemská spisovatelka, dramatička, režisérka$$0r$$4aut

24510 L $$aRodina =$$bFamilie /$$cMaria Goosová ; přeložili Andrea Pelantová, Jindřich Martinec

546   L $$aSouběžný český a nizozemský text

60017 L $$aGoos, Maria,$$d1956-$$8nizozemská spisovatelka, dramatička, režisérka$$0r$$2czenas

65007 L $$anizozemské spisovatelky$$2czenas

65009 L $$aDutch women authors$$2eczenas

655 7 L $$adramata$$2czenas

655 7 L $$aúryvky$$2czenas

655 9 L $$adrama$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xnizozemská literatura

7001  L $$aPelantová, Andrea,$$d1979-$$4trl

7001  L $$aMartinec, Jindřich,$$d1981-$$4trl

7730  L $$tPlav$$x1802-4734$$gRoč. 3, č. 7/8 (2007), s. 33-43$$q3:7/8$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1626405$$lNKC50$$y2007

 

 

návrh autority v NKČR, recenze, název originálu

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071175

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003308

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830142409.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr-------o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-ne---

072 7 L $$a82.0$$xLiteratura (teorie)$$2Konspekt$$911

080   L $$a82:316.3$$2MRF

080   L $$a82:004.738.5$$2MRF

080   L $$a821-1$$2MRF

080   L $$a(492)$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

1001  L $$aLoučková, Martina,$$d1977-$$4rev

24510 L $$aZáleží nám na poezii? /$$cMartina Loučková

60017 L $$aVaessens, Thomas,$$d1967-$$8nizozemský literární vědec$$0r$$2czenas

65007 L $$aliteratura a společnost$$zNizozemsko$$y21. stol.$$2czenas

65007 L $$apoezie$$y21. stol.$$2czenas

65004 L $$aliteratura a internet

65009 L $$aliterature and society$$2eczenas

65009 L $$apoetry$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$aliteratura

7730  L $$tPlav$$x1802-4734$$gRoč. 3, č. 7/8 (2007), s. 78-81$$q3:7/8$$92007

78708 L $$iRecenze na:$$aVaessens, Thomas$$tOngerijmd succes : poëzie in een onpoëtische tijd / Thomas Vaessens$$dVantilt : Nijmegen, 2006$$4kniha

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1626405$$lNKC50$$y2007

 

 

Společný název, v poli 505 roušířená poznámka - básně od různých autorů, úplný obsah, návrhy autorit

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071171

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003307

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830141015.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr------------000-p-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0411  L $$acze$$adut

072 7 L $$a821.11$$xGermánské literatury$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.112.5-1$$2MRF

080   L $$a821.112.3-1$$2MRF

24500 L $$aNaše myšlenky dlí s tebou /$$cpřeklad Martiny Loučkové

50500 L $$tPropusť = Verlaat /$$rGeert Buelens --$$tSrdce, you piece of shit = Hart you piece of shit /$$rDirk van Bastelaere --$$tVe jménech je dech = De namen zijn adem /$$rK. Michel --$$tNaučení = Vuistregels /$$rK. Michel

546   L $$aSouběžný český a nizozemský text

60014 L $$aBuelens, Geert,$$d1971-

60014 L $$aBastelaere, Dirk van,$$d1960-

60014 L $$aMichel, K.,$$d1958-

655 7 L $$apoezie$$2czenas

655 9 L $$apoetry$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xnizozemská literatura

7001  L $$aLoučková, Martina,$$d1977-$$4trl

7001  L $$aBuelens, Geert,$$d1971-$$8nizozemský básník, kritik, publicista, překladatel$$0r$$4aut

7001  L $$aBastelaere, Dirk van,$$d1960-$$4aut

7001  L $$aMichel, K.,$$d1958-$$8nizozemský básník. K. Michel je pseudonym, pravé jméno je Michael Maria Kuipers$$0r$$4aut

7730  L $$tPlav$$x1802-4734$$gRoč. 3, č. 7/8 (2007), s. 73-77$$q3:7/8$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1626405$$lNKC50$$y2007

 

 

nebo vedlejší jmenná záhlaví autor/název

 

 

DB    L ANL01

SYSID L 1071171

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003307

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830141015.0

007   L ta

008   L 070830s2007----xr------------000-p-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0411  L $$acze$$adut

072 7 L $$a821.11$$xGermánské literatury$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.112.5-1$$2MRF

080   L $$a821.112.3-1$$2MRF

24500 L $$aNaše myšlenky dlí s tebou /$$cpřeklad Martiny Loučkové

546   L $$aSouběžný český a nizozemský text

60014 L $$aBuelens, Geert,$$d1971-

60014 L $$aBastelaere, Dirk van,$$d1960-

60014 L $$aMichel, K.,$$d1958-

655 7 L $$apoezie$$2czenas

655 9 L $$apoetry$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xnizozemská literatura

7001  L $$aLoučková, Martina,$$d1977-$$4trl

7001  L $$aBuelens, Geert,$$d1971-$$tVerlaat$$lČesky

7001  L $$aBastelaere, Dirk van,$$d1960-$$tHart you piece of shit$$lČesky

7001  L $$aMichel, K.,$$d1958-$$tDe namen zijn adem$$tČesky

7001  L $$aMichel, K.,$$d1958-$$tVuistregels$$tČesky

7730  L $$tPlav$$x1802-4734$$gRoč. 3, č. 7/8 (2007), s. 73-77$$q3:7/8$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070830$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1626405$$lNKC50$$y2007

 

 

 

Společný název, v poli 505 roušířená poznámka - básně od jednoho autora

 

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089455

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0004509

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119165254.0

007   L ta

008   L 071119e20071115xr------------000-p-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

072 7 L $$a821.162.3-1$$xČeská poezie$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.162.3-1$$2MRF

1001  L $$aStaněk, Jiří,$$d1957-$$7jn20000402269$$4aut

24510 L $$a[Básně] /$$cJiří Staněk

50500L $$tSauvignon --$$tŠatník nahoty --$$tDrobná milostná otázka --$$tHmatám[--] --$$tTakyrybovská --$$tHasit hořící keř --$$tMatouši![--] --$$tPodoby Boha --$$tNáplň noci

655 7 L $$apoezie$$2czenas

655 9 L $$apoetry$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xčeská literatura

7730  L $$tTvar$$x0862-657X$$gRoč. 18, č. 19 (20071115), s. 18$$q18:19$$920071115

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356377$$lNKC50$$y2007

 

 

 

RECENZE FILMU, Propojení na jednotku

 

 

FMT   L RD

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abdr0003407

003   L CZ-PrNK

005   L 20070830102605.0

007   L ta

008   L 070830e20070830xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$bcze

043   L $$an-us---

072 7 L $$a791$$xFilm. Cirkus. Lidová zábava$$2Konspekt$$93

080   L $$a791.221/.228$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(73)$$2MRF

1001  L $$aFoltýn, Milan$$4aut

24510 L $$aAgent bez budoucnosti /$$cMilan Foltýn

2460  L $$aKultura

300   L $$b1 il.

500   L $$aRubrika: Kultura

60017 L $$aGreengrass, Paul,$$d1955-$$7js20060825012$$2czenas

63004 L $$aBourneovo ultimátum (film).$$f2007

65007 L $$ahrané filmy$$zSpojené státy americké$$y2007$$2czenas

65009 L $$afeature films$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$akinematografie$$xamerická kinematografie

695   L $$afilmy$$xamerické hrané filmy

7730  L $$tPražský deník$$gRoč. 2, č. 202 (20070830), s. 20$$q2:202$$920070830

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=$$9XHTM

910   L $$aABA001$$trd

IST   L $$asa20070830$$bjich

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1738646$$lNKC50$$y2007

 

 

Ontologie – věcný popis

 

DB    L ANL01

SYSID L 1074640

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003492

003   L CZ-PrNK

005   L 20070912164910.0

007   L ta

008   L 070912e20070910xr------------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a323$$xVnitropolitický vývoj, politický život$$2Konspekt$$915

080   L $$a342.534$$2MRF

080   L $$a323.21$$2MRF

080   L $$a321.7+342.34$$2MRF

080   L $$a342.537.5$$2MRF

080   L $$a342.5$$2MRF

080   L $$a329.1/.6$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aPehe, Jiří,$$d1955-$$7jk01092279$$4aut

24510 L $$aPřeběhlíci jako problém pro demokracii /$$cJiří Pehe

60014 L $$aPohanka, Michal

60017 L $$aMelčák, Miloš,$$d1939-$$7xx0025452$$2czenas

61017 L $$aČesko.$$bParlament.$$bPoslanecká sněmovna$$7kn20020403048$$2czenas

65007 L $$aposlanci$$zČesko$$y2006-$$2czenas

65007 L $$apolitická kultura$$zČesko$$2czenas

65007 L $$ademokracie$$zČesko$$2czenas

65007 L $$ahlasování parlamentu$$zČesko$$2czenas

65007 L $$apolitický systém$$zČesko$$2czenas

65007 L $$apolitické strany$$zČesko$$2czenas

65009 L $$alegislators$$2eczenas

65009 L $$apolitical culture$$2eczenas

65009 L $$ademocracy$$2eczenas

65009 L $$aparliamentary vote$$2eczenas

65009 L $$apolitical system$$2eczenas

65009 L $$apolitical parties$$2eczenas

6530  L $$apolitické přeběhlictví

695   L $$apolitika$$xvnitřní politika

7730  L $$tLiterární noviny$$x1210-0021$$gRoč. 18, č. 37 (20070910), s. 3$$q18:37$$920070910

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070912$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356140$$lNKC50$$y2007

 

Dílo vE Věcném popisu

 

DB    L ANL01

SYSID L 1074610

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003482

003   L CZ-PrNK

005   L 20070912150401.0

007   L ta

008   L 070912s2007----xr-----f------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a314$$xDemografie. Populace$$2Konspekt$$918

080   L $$a314$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aHorská, Pavla,$$d1927-$$7jk01151021$$4aut

24510 L $$aČtyřicet let od vydání prvního sborníku Historická demografie /$$cPavla Horská

63004 L $$aHistorická demografie (sborník)

65007 L $$ahistorická demografie$$zČesko$$y1967-$$2czenas

65007 L $$ahistorická demografie$$zČesko$$xsborníky$$2czenas

65009 L $$ahistorical demography$$2eczenas

695   L $$ademografie

7730  L $$tDemografie$$x0011-8265$$gRoč. 49, č. 3 (2007), s. 213-215$$q49:3$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070912$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356295$$lNKC50$$y2007

 

RECENZE

 

DB    L ANL01

SYSID L 1074588

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0003476

003   L CZ-PrNK

005   L 20070912142438.0

007   L ta

008   L 070912s2007----xr-----f-o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

072 7 L $$a323$$xVnitropolitický vývoj, politický život$$2Konspekt$$915

080   L $$a172.15$$2MRF

080   L $$a323.1:316.347$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

1001  L $$aMaur, Eduard,$$d1937-$$7jk01080912$$4rev

24510 L $$aNárodní identita a nacionalismus /$$cEduard Maur

65007 L $$anárod (kategorie)$$2czenas

65007 L $$anacionalismus$$2czenas

65009 L $$anation$$2eczenas

65009 L $$anation$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$apolitika

695   L $$adějiny

7730  L $$tDemografie$$x0011-8265$$gRoč. 49, č. 3 (2007), s. 206-207$$q49:3$$92007

78708 L $$iRecenze na:$$tPohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů / Miroslav Hroch (ed.) ; [z anglických, francouzských, německých a polských originálů přeložili Alena Bakešová ... et al.]$$dPraha : Sociologické nakladatelství, 2003$$z80-86429-20-2$$4kniha

94411 L $$aHroch, Miroslav

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070912$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356295$$lNKC50$$y2007

 

Věcná záhlaví autor/název

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089403

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0004497

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119141706.0

007   L ta

008   L 071119e20071115xr------------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

072 7 L $$a82.0$$xLiteratura (teorie)$$2Konspekt$$911

080   L $$a821.112.2(436)-051$$2MRF

080   L $$a821.111(73)-051$$2MRF

080   L $$a82.09$$2MRF

080   L $$a82.091$$2MRF

1001  L $$aKorábečný, Martin$$4aut

24510 L $$aRekviem za jeptišku a vápenka :$$bpokus o srovnání W. Faulknera a T. Bernharda /$$cMartin Korábečný

60014 L $$aBernhard, Thomas,$$d1931-1989.$$tVápenka

60017 L $$aBernhard, Thomas,$$d1931-1989$$7jn19990000738$$2czenas

60017 L $$aFaulkner, William,$$d1897-1962$$7jn19990002183$$2czenas

60014 L $$aFaulkner, William,$$d1897-1962.$$tRekviem za jeptišku

65007 L $$arakouští spisovatelé$$2czenas

65007 L $$aameričtí spisovatelé$$2czenas

65007 L $$aliterárněvědné rozbory$$2czenas

65007 L $$aliterární komparatistika$$2czenas

65009 L $$aAustrian authors$$2eczenas

65009 L $$aAmerican authors$$2eczenas

65009 L $$aliterary criticism and history$$2eczenas

695   L $$aliteratura$$xliterární věda

7730  L $$tTvar$$x0862-657X$$gRoč. 18, č. 19 (20071115), s. 6$$q18:19$$920071115

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356377$$lNKC50$$y2007

 

Recenze podrobně

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089378

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abod0004493

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119133638.0

007   L ta

008   L 071119e20071115xr-------o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a821.09$$xLiteratura v různých jazycích (o ní)$$2Konspekt$$911

080   L $$a82.0-051$$2MRF

080   L $$a81'1-051$$2MRF

080   L $$a821(100)$$2MRF

080   L $$a821.162.3$$2MRF

080   L $$a82.09$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

1001  L $$aHaman, Aleš,$$d1932-$$7jk01033270$$4rev

24510 L $$aDobří holubi se vracejí /$$cAleš Haman

2460  L $$aDvakrát

500   L $$aRubrika: Dvakrát

60017 L $$aPistorius, Jiří,$$d1922-$$7jk01093198$$2czenas

65007 L $$aliterární vědci$$zČesko$$y20.-21. stol.$$2czenas

65007 L $$alingvisté$$zČesko$$y20.-21. stol.$$2czenas

65007 L $$asvětová literatura$$2czenas

65007 L $$ačeská literatura$$2czenas

65007 L $$aliterárněvědné rozbory$$2czenas

65009 L $$aliterary scientists$$zCzech Republic$$y20th-21st centuries$$2eczenas

65009 L $$alinguists$$zCzech Republic$$y20th-21st centuries$$2eczenas

65009 L $$aworld literature$$2eczenas

65009 L $$aCzech literature$$2eczenas

65009 L $$aliterary criticism and history$$2eczenas

6530  L $$asborníky

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$aliteratura

7730  L $$tTvar$$x0862-657X$$gRoč. 18, č. 19 (20071115), s. 2$$q18:19$$920071115

78708 L $$iRecenze na:$$aPistorius, Jiří$$tDoba a slovesnost / Jiří Pistorius ; [uspořádali Zuzana Jürgens a Jiří Pelán ; k vydání připravila, ediční poznámku a komentář napsala ... Zuzana Jürgens ; cizojazyčné texty z francouzských, německých a anglických originálů přeložili Vlasta Dufková ... et al.]$$dPraha : Triáda, 2007$$z978-80-86138-76-3$$4kniha

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$blivr

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356377$$lNKC50$$y2007

 

 

Z oboru DIVADLO

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089313

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboh0003225

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119111322.0

007   L ta

008   L 071119e20071029xr-a----------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.97.071.2$$2MRF

080   L $$a929.5$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aČechtický, Tomáš,$$d1952-$$7jk01021173$$4aut

24510 L $$aLoutkáři osmi generací /$$cTomáš Čechtický

300   L $$bil.

60034 L $$aKopečtí (rod)

60017 L $$aKopecký, Matěj,$$d1775-1847$$7jk01061679$$2czenas

60017 L $$aKopecký, Matěj,$$d1923-2001$$7jo20000082783$$2czenas

60017 L $$aNovák, Rostislav,$$d1979-$$7js20060623011$$2czenas

65007 L $$aloutkoherci$$zČesko$$y19.-21. stol.$$2czenas

65007 L $$arody$$zČesko$$y19.-21. stol.$$2czenas

65009 L $$apuppeteers$$2eczenas

65009 L $$afamilies$$2eczenas

655 7 L $$aportréty$$2czenas

655 9 L $$aportraits$$2eczenas

695   L $$abiografické studie

7730  L $$tTýden$$x1210-9940$$gRoč. 14, č. 44 (20071029), s. 76-77$$q14:44$$920071029

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=$$9XHTM

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$bevho

VAH   L 18

 

 

 

Zvukový záznam ve věcném popisu

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089343

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboh0003229

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119120645.0

007   L ta

008   L 071119e20071029xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a78.07$$xHudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání$$2Konspekt$$99

080   L $$a78.071.2-055.2$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aKonrádová, Petra$$4aut

24510 L $$aMama Načeva Natural /$$cPetra Konrádová

300   L $$bil.

60017 L $$aNačeva, Monika,$$d1966-$$7jn20000710457$$2czenas

63004 L $$aMami (zvukový záznam)

65007 L $$azpěvačky$$zČesko$$y2007$$2czenas

65009 L $$awomen singers$$2eczenas

6530  L $$ačeské zpěvačky$$akompaktní disky

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$ahudba

7730  L $$tTýden$$x1210-9940$$gRoč. 14, č. 44 (20071029), s. 86$$q14:44$$920071029

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=$$9XHTM

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$bevho

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b359242$$lNKC50$$y2007

 

Zvukový záznam ve věcném popisu

DB    L ANL01

SYSID L 1089291

FMT   L RD

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abda0004034

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119100446.0

007   L ta

008   L 071119e20071119xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-uk---

072 7 L $$a78$$xHudba$$2Konspekt$$99

080   L $$a785.16.071$$2MRF

080   L $$a785.16$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(410)$$2MRF

1001  L $$aVlček, Josef,$$d1951-$$7jo20010082615$$4aut

24510 L $$aNoví Pet Shop Boys nejsou pro každého /$$cJosef Vlček

300   L $$b1 il.

61027 L $$aPet Shop Boys (hudební skupina)$$7ko2002147931$$2czenas

63004 L $$aDisco 4 (zvukový záznam)

65007 L $$ahudební skupiny$$zVelká Británie$$y2007$$2czenas

65004 L $$aremixy

65009 L $$amusical groups$$2eczenas

6530  L $$abritská populární hudba$$abritské hudební skupiny$$akompaktní disky

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$ahudba$$xpopulární hudba

7730  L $$tMladá fronta Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 269 (20071119)$$q18:269$$920071119

7730  L $$tEkonomika$$gs. B/7$$920071119

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=$$9XHTM

910   L $$aABA001$$trd

IST   L $$asa20071119$$badru

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b356420$$lNKC50$$y2007

 

 

Věcné záhlaví autor/název

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089240

FMT   L RD

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abdr0004661

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119073459.0

007   L ta

008   L 071119e20071116xr-a----------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$bcze

072 7 L $$a551$$xGeologie. Meteorologie. Klimatologie$$2Konspekt$$97

080   L $$a551.588.7$$2MRF

080   L $$a551.583$$2MRF

080   L $$a(047.53)$$2MRF

1001  L $$aKlaus, Václav,$$d1941-$$7jn19990218045$$4ive

24510 L $$aSe svými názory nejsem sám, řekl prezident Klaus Deníku /$$cVáclav Klaus ; Lída Rakušanová

2460  L $$aZpravodajství

300   L $$b1 il.

500   L $$aRubrika: Zpravodajství

60017 L $$aKlaus, Václav,$$d1941-$$tModrá, nikoli zelená planeta$$2czenas

65007 L $$aglobální oteplování$$2czenas

65007 L $$aklimatické změny$$2czenas

65009 L $$aglobal warming$$2eczenas

65009 L $$aclimate changes$$2eczenas

655 7 L $$arozhovory$$2czenas

655 9 L $$ainterviews$$2eczenas

695   L $$ageologické vědy

7001  L $$aRakušanová, Lída,$$d1947-$$7jn19990209710$$4ivr

7730  L $$tPražský deník$$gRoč. 2, č. 268 (20071116), s. 12$$q2:268$$920071116

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=$$9XHTM

910   L $$aABA001$$trd

IST   L $$asa20071119$$bjich

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1738646$$lNKC50$$y2007

 

 

Popis pod korporativním autorem, jurisdikce

 

DB    L ANL01

SYSID L 1089414

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abok0003798

003   L CZ-PrNK

005   L 20071119143034.0

007   L ta

008   L 071119s2007----xr------------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a347.9$$xObčanské soudní řízení. Soudnictví$$2Konspekt$$916

080   L $$a347.951$$2MRF

080   L $$a347.23$$2MRF

080   L $$a347.65/.68$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1101  L $$aČesko.$$bNejvyšší soud$$7ko20010092580

24510 L $$aŽaloba na ochranu vlastnického práva po odevzdání pozůstalosti :$$busnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. Cdo 3112/2005 /$$cNejvyšší soud ČR

65007 L $$asoudní rozhodnutí a stanoviska$$xdědické právo$$zČesko$$2czenas

65007 L $$asoudní rozhodnutí a stanoviska$$xvlastnické právo$$zČesko$$2czenas

65009 L $$aright of property$$2eczenas

65009 L $$ainheritance and succession$$2eczenas

655 4 L $$ajudikáty

695   L $$aprávo$$xobčanské právo

695   L $$aprávo$$xjudikáty

7730  L $$tAd notam$$x1211-0558$$gRoč. 13, č. 5 (2007), s. 163-166$$q13:5$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071119$$bdaki

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b357003$$lNKC50$$y2007

 

 

Zákon ve věcném popisu

 

DB   L ANL01

SYSID L 1084277

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22--------4500

001   L an2007abok0003533

003   L CZ-PrNK

005   L 20071101180617.0

007   L ta

008   L 071101s2007----xr------------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a347$$xSoukromé právo$$2Konspekt$$916

080   L $$a314.151-054.6$$2MRF

080   L $$a341.95$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aČižinský, Pavel$$4aut

24510 L $$aZákon o pobytu cizinců jako příklad negativních tendencí celého českého právního řádu /$$cPavel Čižinský

65007 L $$acizinci$$xpobyt$$xzákony$$zČesko$$2czenas

65007 L $$acizinecké právo$$zČesko$$2czenas

65004 L $$azákon$$xo pobytu cizinců na území ČR$$xč. 326/1999 Sb.$$zČesko

65009 L $$aaliens$$2eczenas

65009 L $$aaliens law$$2eczenas

695   L $$aprávo$$xobčanské právo

695   L $$aprávo$$xmezinárodní právo

7730  L $$tPrávní rozhledy$$x1210-6410$$gRoč. 15, č. 20 (2007), s. 756-757$$q15:20$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071101$$bdaki

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b358600$$lNKC50$$y2007

Recenze divadelní hry

 

DB    L ANL01

SYSID L 1048541

FMT   L RD

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abdf0001097

003   L CZ-PrNK

005   L 20070511083105.0

007   L ta

008   L 070426e20070426xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$bcze

043   L $$ae-xr---$$be-xr-pg$$2czenas

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.2$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.311)$$2MRF

1001  L $$aPaterová, Jana,$$d1942-$$7ola2003174885$$4rev

24510 L $$aDivadelní listování románem /$$cJana Paterová

300   L $$b1 il.

60017 L $$aTolstoj, Lev Nikolajevič,$$d1828-1910$$7jn19981002230$$2czenas

60017 L $$aGábor, Peter,$$d1963-$$7js20020304004$$2czenas

61027 L $$aDivadlo ABC$$7kn20010709018$$2czenas

63004 L $$aAnna Karenina

65007 L $$ačinohry$$xdivadelní inscenace$$zPraha (Česko)$$y2007$$2czenas

65007 L $$aruské drama$$2czenas

65009 L $$aRussian drama$$2eczenas

65009 L $$adrama stages$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$adivadlo$$xčeské divadlo

7730  L $$tLidové noviny$$x0862-5921$$gRoč. 20, č. 98 (20070426)$$q20:98$$920070426

7730  L $$tKulturní premiéry$$qs. IV$$92007

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=DCLN20070426040075$$9pXHTM

910   L $$aABA001$$trd

IST   L $$asa20070426$$bjaho

VAH   L 18

 

Recenze divadelní inscenace

 

DB    L ANL01

SYSID L 1082201

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboa0003623

003   L CZ-PrNK

005   L 20071018132308.0

007   L ta

008   L 071018s2007----xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0411  L $$acze$$aeng

043   L $$ae-xr---$$be-xr-pg$$2czenas

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.83$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.311)$$2MRF

1001  L $$aBeneš-McGadie, Heather$$4rev

24510 L $$aGracerunners /$$cHeather Beneš-McGadie ; Jana Kunová

300   L $$bil.

546   L $$aSouběžný český a anglický text

60014 L $$aFoss, Karen

61027 L $$aDivadlo Ponec$$7kn20060125059$$2czenas

61024 L $$aKaren Foss Quiet Works (taneční skupina)

61024 L $$aNanohach (taneční skupina)

63004 L $$aGracerunners

65007 L $$ascénický tanec$$xdivadelní inscenace$$zPraha (Česko)$$y2007$$2czenas

65009 L $$ascenic dance$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$adivadlo$$xnorské divadlo

695   L $$adivadlo$$xčeské divadlo

7001  L $$aKunová, Jana$$4trl

7730  L $$tTaneční zóna$$x1213-3450$$gRoč. 11 (léto 2007), s. 86-89$$q11$$9200706-200709

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20071018$$badru

VAH   L 18

LKR   L $$aITM$$b1032994$$lNKC50$$y2007

 

 

RECENZE OPERY

 

DB    L ANL01

SYSID L 1030909

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboa0000493

003   L CZ-PrNK

005   L 20070206144005.0

007   L ta

008   L 070206s2007----xr-------o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xo---

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.54$$2MRF

080   L $$a782$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.6)$$2MRF

1001  L $$aBlaho, Vladimír,$$d1943-$$7jx20060213002$$4rev

24510 L $$aVerismus stále živý /$$cVladimír Blaho

60017 L $$aMascagni, Pietro,$$d1863-1945$$7jn19990005461$$2czenas

60017 L $$aLeoncavallo, Ruggiero,$$d1858-1919$$7js20020128003$$2czenas

60017 L $$aLenárd, Ondrej,$$d1942-$$7jn19990210371$$2czenas

61027 L $$aSlovenské národné divadlo.$$bOpera$$7kn20010710617$$2czenas

63004 L $$aSedlák kavalír

63004 L $$aKomedianti

65007 L $$aoperní inscenace$$zBratislava (Slovensko)$$y2006$$2czenas

65009 L $$aopera performances$$2eczenas

6530  L $$aitalské opery

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$adivadlo$$xslovenské divadlo

695   L $$ahudba

7730  L $$tHarmonie$$x1210-8081$$gRoč. 15, leden 2007, s. 32-33$$q15:[1]$$9200701

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070206$$badru

VAH   L 18

 

Multimédium ve věcném popisu

 

DB    L ANL01

SYSID L 1035391

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboa0000673

003   L CZ-PrNK

005   L 20070216142725.0

007   L ta

008   L 070216s2007----xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-xr---

072 7 L $$a78$$xHudba$$2Konspekt$$99

080   L $$a785.16$$2MRF

080   L $$a785.16.071$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.3)$$2MRF

1001  L $$aBeránek, Vlastimil$$4rev

24510 L $$aKhoiba /$$cVlastimil Beránek

300   L $$b1 il.

61027 L $$aKhoiba (hudební skupina)$$7xx0026261$$2czenas

63004 L $$aTortourism (multimédium)

65007 L $$ahudební skupiny$$zČesko$$y2005$$2czenas

65009 L $$amusical groups$$2eczenas

6530  L $$ačeská populární hudba$$ačeské hudební skupiny$$aDVD

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$ahudba$$xpopulární hudba

7730  L $$tReport.Music & Style$$nObsahuje 1 DVD$$x1213-4708$$gRoč. 17, č. 1 (2007), s. 68$$q17:1$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070216$$badru

VAH   L 18

 

 

RECENZE OPERY

 

DB    L ANL01

SYSID L 1030919

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007aboa0000494

003   L CZ-PrNK

005   L 20070918123248.0

007   L ta

008   L 070206s2007----xr-------o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

043   L $$ae-be---

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.54$$2MRF

080   L $$a782$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(493)$$2MRF

1001  L $$aČerný, Mirek$$4rev

24510 L $$aÚsporný Tristan a Isolda /$$cMirek Černý

60017 L $$aWagner, Richard,$$d1813-1883$$7jn19981002383$$2czenas

60014 L $$aKokkos, Yannis

60017 L $$aŌno, Kazushi,$$d1960-$$7jn20010601260$$2czenas

61024 L $$aKrálovská opera v Bruselu

63004 L $$aTristan a Isolda (opera)

65007 L $$aoperní inscenace$$zBrusel (Belgie)$$y2006$$2czenas

65009 L $$aopera performances$$2eczenas

6530  L $$aněmecké opery

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$adivadlo$$xbelgické divadlo

695   L $$ahudba

7730  L $$tHarmonie$$x1210-8081$$gRoč. 15, leden 2007, s. 33$$q15:[1]$$9200701

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$ava20070918$$blivr

IST   L $$asa20070206$$badru

VAH   L 18

 

DIVADELNÍ FESTIVAL

 

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abdr0000998

003   L CZ-PrNK

005   L 20070316115739.0

007   L ta

008   L 070306e20070306xr-a-----o----000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$bcze

043   L $$ae-xr---$$be-xr-mo$$2czenas

072 7 L $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080   L $$a792.079$$2MRF

080   L $$a(0:82-95)$$2MRF

080   L $$a(437.326)$$2MRF

1001  L $$aHrdinová, Radmila$$4aut

24510 L $$aSetkání, které boří barikády /$$cRadmila Hrdinová

2460  L $$aKultura

300   L $$b1 il.

500   L $$aRubrika: Kultura

61124 L $$aOst-ra-var$$n(11. :$$d2007)

65007 L $$adivadelní festivaly$$zOstrava (Česko)$$y2007$$2czenas

65009 L $$atheater festivals$$2eczenas

655 7 L $$arecenze$$2czenas

655 9 L $$arecensions$$2eczenas

695   L $$adivadlo$$xčeské divadlo

7730  L $$tPrávo$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 55 (20070306), s. 13$$q17:55$$920070306

8564  L $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=DCPR20070306010083$$9pXHTM

910   L $$aABA001$$trd

IST   L $$asa20070306$$bjich

VAH   L 18

 

 

Smlouvy ve věcném popisu

 

DB    L ANL01

SYSID L 1046844

FMT   L RS

LDR   L -----naa-a22------a-4500

001   L an2007abok0001227

003   L CZ-PrNK

005   L 20070416183142.0

007   L ta

008   L 070416s2007----xr------------000-0-cze--

040   L $$aABA001$$bcze$$92

0410  L $$acze$$beng

072 7 L $$a341$$xMezinárodní právo$$2Konspekt$$916

080   L $$a341.231.14$$2MRF

080   L $$a342.727$$2MRF

080   L $$a323.12$$2MRF

1001  L $$aBarinka, Roman,$$d1976-$$7mzk2004228268$$4aut

24510 L $$aEvropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation: případ svobody projevu /$$cRoman Barinka

546   L $$aAnglické resumé

63004 L $$aEvropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

65007 L $$alidská práva$$zzemě Evropské unie$$2czenas

65007 L $$asvoboda projevu$$zzemě Evropské unie$$2czenas

65007 L $$arasová diskriminace$$xlidsko právní aspekty$$zzemě Evropské unie$$2czenas

65009 L $$ahuman rights$$2eczenas

65009 L $$afreedom of speech$$2eczenas

65009 L $$aracial discrimination$$2eczenas

695   L $$aprávo$$xevropské právo

7730  L $$tPrávník$$x0231-6625$$gRoč. 146, č. 3 (2007), s. 241-273$$q146:3$$92007

910   L $$aABA001$$trs

IST   L $$asa20070416$$bdaki

VAH   L 18

 

ANL, prosinec 2007

 

Zpět na obsah17.11.2006 Ivana Anděrová
01.12.12