Knihovna
roku

2014

Výsledky Tiskové zprávy Fotogalerie Charakteristika ceny Nominace základní knihovna Nominace významný počin Nařízení vlády Poroty pro vyhodnocení Cena SKIP a SKANSKA: Městská knihovna roku 2014 Knihovna roku 2013 Knihovna roku 2012 Knihovna roku 2011 Knihovna roku 2010 Knihovna roku 2009 Knihovna roku 2008 Knihovna roku 2007 Knihovna roku 2006 Knihovna roku 2005 Knihovna roku 2004 Knihovna roku 2003

Ceny přidělené roku 2014

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu 70 000 Kč a diplom získala
Obecní knihovna Horní Lideč
knihovnahornilidec.cz
Kraj Zlínský
Knihovnice: Věra Povalačová

Poskytuje všestranné služby na vysoké úrovni ve velkoryse pojatých prostorách, získaných rekonstrukcí v roce 2012. Moderní a osvěžující interiér, plný barev, s dostatkem odpočinkových zón, je přehledný díky kvalitnímu orientačnímu systému. Knihovnické služby doplňují informační lekce (pro školy), (další) vzdělávací akce (pro veřejnost), tvořivé kurzy, besedy zejména s regionálními osobnostmi, výstavy a nabídka publikací a informačních materiálů Hornolidečska. Knihovnice je velmi aktivní, zapálená, je velkou oporou a pomocí šesti dalším knihovnám okolí. K propagaci své práci maximálně využívá rozmanitých informačních zdrojů.

Statistické ukazatele za rok 2013:
Počet obyvatel:      1 410
Knihovní fond:     12 227
Výpůjčky:               8 368
Čtenáři:                     315
Návštěvníci:          5 002

Zvláštní ocenění a diplom získala
Obecní knihovna ve Vikýřovicích
www.vikyrovice.cz
Kraj Olomoucký
Knihovnice: Květoslava Havlíčková

Účelně provedená rekonstrukce a inspirativní prostředí umožňuje kreativní práci dětí a dospělých, promyšlenou koncepci besed, vzdělávací a kulturní akce. Knihovnice svou osobností, přístupem i činností propojuje knihovnu, školu a řadu spolků v místě. Pravidelné a občany oblíbené poznávací zájezdy jsou vždy spojené také s návštěvou zajímavých knihoven. Partnerství se sousední knihovnou je obohacující pro obě strany.

Statistické ukazatele za rok 2013:
Počet obyvatel:      2 348
Knihovní fond:       4 421
Výpůjčky:               7 739
Čtenáři:                     202
Návštěvníci:           2 058

Zvláštní ocenění a diplom získala
Obecní knihovna v Lomnici
www.lomnice.knihovna.info
Kraj Karlovarský
Knihovnice: Jiřina Němečková

Služby na vysoké profesionální úrovni v rozšířené, moderně vybavené, příjemné a esteticky vkusné knihovně vedou k její mimořádné oblibě a návštěvnosti mezi občany. Knihovna se velmi aktivně zapojuje do soutěže Hry bez hranic v rámci Karlovarského kraje. Knihovnice obohatila nabídku služeb např. o půjčování čteček e-knih a roznáškovou službu. Péče obce o knihovnu je mimořádná.

Statistické ukazatele za rok 2013:
Počet obyvatel:      1 265
Knihovní fond:       7 727
Výpůjčky:               8 727
Čtenáři:                     185
Návštěvníci:         10 196

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Cenu získala
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
za zavedení služby výpůjček e-knih
http://www.cbvk.cz

V dubnu 2014 zahájila JVK ČB půjčování českých e-knih dodávaných společností eReading.cz. Tato nově zavedená služba pozitivně přispívá k celkovému rozvoji knižního trhu, je výhodná jak pro knihovnu a čtenáře, tak pro internetové knihkupectví, autory a nakladatele. Služba je čtenářům dostupná přes internet kdykoli a odkudkoli, navíc knihovna může půjčit tolik exemplářů, kolik čtenářů má o daný titul zájem. Čtenáři mohou výpůjčky e-knih využívat i v některé z dalších knihoven v knihovní síti ČR, prostřednictvím účtu mojeID.

Fotografie knihovny

Diplom získala
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
za zavedení služby "Lekotéka - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami"
http://www.kjm.cz

Projekt navazuje na soustavnou práci KJM s uživateli se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou jsou děti s různými druhy hendikepů. V rámci této nové služby je vytvářen soubor didaktických pomůcek a hraček, se kterými lektoři, tj. pracovníci poboček, kteří programy vytvářejí, během besed pracují. Pedagogové, kteří se svými žáky docházejí na besedy, si mohou stejně jako rodiče vybrat konkrétní pomůcky a hračky, které lze později vypůjčit. Záměrem je podpořit rozvoj motorických a komunikačních dovedností a vytvářet pozitivní vztah ke knihovnám a čtenářství. Uživatelé knihovny mají k dispozici informace o hračkách jak v on-line katalogu, tak v podobě tištěné brožury. V rámci KJM je do projektu zapojeno 40 % všech poboček (13 z 32 poboček), celkově je ve fondu ca 200 hraček a didaktických pomůcek domácí i zahraniční provenience.

Fotografie