Hlavní stránka NK 3/2001 Bulletinplus

Poznámka k původnímu baroknímu stroji
klementinských věžních hodin

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomický ústav UK, MFF UK,
a Výzkumné centrum pro dějiny věd

Tato poznámka je doplňkem ke článku Ing. Aleny Kavkové, která restaurovala barokní hodinový stroj, vystavený od roku 2000 v přízemí Astronomické věže Klementina.
Původní barokní klementinské věžní hodiny se zachovaly a jsou ozdobou expozice měření času Národního technického muzea v  Praze. Čtvrťové věžní hodiny vystavené dnes v Astronomické věži Klementina byly vybrány s úmyslem ukázat hodiny shodné kompozice a přibližně ze stejné doby, aby tak byla zdůrazněna významná funkce Klementina, totiž zveřejňování správného času již v době barokní.

Původní klementinské věžní hodiny jsou signovány, na vnitřním ciferníku ve tvaru slunce je nápis “Sebast. Londensperger k. k. Hofuhrmacher in Prag. A 1736” (tento ciferník měl pouze kontrolní funkci, aby i v prostoru uvnitř věže bylo patrné, kolik hodiny ukazují). Ve středu ciferníku jsou typické jezuitské iniciály IHS (jeden ze způsobů čtení je “Iesus Hominorum Salvator”) a pod nimi jsou tři hřeby z Kristova kříže, obojí provedené zlatou barvou na modrém pozadí; červené planoucí srdce, které se někdy na jiných místech vyskytuje nad iniciálami, zde chybí.

Trojdílná kompozice hodin má uprostřed jicí stroj, vlevo stroj pro odbíjení čtvrtí a vpravo stroj pro odbíjení celých hodin. Závaží jsou na provazech, pravé závaží je kamenné, prostřední a levé jsou odlité ze železa a nesou číslice 1818. Kotvový Grahamův krok těchto hodin nepotřebuje výrazně velkou hnací sílu, a tak jejich závaží jsou relativně subtilnější, než velké kameny hodin v Astronomické věži. Ozubená kolečka jsou buď mosazná nebo železná, rám je železný, spojovací prvky železné a mosazné a hřídele železné. Opracování všech kovových částí nese známky mistrovské dokonalosti autora. Kyvadlo je zavěšené na dvou pružných ocelových páscích, na čočce má charakteristické iniciály RA oddělené šipkou směřující dolů.


Předchozí stránka Obsah