Logo TDKIV  

Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - archivní stránka projektu č. KZ01P02OUK008

 
 


Archivní stránka dokumentuje vybrané informace a materiály vytvořené v rámci projektu TDKIV, realizovaném za podpory Ministerstva kultury ČR v letech 2001-2002. Úplný archiv projektu je dostupný v Odboru knihovnictví NK ČR.

Archivní stránky projektu se neaktualizují.

Aktuální informace k projektu jsou dostupné na adrese: http://tdkiv.nkp.cz

Výsledek projektu, Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy, je dostupný na adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ktd

Bibliografie oborových norem (.xls) || Excerpované normy

 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Původní grantová žádost (informativní materiál, řada zejména koncepčních a metodických řešení byla v průběhu realizace změněna - soubor ke stažení ve formátu .doc, 155 kB).

Projektové fáze:

 • Přípravná fáze (1.7.2001-9.11.2001): příprava metodických, organizačních, administrativních a technických podkladů a koncepčních řešení
 • 1. fáze (9.11.2001-29.4.2002): výběr termínů
 • 2. fáze (29.4.2002-3.10.2002): zpracování hesel
 • 3. fáze (3.10.2002-20.11.2002): revize zpracovaných hesel
 • 4. fáze (15.10.-30.11.2002): revize anglických ekvivalentů
 • 5. fáze (20.11.2002-31.12.2002): závěrečné redakční úpravy databáze

Redakční rada

PhDr. Miroslav Ressler, hlavní řešitel
PhDr. Jarmila Burgetová, spoluřešitelka
PhDr. Vít Richter, interní konzultant
Mgr. Jindřich Pilař, interní konzultant
Prof. PhDr. Jiří Cejpek, externí konzultant
Mgr. Josef Schwarz, externí konzultant

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 • Ressler, Miroslav. Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy : informace o projektu a nabídka spolupráce . Ikaros [online]. 2001, č. 10 [cit. 2001-10-01]. <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208385>.
 • Ressler, Miroslav. Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy : dosavadní průběh a výsledky řešení projektu. Čtenář, 2002, roč. 54, č. 10, s. 280-281.
 • Burgetová, Jarmila. Projekt České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Bulletin SKIP, 2002, č. 4. <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_423.htm>
 • Schwarz, Josef. Databáze oborové terminologie zpřístupněna : Výsledky projektu Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Ikaros [online]. 2003, č. 02 [cit. 2003-02-01].
  Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200302001>.

SEZNAM TEMATICKÝCH OBLASTÍ A SPOLUPRACOVNÍKŮ

Seznamy seřazené dle tříd, autorů a lektorů

METODICKÉ MATERIÁLY

5. fáze projektu

Metodika supervize České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) (Soubor ke stažení ve formátu .doc, 41 kB)

4. fáze projektu

Metodika revize anglických ekvivalentů hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Verze 1.0. (Soubor ke stažení ve formátu .doc, 55 kB)

3. fáze projektu

Metodika revize hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). (Soubor ke stažení ve formátu .doc, 88 kB)

Praktické instrukce pro revizi hesel TDKIV. (Soubor ke stažení ve formátu .doc, 62 kB)

2. fáze projektu

Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Verze 1.03 (soubor ke stažení ve formátu .doc, 166 kB).

Praktické instrukce pro zpracování hesel TDKIV (soubor ke stažení ve formátu .doc, 70 kB).

1. fáze projektu

Metodický materiál pro výběr hesel TDKIV, verze 1.1 (soubor ke stažení ve formátu .doc, 53 kB).

PRACOVNÍ MATERIÁLY

Na url http://sigma.nkp.cz:4505/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ksl najdete anglicko-český a česko-anglický slovník knihovnické terminologie.

INFORMAČNÍ DOPISY

Informační dopisy obsahují průběžné specifikace a komentáře k pracovním postupům a metodice.

Informační dopisy autorům

ELEKTRONICKÁ KONFERENCE

Pro komunikaci mezi všemi spolupracovníky a členy Redakční rady Projektu slouží uzavřená elektronická konference.

ARCHIV
KONTAKTNÍ ADRESA

Národní knihovna České republiky
Odbor knihovnictví
Klementinum 190, 110 01 Praha 1
PhDr. M. Ressler
e-mail: miroslav.ressler@nkp.cz
url: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/
tel. +420 221 663 191
fax +420 221 663 175

 

03.02.2011

AKTUÁLNÍ INFORMACE

31.1.2003
Byla zpřístupněna výsledná verze databáze.

23.1.2003
Byla zřízena veřejně přístupná konference Terminologie pro všechny zájemce o termilogické otázky. Adresa konference je terminologie@cvut.cz, přihlásit se lze zasláním e-mailu na adresu majordom@zikova.cvut.cz, do těla zprávy je třeba napsat "subscribe terminologie".

22.1.2003
Proběhlo setkání spolupracovníků TDKIV
, na kterém byli všichni účastníci informováni o průběhu řešení a výsledcích projektu.

20.1.2003
Byla uzavřena 5. fáze prací na tvorbě TDKIV
(závěrečné redakční úpravy)

20.11.2002
Byla uzavřena 3. a 4. fáze prací na tvorbě TDKIV, následují závěrečné redakční práce, jejichž součástí bude i komplexní supervize obsahu databáze. Tyto práce budou uzavřeny do konce roku 2002, výsledná verze databáze bude zpřístupněna veřejnosti na konci ledna 2002.

3.10.2002
Začala 3. fáze prací na tvorbě TDKIV

Předáním zpracovaných hesel lektorům, kteří budou revidovat především výklady termínů, začala 3.10.2002 3. fáze projektu.

12.6.2002
V nové sekci Informační dopisy
jsou od 12.6.2002 vystavovány dílčí specifikace pracovních postupů a metodiky

29.4.2002
Začala 2. fáze prací na tvorbě TDKIV
29. dubna 2002 dostali všichni autoři, kteří pokračují ve 2. fázi tvorby TDKIV a zpracovávají hesla, čtyři pracovní podklady a datové soubory.

 1. Praktické instrukce pro zpracování hesel TDKIV
 2. Metodicky materiál 2, verze 1.03
 3. Formálně upravený a doplněný seznam literatury
 4. Optimalizované třídění

Všechny dotazy a eventuální připomínky zasílejte do elektronické konference (spolupracovníci) anebo příslušným členům redakční rady TDKIV.