Hlavní stránka NK 3/2000 Bulletinplus

V letních měsících
Přestavba hlavní vrátnice

V letních měsících se Národní knihovna připravovala na nový semestr mimo jiné i vylepšováním prostředí pro své čtenáře.
Podle schváleného projektu na úpravy a přestavbu hlavní vrátnice v budově Klementina, který zpracovalo v květnu letošního roku sdružení R-Projekt z Prahy 10 pod vedením projektanta arch. B. Horáka, byla v průběhu měsíce července tato specifická akce v době výluky běžného provozu naší knihovny provedena. Realizaci předcházely náročné přípravy, jako např. zajištění finančních prostředků v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000, získání stanoviska SÚPP, Magistrátu hl. m. Prahy - odboru památkové péče, Městské hygienické stanice pro Prahu 1 a zejména povolení ohlášené stavby Odborem výstavby při OÚ m.č. Praha 1. Dále proběhlo jednání s pěti různými dodavateli, kteří nám nabídli za určitých podmínek splnění našich přísných požadavků, a to nejen týkajících se krátkého termínu provedení díla, ale i vysoké kvality práce a nejpřijatelnější ceny za dílo.
Z výběru vyšla pro realizaci celého záměru nejvýhodněji firma ART-Řemeslo Strměchy z Pelhřimova.

Při výběru hlavního dodavatele - truhlářské firmy, bylo zohledněno i velmi kvalitní provedení restaurátorských a truhlářských prací při rekonstrukci Astronomické věže v Klementinu. Činnost ze strany Národní knihovny koordinovali Ing. P. Macenauer, P. Hýsek a J. Novák.

138.gif (25518 bytes)

Poslední okamžiky před odstraněním původní vrátnice. Jaroslav Novák dává pokyny řemeslníkům.
(Foto: Valda Schwarz.)

137.gif (84465 bytes)
139.gif (15325 bytes)

140.gif (19905 bytes)

Stejně významnou a možná ještě náročnější akcí byla kompletní oprava oken a instalace ventilace v nejvíce navštěvované studovně, bývalém "Letním refektáři", dnes Všeobecné studovně. Ve výběrovém řízení na dodávku prací zvítězila firma K+M DŘEVOSTYL. Ze strany Národní knihovny akci zajišťovali V.Motis a Ing. J.Racek.
(Foto: Valda Schwarz.)


Předchozí stránka Obsah Další stránka