Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD)

 
 

Seznam tříd, autorů a lektorů (dle autorů)

Třída Popis třídy Autor Afiliace Lektor Afiliace
OE Typologie katalogů a rejstříků Balíková Marie Národní knihovna Praha Bulínová Eva Univerzita Karlova-Ústav výpočetní techniky, Praha
OF Selekční jazyky a věcné zpracování dokumentů Balíková Marie Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
ABDE Ediční činnost (Práce s textem) Balvínová Alena Univerzita Karlova-Přírodovědecká fakulta, Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
XC Nakladatelská činnost Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
XBA Knihtisk - novodobý knihtisk Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
OAB Akvizice Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Stöcklová Anna Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
IFEA Internet - obsahové hledisko Celbová Ludmila Národní knihovna Praha Tkačíková Daniela Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava
KK Normy, standardizace Celbová Ludmila Národní knihovna Praha x x
OAAA Typologie dokumentů - elektronické dokumenty, informační média, obecná typologie dat Celbová Ludmila Národní knihovna Praha Žabička Petr Moravská zemská knihovna, Brno
XD Autorské právo Hauznerová Zdena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha Hartmanová Dagmar MAFRA a.s., Praha
IA Teorie informační vědy a knihovnictví Jonák Zdeněk Výzkumný ústav pedagogický, Praha Čabrunová Anna Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
Z Hraniční obory Jonák Zdeněk Výzkumný ústav pedagogický, Praha Čabrunová Anna Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
OED Souborné katalogy Krčmařová Gabriela Cesnet, Praha Bulínová Eva Univerzita Karlova-Ústav výpočetní techniky, Praha
DBT Typologie databází Kučerová Helena Vyšší odborná škola infiormačních služeb, Praha Kimlička Štefan Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
ABDB DB systémy, expertní systémy, automatizované knihovní systémy, obecná typologie informace Kučerová Helena Vyšší odborná škola infiormačních služeb, Praha Kimlička Štefan Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
OAAC Typologie dokumentů - encyklopedie, slovníky, sborníky Matušík Zdeněk Národní knihovna Praha Sedláčková Beáta Slezská univerzita, Opava
OAAB Typologie dokumentů - tradiční typy dokumentů Matušík Zdeněk Národní knihovna Praha Sedláčková Beáta Slezská univerzita, Opava
V Informační vzdělávání Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Vlasák Rudolf Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
SB Informační služby - výpůjční služby Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Matthaeidesová Marta Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
KR Knihovnické a informační profese Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Vlasák Rudolf Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
OLB Ochrana fondu - digitalizace, mikrografie Polišenský Jiří Národní knihovna Praha Krejčí Antonín Soning Praha a.s.
ABC Informační technologie Potáček Jiří Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lhoták Martin Akademie věd ČR, Praha
ABA Reprografie Potáček Jiří Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lhoták Martin Akademie věd ČR, Praha
XAX Fenomenologie knihy (kniha, písmo, papír, vazba) Richterová Alena Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
XAAA Rukopisy Richterová Alena Národní knihovna Praha Petr Stanislav Cesnet, Praha
IFEB Internet - technické hledisko Sklenák Vilém Vysoká škola ekonomická, Praha Tkačíková Daniela Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava
B Bibliografie Skolek Jaroslav x Katuščák Dušan Slovenská národní knihovna, Martin
T Typologie knihoven Sodomková Jana Akademie věd ČR-Historický ústav, Praha Sakálová Elena Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
O Organizace knihovních fondů Šnýdr Mirko Národní knihovna Praha Stöcklová Anna Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
SA Informační služby - rešeršní služby, vyhledávání informací Švejda Jan Národní knihovna Praha Matthaeidesová Marta Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
OR Sémantická redukce dokumentů Švejda Jan Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
BM Bibliometrie Švejda Jan Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
XAY Fenomenologie knihy (knihověda, obecné pojmy) Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
XAAB Rukopisy, pomocné vědy historické, historická typologie dokumentů Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Petr Stanislav Cesnet, Praha
XBB Knihtisk - historický knihtisk Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
SF Bibliopedagogika Vášová Lidmila Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha Sakálová Elena Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
OD Katalogizace Vodičková Hana x Kubalová Hana Národní knihovna Praha
OLC Ochrana fondu - konzervace Vrbenská Františka Národní knihovna Praha Bartl Benjamin Státní ústřední archiv, Praha
OLA Ochrana fondu - restaurování Vrbenská Františka Národní knihovna Praha Bartl Benjamin Státní ústřední archiv, Praha
KI Knihovní a informační legislativa, zřízení knihoven, organizace knihovnictví Zemánková Ladislava Národní knihovna Praha Štrossová Ivana Národní knihovna Praha

 

 

10.05.2011

Zpět na hlavní stránku