Hlavní stránka NK 2/2004 Bulletinplus

Svět Knihy Praha 2004
Bookworld Prague

U příležitosti konání 10. ročníku mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2004 uspořádal Svaz českých knihkupců a nakladatelů s městskou částí Praha 5 dne 6. května v Národním domě na Smíchově slavnostní večer. Hlavním programem bylo předávání ocenění – pamětního listu (viz obrázek) vystavovatelům, kteří se zúčastnili všech deseti ročníků Světa knihy. Mezi ně patří i Národní knihovna ČR, za niž ocenění převzala PhDr. Milena Ředinová, ředitelka Odboru vydavatelského NK ČR (rozhovor s PhDr. Milenou Ředinovou “Vydavatelství Národní knihovny se představuje” najdete v Knižních novinkách č. 8, s. 68–69). Slavnostní večer doprovázelo vystoupení irské taneční skupiny a vzpomínky “pamětníků”, Jana Kanzelsbergera a PhDr. Markéty Hejkalové, kteří byli při tom, když se ten první ročník připravoval.

Ocenění za účast Národní knihovny na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v letech 1995–2004.

Z korespondence ředitele.


Předchozí stránka Obsah