Logo TDKIV  

Projekt České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - pracovní stránka

 
 

Abecední seznam zpracovaných hesel - výsledek II. fáze projektu a podklad pro III. fázi projektu

Systematický seznam zpracovaných hesel

TERMÍN (TŘÍDA) *TYP TERMÍNU (HT-hlavní termín, VT-vedlejší termín) ->EKV nebo VIZ podle typu termínu

(selekční?) jazyk předmětových hesel (OF) *HT ->EKV: předmětový selekční jazyk typu předmětových hesel, předmětová hesla
AA (XBA) *VT ->VIZ: autorský arch
abeceda (ABDE) *HT
abecedně systematický katalog (OE) *HT
abecedně-číselná notace (OF) *VT ->VIZ: alfanumerická notace
abecední autorský katalog (OE) *VT ->VIZ: autorský katalog
abecední jmenná katalogizace (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
abecední jmenný katalog (OE) *VT ->VIZ: jmenný katalog
abecední katalog (OE) *HT
abecední notace (OF) *VT ->VIZ: alfabetická notace
abecední předmětová sestava (OE) *VT ->VIZ: předmětový katalog, abecední předmětový rejstřík
abecední rejstřík (OE) *HT
abecední řazení (ABDE) *HT
abecední sestava (ABDE) *HT
abecední stavění (O) *HT ->EKV: abecední řazení
abecední věcná sestava (OE) *VT ->VIZ: věcný katalog, věcný rejstřík
abecední značka (O) *HT ->EKV: autorský znak
abreviatura (XAX) *HT ->EKV: zkratka písma
absenční katalog (OE) *HT
absenční půjčování (SB) *HT ->EKV: absenční výpůjční služba
absenční výpůjční služba (SB) *VT ->VIZ: absenční půjčování
abstrakt (OR) *VT ->VIZ: referát
abstraktový časopis (OAAA) *VT ->VIZ: referátový časopis
actum (datum) *HT
addenda (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
adjustace (O) *HT
adligát (XAX) *VT ->VIZ: přívazek
administrativní metadata (IFEA) *HT
adresář (OAAC) *HT
adverzaria (XAX) *HT ->EKV: scholium
agent (IFEA) *HT ->EKV: inteligentní agent
agentura CIP (OD) *HT
agentura ISBN (XC) *HT
agentura ISMN (XC) *HT
agentura ISSN (XC) *HT
akademická knihovna (T) *HT
akademický slovník (OAAC) *HT
akant (XAAA) *HT
akces (OAB) *VT ->VIZ: příjem dokumentů
akcesní číslo (O) *VT ->VIZ: přírůstkové číslo
akcesní katalog (O) *VT ->VIZ: přírůstkový katalog
akcidence (XC) *HT ->EKV: akcidenční tisk, příležitostný tisk
akcidenční tisk (XC) *VT ->VIZ: akcidence
akefalická kniha (XAX) *HT
akronym (IFEA) *HT
akta (XAAA) *HT
aktivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: primární bibliografie
aktivní buňka (ABDE) *HT
aktivní okno (ABDE) *HT
aktivní stránka (ABDE) *HT
aktualizace knihovního fondu (OAB) *HT
aktualizované vydání (XC) *HT
akvizice dokumentů (OAB) *HT ->EKV: doplňování knihovního fondu
akviziční databáze (OAB) *HT
akviziční plán (OAB) *HT
akviziční politika (OAB) *HT ->EKV: akviziční strategie, strategie doplňování
akviziční pracovník (KR) *VT ->VIZ: akvizitér
akviziční rozpočet (OAB) *HT
akviziční strategie (OAB) *VT ->VIZ: akviziční politika
akviziční údaje (OD) *VT ->VIZ: exemplářové údaje
akviziční zdroj (OAB) *HT
akvizitér (KR) *HT ->EKV: akviziční pracovník
album (OAAB) *HT
album amicorum (OAAB) *HT
aldinka (XAX) *HT
alexie (SF) *HT ->EKV: slovní slepota
alfabeta (XAX) *HT ->EKV: řecká abeceda
alfabetická notace (OF) *HT ->EKV: abecední notace, písmenná notace
alfanumerická notace (OF) *HT ->EKV: abecedně-číselná notace
algebraická lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
aligát (XAX) *VT ->VIZ: přívazek
alkalický papír (OLC) *HT ->EKV: nekyselý papír
almanach (OAAB) *HT
almanach (XBB) *VT ->VIZ: minuce
alonym (OD) *HT
alonž (XAX) *HT
alternativní intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
alternativní název (OD) *HT
alternativní odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
anagram (XAX) *HT
analekta (XAY) *HT
analogový dokument (OAAA) *HT
anály (XAAB) *HT
analytická anotace (OR) *HT
analytická bibliografie (B) *HT
analytická informace (IA) *HT
analytická metoda (OF) *HT ->EKV: induktivní metoda
analytická popisná jednotka (OD) *HT
analytická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
analytické zpracování (OD) *HT
analyticko-syntetická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: analyticko-syntetický klasifikační systém
analyticko-syntetické třídění (OF) *VT ->VIZ: analyticko-syntetický klasifikační systém
analyticko-syntetické zpracování dokumentů (OD) *VT ->VIZ: zpracování dokumentů
analyticko-syntetické zpracování informací (OD) *HT
analyticko-syntetický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: analyticko-syntetické třídění, analyticko-syntetická klasifikace
analytický abstrakt (OR) *VT ->VIZ: analytický referát
analytický katalog (OE) *HT
analytický klasifikační systém (OF) *HT
analytický popis (OD) *HT ->EKV: rozpis statí
analytický referát (OR) *HT ->EKV: analytický abstrakt
analytický rozpis (sborníku) (OR) *HT
analytický záznam (OD) *HT
ananym (OD) *HT
anonym (OD) *HT ->EKV: anonymní autor
anonymní autor (OD) *VT ->VIZ: anonym
anonymní dílo (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymní FTP (IFEB) *HT
anonymní spis (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymum (OAAB) *HT ->EKV: anonymní dílo, anonymní dokument, anonymní spis
anotace (OR) *HT
anotovaná bibliografie (B) *HT
anotovaný katalog (OE) *HT
anotovaný záznam (OD) *HT
antifonář (XAAB) *HT
antikva (XAX) *HT
antikvariát (XC) *HT
antikvární katalog (OAB) *HT
antikvární kniha (OAB) *HT ->EKV: antikvární výtisk
antikvární nákup (OAB) *HT
antikvární výtisk (OAB) *VT ->VIZ: antikvární kniha
antologie (OAAC) *HT ->EKV: čítanka, chrestomatie
antonymie (Z) *HT
antropomorfní iniciála (XAX) *HT
aparát knihy (XAX) *HT
aplikační vztah (OF) *HT
apograf (XAAB) *VT ->VIZ: opis
apokryf (XAX) *HT
apretura (XAX) *HT ->EKV: povrchové zušlechťování papíru
arabeska (XAX) *HT
arabské cifry (XAAA) *VT ->VIZ: arabské číslice
arabské číslice (XAAA) *HT ->EKV: arabské cifry
arcus (XAAB) *HT
areálová knihovna (T) *HT
arch papíru (XBA) *HT
archeologická psací látka (XAAA) *HT
archeologie knihy (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
archetyp (XAAB) *HT
Archie (IFEA) *HT
archiv (T) *HT
archivace (OLB) *HT
archivační metadata (IFEA) *HT
archiválie (OAAB) *VT ->VIZ: archivní dokument
archiválie (XAAB) *HT
archivář (KR) *HT ->EKV: archívní pracovník
archivistika rukopisů (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
archivní depozitář (O) *HT ->EKV: depozitní skladiště, archivní knihovna, konzervační knihovna
archivní dokument (OAAB) *HT ->EKV: archiválie
archivní fond (XAY) *HT
archivní knihovna (T) *HT
archivní knihy (XAAB) *VT ->VIZ: úřední knihy
archivní kopie (OLB) *HT
archivní mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: archivní negativ
archivní negativ (OLB) *VT ->VIZ: archivní mikrofilm
archívní pracovník (KR) *VT ->VIZ: archivář
archivní pramen (XAAB) *VT ->VIZ: archiválie
archivní server (IFEA) *HT
archivní výtisk (OAB) *VT ->VIZ: konzervační výtisk
archivnictví (XAAB) *HT
archivování dat (XAAB) *HT
archová značka (XC) *HT ->EKV: nakladatelská signatura
aristonym (OD) *HT
armarium (XAAB) *HT
artotéka (T) *HT
ASCII (ABDE) *HT
askriptor (OF) *VT ->VIZ: nedeskriptor
asociativní vztah (OF) *HT ->EKV: vztah asociace
asociovaný deskriptor (OF) *HT ->EKV: příbuzný deskriptor
asociovaný termín (OF) *HT
asteronym (OD) *HT
atestace informačního systému (DBT) *VT ->VIZ: audit informačního systému
atlas (OAAC) *HT
atribuce textu (XAAB) *HT
auctores (XAAB) *HT
auctoritates (XAAB) *HT
audiální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový dokument
audiokazeta (OAAA) *VT ->VIZ: zvuková kazeta
audiovizuální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukově obrazový dokument
audiovizuální médium (OAAA) *VT ->VIZ: zvukově obrazový dokument
audit informačního systému (DBT) *HT ->EKV: atestace informačního systému, certifikace informačního systému
auditivní dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový dokument
auditur (XAAB) *HT
audivi (XAAB) *VT ->VIZ: auditur
aukce knih (XC) *VT ->VIZ: knižní aukce
aukční katalog (OAB) *HT
aukční nákup (OAB) *HT
autenticita (IFEA) *VT ->VIZ: autentizace
autentický název (OD) *HT
autentikace (IFEA) *VT ->VIZ: autentizace
autentizace (IFEA) *HT ->EKV: autenticita, autentikace
autentizace (IFEB) *HT
autoabstrakt (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
autobibliografie (B) *VT ->VIZ: vlastní bibliografie
autobiografie (OAAB) *HT
autocitace (BM) *HT
autograf (XAAB) *HT
autografie (XBA) *HT
automatická indexace (OF) *HT ->EKV: automatické indexování
automatická tvorba tezauru (OF) *HT ->EKV: automatizovaná tvorba tezauru
automatické formátování (ABDE) *HT ->EKV: samočinné formátování
automatické referování (OR) *HT ->EKV: strojové referování
automatické třídění (ABDE) *HT
automatizovaná digitální knihovna (OAAA) *VT ->VIZ: digitální knihovna
automatizovaná katalogizace (OD) *HT
automatizované zpracování dokumentů (OD) *HT
automatizované zpracování informací (OD) *HT
automatizovaný informační systém (ABDB) *HT
automatizovaný katalog (OE) *HT
automatizovaný knihovnický systém (ABDB) *HT ->EKV: integrovaný knihovnický software, knihovnický software
automatizovaný překlad (ABDB) *VT ->VIZ: strojový překlad
automatizovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: elektronický souborný katalog
autonym (OD) *HT
autor (OD) *HT ->EKV: původce
autoreferát (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
autorita (OD) *HT ->EKV: autorizovaný bibliografický údaj
autoritativní citace (BM) *HT
autoritní heslo (OD) *HT ->EKV: preferované heslo
autoritní záhlaví (OD) *HT ->EKV: preferované záhlaví
autoritní záznam (OD) *HT
autorizované vydání (XC) *HT
autorizovaný bibliografický údaj (OD) *VT ->VIZ: autorita
autorizovaný materiál (XD) *HT
autorizovaný překlad (XC) *HT
autorizovaný uživatel (XD) *VT ->VIZ: oprávněný uživatel
autorská anotace (OR) *HT
autorská atribuce (XAAB) *VT ->VIZ: atribuce textu
autorská bibliografie (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
autorská dohoda (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorská katalogizace (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
autorská kopie (XD) *HT ->EKV: autorský výtisk
autorská korektura (XC) *HT
autorská korektura (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorská odměna (XC) *VT ->VIZ: autorský honorář
autorská smlouva (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorské dílo (XD) *HT
autorské právo (XD) *HT
autorské resumé (OR) *HT
autorské údaje (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
autorské záhlaví (OD) *HT
autorský abstrakt (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
autorský arch (XBA) *HT ->EKV: AA
autorský dohled (XD) *HT
autorský honorář (XC) *HT ->EKV: autorská odměna
autorský katalog (OE) *HT
autorský otisk (XC) *VT ->VIZ: autorský separát
autorský referát (OR) *HT ->EKV: autoreferát, autorský abstrakt, autoabstrakt
autorský rejstřík (OE) *HT
autorský rukopis (XD) *VT ->VIZ: autorské dílo
autorský sborník (OAAC) *HT
autorský separát (XC) *HT ->EKV: autorský otisk
autorský text (XAAB) *HT
autorský výtisk (XC) *HT
autorský výtisk (XD) *VT ->VIZ: autorská kopie
autorský zákon (XD) *HT
autorství (XD) *HT
autotypie (ABA) *HT
avant-titre (OD) *HT
averz (XAX) *VT ->VIZ: recto
aviář (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
azbuka (XAX) *HT
b.m. (OD) *VT ->VIZ: sine loco
b.n. (OD) *VT ->VIZ: sine nomine
b.r. (OD) *VT ->VIZ: sine anno
banka dat (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
bankovkový papír (XAX) *VT ->VIZ: hedvábný papír
bankovní informace (ABDB) *HT
barvená ořízka (XAX) *HT
barvení vazby (XAX) *HT
barvotisk (XBA) *HT
bastarda (XAX) *HT ->EKV: pastorek
baud (IFEB) *HT
báze bibliografických dat (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
báze dat (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
báze znalostí (ABDB) *HT
BBS (IFEB) *HT
BCC (IFEB) *HT
beletrie (OAAB) *HT ->EKV: krásná literatura
berní rula (XAAA) *HT
bestiář (XAAB) *HT
bestseller (XC) *HT
bezpapírová společnost (IA) *HT
bezpatkové písmo (ABDE) *HT ->EKV: bezserifové písmo
bezpečné transakce (IFEB) *HT
bezpečnost knihovních fondů (OLC) *HT
bezpečnostní certifikát (IFEB) *HT
bezplatný výtisk (XC) *VT ->VIZ: volný výtisk
bezserifové písmo (ABDE) *VT ->VIZ: bezpatkové písmo
bezúplatná zákonná licence (XD) *HT
běžná bibliografie (B) *VT ->VIZ: souběžná bibliografie
běžné číslo (O) *HT ->EKV: přírůstkové stavění, numerus currens
běžné doplňování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: průběžné doplňování knihovního fondu
běžný přepis (OD) *VT ->VIZ: transkripce
bible chudých (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
bible obrazová (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
biblia pauperum (XAAB) *HT ->EKV: bible chudých, bible obrazová, biblia picta
biblia picta (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
bibliofilské vydání (XC) *HT
bibliognosie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
bibliograf (KR) *HT
bibliografická agentura (B) *HT
bibliografická analýza dokumentu (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
bibliografická anotace (OR) *HT
bibliografická báze (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
bibliografická citace (BM) *HT
bibliografická databáze (DBT) *HT ->EKV: báze bibliografických dat, bibliografická báze, dokumentografická databáze
bibliografická gramotnost (B) *HT ->EKV: bibliografická výchova
bibliografická heuristika (B) *HT ->EKV: bibliografická pramenověda
bibliografická identita (OD) *HT
bibliografická informace (DBT) *HT ->EKV: dokumentografická informace
bibliografická jednotka (B) *HT ->EKV: knihopisná jednotka
bibliografická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
bibliografická kompatibilita (B) *HT ->EKV: bibliografická propojitelnost
bibliografická komunikace (B) *HT
bibliografická kontrola (B) *VT ->VIZ: bibliografická registrace
bibliografická normalizace (B) *HT ->EKV: bibliografický standard, bibliografická standardizace
bibliografická poznámka (OD) *VT ->VIZ: poznámka
bibliografická pramenověda (B) *VT ->VIZ: bibliografická heuristika
bibliografická propojitelnost (B) *VT ->VIZ: bibliografická kompatibilita
bibliografická předloha (OLB) *HT
bibliografická příručka (OAAC) *HT
bibliografická registrace (B) *HT ->EKV: bibliografická kontrola
bibliografická rubrika (B) *HT
bibliografická standardizace (B) *VT ->VIZ: bibliografická normalizace
bibliografická úroveň (OD) *HT
bibliografická ústředna (B) *HT
bibliografická výchova (B) *VT ->VIZ: bibliografická gramotnost
bibliografické sdružování (BM) *HT ->EKV:
bibliografické třídění (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
bibliograficko-informační aparát (B) *VT ->VIZ: bibliografický aparát
bibliografický aparát (B) *HT ->EKV: bibliograficko-informační aparát
bibliografický aparát (XAX) *HT
bibliografický fond (B) *VT ->VIZ: dokumentografický fond
bibliografický formát (OD) *HT
bibliografický index (B) *HT ->EKV: cenzurní bibliografie
bibliografický jazyk (B) *HT
bibliografický katalog (B) *HT
bibliografický leták (B) *HT
bibliografický odkaz (BM) *VT ->VIZ: bibliografická citace
bibliografický popis (OD) *HT
bibliografický pramen (B) *HT
bibliografický průzkum (B) *HT
bibliografický přehled (B) *HT
bibliografický rejstřík (B) *VT ->VIZ: bibliografie
bibliografický řádek (B) *HT
bibliografický seznam (B) *HT ->EKV: seznam literatury
bibliografický soupis (B) *HT
bibliografický standard (B) *VT ->VIZ: bibliografická normalizace
bibliografický údaj (B) *HT ->EKV: dokumentografický údaj
bibliografický záznam (OD) *HT ->EKV: dokumentační záznam, dokumentografický záznam
bibliografický zpravodaj (OAAC) *HT
bibliografie (B) *HT ->EKV: knihopis, bibliografický rejstřík, obecná bibliografie
bibliografie (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
bibliografie bibliografií (B) *HT ->EKV: bibliografie na druhou, bibliografie druhého stupně
bibliografie bibliografií bibliografií (B) *VT ->VIZ: bibliografie třetího stupně
bibliografie časopisů (B) *HT
bibliografie druhého stupně (B) *VT ->VIZ: bibliografie bibliografií
bibliografie na druhou (B) *VT ->VIZ: bibliografie bibliografií
bibliografie na třetí (B) *VT ->VIZ: bibliografie třetího stupně
bibliografie periodik (B) *HT
bibliografie textů (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
bibliografie třetího stupně (B) *HT ->EKV: bibliografie na třetí, bibliografie bibliografií bibliografií
bibliologická psychologie (SF) *VT ->VIZ: bibliopsychologie
bibliologie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
bibliometrická analýza (BM) *HT
bibliometrické ukazatele (BM) *HT
bibliometrie (BM) *HT
bibliopedagog (KR) *HT
bibliopedagogika (SF) *HT ->EKV: pedagogika čtenáře
bibliopsycholog (KR) *HT
bibliopsychologie (SF) *HT ->EKV: bibliologická psychologie
bibliosofie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
biblioteca pauperum (T) *HT
bibliotéka (T) *VT ->VIZ: knihovna
bibliotekář (KR) *VT ->VIZ: knihovník
biblioterapeut (KR) *HT
biblioterapie (SF) *HT ->EKV: léčba knihou
biblový papír (XAX) *HT
bifolio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
biform (ABDE) *HT
bilinguická synonymita (Z) *VT ->VIZ: dvoujazyčná synonymie
binární notace (OF) *HT ->EKV: dvoumístná notace
binární vyhledávání (IA) *HT
binio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
binium (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
biobibliografie (B) *HT
biografická informace (DBT) *HT
biografický slovník (OAAC) *HT
biografie (OAAB) *VT ->VIZ: životopis
bioinformatika (Z) *HT
biskupská knihovna (T) *HT
bit (IFEB) *HT
bitmapa (IFEB) *HT
bitmapová grafika (IFEB) *HT
bitová rychlost (ABC) *HT
blanket (XAAB) *HT ->EKV: membrána
blok popisných údajů (OD) *HT
bloková grafika (ABDE) *HT ->EKV: pseudografika
bloková kniha (XAAB) *HT
blokové operace (ABDE) *HT
blokový katalog (OE) *HT
bohemikum (OAAB) *HT
bohemoslovacikum (OAAB) *HT
books in print (XC) *HT ->EKV: katalog skladovaných knih, obchodní bibliografie, seznam skladovaných knih
books out of print (XC) *HT ->EKV: rozebrané vydání
booleovská algebra (IFEB) *VT ->VIZ: booleovská logika
booleovská kombinace (IFEB) *HT ->EKV: booleovské spojení
booleovská logika (IFEB) *HT ->EKV: booleovská algebra
booleovské spojení (IFEB) *VT ->VIZ: booleovská kombinace
booleovské vyhledávání (IFEB) *HT
booleovský operátor (IFEB) *HT
bordura (XAX) *HT
bot (IFEB) *VT ->VIZ: robot
Bradfordův zákon (IA) *HT ->EKV: zákon rozptylu informací
Braillovo bodové písmo (SF) *HT ->EKV: slepecké písmo
braková literatura (OAAB) *HT
breve (XAAB) *HT
breviarium (XAAB) *VT ->VIZ: breviář
breviář (XAAB) *HT
brevíř (XAAB) *VT ->VIZ: breviář
brouillon (XAAA) *VT ->VIZ: koncept
brouzdání (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
browsing (IFEA) *HT ->EKV: surfování, prohlížení, brouzdání
brožovaná kniha (OAAB) *HT
brožovaná vazba (XAX) *HT ->EKV: brožura
brožovaný výtisk (XBA) *HT
brožura (OAAB) *HT
brožura (XAX) *VT ->VIZ: brožovaná vazba
budování knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: tvorba knihovního fondu
bula (XAAB) *HT
bulletin (OAAC) *HT ->EKV: zpravodaj
byte (IFEB) *HT
CAP (ABDE) *HT
capta (XAY) *HT
carolina (XAX) *VT ->VIZ: karolinské písmo
CC (IFEB) *HT
CD (OAAA) *VT ->VIZ: kompaktní disk
CD deska (OAAA) *VT ->VIZ: kompaktní deska
CD-I (OAAA) *HT ->EKV: interaktivní kompaktní disk
CD-R (OAAA) *HT ->EKV: zapisovatelný kompaktní disk
CD-ROM (OAAA) *HT ->EKV: kompaktní disk s permanentní pamětí
celkové stránkování (ABDE) *HT
celokožená vazba (XAX) *VT ->VIZ: kožená vazba
celopergamenová vazba (XAX) *VT ->VIZ: pergamenová vazba
celoplátěná vazba (XAX) *HT ->EKV: plátěná vazba
celostátní povinný výtisk (OAB) *HT
centralizovaná knihovna (T) *HT
centralizované zpracování (OD) *HT
centralizovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: reálný souborný katalog
centralizovaný systém knihoven (KI) *HT
centrální katalog (OE) *HT ->EKV: ústřední katalog
centrální souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: ústřední souborný katalog
cenzura (XC) *HT
cenzurní bibliografie (B) *VT ->VIZ: bibliografický index
cenzurní politika (XC) *HT
cenzurní výtisk (XC) *HT
cenzurované vydání (XC) *HT
certifikace informačního systému (DBT) *VT ->VIZ: audit informačního systému
certifikační autorita (IFEB) *HT
cestopis (OAAB) *HT
cestovní zpráva (OAAB) *HT
cílená akvizice (OAB) *HT
cílový deskriptor (OF) *HT
cílový tezaurus (OF) *HT
cimélie (XAAB) *HT
CIP (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
ciphertext (IFEB) *HT
církevní knihovna (T) *HT
cirkulace dokumentů (SB) *VT ->VIZ: cirkulační výpůjční služba
cirkulační fond (O) *HT
cirkulační výpůjční služba (SB) *HT ->EKV: cirkulace dokumentů
cisioján (XAAB) *HT
cisiojánus (XAAB) *VT ->VIZ: cisioján
citace (BM) *HT
citační analýza (BM) *HT
citační etika (BM) *HT
citační faktor (BM) *HT
citační graf (BM) *VT ->VIZ: citační síť
citační index (BM) *HT
citační indexování (BM) *HT
citační informace (BM) *HT
citační informační jazyk (BM) *HT
citační koeficient (BM) *HT
citační matice (BM) *HT
citační rejstřík (BM) *HT
citační selekční systém (BM) *HT
citační síť (BM) *HT ->EKV: citační graf
citační spoj (BM) *VT ->VIZ: citační vazba
citační styl (BM) *HT
citační systém (BM) *HT
citační vazba (BM) *HT ->EKV: citační spoj
citační vyhledávání (BM) *VT ->VIZ: citační zjišťování
citační záznam (BM) *HT
citační zjišťování (BM) *HT ->EKV: citační vyhledávání
citační zkratka (BM) *HT
citát (XAX) *HT
citát (XD) *HT
citlivá informace (DBT) *HT
cizelovaná ořízka (XAX) *HT
click-on licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
click-through licence (XD) *HT
clipart (ABDE) *HT ->EKV: klipart
clipboard (ABDE) *HT ->EKV: klipbord, schránka
codex mixtus (XAAB) *HT
codex mixtus (XAX) *VT ->VIZ: konvolut
cognomen (XAX) *HT
collectanea (XAAB) *HT
comics (OAAB) *HT ->EKV: komiks
commune proverbium (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
communiter dicitur (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
competitive intelligence (DBT) *VT ->VIZ: firemní informace
cookie (IFEB) *HT
copy cataloguing (OED) *VT ->VIZ: přejímání záznamů
copyright (XD) *HT
copyrightové pirátství (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
corrigenda (XBA) *VT ->VIZ: errata
cpi (ABDE) *HT
crawler (IFEB) *VT ->VIZ: robot
current contents (OAAC) *HT
cybrarian (KR) *HT ->EKV: kyberovník
cyklický rejstřík (OF) *VT ->VIZ: rotovaný rejstřík
cyrilice (XAX) *HT ->EKV: kyrilice
čárkový kód (ABC) *VT ->VIZ: čárový kód
čárový kód (ABC) *HT ->EKV: čárkový kód
časopis (OAAB) *HT ->EKV: periodický dokument, periodická publikace, periodikum
časopisecký článek (OAAB) *HT
část dokumentu (OD) *HT
částečná synonymie (Z) *HT
četba (SF) *HT
číselná adresa (IFEB) *VT ->VIZ: IP adresa
číselná data (OAAA) *HT ->EKV: numerická data, statistická data
číselná notace (OF) *VT ->VIZ: numerická notace
číslo (OAAB) *HT ->EKV: sešit
číslování listů (XAY) *VT ->VIZ: foliace
číslovaný výtisk (XC) *HT
čistá notace (OF) *HT
čistopis (XAAA) *HT
čítanka (OAAC) *VT ->VIZ: antologie
čitelnost (OLB) *HT
článek (OAAB) *HT
článková bibliografie (B) *HT
člen hesla (OF) *VT ->VIZ: prvek hesla
členitá bordura (XAX) *HT ->EKV: rámová bordura
čtecí přístroj (OLB) *HT
čtecí pult (O) *HT
čtecí technika (ABC) *HT
čtecí zvětšovací přístroj (OLB) *VT ->VIZ: zpětně zvětšující přístroj
čtenářská identifikace (SF) *HT
čtenářská kabina (O) *HT
čtenářská kontemplace (SF) *HT
čtenářská legitimace (SB) *VT ->VIZ: čtenářský průkaz
čtenářská výchova (SF) *HT
čtenářská zóna (O) *HT
čtenářské místo (O) *HT
čtenářské návyky (SF) *HT ->EKV: čtenářské zvyky
čtenářské přípisky v rukopise (XAAB) *HT
čtenářské zvyky (SF) *VT ->VIZ: čtenářské návyky
čtenářský katalog (OE) *HT
čtenářský klub (XC) *VT ->VIZ: klub čtenářů
čtenářský manipulační poplatek (SB) *VT ->VIZ: čtenářský poplatek
čtenářský poplatek (SB) *HT ->EKV: čtenářský manipulační poplatek
čtenářský prožitek (SF) *HT ->EKV: čtenářská kontemplace
čtenářský průkaz (SB) *HT ->EKV: čtenářská legitimace
čtenářský zájem (SF) *HT
čtení (SF) *HT
čtivost textu (Z) *HT
čtrnáctideník (OAAB) *HT
čtvrtletník (OAAB) *HT
čtyřbarevný tisk (XBA) *HT ->EKV: čtyřbarvotisk
čtyřbarvotisk (XBA) *VT ->VIZ: čtyřbarevný tisk
čtyřiadvacítka (XBA) *HT
další názvová informace (OD) *HT
data (IA) *HT ->EKV: fakt
data mining (ABDB) *HT ->EKV: dolování dat, text mining, vytěžování informací, vytěžování médií, vytěžování obsahu databáze, web mining
data warehouse (DBT) *VT ->VIZ: datový sklad
databanka (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
databáze (ABDB) *HT ->EKV: banka dat, báze dat, databanka, databázový systém
databáze (XD) *HT
databázové schéma (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
databázový jazyk (ABDB) *HT
databázový model (ABDB) *HT ->EKV: databázové schéma, datový model, model dat, schéma databáze
databázový program (ABDB) *VT ->VIZ: systém řízení báze dat
databázový stroj (ABDB) *HT
databázový systém (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
datace knižní vazby (XAX) *HT
dataware (ABDB) *VT ->VIZ: datová základna
datová sada (IFEA) *HT
datová základna (ABDB) *HT ->EKV: dataware
datovaný rukopis (XAAB) *HT
datovatelný rukopis (XAAB) *HT
datový model (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
datový prvek (OAAA) *HT
datový sklad (DBT) *HT ->EKV: data warehouse
datový slovník (ABDB) *HT ->EKV: slovník dat
datový soubor (ABC) *HT ->EKV: diskový soubor
datum (XAAB) *VT ->VIZ: actum
datum vydání (OD) *HT
dávkový režim (IFEB) *HT
DC (OAAA) *VT ->VIZ: Dublin Core
DCMES (OAAA) *VT ->VIZ: Dublin Core
DCQ (OAAA) *VT ->VIZ: kvalifikovaný Dublin Core
DCSV (OAAA) *VT ->VIZ: strukturovaná hodnota Dublin Core
dedikace (XAX) *HT ->EKV: věnování
dedikační exemplář (XC) *VT ->VIZ: dedikační výtisk
dedikační výtisk (XC) *HT ->EKV: dedikační exemplář
defektní rukopis (XAAB) *HT
definice typu dokumentu (IFEA) *VT ->VIZ: DTD
degradace papíru (OLC) *HT
dekret (XAAB) *HT
dělící program (ABDE) *HT
démotické písmo (XAX) *HT
deník (OAAB) *HT ->EKV: denní tisk
denní tisk (OAAB) *VT ->VIZ: deník
denotát (IA) *HT
denzita (OLB) *HT ->EKV: optická hustota
denzitometr (OLB) *HT
deperditum (XAAB) *HT
deperditum (XAX) *HT
deponát (O) *HT ->EKV: depozitum
deponent (O) *HT
depozitář (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
depozitní katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
depozitní knihovna (O) *HT ->EKV: depozitář, depozitní sklad
depozitní sbírka (O) *HT ->EKV: rezervní fond
depozitní sklad (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
depozitum (O) *VT ->VIZ: deponát
derivační konverze (OD) *HT
děrná páska (OAAA) *HT
děrný štítek (OAAA) *HT
DES (IFEA) *VT ->VIZ: standard DES
DES (IFEB) *HT
desetinná notace (OF) *HT
desetinné třídění (OF) *VT ->VIZ: desetinný klasifikační systém
desetinný klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: desetinné třídění
designát (IA) *HT
deska vazby (XAX) *HT
deskotisk (XBB) *HT
deskový název (OD) *VT ->VIZ: název na vazbě
deskriptor (OF) *HT
deskriptorový odstavec (OF) *HT
desktop publishing (ABDE) *VT ->VIZ: DTP
destrukce papíru (OLC) *HT
dešifrování (IFEB) *HT
dětská kniha (OAAB) *HT
dětská literatura (OAAB) *HT
dětský čtenář (SF) *HT
dezideráta (OAB) *HT
dezinformace (ABDB) *HT
diafilm (OAAA) *HT ->EKV: diapás
diagnostický expertní systém (ABDB) *HT
diakritické znaménko (ABDE) *HT
diakritický pravopis (ABDE) *HT
dialektologický slovník (OAAC) *HT
dialogový informační systém (DBT) *VT ->VIZ: online zdroj
dialogový režim (IFEB) *HT
dialogový systém (IFEB) *HT
diapás (OAAA) *VT ->VIZ: diafilm
diapozitiv (OAAA) *HT
dicens (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
dicitur (XAAB) *HT ->EKV: dicens
dictamen (XAY) *VT ->VIZ: falzum
diferenciace služeb knihovny (SB) *HT
diferencovaná služba čtenářům (SB) *HT
digest (IFEA) *HT
digital object identifier (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
digitální archiv (OAAA) *HT ->EKV: elektronický archiv
digitální certifikát (IFEB) *HT
digitální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický dokument
digitální ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
digitální fond (OAAA) *HT ->EKV: digitální sbírka, digitální kolekce
digitální knihovna (OAAA) *HT ->EKV: elektronická knihovna, automatizovaná digitální knihovna
digitální kolekce (OAAA) *VT ->VIZ: digitální fond
digitální komunikace (IA) *HT
digitální kopie (OAAA) *HT
digitální mapa (DBT) *HT
digitální objekt (ABDB) *HT
digitální papír (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický papír
digitální podpis (IFEB) *HT
digitální propast (IFEA) *VT ->VIZ: digitální rozdělení
digitální předěl (IFEA) *VT ->VIZ: digitální rozdělení
digitální rozdělení (IFEA) *HT ->EKV: digitální předěl, digitální propast
digitální sbírka (OAAA) *VT ->VIZ: digitální fond
digitální univerzální disk (OAAA) *VT ->VIZ: DVD
digitální videodisk (OAAA) *VT ->VIZ: DVD
digitizér (ABC) *HT
dichotomické třídění (OF) *VT ->VIZ: dichotomický klasifikační systém
dichotomický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: dichotomické třídění
dílčí fond (O) *HT ->EKV: vyčleněný fond
dílčí katalog (OE) *HT
dílčí knihovna (T) *HT
dílčí lexikální jednotka (OF) *HT
dílčí stránkování (ABDE) *HT
dílčí transakce MVS (SB) *HT
dílo (XAAB) *HT
dílo na objednávku (XD) *HT
dílo na pokračování (XC) *VT ->VIZ: seriálová publikace
DIP (ABDE) *HT
diplomatické texty (XAAB) *VT ->VIZ: diplomatika
diplomatika (XAAB) *HT
diplomová práce (OAAB) *HT
diptychon (XAX) *VT ->VIZ: diptych
diptychon (XAX) *HT ->EKV: diptychon
dírková spona (XAAA) *HT
disketa (ABC) *HT
diskografie (B) *HT
diskotéka (O) *VT ->VIZ: fonotéka
diskové pole (ABC) *HT
diskový soubor (ABC) *VT ->VIZ: datový soubor
diskusní skupina (IFEB) *HT
diskusní skupiny (IFEB) *HT ->EKV: netnews
displej (ABC) *VT ->VIZ: monitor
distribuce knih (XC) *HT ->EKV: knižní distribuce
distribuční mikrofilm (OLB) *VT ->VIZ: uživatelský mikrofilm
distribuční síť (XC) *HT
distribuovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: virtuální souborný katalog
distributor informací (KR) *HT
dizertace (OAAB) *HT
DLO (OAAA) *VT ->VIZ: document-like object
dlouhodobá paměť (Z) *HT
dobrovolný knihovník (KR) *HT ->EKV: neprofesionální knihovník
dobrovolný výtisk (OAB) *HT
doctores (XAAB) *HT
document delivery (SB) *VT ->VIZ: dodávání dokumentů
document object identifier (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
document processing (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
document type definition (IFEA) *VT ->VIZ: DTD
document-like object (OAAA) *HT ->EKV: DLO
dočasná kopie (XD) *HT
dočasná rozmnoženina (XD) *VT ->VIZ: dočasná kopie
dočasný čtenář (SF) *HT
dočasný čtenářský průkaz (SB) *HT
dodací podmínky (SB) *VT ->VIZ: výpůjční podmínky
dodatek (OAAB) *HT ->EKV: doplněk
dodatek (XAX) *HT ->EKV: suplement
dodávání dokumentů (SB) *HT ->EKV: document delivery,
dodavatel dokumentů (XC) *HT
DOI (IFEA) *HT ->EKV: digital object identifier, document object identifier, identifikátor digitálního objektu, identifikátor objektu dokumentu
dokladový exemplář (XAX) *HT ->EKV: dokladový výtisk
dokument (IA) *HT ->EKV: informační artefakt, komunikát
dokument (OAAB) *HT
dokumentace (IA) *VT ->VIZ: dokumentační činnost
dokumentační analýza (IA) *HT
dokumentační činnost (IA) *HT ->EKV: dokumentace
dokumentační pracovník (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
dokumentační selekční jazyk (OF) *HT ->EKV: dokumentografický selekční jazyk
dokumentační středisko (T) *HT
dokumentační systém (IA) *HT ->EKV: dokumentový systém
dokumentační záznam (OD) *VT ->VIZ: bibliografický záznam
dokumentační zpravodaj (OAAC) *HT
dokumentalista (KR) *HT ->EKV: dokumentátor, dokumentarista, dokumentační pracovník
dokumentarista (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
dokumentátor (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
dokumentografická databáze (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
dokumentografická informace (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická informace
dokumentografický fond (B) *HT ->EKV: bibliografický fond
dokumentografický fond (O) *VT ->VIZ: referenční příruční knihovna
dokumentografický selekční jazyk (OF) *VT ->VIZ: dokumentační selekční jazyk
dokumentografický údaj (B) *VT ->VIZ: bibliografický údaj
dokumentografický záznam (OD) *VT ->VIZ: bibliografický záznam
dokumentová analýza (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
dokumentová informace (DBT) *HT
dokumentová komunikace (IA) *HT
dokumentová paměť (IA) *HT
dokumentový fond (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
dokumentový informační tok (IA) *HT
dokumentový systém (IA) *VT ->VIZ: dokumentační systém
dokumentový záznam (OD) *HT ->EKV: záznam dokumentu
dolní index (ABDE) *HT
dolování dat (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
domácí knižní produkce (XC) *VT ->VIZ: národní knižní produkce
domain name server (IFEB) *HT
doména (IFEB) *HT
doménové jméno (IFEB) *HT
dominanta vazby (XAX) *HT
dominantní jazyk (OF) *HT
domovská stránka (IFEB) *HT
dopisní kvalita tisku (ABDE) *HT
doplněk (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
doplněk hesla (OF) *HT
doplněk podhesla (OF) *HT
doplněk záhlaví (OD) *HT
doplněné vydání (XC) *HT
doplňková titulní stránka (OD) *HT
doplňovací fond (O) *HT ->EKV: doplňovací soubor, putovní soubor
doplňovací knihovna (T) *HT
doplňovací soubor (O) *VT ->VIZ: doplňovací fond
doplňování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: akvizice dokumentů
doporučující anotace (OR) *HT
doporučující bibliografie (B) *HT ->EKV: plán četby
dopravník knih (O) *HT ->EKV: telelift
doprovodný materiál (OAAB) *HT
dospělý čtenář (SF) *HT
dostředivý souborný katalog (OED) *HT
dotaz podle příkladu (IFEB) *HT
dotazovací jazyk (ABDB) *HT ->EKV: dotazovací systém, dotazování v bázi dat
dotazovací systém (ABDB) *VT ->VIZ: dotazovací jazyk
dotazování v bázi dat (ABDB) *VT ->VIZ: dotazovací jazyk
dotisk (XC) *HT
dožádaná knihovna (SB) *HT ->EKV: požádaná knihovna
DPI (ABDE) *HT
draft (ABDE) *HT
drobnotisk (XC) *VT ->VIZ: kolibří vydání
drobný tisk (XC) *HT
drolerie (XAAA) *HT
druh vydání (XC) *HT
druhotná bibliografie (B) *VT ->VIZ: sekundární bibliografie
druhová specializace knihoven (KI) *HT
druhové heslo (OF) *VT ->VIZ: formální heslo
druhový termín (OF) *HT ->EKV: specifický termín
držitel autorských práv (XD) *VT ->VIZ: nositel autorských práv
dřevěné desky vazby (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
dřevitý papír (OLC) *HT
dřevoryt (XBA) *HT
dřevořez (XBA) *HT
DTD (IFEA) *HT ->EKV: definice typu dokumentu, document type definition
DTP (ABDE) *HT ->EKV: desktop publishing, stolní publikování
DTP systém (ABDE) *HT ->EKV: publikační systém, stolní publikační systém, program pro stolní publikování, typografický program
DTR (ABDE) *HT
dubium (XAAB) *HT ->EKV: pomnožně dubia
Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: DC, DCMES
Dublin Core Qualified (OAAA) *VT ->VIZ: kvalifikovaný Dublin Core
duktus (XAX) *HT
duplexní tisk (ABDE) *VT ->VIZ: oboustranný tisk
duplikační přístroj (OLB) *HT ->EKV: kopírovací přístroj na mikrofilmy
duplikát (OAAB) *HT ->EKV: triplikát
duplikátní fond (O) *VT ->VIZ: rezervní fond
duševní vlastnictví (XD) *HT ->EKV: nehmotné statky
důvěrná informace (DBT) *HT
dvanácterka (XBA) *HT
DVD (OAAA) *HT ->EKV: digitální univerzální disk
DVD-audio (OAAA) *HT
DVD-R (OAAA) *HT
DVD-RAM (OAAA) *HT
DVD-ROM (OAAA) *HT
DVD-video (OAAA) *HT ->EKV: digitální videodisk
dvojčíslo (OAAB) *HT
dvojité příjmení (OD) *VT ->VIZ: složené příjmení
dvojlinka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
dvojtečková klasifikace (OF) *VT ->VIZ: fasetový klasifikační systém
dvojtečkové třídění (OF) *VT ->VIZ: fasetový klasifikační systém
dvorské desky (XAAB) *HT
dvoudílné vročení (OD) *HT
dvoujazyčná synonymie (Z) *HT ->EKV: bilinquická synonymie
dvoujazyčný slovník (OAAC) *HT
dvoulist (XAAB) *VT ->VIZ: bifolio
dvouřadové stavění (O) *HT
dvousměrný záznam (OD) *HT
dvoutýdeník (OAAB) *VT ->VIZ: čtrnáctideník
dynamický dokument (OAAA) *HT
dynamický obsah (OAAA) *HT ->EKV: on-the-fly
dysgrafie (SF) *HT
dyskalkulie (SF) *HT
dysortografie (SF) *HT
dyspinxie (SF) *HT
EAD (IFEA) *HT
EAN (XC) *HT ->EKV: evropské označování zboží
e-book (OAAA) *VT ->VIZ: elektronická kniha
edice (XC) *HT ->EKV: monografická edice
ediční činnost (ABDE) *HT
ediční plán (XC) *HT ->EKV: knižní katalog, ediční výhled, nakladatelský katalog
ediční politika (XC) *VT ->VIZ: ediční záměr
ediční poznámka (XC) *HT ->EKV: vydavatelská poznámka
ediční výhled (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
ediční záměr (XC) *HT ->EKV: ediční politika
edikt (XAAB) *HT
editace (ABDE) *HT
editor (XC) *HT
editorial (XC) *HT
EDP (ABDE) *VT ->VIZ: elektronické zpracování dat
efemera (OAAB) *HT
efemeridy (OAAB) *HT
e-kniha (OAAA) *VT ->VIZ: elektronická kniha
ekonomická informace (DBT) *HT
ekvivalentní termín (OF) *HT
elektrografie (ABA) *HT ->EKV: xerografie
elektronická kniha (OAAA) *HT ->EKV: e-kniha
elektronická knihovna (OAAA) *VT ->VIZ: digitální knihovna
elektronická konference (IFEB) *HT ->EKV: maillist
elektronická nástěnka (IFEA) *VT ->VIZ: elektronická vývěska
elektronická pošta (IFEB) *HT ->EKV: mail
elektronická publikace (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický dokument
elektronická sazba (XBA) *VT ->VIZ: počítačová sazba
elektronická výměna dat (IFEB) *HT
elektronická vývěska (IFEA) *HT ->EKV: telekomunikační bulletin, elektronická nástěnka, BBS
elektronické dodávání dokumentů (SB) *HT
elektronické knihkupectví (XC) *HT ->EKV: internetové knihkupectví, elektronický knižní obchod
elektronické médium (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
elektronické médium (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický nosič dat
elektronické noviny (OAAA) *HT
elektronické periodikum (OAAA) *HT ->EKV: internetové periodikum
elektronické publikování (XC) *HT
elektronické vydání (XC) *HT
elektronické zpracování dat (ABDE) *HT ->EKV: EDP
elektronický archiv (OAAA) *VT ->VIZ: digitální archiv
elektronický časopis (OAAA) *HT
elektronický dokument (OAAA) *HT ->EKV: elektronická publikace, digitální dokument
elektronický informační zdroj (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický zdroj
elektronický katalog (OE) *VT ->VIZ: online katalog
elektronický knižní obchod (XC) *VT ->VIZ: elektronické knihkupectví
elektronický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
elektronický papír (OAAA) *HT ->EKV: digitální papír
elektronický souborný katalog (OED) *HT ->EKV: automatizovaný souborný katalog
elektronický zdroj (OAAA) *HT ->EKV: elektronický informační zdroj
elektrostatický tisk (ABA) *HT
elzevirka (XAX) *HT
emblém (XAAB) *HT
emblema (XAAB) *VT ->VIZ: emblém
emblematika (XAAB) *VT ->VIZ: emblém
emendace (XAAB) *HT
encyklopedický slovník (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie
encyklopedie (OAAC) *HT ->EKV: encyklopedický slovník, naučný slovník
entropie informací (IA) *HT
enumerativní klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: lineární klasifikační systém
epigrafika (XAAB) *HT
epilog (XAAB) *HT
epistolář (XAAB) *HT
epištolář (XAAB) *VT ->VIZ: epistolář
eponymický slovník (OAAC) *HT
erbovník (XAAB) *HT
erotica (OAAB) *HT
errata (XBA) *HT ->EKV: corrigenda
estetické účinky četby (SF) *HT
etymologický slovník (OAAC) *HT
evangeliář (XAAB) *HT
evangelistář (XAAB) *HT
evidence (DBT) *VT ->VIZ: registr
evidence knihoven (KI) *HT ->EKV: registrace knihoven
evidence knihovního fondu (O) *HT
evidence nemovitostí (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
evidenční jednotka (O) *VT ->VIZ: knihovní jednotka
evidenční soupis (XAAB) *HT
evidenční záznam knihovního dokumentu (O) *HT ->EKV: prozatímní katalogizační záznam
evoluční teorie informace (IA) *HT
evropské označování zboží (XC) *VT ->VIZ: EAN
excerpta (XAAA) *HT
excerpta (XAAB) *HT
exemplářové údaje (OD) *HT ->EKV: akviziční údaje, holdings
exemplum (XAAA) *HT
exkluzivní licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
exlibris (XC) *HT
expanzivní klasifikace (OF) *HT
expanzivní notace (OF) *HT
expedice knih (XC) *HT
expertní systém (ABDB) *HT ->EKV: konzultační systém, znalostní systém
expertní systém založený na pravidlech (ABDB) *HT
expertní systém založený na rámcích (ABDB) *HT
explicit (XAAB) *HT
explicitní znalost (ABDB) *HT
export dat (ABDE) *HT
externí informační zdroj (SB) *HT ->EKV: externí zdroj, vnější informační zdroj
externí prohlížeč (IFEB) *HT
externí zdroj (SB) *VT ->VIZ: externí informační zdroj
extrakce informací (IA) *HT
extrakt (OR) *HT ->EKV: výtah z textu
extranet (IFEB) *HT
fair dealing (XD) *VT ->VIZ: obvyklé užití díla
fair use (XD) *VT ->VIZ: obvyklé užití díla
faksimile (OAAB) *HT
faksimilové vydání (OAAB) *HT
faksimilový přetisk (OAAB) *VT ->VIZ: faksimile
fakt (IA) *VT ->VIZ: data
faktografická databáze (DBT) *HT
faktografická informace (DBT) *HT ->EKV: faktografický systém, faktografický údaj, faktografický záznam
faktografická publikace (OAAC) *HT
faktografický dokument (OAAC) *HT
faktografický fond (OAAC) *HT
faktografický selekční jazyk (OF) *HT
faktografický systém (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
faktografický údaj (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
faktografický záznam (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
faktor obliby (BM) *HT ->EKV: faktor popularity
faktor popularity (BM) *VT ->VIZ: faktor obliby
faktor vlivu (BM) *HT
faktor zmenšení (OLB) *HT ->EKV: faktor zvětšení
faktor zvětšení (OLB) *VT ->VIZ: faktor zmenšení
fakultní knihovna (T) *HT
falzifikát (XAY) *HT
falzum (XAY) *HT
FAQ (IFEA) *HT ->EKV: nejčastěji kladené dotazy
farní knihovna (T) *HT
faseta (OF) *HT
fasetový klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: fasetová klasifikace, fasetové třídění
fasetový tezaurus (OF) *HT
fax (ABC) *HT
figurální iniciála (XAX) *HT
fiktonym (OD) *HT
filigrán (XAX) *HT ->EKV: průsvitka, vodoznak, vodotisk
filmobibliografie (B) *VT ->VIZ: tematická bibliografie
filmografie (B) *HT
filmotéka (T) *HT
filmová cívka (OAAA) *HT
filmová kartridž (OAAA) *HT
filmová kazeta (OAAA) *HT
filmová smyčka (OAAA) *HT
filtrace informací (IFEA) *HT ->EKV: filtrování
filtrování (IFEA) *VT ->VIZ: filtrace informací
firemní časopis (OAAB) *HT
firemní informace (DBT) *HT ->EKV: competitive intelligence, informace o firmách
firemní katalog (OAAB) *HT
firemní knihovna (T) *HT
firemní literatura (OAAB) *HT
flash page (IFEB) *VT ->VIZ: splash page
florilegium (XAAB) *HT
foliace (XAY) *HT
foliant (XBA) *HT ->EKV: foliový svazek
fólie (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
folio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
folio (XBA) *HT
foliování (XAY) *VT ->VIZ: foliace
foliový svazek (XBA) *VT ->VIZ: foliant
folium (XAY) *VT ->VIZ: arcus
fond knihovny (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
fonobibliografie (B) *VT ->VIZ: tematická bibliografie
fonogram (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový záznam
fonotéka (O) *HT
fonotéka (T) *HT
font (ABDE) *HT ->EKV: tiskový font
formalizovaný jazyk (OF) *VT ->VIZ: selekční jazyk
formální analýza dokumentu (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
formální heslo (OF) *HT ->EKV: druhové heslo
formální komunikace (IA) *HT
formální rysy (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
formální vztah (OF) *HT
formát dat (ABDE) *HT
formát dokumentu (ABDE) *HT
formát knihy (XBA) *HT
formát papíru (XBA) *HT ->EKV: normalizovaný formát papíru
formát písma (ABDE) *HT
formátování dokumentu (ABDE) *HT
formátově pořadové stavění (O) *VT ->VIZ: pořadové stavění
formátově přírůstkové stavění (O) *HT ->EKV: numerus saltans
formátové stavění (O) *HT
formulářová předloha (ABDE) *HT
formulářová sbírka (XAAB) *HT
foto CD (OAAA) *VT ->VIZ: Photo CD
fotografická deska (OAAA) *HT
fotografická sazba (XBA) *HT
fotografický film (OAAA) *HT
fotografický kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: Photo CD
fotografický snímek (OAAA) *VT ->VIZ: fotografie
fotografie (OAAA) *HT ->EKV: fotografický snímek
fotogravura (XBA) *VT ->VIZ: heliogravura
fotokopie (ABA) *HT
fotomechanická reprodukční technika (ABA) *HT
fotoreprodukce (ABA) *HT
fotoreprodukční služba (SB) *HT ->EKV: reprografické služby
fotosazba (XBA) *VT ->VIZ: fotografická sazba
fototypie (XBA) *VT ->VIZ: světlotisk
fraktura (XAX) *HT
francouzský způsob kožené vazby (XAX) *HT
frazeologický slovník (OAAC) *HT
frekvenční analýza (Z) *HT
frekvenční slovník (OAAC) *HT
frontispice (XAX) *VT ->VIZ: frontispis
frontispis (XAX) *HT ->EKV: protititul, frontispice
fulltextová databáze (DBT) *VT ->VIZ: plnotextová databáze
fulltextové indexování (IFEB) *HT
funkcionální četba (SF) *HT
funkční gramotnost (V) *HT
fuzzy vyhledávání (IFEB) *HT
fysiologus (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
fyzická jednotka (OAAB) *HT
galerijní knihovna (T) *HT
galeriový systém (O) *HT
Garfieldův index (BM) *VT ->VIZ: index bezprostředního vlivu
genealogie (XAAB) *HT
generální katalog (OE) *HT ->EKV: základní katalog
generální revize knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: revize knihovního fondu
generický termín (OF) *HT ->EKV: rodový termín
generický vztah (OF) *HT ->EKV: rodový vztah
genetická informace (IA) *HT
geneze rukopisu (XAAA) *HT
gentiles (XAAB) *VT ->VIZ: auctores
geodata (DBT) *VT ->VIZ: geografická informace
geografická autorita (OD) *HT
geografická informace (DBT) *HT ->EKV: geodata, geoinformace
geografické heslo (OF) *HT ->EKV: zeměpisné heslo, geografický název použitý jako předmět
geografické podheslo (OF) *HT ->EKV: zeměpisné podheslo, geografické zpřesnění
geografické stavění (O) *VT ->VIZ: zeměpisné stavění
geografické zpřesnění (OF) *VT ->VIZ: geografické podheslo
geografický informační systém (DBT) *HT ->EKV: geoinformační systém
geografický katalog (OE) *HT ->EKV: zeměpisný katalog, topografický katalog, místopisný katalog
geoinformace (DBT) *VT ->VIZ: geografická informace
geoinformační systém (DBT) *VT ->VIZ: geografický informační systém
glagolica (XAX) *VT ->VIZ: hlaholice
globální bibliografie (B) *VT ->VIZ: světová bibliografie
globální informační infrastruktura (IFEA) *HT
globální informační síť (IFEA) *VT ->VIZ: internet
globální vesnice (IA) *HT
glosa (XAAB) *HT
glosář (OAAC) *HT
gopher (IFEA) *HT
gothica (XAX) *VT ->VIZ: gotické písmo
gotické písmo (XAX) *HT
graduál (XAAB) *HT
grafém (XAX) *HT ->EKV: písmeno
grafická úprava stránky (ABDE) *HT ->EKV: layout
grafické studio (XBA) *HT
grafické techniky (XBA) *HT
grafické uživatelské rozhraní (ABC) *HT ->EKV: GUE, grafické uživatelské prostředí
grafický dokument (OAAA) *HT
grafický formát dat (ABDE) *HT
grafický list (OAAB) *HT
graficky orientované rozhraní (ABC) *HT
grafický soubor (ABDE) *HT
grafika (OAAB) *HT ->EKV: obrazový dokument
grafologie (Z) *HT
grafonym (OD) *HT
gramatický slovník (OAAC) *HT
gramáž (XBA) *HT ->EKV: hmotnost papíru
gramofonová deska (OAAA) *HT
gramotnost (V) *HT ->EKV: primární gramotnost, negramotnost
granularita (OAAA) *HT
graždanka (XAX) *HT
grotesk (XAX) *HT
gruntovní knihy (XAAB) *VT ->VIZ: pozemkové knihy
GUE (ABC) *VT ->VIZ: grafické uživatelské rozhraní
GUI (ABC) *VT ->VIZ: grafické uživatelské rozhraní
habilitační práce (OAAB) *HT
háčková spona (XAX) *HT
handicapovaný čtenář (SF) *HT ->EKV: znevýhodněný čtenář
hardcopy (ABDE) *HT
hardware (ABC) *HT
hedvábný papír (XAX) *HT ->EKV: bankovkový papír
heliogravura (XBA) *HT ->EKV: fotogravura
heliotypie (XBA) *VT ->VIZ: světlotisk
heraldická výzdoba (XAY) *HT
heraldika (XAAB) *HT
herbář (XAAB) *HT
hermeneutika (Z) *HT
heslář (OF) *HT ->EKV: předmětový heslář
heslo (IFEB) *HT
heslo (OF) *HT
heslování (OF) *HT
heslový katalog (OE) *VT ->VIZ: předmětový katalog
heterogenní souborný katalog (OED) *HT
heuristika (Z) *HT
hierarchická databáze (ABDB) *HT
hierarchická notace (OF) *HT ->EKV: strukturovaná notace, expresívní notace
hierarchické třídění (OF) *VT ->VIZ: hierarchický klasifikační systém
hierarchický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: monohierarchický klasifikační systém, hierarchické třídění
hierarchický vztah (OF) *HT
hieratické písmo (XAX) *HT ->EKV: kněžské písmo
hieroglyfické písmo (XAX) *HT ->EKV: hieroglyfy
hieroglyfy (XAX) *VT ->VIZ: hieroglyfické písmo
hispanika (OAAB) *HT
historická chronologie (XAAB) *HT
historická knihovna (T) *HT
historická metrologie (XAAB) *HT
historické heslo (OF) *HT
historický atlas (OAAC) *HT
historický dokument (XAY) *HT
historický fond (XAY) *HT
historický knihovní fond (XAY) *HT
historický knižní fond (XAY) *HT
historie textu (XAAB) *VT ->VIZ: textologie
historie vyhledávání (IFEB) *HT
hit (IFEA) *HT
hlaholice (XAX) *HT ->EKV: glagolica
hláskové písmo (XAX) *HT
hlava (ABDE) *HT
hlava knihy (XAX) *HT ->EKV: hlavice knihy
hlavice knihy (XAX) *VT ->VIZ: hlava knihy
hlavička (ABDE) *HT
hlavičkové údaje (XC) *HT
hlavičkový název (OD) *HT
hlavní autor (OD) *HT
hlavní dokument (ABDE) *HT
hlavní katalogizační záznam (OD) *VT ->VIZ: hlavní záznam
hlavní předepsaný pramen popisu (OD) *HT ->EKV: základní pramen popisu
hlavní záhlaví (OD) *HT
hlavní záznam (OD) *HT ->EKV: hlavní katalogizační záznam
hlavní znak (OF) *HT
hledání podle pole (IFEB) *HT
hliněná deska (XAX) *VT ->VIZ: hliněná tabulka
hliněná tabulka (XAX) *HT ->EKV: hliněná deska
hloubka indexování (OF) *HT
hloubkový klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: podrobnější klasifikační systém
hlubotisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk z hloubky
hmotnost papíru (XBA) *VT ->VIZ: gramáž
hodinky (XAAB) *HT
holdings (OD) *VT ->VIZ: exemplářové údaje
holografický záznam (OAAA) *VT ->VIZ: hologram
holografie (ABC) *HT
hologram (OAAA) *HT
homiliář (XAAB) *HT
homilie (XAAB) *VT ->VIZ: homiliář
homogenní souborný katalog (OED) *HT
homograf (Z) *HT
homografie (Z) *HT
homonymie (Z) *HT ->EKV: homonymita
homonymita (Z) *VT ->VIZ: homonymie
homonymní slovo (Z) *VT ->VIZ: homonymum
homonymum (Z) *HT ->EKV: homonymní slovo
horizontální portál (T) *HT
horizontální stavění (O) *HT ->EKV: vodorovné stavění
horká sazba (XBA) *HT ->EKV: linotyp
horní index (ABDE) *HT
hostitelský počítač (IFEA) *HT
hranové kování (XAX) *HT
hromadná smlouva (XD) *HT
hromadná správa autorských práv (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
hromadné sdělovací prostředky (Z) *VT ->VIZ: média
hromadný odkaz (OD) *HT
hrubý klasifikační systém (OF) *HT
hřbet stránky (ABDE) *HT
hřbetní název (OD) *VT ->VIZ: název na vazbě
hřbetní značka (XC) *HT
HTML (IFEB) *HT
HTML dokument (IFEB) *HT
HTML kotva (IFEB) *VT ->VIZ: kotva
HTTP (IFEB) *HT
HTTPS (IFEB) *HT
hudebnina (OAAB) *HT
humanistické písmo (XAX) *HT
humanisticko-novogotické písmo (XAX) *HT
hustota záznamu (ABC) *HT
hybridní časopis (OAAB) *HT
hybridní knihovna (OAAA) *HT
hybridní technologie reformátování (OLB) *HT
hymnář (XAAB) *HT
hymnus (XAAB) *VT ->VIZ: hymnář
hyperlexie (SF) *HT
hypermédia (IFEB) *HT
hypermédium (OAAA) *HT
hypertext (IFEB) *HT
hypertextová vazba (IFEB) *HT ->EKV: hypertextový odkaz, vazba
hypertextový odkaz (IFEB) *VT ->VIZ: hypertextová vazba
chat (IFEB) *HT
chemická konzervace (OLC) *HT
chrestomatie (OAAC) *VT ->VIZ: antologie
chronogram (XAX) *HT ->EKV: chronostich
chronologické heslo (OF) *HT
chronologické podheslo (OF) *HT ->EKV: chronologické zpřesnění
chronologické řazení (ABDE) *HT
chronologické stavění (O) *VT ->VIZ: pořadové stavění
chronologický katalog (OE) *HT
chronologický rejstřík (OE) *HT
chronostich (XAX) *VT ->VIZ: chronogram
identifikace dokumentu (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
identifikace písařské ruky (XAAA) *HT
identifikace textu (XAAA) *HT
identifikace uživatele (IFEB) *VT ->VIZ: uživatelské jméno
identifikační analýza (OD) *HT ->EKV: bibliografická analýza dokumentu, dokumentová analýza, formální analýza
identifikační popis (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
identifikační předloha (OLB) *HT
identifikační selekční jazyk (OF) *HT
identifikační údaj (OD) *HT
identifikační záznam (OD) *VT ->VIZ: jmenný záznam
identifikátor (indexace) (OF) *HT
identifikátor digitálního objektu (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
identifikátor nakladatele (XC) *HT
identifikátor objektu dokumentu (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
identifikátor podpole (OD) *HT
identifikátor skupiny (XC) *HT
identifikátor titulu (XC) *HT
ideografické písmo (XAX) *HT ->EKV: pojmové písmo
idiomatický slovník (OAAC) *HT
IFLA kód pro vyřízení (SB) *VT ->VIZ: kód pro vyřízení meziknihovních služeb
IFLA voucher (SB) *HT
IFLA žádanka (SB) *HT ->EKV: žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
ikonický dokument (OAAA) *VT ->VIZ: obrazový dokument
ikonografie (XAAB) *HT
ikonologie (XAAB) *HT
ilegální knihovna (T) *HT
ILL kód pro vyřízení (SB) *VT ->VIZ: kód pro vyřízení meziknihovních služeb
iluminace (XAAB) *HT
iluminátor (XAAB) *VT ->VIZ: iluminace
ilustrace (XAX) *HT ->EKV: vyobrazení
imitované písmo (XAX) *HT
implicitní znalost (ABDB) *HT ->EKV: tacitní znalost
import dat (ABDE) *HT
impresum (OD) *VT ->VIZ: nakladatelské údaje
imprimatur (XBA) *HT
IMT (IFEA) *VT ->VIZ: typy internetových zdrojů
in extenso (XAAB) *HT
in margine (XAAB) *VT ->VIZ: marginálie
incipit (XAAB) *HT
incipitový katalog (OE) *HT
incipitový rejstřík (XAAA) *VT ->VIZ: rejstřík incipitů
index (OE) *VT ->VIZ: rejstřík
index bezprostředního vlivu (BM) *HT ->EKV: Garfieldův index
index zakázaných knih (XC) *HT
indexace (OF) *HT ->EKV: indexování
indexátor (KR) *HT
indexer (IFEB) *VT ->VIZ: robot
indexovací program (IFEB) *VT ->VIZ: vyhledávací stroj
indexování (OF) *VT ->VIZ: indexace
indikativní abstrakt (OR) *VT ->VIZ: indikativní referát
indikativní popis (OD) *VT ->VIZ: indikativní záznam
indikativní referát (OR) *HT ->EKV: indikativní abstrakt
indikativní záznam (OD) *HT ->EKV: indikativní popis
indikátor fasety (OF) *HT
indikátor role (OF) *HT ->EKV: ukazatel role
indikátor vztahu (OF) *HT
individuální autor (OD) *VT ->VIZ: personální autor
individuální čtenář (SF) *HT
individuální unifikovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
induktivní metoda (OF) *VT ->VIZ: analytická metoda
infon (IA) *HT
informace (IA) *HT
informace o firmách (DBT) *VT ->VIZ: firemní informace
informace o kódování (IFEA) *HT
informace veřejné správy (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
informační a komunikační technologie (ABC) *HT
informační aktivita (IA) *VT ->VIZ: informační práce
informační analytik (KR) *HT
informační analýza (IA) *HT
informační artefakt (IA) *VT ->VIZ: dokument
informační bariéra (IA) *HT
informační bezpečnost (ABC) *HT
informační broker (KR) *HT ->EKV: informační zprostředkovatel, zprostředkovatel informací, komerční zprostředkovatel informací
informační bulletin (OAAC) *HT
informační centrum (T) *HT ->EKV: informační středisko
informační dálnice (IA) *HT
informační ekonomie (IA) *HT
informační ekonomika (IA) *HT ->EKV: digitální ekonomika, informační hospodářství, nová ekonomika, síťová ekonomika, znalostní ekonomika
informační etika (KI) *HT
informační exploze (IA) *HT
informační filtr (IA) *HT
informační fond (O) *HT
informační gesce (IA) *HT
informační gramotnost (V) *HT ->EKV: sekundární gramotnost
informační hermeneutika (IA) *HT
informační hospodářství (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
informační chování (IA) *HT
informační chudoba (IA) *HT
informační infrastruktura (IFEA) *HT
informační inženýr (KR) *HT
informační inženýrství (ABDB) *HT
informační jazyk (OF) *HT
informační kanál (IA) *HT
informační kiosek (T) *HT
informační komodity (IA) *HT
informační konzultant (KR) *HT ->EKV: informační poradce
informační management (ABDB) *HT
informační manažer (KR) *HT
informační médium (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
informační objekt (OAAA) *HT
informační odvětví (IA) *HT ->EKV: informační sektor, odvětví znalostí
informační paradigma (IA) *HT
informační pohotovost (IA) *HT
informační politika (IA) *HT
informační poradce (KR) *HT
informační potenciál (IA) *HT
informační poznámka (OD) *HT
informační práce (IA) *HT ->EKV: informační aktivita
informační pracovník (KR) *HT ->EKV: odborný knihovník
informační pramen (OAAA) *HT
informační proces (IA) *HT
informační producent (KR) *HT
informační produkt (OAAA) *HT
informační profese (KR) *VT ->VIZ: knihovnická profese
informační průmysl (IA) *HT ->EKV: průmysl znalostí, znalostní průmysl
informační průzkum (IA) *HT
informační příprava (V) *VT ->VIZ: informační výchova
informační revoluce (IA) *HT
informační sektor (IA) *VT ->VIZ: informační odvětví
informační singularita (IA) *HT
informační soustava (IA) *HT
informační specialista (KR) *HT ->EKV: oborový referent
informační společnost (IA) *HT
informační systém (IA) *HT
informační systém knihovny (O) *HT ->EKV: knihovní informační systém
informační systém pro řízení (DBT) *VT ->VIZ: manažerský informační systém
informační systém státní správy (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
informační systém veřejné správy (DBT) *HT ->EKV: informace veřejné správy, informační systém státní správy, ISVS, státní informační systém
informační šum (IA) *HT
informační technologie (ABC) *HT
informační tok (IA) *HT
informační trh (IA) *HT
informační věda (IA) *HT
informační výchova (V) *HT ->EKV: informační příprava, informatická výchova, příprava uživatelů informací, knihovnicko-bibliografická příprava
informační zabezpečení (IA) *HT
informační zájem (IA) *HT
informační záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
informační zdroj (OAAA) *HT
informační zpravodaj (OAAC) *VT ->VIZ: informační bulletin
informační zprostředkovatel (KR) *VT ->VIZ: informační broker
informační ztráta (IA) *HT
informatická výchova (V) *VT ->VIZ: informační výchova
informatika (ABC) *HT
informativní abstrakt (OR) *VT ->VIZ: informativní referát
informativní anotace (OR) *HT
informativní bibliografie (B) *HT
informativní referát (OR) *HT ->EKV: informativní abstrakt
informativní záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
informatizace (IA) *HT
informetrie (BM) *HT
informující citace (BM) *HT
iniciála (XAX) *HT
inkoust (XAAA) *HT
inkoustová tiskárna (ABC) *HT
inkunábule (XBB) *HT ->EKV: prvotisk
inkunabulistika (XBB) *HT
insert (XAAA) *HT
instrumentální účinky četby (SF) *HT ->EKV: návodné účinky četby
integrační informační zdroj (OAAB) *HT
integrovaný knihovnický software (ABDB) *VT ->VIZ: automatizovaný knihovnický systém
integrovaný program (ABDE) *HT
intelektuální referování (OR) *HT
intelektuální vlastnictví (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
inteligentní agent (IFEA) *VT ->VIZ: agent
intencionální četba (SF) *HT ->EKV: zaměřená četba
interaktivní informační zdroj (OAAA) *HT
interaktivní kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: CD-I
interaktivní médium (OAAA) *VT ->VIZ: interaktivní informační zdroj
interaktivní multimédium (OAAA) *HT
interaktivní slovník (OAAC) *HT
interaktivní systém (OAAA) *HT
interaktivní videodisk (OAAA) *HT
interface (ABC) *HT
interface řízený nabídkou (ABC) *HT
interface řízený příkazy (ABC) *HT
interindividuální působení četby (SF) *HT
interkalace (OF) *HT
interkalátor (OF) *HT
interlineární glosa (XAAB) *HT
interlineární přípisky (XAAB) *VT ->VIZ: interlineární glosa
internet (IFEA) *HT
Internet (IFEB) *HT
internet media types (IFEA) *VT ->VIZ: typy internetových zdrojů
internetové knihkupectví (XC) *VT ->VIZ: elektronické knihkupectví
internetové periodikum (OAAA) *VT ->VIZ: elektronické periodikum
internetový prohlížeč (IFEB) *VT ->VIZ: prohlížeč
internetový zdroj (OAAA) *HT ->EKV: síťový zdroj
interní dokument (OAAB) *HT
interní informační zdroj (SB) *HT ->EKV: interní zdroj, vnitřní informační zdroj
interní publikace (OAAB) *HT
interní zdroj (SB) *VT ->VIZ: interní informační zdroj
interpolace (XAAB) *HT ->EKV: textový doplněk
interpunkce (XAX) *HT
intraindividuální působení četby (SF) *HT
intranet (IFEB) *HT
inventář (XAAB) *HT
invertované záhlaví (OD) *HT
invertovaný slovosled (OF) *HT
invertovaný soubor (ABDB) *VT ->VIZ: index
IP adresa (IFEB) *HT ->EKV: číselná adresa
ISBD (OD) *VT ->VIZ: mezinárodní standardní bibliografický popis
ISBN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování knih
ISMN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování hudebnin
ISRN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslo technické zprávy
ISSN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování časopisů
ISVS (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
italika (ABDE) *HT
itinerář (XAAB) *HT
izolát (OF) *HT
jazykové stavění (O) *HT
jazykověda (Z) *HT
jazykový atlas (OAAC) *HT
jazykový korpus (DBT) *VT ->VIZ: korpus
jazykový rejstřík (XAX) *HT
jazykový slovník (OAAC) *HT
jednobarevný tisk (XBA) *HT
jednoduchá transakce MVS (SB) *HT
jednoduchý znak (OF) *HT
jednojazyčný tezaurus (OF) *HT
jednolist (OAAB) *HT
jednolist (XBB) *HT
jednotka (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
jehličková tiskárna (ABC) *VT ->VIZ: mozaiková tiskárna
jmenná autorita (OD) *HT
jmenná katalogizace (OD) *HT ->EKV: jmenný popis, jmenné zpracování, identifikační popis, identifikace dokumentu, autorská katalogizace, abecední jmenná katalogizace
jmenné heslo (OF) *HT
jmenné záhlaví (OD) *VT ->VIZ: záhlaví
jmenné zpracování (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
jmenný abecední katalog (OE) *VT ->VIZ: jmenný katalog
jmenný katalog (OE) *HT ->EKV: abecední jmenný katalog
jmenný odkaz (OD) *HT
jmenný popis (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
jmenný prostor (IFEA) *HT
jmenný rejstřík (OE) *HT ->EKV: jmenný index
jmenný záznam (OD) *HT ->EKV: identifikační záznam
jméno autora (OD) *HT
jméno rodiny-rodu (OD) *HT
jubilejní sborník (OAAC) *VT ->VIZ: oslavný sborník
jubilejní vydání (OAAC) *HT
judaica (OAAB) *HT
juristica (OAAB) *HT
juxtapozice (XAAB) *HT
kalendář (XAAB) *HT
kaligrafické písmo (ABDE) *HT
kaligrafie (XAAA) *HT ->EKV: krasopis
kamenné knihkupectví (XC) *HT
kamenotisk (XBA) *VT ->VIZ: litografie
kamerový mikrofilm (OLB) *HT
kancelářská informace (ABDB) *HT
kancelářský balík (ABDE) *HT
kancionál (XAAB) *HT
kandidát deskriptoru (OF) *HT
kanonické hodinky (XAAB) *VT ->VIZ: hodinky
kanonický text (XAAB) *HT
kánonové tabulky (XAAA) *HT
kanzlei (XAX) *VT ->VIZ: novogotické písmo
kapacita paměti (ABC) *HT
kapesní formát (XBA) *VT ->VIZ: kapesní vydání
kapesní vydání (XC) *HT ->EKV: kapesní formát
kapitála (ABDE) *HT
kapitálek (XAX) *HT
kapitálky (ABDE) *HT
kapitálový vaz (XAX) *HT
kapitola (ABDE) *HT
karolinská minuskula (XAX) *VT ->VIZ: karolinské písmo
karolinské písmo (XAX) *HT ->EKV: karolinská minuskula, carolina
kartografický dokument (OAAB) *HT ->EKV: kartografický materiál
kartografický materiál (OAAB) *VT ->VIZ: kartografický dokument
kartón (XAAA) *HT
kartotéka (OE) *HT ->EKV: lístkovnice
kartridž (OAAA) *HT
kartuš (XAAA) *HT
karuselové skladování (O) *HT ->EKV: karuselový regál
kaskádové styly dokumentů (IFEB) *HT
katalog (OE) *HT
katalog anonymních děl (OE) *HT
katalog deziderát (OE) *HT
katalog distributora (XC) *HT
katalog produktů (DBT) *HT
katalog regionální literatury (OE) *HT
katalog skladovaných knih (XC) *VT ->VIZ: books in print
katalog ztrát knihovního fondu (O) *HT ->EKV: katalog odpisů z knihovního fondu
katalogizace (OD) *HT ->EKV: popis dokumentů
katalogizace v prameni (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
katalogizace v publikaci (OD) *HT ->EKV: katalogizace v prameni, ústřední katalogizace v knize
katalogizační instrukce (OD) *VT ->VIZ: katalogizační pravidla
katalogizační jazyk (OD) *VT ->VIZ: selekční jazyk
katalogizační lístek (OD) *HT
katalogizační politika (OD) *HT
katalogizační pravidla (OD) *HT ->EKV: katalogizační instrukce
katalogizační standard (OD) *HT
katalogizační záznam (OD) *HT
katalogizátor (KR) *HT
katalogová licence (XD) *HT
katalogové prohledávání (IFEB) *HT
katastr (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
katastr (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
katastr nemovitostí (DBT) *HT ->EKV: evidence nemovitostí, katastr, registr nemovitostí
katedrál (XAAA) *HT
katechismus (XAAB) *HT
katunový papír (XAX) *HT
kazeta (OAAA) *HT
kerning (ABDE) *HT
klasický souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: lístkový souborný katalog
klasifikace (OF) *HT ->EKV: třídění
klasifikace informací (DBT) *HT
klasifikace písma (XAX) *HT
klasifikační schéma (OF) *HT
klasifikační soustava (OF) *VT ->VIZ: klasifikační systém
klasifikační soustava (OF) *VT ->VIZ: klasifikační systém
klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: klasifikační soustava
klasifikační tabulky (OF) *HT ->EKV: tabulky třídění
klasifikační znak (OF) *HT ->EKV: třídicí znak
klasifikátor (KR) *HT
klasifikovaná informace (DBT) *HT ->EKV: neklasifikovaná informace
klasifikování (OF) *VT ->VIZ: klasifikace
klášterní knihovna (T) *HT
klavírní výtah (OR) *HT
klíčová slova z názvů a podnázvů dokumentů (OF) *HT ->EKV: předmětové selekční jazyky založené na použití slov z názvu dokumentů
klíčové slovo (OF) *HT
klíčový název (OD) *HT
klínopis (XAX) *VT ->VIZ: klínové písmo
klínové písmo (XAX) *HT ->EKV: Klínopis
klipart (ABDE) *VT ->VIZ: clipart
klipbord (ABDE) *VT ->VIZ: clipboard
klub čtenářů (XC) *HT ->EKV: čtenářský klub
kněžské písmo (XAX) *VT ->VIZ: hieratické písmo
kniha (OAAB) *HT
kniha emblémů (XBB) *HT
kniha pro mládež (OAAB) *HT
knihárna (XBA) *VT ->VIZ: vazárna
knihař (XC) *HT ->EKV: knihvazač
knihařská maketa (XBA) *VT ->VIZ: knižní maketa
knihařské zpracování (XC) *HT
knihařský list (XBB) *HT
knihařství (XC) *HT ->EKV: knihvazačství
knihkupec (XC) *VT ->VIZ: knihkupectví
knihkupecká databáze (XC) *HT
knihkupecké třídění (XC) *HT
knihkupecký řetězec (XC) *HT
knihkupectví (XC) *HT ->EKV: knihkupec
knihopis (B) *VT ->VIZ: bibliografie
knihopisná jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
knihopisná jednotka (OD) *VT ->VIZ: popisná jednotka
knihopisná poznámka (OD) *VT ->VIZ: poznámka
knihověda (XAY) *HT ->EKV: bibliologie, bibliognosie, bibliosofie
knihovna (T) *HT ->EKV: bibliotéka
knihovna pro mládež (T) *HT ->EKV: dětská knihovna
knihovna pro nevidomé (T) *HT ->EKV: slepecká knihovna
knihovna prohibitní literatury (T) *HT
knihovna zprostředkující meziknihovní služby (SB) *VT ->VIZ: zprostředkující knihovna
knihovní dokument (O) *VT ->VIZ: knihovní jednotka
knihovní expedient (KR) *HT
knihovní fond (O) *HT ->EKV: fond knihovny, dokumentový fond
knihovní informační systém (O) *VT ->VIZ: informační systém knihovny
knihovní jednotka (O) *HT ->EKV: knihovní dokument, evidenční jednotka
knihovní katalog (OE) *VT ->VIZ: katalog
knihovní legislativa (KI) *HT ->EKV: knihovnická legislativa
knihovní nábytek (O) *HT
knihovní obal (XAX) *HT
knihovní rada (KI) *HT
knihovní regál (O) *HT
knihovní řád (KI) *HT ->EKV: výpůjční řád
knihovní síť (KI) *VT ->VIZ: síť knihoven
knihovní středisko (T) *HT
knihovní středisko vysoké školy (T) *HT
knihovní systém (KI) *VT ->VIZ: knihovnický systém
knihovní věda (IA) *HT
knihovní zákon (KI) *HT ->EKV: knihovnický zákon
knihovnická etika (KI) *HT
knihovnická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
knihovnická legislativa (KI) *VT ->VIZ: knihovní legislativa
knihovnická profese (KR) *HT ->EKV: informační profese, knihovnické povolání
knihovnická technika (O) *HT
knihovnická vazba (XAX) *HT ->EKV: knihovní vazba
knihovnické čtení (SF) *VT ->VIZ: orientační čtení
knihovnické povolání (KR) *VT ->VIZ: knihovnická profese
knihovnické třídění (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
knihovnicko-bibliografická klasifikace (OF) *HT
knihovnicko-bibliografická příprava (V) *VT ->VIZ: informační výchova
knihovnicko-bibliografické třídění (OF) *HT
knihovnický software (ABDB) *VT ->VIZ: automatizovaný knihovnický systém
knihovnický systém (KI) *HT ->EKV: knihovní systém
knihovnický zákon (KI) *VT ->VIZ: knihovní zákon
knihovnictví (KI) *HT
knihovník (KR) *HT ->EKV: bibliotekář, knihovník z povolání, placený knihovník, pracovník knihovny, profesionální knihovník
knihovník z povolání (KR) *VT ->VIZ: knihovník
knihtisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk z výšky
knihvazač (XC) *VT ->VIZ: knihař
knihvazačství (XBA) *VT ->VIZ: knihařství
knihvazačství (XC) *VT ->VIZ: knihařství
knihvazárna (XBA) *VT ->VIZ: vazárna
knižní aukce (XC) *HT ->EKV: aukce knih
knižní blok (XAX) *HT
knižní dar (OAB) *HT
knižní deska (XAX) *VT ->VIZ: deska vazby
knižní distribuce (XC) *VT ->VIZ: distribuce knih
knižní fond (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
knižní grafika (XBA) *HT
knižní hitparáda (XC) *HT
knižní hřbet (XAX) *HT
knižní kapsa (SB) *HT
knižní katalog (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
knižní klub (XC) *VT ->VIZ: klub čtenářů
knižní korpus (XAAA) *HT
knižní kultura (XBB) *HT
knižní lístek (SB) *HT
knižní maketa (XBA) *HT
knižní maloobchod (XC) *HT
knižní novinka (XC) *HT
knižní obálka (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
knižní obchod (XC) *HT
knižní produkce (XC) *HT ->EKV: tisková produkce
knižní průmysl (XC) *HT
knižní přebal (XAX) *HT ->EKV: knižní obálka
knižní spona (XAX) *HT
knižní titul (XC) *VT ->VIZ: titul
knižní trh (XC) *HT
knižní vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba knihy
knižní veletrh (XC) *HT ->EKV: knižní výstava
knižní velkoobchod (XC) *HT
knižní vozík (O) *HT
knižní výstava (XC) *VT ->VIZ: knižní veletrh
knižní zarážka (O) *HT
knižní značka (O) *HT ->EKV: ex-libris
knižní znaky (XAY) *HT ->EKV: vnější znaky, formální rysy, markanty
knowledge discovery in databases (ABDB) *HT ->EKV: objevování znalostí v databázích, zužitkování obsahu databáze
knowledge management (ABDB) *VT ->VIZ: znalostní management,
kocitace (BM) *HT
kocitační analýza (BM) *HT
kód pro vyřízení meziknihovních služeb (SB) *HT ->EKV: ILL kód pro vyřízení, IFLA kód pro vyřízení
kód znaku (ABDE) *HT
kodex (XAAB) *HT
kodikologie (XAAB) *HT
kódování TEI (IFEA) *VT ->VIZ: TEI
koedice (XC) *HT ->EKV: společné vydání, koproduce
kognitivní věda (Z) *HT
kolace (OD) *VT ->VIZ: údaje o rozsahu
kolace (XAAA) *VT ->VIZ: skladba knižního bloku
kolejní knihovna (T) *HT
kolek (XAAA) *HT ->EKV: tlačítko
kolektanea (XAAB) *VT ->VIZ: collectanea
kolektivní autor (OD) *VT ->VIZ: korporativní autor
kolektivní autorství (OD) *HT ->EKV: vícečetné autorství
kolektivní čtenář (SF) *HT ->EKV: skupinový čtenář
kolektivní dílo (XD) *HT
kolektivní smlouva (XD) *HT
kolektivní správa autorských práv (XD) *HT
kolektivní správce autorských práv (XD) *HT
kolektivní uplatňování práva (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
kolibří slovník (OAAC) *HT
kolibří vydání (XC) *HT ->EKV: drobnotisk, miniaturní vydání
kolkový desén (XAX) *HT
kolofon (XAAB) *HT
kolportáž (XC) *HT
kolumna (XAAA) *HT
kombinovaný třídník (OF) *VT ->VIZ: smíšená notace
komentář (XAAB) *HT
komentované vydání (XC) *HT
komerční knihovna (T) *HT
komerční zprostředkovatel informací (KR) *VT ->VIZ: informační broker
komiks (OAAB) *VT ->VIZ: comics
kompaktní deska (OAAA) *HT ->EKV: CD, CD deska
kompaktní disk (OAAA) *HT ->EKV: CD
kompaktní disk s permanentní pamětí (OAAA) *VT ->VIZ: CD-ROM
kompaktní regál (O) *HT
komparativní slovník (OAAC) *HT
komparativní vztah (OF) *HT
kompatibilita věcných selekčních jazyků (OF) *HT
kompendium (OAAC) *HT
kompilace (XAAA) *HT
komplexní lexikální jednotka (OF) *HT
komplexní pořádací znak (OF) *HT
komprese dat (OAAA) *HT
komprimace informací (IA) *HT
komprimovaný text (OR) *HT
komputační lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
komunikace (Z) *HT
komunikace člověk-počítač (IA) *HT
komunikační kanál (IA) *VT ->VIZ: informační kanál
komunikační program (ABC) *HT
komunikační systém (Z) *HT
komunikační technologie (ABC) *HT
komunikační věda (Z) *HT ->EKV: teorie komunikace
komunikát (IA) *VT ->VIZ: dokument
komunikativní formát (OD) *VT ->VIZ: výměnný formát
koncept (XAAA) *HT ->EKV: brouillon
konceptuální model databáze (ABDB) *HT ->EKV: pojmový model databáze
koncové zařízení (ABC) *HT
konjektura (XAAB) *HT
konkordance signatur (XAAA) *HT
konsekutivní vztah (OF) *HT
konspekt (OR) *HT
konstruktivní citace (BM) *HT
kontentum (XAAB) *HT
kontextová nápověda (ABDE) *HT
kontextový editor (ABDE) *HT
kontrola pravopisu (ABDE) *HT
kontrolní číslice (XC) *HT
kontrolní lístek (O) *HT
kontrolní výtisk (XBA) *HT
konvertibilita věcných selekčních jazyků (OF) *HT
konverze dat (ABDE) *HT
konvolut (XAX) *HT ->EKV: codex mixtus
konzervace (knih) (OLC) *HT
konzervační fond (OAB) *HT ->EKV: národní konzervační fond
konzervační knihovna (T) *HT
konzervační výtisk (OAB) *HT ->EKV: archivní výtisk
konzervátor-restaurátor (OLC) *HT
konzervátorská ambulantní oprava (OLC) *HT
konzervátorský průzkum (OLC) *HT ->EKV: průzkum knihovního fondu
konzervátorský zásah (OLC) *HT
konzultační systém (ABDB) *VT ->VIZ: expertní systém
kooperační systém knihoven (OED) *HT
kooperativní akvizice (OAB) *VT ->VIZ: kooperovaná akvizice
kooperativní katalogizace (OED) *HT
kooperativní skladování (O) *HT
kooperovaná akvizice (OAB) *HT ->EKV: kooperativní akvizice
koordinace doplňování (OAB) *VT ->VIZ: kooperovaná akvizice
koordinační indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
koordinátové indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
koordinované indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
kopiál (XAAB) *VT ->VIZ: kopiář
kopiář (XAAB) *HT ->EKV: kopiál
kopie pro osobní potřebu (XD) *HT
kopie souboru (ABDE) *HT
kopírka (ABA) *HT ->EKV: kopírovací přístroj
kopírovací přístroj (ABA) *VT ->VIZ: kopírka
kopírovací přístroj na mikrofilmy (OLB) *VT ->VIZ: duplikační přístroj
kopírování autorského díla (XD) *VT ->VIZ: kopie pro osobní potřebu
koproduce (XC) *VT ->VIZ: koedice
korektor (XC) *HT
korektor gramatiky (ABDE) *VT ->VIZ: korektor pravopisu
korektor pravopisu (ABDE) *HT ->EKV: korektor gramatiky
korektura (XC) *HT
korekturní obtah (XC) *HT
korekturní otisk (XC) *VT ->VIZ: korekturní obtah
korekturní značky (XC) *VT ->VIZ: korekturní znaménka
korekturní znaménka (XC) *HT ->EKV: korekturní značky
korporativní autor (OD) *HT ->EKV: kolektivní autor
korporativní autorita (OD) *HT
korporativní heslo (OF) *HT
korporativní záhlaví (OD) *HT
korpus (DBT) *HT ->EKV: jazykový korpus, textový korpus
koruptela (XAAB) *HT
kotva (IFEB) *HT ->EKV: HTML kotva
kování vazby (XAX) *HT
kožená vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba s usňovým povrchem, celokožená vazba
krabicová vazba (XAX) *HT
krabicové skladování (O) *VT ->VIZ: pouzdrové zpracování
krajová bibliografie (B) *VT ->VIZ: regionální bibliografie
krajská knihovna (T) *HT
královská knihovna (T) *HT
krásná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: beletrie
krasopis (XAAA) *VT ->VIZ: kaligrafie
krátkodobá paměť (Z) *HT
kreditní informace (ABDB) *HT
kreslicí stůl (ABC) *HT ->EKV: ploter
kritická bibliografie (B) *HT
kritická citace (BM) *HT
kritické vydání (XC) *HT
kritický abstrakt (OR) *VT ->VIZ: kritický referát
kritický aparát (XAX) *HT
kritický referát (OR) *HT ->EKV: kritický abstrakt
kritický slovník (OAAC) *HT
kronika (XAAB) *HT ->EKV:
kroužková vazba (XAAA) *VT ->VIZ: vazba z volných listů
krudo (XBB) *HT
krycí značka (XC) *VT ->VIZ: soutisková značka
kryptoanalýza (IFEB) *HT
kryptobibliografie (B) *VT ->VIZ: skrytá bibliografie
kryptografie (IFEB) *HT
kryptogram (XAAA) *HT
kryptologie (IFEB) *HT
kryptonym (OD) *HT
křehký papír (OLC) *HT
křestní jméno (OD) *VT ->VIZ: rodné jméno
křížový katalog (OE) *VT ->VIZ: slovníkový katalog
křížový odkaz (OF) *HT
křížový rejstřík (OE) *VT ->VIZ: slovníkový rejstřík
kumulativní bibliografie (B) *HT
kurent (XAX) *HT
kuriála (XAX) *HT
kursorický výklad (XAAB) *HT
kurzíva (ABDE) *HT
kurzorické čtení (SF) *HT ->EKV: zběžné čtení
kustod (KR) *HT ->EKV: správce sbírek
kustoda (XAX) *VT ->VIZ: kustos
kustos (XAX) *HT ->EKV: kustoda, signatura rukopisu
kvalifikátor interoperability (IFEA) *HT
kvalifikovaný Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: Dublin Core Qualified, DCQ
kvantitativní kodikologie (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
kvart (XBA) *HT
kvatern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
kvazidokument (XAAB) *HT
kvazisynonymie (Z) *HT ->EKV: nepravá synonymie
kvazisynonymum (Z) *HT ->EKV: nepravá synonyma, podmíněné synonymum
kvintern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
KWIC (OF) *HT ->EKV: rejstřík KWIC
KWOC (OF) *HT ->EKV: rejstřík KWOC
kyberholik (IFEB) *HT
kybernaut (IFEB) *HT
kyberprostor (IFEB) *HT
kyberpunk (IFEB) *HT
kyrilice (XAX) *VT ->VIZ: cyrilice
kyselost papíru (OLC) *HT
kyselý papír (OLC) *HT
lakuna (XAAB) *HT
lámání sazby (XBA) *HT
laminace (XBA) *HT
lapidář (XAAB) *HT
laserová tiskárna (ABC) *HT
laserový optický videodisk (OAAA) *VT ->VIZ: videodisk
laserový snímač (ABC) *HT
latinizované jméno (OD) *HT
latinka (XAX) *VT ->VIZ: novohumanistické písmo
latinské písmo (XAAA) *HT
layout (XBA) *HT
LCD (ABC) *HT
léčba knihou (SF) *VT ->VIZ: biblioterapie
legendarium (XAAB) *HT
legitur (XAAB) *HT
lekcionář (XAAB) *HT
lematizace (IFEB) *HT
lemma (XAAB) *HT
lepená vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba bez šití
lepenka (XAAA) *HT
leporelo (OAAB) *HT
lept (XBA) *HT
leták (OAAB) *HT
letopis (XAAB) *VT ->VIZ: anály
lexikální jednotka (OF) *HT
lexikon (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie, slovník
liber catenatus (XAAB) *HT
liber catenatus (XAX) *VT ->VIZ: vazba s řetězem
liber prohibitus (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
liber viaticus (XAAB) *VT ->VIZ: viatik
libri prohibiti (XC) *HT ->EKV: prohibita, liber prohibitus, zakázaná kniha
licence (XD) *HT
licenční dohoda (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
licenční konsorcium (XD) *HT
licenční poplatek (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
licenční smlouva (XD) *HT
licenční smlouva (XD) *HT
lidová knihovna (T) *HT
lidská paměť (Z) *HT
ligatura (XAAA) *HT
lineární klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: enumerativní klasifikační systém
lineární notace (OF) *HT
lineární text (XAAB) *HT
lineární vyhledávání (IA) *HT
lingvistická analýza (Z) *HT
lingvistická ekvivalence (OF) *HT
linka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
linková bordura (XAX) *HT
linkování řádek (XAAA) *HT
linkování vazby (XAX) *HT ->EKV: dvojlinka vazby
linotyp (XBA) *VT ->VIZ: horká sazba
list (XAAA) *HT ->EKV: folium
listina (XAAA) *HT
lístkovnice (OE) *VT ->VIZ: kartotéka
lístkový katalog (OE) *HT
lístkový souborný katalog (OED) *HT ->EKV: klasický souborný katalog
listový katalog (OE) *HT
listserv (IFEA) *HT
literál (IFEA) *HT
literární agentura (XC) *VT ->VIZ: literární zprostředkovatel
literární archiv (XAAB) *HT
literární atlas (OAAC) *HT
literární četba (SF) *HT
literární kodex (XAAB) *VT ->VIZ: kodex
literární pozůstalost (OAB) *HT
literární pseudonym (OD) *HT
literární slovník (OAAC) *HT
literární zprostředkovatel (XC) *HT
litografie (XBA) *HT ->EKV: kamenotisk
liturgická kniha (XAAB) *HT
livres d'heures (XAAB) *VT ->VIZ: hodinky
logická notace (OF) *HT
logické databázové schéma (ABDB) *VT ->VIZ: logický model databáze
logické schéma databáze (ABDB) *VT ->VIZ: logický model databáze
logický model databáze (ABDB) *HT ->EKV: logické databázové schéma, logické schéma databáze
lokace dokumentu (SB) *HT
lokační informace (O) *VT ->VIZ: lokační údaj
lokační údaj (O) *HT ->EKV: lokační informace
lokační značka knihovny (OED) *VT ->VIZ: sigla
lokální bibliografie (B) *VT ->VIZ: místní bibliografie
lokální část knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: regionální fond
lokální elektronický zdroj (OAAA) *HT
lokální katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
lokální katalogizace (OD) *HT
lokální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: místní souborný katalog
lombard (XAX) *HT
Lotkův zákon (IA) *HT
luxusní vydání (XC) *HT
magistrální výklad (XAAB) *HT
magnetická paměť (OAAA) *HT ->EKV: magnetický nosič dat
magnetická páska (OAAA) *HT
magnetická páska v kartridži (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková kartridž
magnetický kód (ABC) *HT
magnetický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: magnetická paměť
magnetický proužek (OAAA) *HT
magnetický štítek (OAAA) *HT
magnetický záznam (ABC) *HT
magnetofonový pásek (OAAA) *HT
magnetooptická digitální paměť (OAAA) *VT ->VIZ: magnetooptická paměť
magnetooptická paměť (OAAA) *HT ->EKV: magnetooptický nosič dat, magnetooptická digitální paměť
magnetooptický disk (OAAA) *HT
magnetooptický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: magnetooptická paměť
magnetopásková cívka (OAAA) *HT
magnetopásková kartridž (OAAA) *HT ->EKV: magnetická páska v kartridži,
magnetopásková kazeta (OAAA) *HT
magnetopásková paměť (OAAA) *HT
mail (IFEB) *VT ->VIZ: elektronická pošta
maillist (IFEB) *VT ->VIZ: elektronická konference
mailmerge (ABDE) *HT
majetkové právo autora (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
majetkové výlučné právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
majitel autorských práv (XD) *VT ->VIZ: nositel autorských práv
majuskule (ABDE) *HT ->EKV: velká písmena, písmena velké abecedy
makaronský text (XAAB) *HT
makro (ABDE) *HT ->EKV: makroinstrukce
makroinstrukce (ABDE) *VT ->VIZ: makro
makrotezaurus (OF) *HT ->EKV: metatezaurus
makulatura (XBA) *HT
malá písmena (ABDE) *VT ->VIZ: minuskule
malovaná ořízka (XAX) *VT ->VIZ: barvená ořízka
malování vazby (XAX) *HT
mamotrekt (XAAB) *HT
management znalostí (ABDB) *VT ->VIZ: znalostní management
manažerský informační systém (DBT) *HT ->EKV: informační systém pro řízení
manuál (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
manuskript (XAAB) *VT ->VIZ: rukopis
mapa (OAAB) *HT
mapová data (OAAA) *HT
mapování metadat (IFEA) *HT ->EKV: převodní tabulka metadat
mapování polí (IFEA) *VT ->VIZ: mapování metadat
mapování vědy (BM) *HT
MARC (OD) *VT ->VIZ: bibliografický formát
marginálie (XAAB) *HT
marginální glosa (XAAB) *HT
marginální přípisky (XAAB) *VT ->VIZ: marginální glosa
markanty (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
marketingová informace (DBT) *HT ->EKV: obchodně-ekonomická informace
marokén (XAX) *VT ->VIZ: safián
martyrologium (XAAB) *HT
masmédia (Z) *VT ->VIZ: média
masová média (Z) *VT ->VIZ: média
matematická lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
matematická sazba (XBA) *HT
matematická teorie informace (IA) *VT ->VIZ: teorie informace
maticová tiskárna (ABC) *VT ->VIZ: mozaiková tiskárna
matriční kopie (OLB) *HT
matriční mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: matriční negativ, rozmnožovací mikrofilm
matriční negativ (OLB) *VT ->VIZ: matriční mikrofilm
matrika (XAAB) *HT
maureska (XAX) *HT
maximální popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
medailon (XAAA) *HT
média (Z) *HT ->EKV: masmédia, masová média, hromadné sdělovací prostředky
medián (XAX) *HT
mediátor (KR) *HT ->EKV: zprostředkovatel
medieval (XAX) *HT
mechanické stavění (O) *HT
měkká vazba (XAX) *HT
melantriška (XAX) *HT
mem (Z) *HT
memoárová literatura (OAAB) *VT ->VIZ: paměti
memoáry (OAAB) *VT ->VIZ: paměti
memorát (XAY) *HT
memoriální knihovna (T) *HT
menu (ABC) *HT
merkantil (XBA) *HT
měsíčník (OAAB) *HT
městská knihovna (T) *HT
městské knihy (XAAB) *HT
měšťanská knihovna (T) *HT ->EKV:
metadata (IFEA) *HT
metadata pro právní nároky (IFEA) *HT
metadata pro užití (IFEA) *HT
metadatový záznam (IFEA) *HT
metaexpertní systém (ABDB) *HT
metainformace (IA) *HT
metainformační systém (ABDB) *HT
metajazyk (Z) *HT
metakomunikace (Z) *HT
metatag (IFEA) *HT
metatezaurus (OF) *VT ->VIZ: makrotezaurus
metavyhledávací stroj (IFEB) *HT
metodická funkce knihovny (KI) *HT
metodická příručka (OAAC) *HT
metodické středisko (KI) *HT
meziknihovní elektronická výpůjčka (SB) *HT
meziknihovní kooperace (KI) *HT
meziknihovní sdílení zdrojů (SB) *HT
meziknihovní výpůjčka (SB) *HT
meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT ->EKV: MVS
mezinárodní formát (OD) *HT
mezinárodní latinská abeceda (ABDE) *HT
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT ->EKV: MMVS
mezinárodní souborný katalog (OED) *HT
mezinárodní standardní bibliografický popis (OD) *HT
mezinárodní standardní číslo technické zprávy (XC) *VT ->VIZ: ISRN
mezinárodní standardní číslování časopisů (XC) *VT ->VIZ: ISSN
mezinárodní standardní číslování hudebnin (XC) *VT ->VIZ: ISMN
mezinárodní standardní číslování knih (XC) *VT ->VIZ: ISBN
mezinárodní výměna dokumentů (OAB) *VT ->VIZ: výměna dokumentů
mezinázev (ABDE) *HT ->EKV: mezititul, vnitřní název
meziřádkový proklad (ABDE) *VT ->VIZ: řádkový proklad
mezititul (ABDE) *VT ->VIZ: mezinázev
mezititulek (ABDE) *HT ->EKV: podtitulek
mezivazí (XAX) *HT
mikrodokument (OLB) *VT ->VIZ: mikrografický dokument
mikrofilm (OLB) *HT
mikrofilmová kamera (OLB) *HT
mikrofilmování (OLB) *HT
mikrofilmový proužek (OLB) *HT
mikrofilmový svitek (OLB) *HT
mikrofiš (OLB) *HT
mikrofišová kamera (OLB) *HT
mikrografická kamera (OLB) *HT
mikrografické médium (OLB) *HT ->EKV: mikromédium
mikrografický dokument (OLB) *HT ->EKV: mikrodokument
mikrografický přístroj (OLB) *HT
mikrografie (OLB) *HT
mikromédium (OLB) *VT ->VIZ: mikrografické médium
mikropočítač (ABC) *HT
mikrotezaurus (OF) *HT
militaria (OAAB) *HT
MIME (IFEB) *HT
mimořádná revize knihovního fondu (O) *HT
miniatura (XAAA) *HT
miniaturní vydání (XC) *VT ->VIZ: kolibří vydání
minimální popis (OD) *VT ->VIZ: základní popis
minimální záznam (OED) *HT
minipočítač (ABC) *HT
minuce (XBB) *HT ->EKV: minucí, almanach
minucí (XBB) *VT ->VIZ: minuce
minuskule (ABDE) *HT ->EKV: malá písmena, písmena malé abecedy
mínusky (ABDE) *HT
míra autocitací (BM) *HT
míra informace (IA) *VT ->VIZ: negentropie
míra odkazování (BM) *HT
míra relevance (IA) *HT
míra šumu (IA) *HT
miracula (XAAB) *HT
misál (XAAB) *HT
misálové písmo (XAX) *VT ->VIZ: textura
miscelanea (XAAB) *VT ->VIZ: miscellanea
miscellanea (XAAB) *HT
místní bibliografie (B) *HT ->EKV: lokální bibliografie
místní katalog (O) *HT ->EKV: místní seznam, lokální katalog
místní katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
místní lidová knihovna (T) *HT
místní seznam (OE) *HT ->EKV: depozitní katalog, místní katalog, topografický katalog, lokální katalog, repozitní katalog
místní souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: lokální souborný katalog
místo tisku (OD) *HT
místo vydání (OD) *HT
místopisná bibliografie (B) *HT ->EKV: topobibliografie, topografická bibliografie
místopisný katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog
mluvící signet (XAX) *VT ->VIZ: signet
MMVS (SB) *VT ->VIZ: mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
model dat (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
modifikátor (OF) *HT
modlitební kniha (XAAB) *HT ->EKV: modlitebník
modlitebník (XAAB) *VT ->VIZ: modlitební kniha
modul akvizice (ABDB) *HT
modul katalogizace (ABDB) *HT
modul MVS (ABDB) *HT
modul správy seriálů (ABDB) *HT
modulární abstrakt (OR) *VT ->VIZ: modulární referát
modulární referát (OR) *HT ->EKV: modulární abstrakt
monitor (ABC) *HT ->EKV: obrazovka, displej
monitorovací expertní systém (ABDB) *HT
monografická edice (XC) *VT ->VIZ: edice
monografická publikace (OAAB) *VT ->VIZ: monografie
monografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
monografický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: monografie
monografický referát (OR) *HT
monografie (OAAB) *HT
monogram (XAX) *HT
monohierarchický klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: hierarchický klasifikační systém
moravikum (OAAB) *HT
motivace četby (SF) *HT
mozaiková tiskárna (ABC) *HT ->EKV: maticová tiskárna, jehličková tiskárna
mramorovaná ořízka (XAX) *HT
mramorovaný papír (XAX) *HT
mrtvé záhlaví (ABDE) *VT ->VIZ: neživé záhlaví
mřežování (XAY) *HT
multilicence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
multimédia (OAAA) *VT ->VIZ: multimédium
multimediální knihovna (T) *HT
multimédium (OAAA) *HT ->EKV: multimédia
multiplikát (OAAB) *HT
mutační vydání (XC) *HT
muzejní knihovna (T) *HT
MVS (SB) *VT ->VIZ: meziknihovní výpůjční služby
nabídková povinnost (OAB) *HT ->EKV: ohlašovací povinnost, oznamovací povinnost
nabídková zásilka (OAB) *HT ->EKV: ukázková zásilka
nabídkový seznam (OAB) *HT
náboženská knihovna (T) *HT
nabyvatel licence (XD) *HT
nadační knihovna (T) *HT
nadpis (ABDE) *HT
nadpisová položka (OF) *HT
nadřazený deskriptor (OF) *HT
nadřazený termín (OF) *HT
náhled (ABDE) *HT
náhradní obsah (IFEA) *HT
náklad (XC) *HT
nakladatel (XC) *VT ->VIZ: nakladatelství
nakladatelská anotace (OR) *HT
nakladatelská činnost (XC) *VT ->VIZ: vydavatelská činnost
nakladatelská korektura (XC) *HT
nakladatelská licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
nakladatelská signatura (XC) *VT ->VIZ: archová značka
nakladatelská vazba (XAX) *HT
nakladatelská značka (XC) *HT
nakladatelské údaje (OD) *HT ->EKV: impresum
nakladatelské údaje (XC) *HT ->EKV: vydavatelské údaje
nakladatelský katalog (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
nakladatelský název (OD) *HT
nakladatelský obal (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
nakladatelství (XC) *HT ->EKV: nakladatel
nákup dokumentů (OAB) *HT
namátková revize knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: pořádková revize
nápisová páska (XAAA) *HT
národní abeceda (ABDE) *HT
národní autorita (OD) *HT
národní bibliografická agentura (B) *HT
národní bibliografie (B) *HT ->EKV: státní bibliografie
národní encyklopedie (OAAC) *HT
národní informační systém (KI) *HT
národní knihovna (T) *HT
národní knižní produkce (XC) *HT ->EKV: domácí knižní produkce
národní konzervační fond (OAB) *VT ->VIZ: konzervační fond
národní souborný katalog (OED) *HT
národní systém knihoven (KI) *HT
nárožní kování (XAX) *HT
nárožnice (XAX) *HT
narušení autorských práv (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
nasazovaná vazba (XAX) *HT
naučná literatura (OAAB) *HT ->EKV: odborná literatura
naučný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie
nauka o knize (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
nauka o písmu (XAAB) *VT ->VIZ: paleografie
naukometrie (Z) *VT ->VIZ: scientometrie
návěští (ABDE) *HT
návěští pole (OD) *HT
návěští záznamu (OD) *HT
navigace (IFEA) *HT
název dokumentu (OD) *HT ->EKV: titul dokumentu
název na knize (OD) *HT
názvoslovný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: terminologický slovník
názvová autorita (OD) *HT
názvové údaje (OD) *HT ->EKV: údaje o názvu
názvové záhlaví (OD) *HT
názvový katalog (OE) *HT ->EKV: titulový katalog
názvový odkaz (OD) *HT
názvový rejstřík (OE) *HT
neanotovaný záznam (OD) *VT ->VIZ: anotovaný záznam
nedeskriptor (OF) *HT ->EKV: askriptor
nedeskriptorový odstavec (OF) *HT
neformální komunikace (IA) *HT
neformátovaný dokument (ABDE) *HT
negativní citace (BM) *HT
negativní slovník (IFEB) *HT
negentropie (IA) *HT ->EKV: míra informace
negramotnost (V) *VT ->VIZ: gramotnost
nehmotná podoba díla (XD) *VT ->VIZ: sdělování díla
nehmotné statky (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
neindividuální název (OD) *HT ->EKV: stereotypní název
neintencionální četba (SF) *HT
nejčastěji kladené dotazy (IFEA) *VT ->VIZ: FAQ
neklasifikovaná informace (DBT) *VT ->VIZ: klasifikovaná informace
neknižní dokument (OAAA) *HT ->EKV: neknižní materiál
neknižní materiál (OAAA) *VT ->VIZ: neknižní dokument
německý způsob kožené vazby (XAX) *HT
nemocniční knihovna (T) *HT
neoprávněné užití díla (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
neperiodická bibliografie (B) *VT ->VIZ: periodická bibliografie
neperiodická příloha (OAAB) *HT
neperiodická publikace (OAAB) *HT ->EKV: neperiodický dokument, neperiodický tisk
neperiodický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: neperiodická publikace
neperiodický sborník (OAAC) *HT
neperiodický tisk (OAAB) *VT ->VIZ: neperiodická publikace
neplatný odkaz (IFEB) *VT ->VIZ: přerušený odkaz
nepohyblivé stavění (O) *HT ->EKV: pevné stavění
nepojmenovaná konference (OD) *HT
nepravá synonymie (Z) *VT ->VIZ: kvazisynonymie
nepravé anonymum (OD) *HT
nepravé jméno (OD) *VT ->VIZ: pseudonym
nepreferovaný termín (OF) *HT
neprodejný výtisk (XC) *HT
neprofesionální knihovník (KR) *VT ->VIZ: dobrovolný knihovník
neproporcionální písmo (ABDE) *HT
nepřímé datování (OD) *HT
nepřímý autor (OD) *HT
nepřímý korporativní autor (OD) *HT
nepřímý pramen popisu (OD) *HT
nepublikovaný zdroj (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
nespřažený systém (IFEB) *HT
netcasting (IFEA) *VT ->VIZ: webcasting
netiketa (IFEB) *HT
netisknutelný znak (ABDE) *HT
netnews (IFEB) *VT ->VIZ: diskusní skupiny
neuma (XAX) *HT
neurčitá periodicita (XC) *HT
neuronová síť (ABDB) *HT
neverbální komunikace (Z) *HT
neveřejná knihovna (T) *HT
neveřejné informace (DBT) *HT
neveřejný informační zdroj (OAAA) *HT
nevýdělečné užití díla (XD) *VT ->VIZ: bezúplatná zákonná licence
nevýhradní licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
nevýhradní oprávnění (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
nevýznamové slovo (IFEB) *VT ->VIZ: stopslovo
nezměněné vydání (XC) *HT
neživé záhlaví (ABDE) *HT ->EKV: mrtvé záhlaví
nihil obstat (XC) *HT
nomen (XAX) *HT
nomina sacra (XAX) *VT ->VIZ: abreviatura
nominální stránka (ABDE) *HT
norma (KK) *HT
normalizace (KK) *HT
normalizovaný formát papíru (XBA) *VT ->VIZ: formát papíru
normální písmo (ABDE) *VT ->VIZ: základní font
nosič dat (OAAA) *HT ->EKV: nosič údajů, záznamové médium, informační médium
nosič emulzní vrstvy (OAAA) *HT
nosič informací (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat,
nosič údajů (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
nositel autorských práv (XD) *HT
notace (OF) *HT
nová ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
nové vydání (XC) *HT ->EKV: reedice
novinkový zpravodaj (OAAC) *HT
novinový papír (XAX) *HT
noviny (OAAB) *HT
novogotické písmo (XAX) *HT
novohumanistické písmo (XAX) *HT ->EKV: latinka
numerická data (OAAA) *VT ->VIZ: číselná data
numerická databáze (DBT) *HT
numerická notace (OF) *HT ->EKV: číselná notace
numerický znak třídy (OF) *HT
numerus currens (O) *VT ->VIZ: běžné číslo
numerus saltans (O) *VT ->VIZ: formátově přírůstkové stavění
obálka knihy (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
obálková vazba (XAX) *HT
obálkový název (OD) *HT
obalová vazba (XAAA) *HT ->EKV: sáčková vazba
občanské informace (DBT) *HT
obecná bibliografie (B) *VT ->VIZ: bibliografie (jako nauka o seznamech literárních děl a/nebo jiných dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, o jejich druzích, historickém vývoji a o metodice jejich zpracování)
obecné označení druhu dokumentu (OD) *HT ->EKV: označení druhu dokumentu
obecní knihovna (T) *HT
oběh dokumentů (SB) *HT
obchodně-ekonomická informace (DBT) *VT ->VIZ: marketingová informace
obchodní bibliografie (XC) *VT ->VIZ: books in print
obchodní rejstřík (DBT) *HT
objednávka meziknihovních služeb (SB) *VT ->VIZ: žádanka meziknihovních služeb
objekt (OAAA) *VT ->VIZ: trojrozměrný dokument
objevování znalostí v databázích (ABDB) *VT ->VIZ: knowledge discovery in databases
oblast použití tezauru (OF) *HT
oblast specifických údajů (OD) *HT
oblast údajů (OD) *HT
oblastní knihovna (T) *HT
oblastní souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: regionální souborný katalog
oblíbená místa (IFEB) *VT ->VIZ: záložka
oblongata (XAY) *HT
oborové třídění (OF) *VT ->VIZ: speciální klasifikační systém
oborový katalog (OE) *VT ->VIZ: systematický katalog
oborový referent (KR) *VT ->VIZ: informační specialista
oborový slovník (OAAC) *HT
oborový souborný katalog (OED) *HT ->EKV: speciální souborný katalog
oborový tezaurus (OF) *VT ->VIZ: speciální tezaurus
oboustranný tisk (ABDE) *HT ->EKV: duplexní tisk
obrat knihovního fondu (O) *HT
obrázková kniha (OAAB) *HT
obrázkové písmo (XAX) *HT ->EKV: piktograf, piktogram
obrazová data (OAAA) *HT
obrazová databáze (DBT) *HT
obrazová informace (DBT) *HT
obrazová mapa (IFEB) *HT
obrazová příloha (OAAB) *HT
obrazová publikace (OAAB) *HT
obrazovka (ABC) *VT ->VIZ: monitor
obrazovkový editor (ABDE) *HT
obrazový dokument (OAAA) *HT ->EKV: ikonický dokument, vizuální dokument
obrazový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: grafika,
obrazový slovník (OAAC) *HT
obsah (OD) *HT
obsah informace (IA) *HT
obsah paměti (ABC) *HT
obsahová analýza (OF) *HT
obsahová charakteristika (OD) *HT
obsahová předloha (OLB) *HT
obsahově zastaralá literatura (O) *HT
obsahy (XAAB) *VT ->VIZ: excerpta
obtékání textu (ABDE) *HT
obvyklé užití díla (XD) *VT ->VIZ: užití díla
OCR (ABDE) *HT ->EKV: optické čtení písma, rozpoznávání písma
ODA (ABDE) *HT
odborářská knihovna (T) *HT ->EKV: odborová knihovna
odborná bibliografie (B) *VT ->VIZ: speciální bibliografie
odborná knihovna (T) *HT
odborná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: naučná literatura
odborná publikace (OAAB) *HT
odborné periodikum (OAAB) *VT ->VIZ: odborný časopis
odborný časopis (OAAB) *HT
odborný jazykový slovník (OAAC) *HT
odborný knihovník (KR) *VT ->VIZ: informační pracovník
odborný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: speciální slovník
odborný text (Z) *HT
oddíl textu (ABDE) *HT
odhlášení (IFEB) *HT
ODIF (ABDE) *HT
odkaz (OD) *HT
odkaz ze závěti (OAB) *HT
odlehčovací sklad (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
odlišný výtisk (XC) *HT
odměna za užití autorského díla (XD) *HT
odpis knihovních jednotek (O) *HT
odpovědný redaktor (XBA) *HT
odrážka (ABDE) *HT
odsazení (ABDE) *HT
odstředivý souborný katalog (OED) *HT
odvětví znalostí (IA) *VT ->VIZ: informační odvětví
odvozená katalogizace (OD) *HT
odvozený dokument (OAAA) *HT
offline (IFEB) *HT
oficiální dokument (OAAB) *HT ->EKV: správní dokument, vládní dokument
oficiální publikace (OAAB) *HT ->EKV: oficiální vydání, úřední publikace, vládní publikace
oficiální vydání (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
ofset (XBA) *VT ->VIZ: tisk z plochy
ofsetové rozmnožování (ABA) *HT
ohlašovací povinnost (OAB) *VT ->VIZ: nabídková povinnost
ohraničený text (ABDE) *HT
ochrana dat (ABC) *HT
ochrana dokumentů (OLC) *HT ->EKV: ochrana knihovního fondu
ochrana informací (DBT) *HT
ochrana knihovního fondu (OLC) *HT
ochrana osobních údajů (DBT) *HT
ochranná autorská organizace (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správce autorských práv
ochranné mikrofilmování (OLB) *HT
ochranné pouzdro (XAX) *HT ->EKV: ochranný obal
ochranné reformátování (OLB) *HT
ochranný obal (XAX) *VT ->VIZ: ochranné pouzdro
ochranný režim (O) *HT
okresní knihovna (T) *HT
oktáv (XBA) *VT ->VIZ: osmerka
omezené užití (XD) *VT ->VIZ: užití díla
omezený náklad (XC) *HT
on demand publishing (XC) *HT ->EKV: vydávání na poptávku
online (IFEB) *HT
online databáze (DBT) *HT
online dokument (OAAA) *HT
online katalog (OE) *HT ->EKV: elektronický katalog
On-line Public Acces Catalogue (OE) *HT ->EKV: OPAC
online zdroj (DBT) *HT ->EKV: dialogový informační systém
onomastický slovník (OAAC) *HT
on-the-fly (IFEA) *VT ->VIZ: dynamický obsah
OPAC (OE) *VT ->VIZ: Online Public Access Catalogue
Open Type (ABDE) *HT
operační systém (ABC) *HT
operativní fond (O) *VT ->VIZ: výpůjční fond
operátor (IFEB) *HT
opis (XAAB) *VT ->VIZ: autograf
optická hustota (OLB) *VT ->VIZ: denzita
optické čtení písma (ABDE) *VT ->VIZ: OCR
optické médium (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
optický disk (OAAA) *HT
optický font (ABDE) *HT
optický nosič informací (OAAA) *HT
optický záznam (ABC) *HT
oralita (XAY) *HT
ordinář (XAAB) *HT
organizace knihovního fondu (O) *HT ->EKV: budování knihovního fondu
orientační čtení (SF) *HT
originální konverze (OD) *HT
originální název (OD) *VT ->VIZ: původní název
originální vydání (XC) *VT ->VIZ: původní vydání
ornament (XAX) *HT
ornamentální iniciála (XAX) *HT
ornamentální motiv (XAX) *HT
ornamentální pás (XAX) *HT
Ortegova hypotéza (BM) *HT
ortoepický slovník (OAAC) *VT ->VIZ: slovník výslovnosti
ortografie (ABDE) *HT
ořízka (XAX) *HT
oslavný sborník (OAAC) *HT ->EKV: jubilejní sborník
osmerka (XBA) *HT ->EKV: oktáv
osobní bibliografie (B) *VT ->VIZ: personální bibliografie
osobní jméno (OD) *HT
osobní knihovna (T) *HT
osobní počítač (ABC) *HT ->EKV: PC
osobní údaj (DBT) *HT
osobní záhlaví (OD) *VT ->VIZ: personální záhlaví
osobnostní výlučné právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
osový rozestup regálů (O) *HT
osvit (XBA) *HT
otcovské jméno (OD) *VT ->VIZ: patronymikum
otčestvo (OD) *HT
otevřené vročení (OD) *HT
otevřený katalogizační záznam (OD) *HT
otevřený systém (ABC) *HT
ozdobná lišta (XAAA) *HT
označení druhu dokumentu (OD) *VT ->VIZ: obecné označení druhu dokumentu
označení edice (OD) *VT ->VIZ: údaje o edici
označení nosiče (OD) *VT ->VIZ: specifické označení druhu dokumentu
označení vydání (OD) *HT
oznamovací povinnost (OAB) *VT ->VIZ: nabídková povinnost
paginace (ABDE) *VT ->VIZ: stránkování
palácová knihovna (T) *HT
paleografická psací látka (XAAA) *HT
paleografický rejstřík (XAAA) *HT
paleografie (XAAB) *HT
paleotyp (XAAB) *HT
paleotyp (XBB) *HT
palimpsest (XAAB) *HT
palmový list (XAY) *HT
památník (OAAB) *HT
paměti (OAAB) *HT ->EKV: memoáry
pamflet (OAAB) *HT
papír (XAX) *HT
papír archivní kvality (OLC) *VT ->VIZ: permanentní papír
papír veržé (XAAA) *HT ->EKV: žebrovaný papír
papírovina (XAX) *HT
papyrus (XAX) *HT
parafa (XAX) *HT ->EKV: šifra
paralelní název (OD) *VT ->VIZ: souběžný název
paralelní slovník (OAAC) *HT
paralelní titulní stránka (OD) *VT ->VIZ: souběžná titulní stránka
paraliteratura (XAY) *VT ->VIZ: písemnictví
parlamentária (OAAB) *HT
parlamentní knihovna (T) *HT
partitivní termín (OF) *HT
partitivní vztah (OF) *HT ->EKV: vztah části a celku
partitura (OAAB) *HT
pasignatura (XC) *HT
pasionál (XAAB) *HT
pasivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: sekundární bibliografie
pásková cívka (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková cívka
pásková kazeta (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková kazeta
paskvil (XAAA) *HT
pasportizace (XAAB) *HT
passio (XAAB) *HT
pastorek (XAX) *VT ->VIZ: bastarda
pata knihy (XAX) *HT
pata stránky (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
patent (OAAB) *HT
patentová listina (OAAB) *HT
patentová literatura (OAAB) *HT
patentové třídění (OF) *HT
patentový spis (OAAB) *HT
patička (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
patisk (XC) *HT
patitul (OD) *HT
patitulní list (OD) *HT
patitulní stránka (OD) *HT
patka (ABDE) *HT ->EKV: serif
patkové písmo (ABDE) *HT ->EKV: serifové písmo
patriotikum (XAY) *HT ->EKV: patriotika
patronymikum (OD) *HT ->EKV: otcovské jméno
PC (ABC) *VT ->VIZ: osobní počítač
PDF (OAAA) *HT ->EKV: Portable Document Format
pecie (XAAB) *HT
pedagogický slovník (OAAC) *HT
pedagogika (Z) *HT
pedagogika čtenáře (SF) *VT ->VIZ: bibliopedagogika
penetrace rukopisů (XAAA) *HT
per extensum (XAY) *HT
peregrinační literatura (XAAB) *HT
pergamen (XAX) *HT
pergamenová kniha (XAAB) *VT ->VIZ: kodex
pergamenová vazba (XAX) *HT ->EKV: celopergamenová vazba
periferní zařízení (ABC) *HT
periodicita (XC) *HT
periodická bibliografie (B) *HT
periodická publikace (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
periodický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
periodický sborník (OAAC) *HT
periodický tisk (OAAB) *HT
periodikum (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
permanentní objednávka (OAB) *VT ->VIZ: trvalá objednávka
permanentní papír (OLC) *HT ->EKV: papír archivní kvality
permutovaný rejstřík (OF) *VT ->VIZ: rotovaný rejstřík
Persistent Uniform Resource Locator (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
personália (OAAB) *HT
personální autor (OD) *HT ->EKV: individuální autor
personální autorita (OD) *HT
personální bibliografie (B) *HT ->EKV: osobní bibliografie
personální heslo (OF) *HT ->EKV: personální jméno použité jako předmět
personální záhlaví (OD) *HT ->EKV: osobní záhlaví
perspektivní bibliografie (B) *HT ->EKV: prospektivní bibliografie
pertinentní informace (IA) *HT
pevná cena knihy (XC) *HT
pevná vazba (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
pevný disk (OAAA) *HT
PGP (IFEB) *HT
philosophi (XAAB) *VT ->VIZ: auctores
Philosophus (XAAB) *VT ->VIZ: auctoritates
photo CD (OAAA) *HT ->EKV: fotografický kompaktní disk, foto CD
physiologus (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
pica (ABDE) *HT
PICS (IFEA) *HT
piktograf (XAX) *VT ->VIZ: obrázkové písmo
piktogram (XAX) *VT ->VIZ: obrázkové písmo
pirátská kopie (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
písař (XAAA) *HT ->EKV: skriptor
písařská dílna (XAAA) *VT ->VIZ: skriptorium
písařská iniciála (XAX) *HT
písařská ruka (XAAA) *HT
písemná komunikace (IA) *HT
písemná pozůstalost (OAB) *HT
písemnictví (XAY) *HT ->EKV: paraliteratura
písmařství (XBA) *HT
písmenná notace (OF) *VT ->VIZ: alfabetická notace
písmeno malé abecedy (ABDE) *VT ->VIZ: minuskule
písmeno velké abecedy (ABDE) *VT ->VIZ: majuskule
písmo (XAX) *HT
písmolijectví (XBA) *HT
písmová matrice (XBA) *HT
písmová rodina (ABDE) *HT ->EKV: rodina písem
písmovina (XBA) *HT
písmovka (XBA) *HT
placený knihovník (KR) *VT ->VIZ: knihovník
placený povinný výtisk (OAB) *HT
plagiát (XC) *HT
plaintext (IFEB) *HT
plakát (OAAB) *HT
plán četby (B) *VT ->VIZ: doporučující bibliografie
plánovací expertní systém (ABDB) *HT
plátěná vazba (XAX) *VT ->VIZ: plátěná vazba
plika (XAAA) *HT
plnotextová databáze (DBT) *HT ->EKV: fulltextová databáze
plnotextové vyhledávání (IFEB) *HT
plný text (IFEB) *HT
ploter (ABC) *VT ->VIZ: kreslicí stůl
plotna (XAX) *HT
plotter (ABC) *VT ->VIZ: kreslicí stůl
plovoucí objekt (ABDE) *HT
pobočka knihovny (T) *HT
počítač (ABC) *HT
počítačová grafika (ABC) *HT
počítačová gramotnost (V) *HT
počítačová paměť (ABC) *HT
počítačová sazba (XBA) *HT ->EKV: elektronická sazba
počítačová síť (ABC) *HT
počítačová typografie (ABDE) *HT
počítačová věda (Z) *HT
počítačový program (ABC) *HT
počítačový soubor (ABC) *HT
podheslo (OF) *HT ->EKV: zpřesnění
podíl písařské ruky (XAAA) *HT
podmíněné synonymum (Z) *VT ->VIZ: kvazisynonymum
podmínky přístupu (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
podmínky užití (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
podnázev (OD) *HT
podniková knihovna (T) *HT
podnikový informační systém (DBT) *HT
podrobnější klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: hloubkový klasifikační systém
podrobný popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
podřazený deskriptor (OF) *HT
podřazený termín (OF) *HT
podřízená odpovědnost (OD) *HT ->EKV: sekundární intelektuální odpovědnost, sekundární odpovědnost
podtitulek (ABDE) *VT ->VIZ: mezititulek
podvržený spis (XAY) *VT ->VIZ: falzifikát, falzum
podzáhlaví (OD) *HT
pohlednice (OAAB) *HT
pohostinnost notace (OF) *HT ->EKV: rezervy notace, pružnost notace
pohyblivé stavění (O) *HT ->EKV: sbírkové stavění
pojem (Z) *HT
pojízdná knihovna (T) *HT ->EKV: bibliobus
pojmenovaná konference (OD) *HT
pojmové písmo (XAX) *VT ->VIZ: ideografické písmo
pojmové vyhledávání (IFEB) *HT
pojmový model databáze (ABDB) *VT ->VIZ: konceptuální model databáze
pokračovací publikace (OAAB) *HT
pokračující informační zdroj (OAAB) *HT
pokračující publikace (OAAB) *VT ->VIZ: pokračující informační zdroj
pokryv desek vazby (XAX) *HT
pole (ABDB) *HT
pole pevné délky (ABDB) *HT
pole proměnné délky (ABDB) *HT
poloautomatická indexace (OF) *HT ->EKV: poloautomatické indexování
poloautomatická tvorba tezauru (OF) *HT
poločas citování (BM) *HT
poločas stárnutí informací (IA) *HT
polokožená vazba (XAX) *HT
polokurzíva (ABDE) *HT
polopergamenová vazba (XAX) *HT
poloplátěná vazba (XAX) *HT
poloprofesionální knihovna (T) *HT
polotuhá vazba (XAX) *HT
polounciála (XAX) *HT
položka (XAAB) *VT ->VIZ: jednotka
polyglotní slovník (OAAC) *VT ->VIZ: vícejazyčný slovník
polyglotum (OAAC) *HT
polygrafie (XBA) *HT
polyhierarchie (OF) *HT
polysémie (Z) *HT
polysémní termín (Z) *HT
polytematický selekční jazyk (OF) *HT
polytematický tezaurus (OF) *HT ->EKV:
pomocná část tezauru (OF) *HT
pomocná evidence knihovního fondu (O) *HT
pomocné vědy historické (XAAB) *HT
pomocný deskriptor (OF) *HT
pomocný fond (O) *HT
pomocný katalog (OE) *HT
pomocný katalogizační záznam (OD) *HT
pomocný znak (OF) *HT
pontifikál (XAAB) *HT ->EKV: pontificale
popis dokumentů (OD) *VT ->VIZ: katalogizace, jmenný popis, věcný popis
popisná jednotka (OD) *HT ->EKV: knihopisná jednotka
popisná metadata (IFEA) *HT
popisný údaj (OD) *HT ->EKV: prvek popisu, prvek bibliografického popisu
poplatek z prodlení (SB) *HT ->EKV: poplatek za upomínku, poplatek za urgenci
poplatek za půjčování (SB) *HT ->EKV: půjčovní poplatek
poplatek za upomínku (SB) *VT ->VIZ: poplatek z prodlení
poplatek za urgenci (SB) *VT ->VIZ: poplatek z prodlení
popularita dokumentu (IFEB) *HT
populárně naučná literatura (OAAB) *HT
pornografická literatura (OAAB) *HT ->EKV: pornografie
pornografie (OAAB) *VT ->VIZ: pornografická literatura
porozumění textu (Z) *HT
Portable Document Format (OAAA) *VT ->VIZ: PDF
portál (IFEA) *HT
poruchy čtení (SF) *HT
porušování autorských práv (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
pořádací systém (OF) *VT ->VIZ: pořádání informací
pořádací znak (OF) *HT
pořádání informací (OF) *HT ->EKV: pořádací systém
pořádání znalostí (IA) *HT
pořadatel záhlaví (OD) *HT
pořadí vydání (XC) *HT
pořádková revize knihovního fondu (O) *HT ->EKV: namátková revize knihovního fondu
pořadové stavění (O) *HT ->EKV: chronologické stavění
poskytovatel licence (XD) *HT
poskytovatel obsahu (KR) *HT
poskytovatel služby (KR) *HT
postila (XAAB) *HT
postinkunábule (XBB) *HT
postkoordinovaná indexace (OF) *HT ->EKV: postkoordinované indexování, koordinované indexování, koordinační indexování, koordinátové indexování
postkoordinovaný selekční jazyk (OF) *HT
PostScript (IFEB) *HT
PostScript Type (ABDE) *HT
postupně vydávaný informační zdroj (OAAB) *HT
posuvný regál (O) *HT
poštovní schránka (IFEB) *HT
potencionální čtenář (SF) *HT
potvrzovací účinky četby (SF) *HT
pouťový tisk (OAAB) *HT
pouzdrové zpracování (O) *HT ->EKV: krabicový program, vazba v pouzdře
povinně kolektivně spravovaná díla (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
povinný výtisk (OAB) *HT
povolení k užití (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
povrchové zušlechťování papíru (XAX) *VT ->VIZ: apretura
pozemkové knihy (XAAB) *HT ->EKV: gruntovní knihy, registra gruntovní
pozměněné vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
poznámka (OD) *HT ->EKV: knihopisná poznámka, bibliografická poznámka
poznámka k rozsahu (OF) *HT
poznámka pro použití deskriptoru (OF) *HT
poznámkový aparát (XAX) *HT
poznatek (IA) *HT
požádaná knihovna (SB) *VT ->VIZ: dožádaná knihovna
PPP (IFEB) *HT
pracovní stanice (ABC) *HT
pracovník knihovny (KR) *VT ->VIZ: knihovník
pracovník referenčních služeb (KR) *VT ->VIZ: referenční knihovník
pracovník rešeršních služeb (KR) *VT ->VIZ: rešeršér
praenomen (XAX) *HT ->EKV: předejméno
pragensia (OAAB) *HT
pragmatická teorie informace (IA) *HT
pramen popisu (OD) *HT
práva k nehmotným statkům (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
pravá synonymie (Z) *VT ->VIZ: synonymie
pravděpodobnostní vyhledávání (IFEB) *HT
pravdivost informace (IA) *HT
pravé anonymum (OD) *HT
právo k databázi (XD) *VT ->VIZ: zvláštní právo pořizovatele databáze
právo na informace (XD) *VT ->VIZ: rovný přístup k informacím
právo na užití (XD) *VT ->VIZ: užití díla
právo povinného výtisku (OAB) *HT
právo reprodukce (XD) *VT ->VIZ: užití díla
pravopisný slovník (OAAC) *HT
preferované heslo (OD) *VT ->VIZ: autoritní heslo
preferované záhlaví (OD) *VT ->VIZ: autoritní záhlaví
preferovaný termín (OF) *HT
prefix ISBN (XC) *HT
prekoordinovaná indexace (OF) *HT ->EKV: prekoordinované indexování
prekoordinovaný selekční jazyk (OF) *HT
preliminária (OD) *HT
preprint (OAAB) *HT
prestižní citování (BM) *HT
prestižní účinky četby (SF) *HT
prezenční exemplář (SB) *VT ->VIZ: prezenční výtisk
prezenční fond (O) *HT
prezenční katalog (OE) *HT
prezenční knihovna (T) *HT
prezenční půjčování (SB) *HT ->EKV: prezenční výpůjční služba
prezenční výpůjční služba (SB) *VT ->VIZ: prezenční půjčování
prezenční výtisk (SB) *HT ->EKV: prezenční exemplář
Priceův index (BM) *HT
Priceův index (IA) *HT
primární bibliografie (B) *HT ->EKV: prvotní bibliografie, aktivní bibliografie
primární dokument (OAAA) *HT
primární gramotnost (V) *VT ->VIZ: gramotnost
primární informace (DBT) *HT
primární intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
primární odpovědnost (OD) *HT ->EKV: primární intelektuální odpovědnost, přímý autor
principale (XBB) *HT
principium divisionis (Z) *HT
prkénková vazba (XAAA) *HT ->EKV: vazba s dřevěnými deskami
probatio pennae (XAAA) *VT ->VIZ: zkouška pera
prodloužení výpůjčky (SB) *HT ->EKV: prodloužení výpůjční lhůty, prolongace výpůjčky, prolongace výpůjční lhůty
prodloužení výpůjční lhůty (SB) *VT ->VIZ: prodloužení výpůjčky
producent databáze (KR) *HT
profana (XAX) *HT
profil akvizice (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
profil knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: profilování knihovního fondu, profilování informačního fondu, tematický profil knihovního fondu
profilování informačního fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
profilování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
program pro stolní publikování (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
programovaná příručka (OAAB) *HT
prohibita (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
prohlížeč (IFEB) *HT ->EKV: internetový prohlížeč
prohlížení (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
prohlížení (IFEB) *HT
proklad znaků (ABDE) *VT ->VIZ: prostrkávání
prolog (XAAB) *HT
prolongace výpůjčky (SB) *VT ->VIZ: prodloužení výpůjčky
prolongace výpůjční lhůty (SB) *VT ->VIZ: prolongace výpůjčky
propojovací selekční jazyk (OF) *HT
proporcionální písmo (ABDE) *HT
propustnost (ABC) *HT
prospektivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: perspektivní bibliografie
prostorová informace (DBT) *HT
prostrkávání (ABDE) *HT ->EKV: proklad znaků
protilehlé strany (ABDE) *HT
protisk (XBB) *HT
protistrana (XAX) *VT ->VIZ: kolumna
protititul (XAX) *VT ->VIZ: frontispis
protokol (IFEB) *HT
protokol meziknihovních služeb (SB) *HT
protokol pro přenos souborů (IFEB) *HT
protokol Z39.50 (IFEA) *VT ->VIZ: Z39.50
provedení (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
provenienční katalog (OE) *HT
provenienční rejstřík (XAAA) *HT
prověrka knihovního fondu (O) *HT ->EKV: obsahová prověrka knihovního fondu
provozovatel databáze (KR) *HT
provozovatel informačního systému (KR) *HT
provozovatel knihovny (KI) *HT
prozatímní katalogizační záznam (OD) *HT ->EKV: předběžná katalogizace, předběžný katalogizační záznam
PRT: datace (XAAB) *HT
PRT: formát dokumentu (ABDE) *HT
průběžné doplňování knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: běžné doplňování knihovního fondu
průběžné stránkování (ABDE) *HT
průmysl znalostí (IA) *VT ->VIZ: informační průmysl
průmyslová vazba (XAX) *HT
průmyslový vzor (OAAB) *HT
průsvitka (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
průvodce (OAAC) *HT
průvodka meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT
pružný disk (ABC) *VT ->VIZ: disketa
prvek bibliografického popisu (OD) *VT ->VIZ: popisný údaj
prvek fasety (OF) *HT ->EKV:
prvek popisu (OD) *VT ->VIZ: popisný údaj
prvek předmětového hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
prvky předmětového hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
první vydání (XC) *HT
prvotisk (XBB) *VT ->VIZ: inkunábule
prvotní bibliografie (B) *VT ->VIZ: primární bibliografie
přebal knihy (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
předběžná katalogizace (OD) *VT ->VIZ: prozatímní katalogizační záznam
předběžný katalogizační záznam (OD) *VT ->VIZ: prozatímní katalogizační záznam
předejméno (XAX) *VT ->VIZ: praenomen
předepsaný pramen popisu (OD) *HT
předloha (OLB) *HT
předmětová analýza (OF) *HT
předmětová katalogizace (OF) *HT
předmětové heslo (OF) *HT
předmětové pořádání informací (OF) *HT ->EKV: předmětové třídění, předmětové zpracování, verbální pořádací systém, verbální pořádání, verbální klasifikace
předmětově systematický katalog (OE) *HT
předmětové třídění (OF) *VT ->VIZ: předmětové pořádání informací
předmětové zpracování (OF) *VT ->VIZ: předmětové pořádání informací
předmětový heslář (OF) *VT ->VIZ: heslář
předmětový katalog (IFEB) *HT
předmětový katalog (OE) *HT
předmětový rejstřík (OE) *HT
předmětový selekční jazyk (OF) *HT
předmluva (XAAB) *HT
předplatné (OAB) *HT
předsádka (XAX) *HT
předtisk (XC) *HT
přehled (OAAC) *HT
přehledový referát (OR) *HT
přejímání záznamů (OED) *HT ->EKV: copy cataloguing
překlad (XC) *HT
přenos dat (ABC) *HT
přenosová rychlost (ABC) *HT ->EKV: rychlost přenosu
přepracované vydání (XC) *HT ->EKV: revidované vydání, pozměněné vydání
přerušený odkaz (IFEB) *HT ->EKV: neplatný odkaz
přerušované stránkování (ABDE) *HT
přetisk (XBA) *VT ->VIZ: reprint
převládající jméno (OD) *HT
převod do latinky (OD) *VT ->VIZ: romanizace
převod knihovního fondu (OAB) *HT
převodní tabulka metadat (IFEA) *VT ->VIZ: mapování metadat
převodový jazyk (IFEA) *HT
přezdívka (IFEA) *HT
příbuzný deskriptor (OF) *VT ->VIZ: asociovaný deskriptor
přidělování indexačních termínů (OF) *VT ->VIZ: pojmová indexace
přídeští (XAX) *HT
přidružovací odkaz (OD) *HT
přihlášení (IFEB) *HT
příjem dokumentů (OAB) *HT ->EKV: akces
příjemce povinného výtisku (OAB) *HT
příjmení (OD) *HT ->EKV: rodové jméno
příkazový jazyk (IFEB) *HT ->EKV: vyhledávací jazyk
příležitostné periodikum (OAAB) *HT
příležitostný tisk (OAAB) *HT
příležitostný tisk (XC) *VT ->VIZ: akcidence
příloha (OAAB) *HT
přímé datování (OD) *HT
přímý autor (OD) *HT
přímý korporativní autor (OD) *HT
přímý pramen popisu (OD) *HT
přípisek (XAAB) *VT ->VIZ: čtenářské přípisky v rukopise
příprava uživatelů informací (V) *VT ->VIZ: informační výchova
přirozený jazyk (OF) *HT
přirozený slovosled (OF) *HT
příručka (OAAC) *HT ->EKV: příručková literatura, příruční literatura, manuál, vade mecum
příručková literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
příruční fond (O) *VT ->VIZ: příruční knihovna
příruční knihovna (O) *HT ->EKV: příruční fond
příruční literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
příruční slovník (OAAC) *HT
přírůstek (O) *HT
přírůstková kniha (O) *VT ->VIZ: přírůstkový seznam
přírůstkové číslo (O) *HT ->EKV: akcesní číslo
přírůstkový katalog (O) *HT
přírůstkový seznam (O) *HT ->EKV: přírůstková kniha, akcesní kniha
přírůstkový zpravodaj (OAAC) *HT
přiřazování sémantických kódů (OF) *HT
přístupové právo (IFEB) *HT
přítisk (XBB) *HT
přívazek (XAX) *HT ->EKV: adligát, aligát
psací látka (XAAA) *HT
psací náčiní (XAAA) *HT
psací plocha (XAX) *VT ->VIZ: zrcadlo
psací potřeba (XAAA) *VT ->VIZ: psací látka, psací náčiní
psalterium (XAAB) *VT ->VIZ: žaltář
psané slovo (XAY) *VT ->VIZ: text, textualita
pseudodyslexie (SF) *HT
pseudografika (ABDE) *VT ->VIZ: bloková grafika
pseudonym (OD) *HT ->EKV: nepravé jméno
psychologie čtenáře (SF) *HT
psychologie čtení (SF) *HT
psychoterapeutické účinky četby (SF) *HT
pt (ABDE) *HT
publicistika (Z) *HT
publikace (OAAB) *HT
publikace časové povahy (OAAB) *HT ->EKV: tiskovina časové povahy
publikační činnost (XC) *HT
publikační systém (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
publikované dílo (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
publikovaný zdroj (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
půjčování kopie (XD) *VT ->VIZ: užití díla
půjčování originálu (XD) *VT ->VIZ: užití díla
půjčovní doba (SB) *VT ->VIZ: výpůjční doba
půjčovní fond (O) *VT ->VIZ: výpůjční fond
půjčovní poplatek (SB) *VT ->VIZ: poplatek za půjčování
pukla (XAX) *HT
pultový systém (XAAB) *HT
puncovaná ořízka (XAX) *HT
puncování vazby (XAX) *HT
PURL (IFEA) *HT ->EKV: stálý unifikovaný lokátor zdroje, stálý univerzální lokátor zdroje, stálá URL adresa
působení četby (SF) *HT
putovní knihovna (T) *HT
putovní soubor (O) *VT ->VIZ: doplňovací fond
původce (OD) *VT ->VIZ: autor
původcovské údaje (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
původní katalogizace (OD) *HT
původní název (OD) *HT ->EKV: originální název
původní obal (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
původní vydání (XC) *HT ->EKV: originální vydání
pytlíková vazba (XAX) *VT ->VIZ: sáčková vazba
queritur (XAAB) *HT
racionální čtení (SF) *HT
rámce (IFEB) *HT
rámová bordura (XAX) *VT ->VIZ: členitá bordura
raný tisk (XAAB) *HT
rara (XAAB) *HT
rastrová grafika (IFEB) *HT
rastrovaný tisk (XBA) *HT
rastrový font (ABDE) *HT
razura (XAAB) *HT
RDF (IFEA) *HT ->EKV: Resource Description Framework
RDP (IFEA) *HT
reálný čas (ABC) *HT
reálný souborný katalog (OED) *HT ->EKV: centralizovaný souborný katalog
recenze (OAAB) *HT
recenzní výtisk (XC) *HT
recto (XAX) *HT ->EKV: averz
redakční anotace (OR) *HT
redakční článek (XC) *VT ->VIZ: úvodník
redakční uzávěrka (XC) *HT
redakční výtisk (XC) *HT
redaktor (XC) *HT
redaktorský text (XAAB) *HT
redukovaný text dokumentu (OR) *HT
redundance (IA) *HT
redundantní informace (IA) *HT
reedice (XC) *VT ->VIZ: nové vydání
referát (OR) *HT ->EKV: abstrakt
referátová bibliografie (B) *HT ->EKV: referátový časopis
referátová databáze (DBT) *HT
referátová publikace (OAAC) *HT ->EKV: referátový sborník
referátový časopis (B) *VT ->VIZ: referátová bibliografie
referátový časopis (OAAB) *HT
referátový časopis (OAAC) *HT ->EKV: referátové periodikum
referenční centrum (T) *HT ->EKV: referenční středisko
referenční jazyk (ABC) *HT
referenční knihovník (KR) *HT ->EKV: pracovník referenčních služeb
referenční literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručková literatura
referenční odkaz (BM) *HT
referenční příruční knihovna (O) *HT ->EKV: dokumentografický fond, referenční fond
reformátování (OLB) *HT
regálový metr (O) *HT
regest (XAAB) *HT
regionální bibliografie (B) *HT ->EKV: krajová bibliografie
regionální činnost knihovny (KI) *HT
regionální databáze (DBT) *HT
regionální fond (O) *HT ->EKV: lokální část knihovního fondu
regionální funkce knihovny (KI) *HT
regionální funkce krajské knihovny (KI) *HT
regionální funkce pověřené knihovny (KI) *HT
regionální informace (DBT) *HT
regionální katalog (OE) *VT ->VIZ: katalog regionální literatury
regionální knihovna (T) *HT
regionální periodikum (OAAB) *HT
regionální povinný výtisk (OAB) *HT
regionální publikace (OAAB) *HT
regionální síť knihoven (KI) *HT
regionální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: oblastní souborný katalog
regionální tisk (OAAB) *HT
registr (DBT) *HT ->EKV: evidence
registr ekonomických subjektů (DBT) *HT
registr ISVS (DBT) *VT ->VIZ: registr veřejné správy
registr metadat (IFEA) *HT
registr nemovitostí (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
registr obyvatel (DBT) *HT
registr územní identifikace (DBT) *HT
registr veřejné správy (DBT) *HT ->EKV: registr ISVS
registra gruntovní (XAAB) *VT ->VIZ: pozemkové knihy
registrace knihoven (KI) *VT ->VIZ: evidence knihoven
registrované dílo (XD) *VT ->VIZ: copyright
registrující bibliografie (B) *HT ->EKV: úplná bibliografie
registrum (XAAB) *HT
regulární výraz (IFEB) *HT
rejstřík (OE) *HT
rejstřík incipitů (XAAA) *HT ->EKV: incipitový rejstřík
rejstřík KWIC (OF) *VT ->VIZ: KWIC
rejstřík KWOC (OF) *VT ->VIZ: KWOC
rejstřík lokalizovaných rukopisů (XAAA) *HT
rejstřík písařů (XAAA) *HT
rejstříkové heslo (OE) *HT
rejstříkový odkaz (OE) *HT
rekatalogizace (OD) *HT ->EKV: retrospektivní katalogizace
reklamanta (XAX) *HT
reklamní výtisk (XC) *HT
rekreační účinky četby (SF) *HT
relace (IFEB) *HT
relační databáze (ABDB) *HT ->EKV: relační datový model, relační struktura
relační datový model (ABDB) *VT ->VIZ: relační databáze
relační operátor (IFEB) *HT
relační struktura (ABDB) *VT ->VIZ: relační databáze
relátor (OF) *HT
relevantní informace (IA) *HT
remitenda (XC) *HT
reorganizace fondů (O) *HT
repertorium (XAAB) *HT
replikovaný souborný katalog (OED) *HT
reportáž (XC) *HT
reprezentace poznání (ABDB) *VT ->VIZ: reprezentace znalostí
reprezentace znalostí (ABDB) *HT ->EKV: reprezentace poznání
reprezentační data (OAAA) *HT
reprezentanta (XAX) *HT
reprint (XBA) *HT ->EKV: přetisk
reprodukce (XBA) *HT
reprodukční právo (XD) *VT ->VIZ: užití díla
reprodukční technika (ABA) *HT
reprografické služby (SB) *VT ->VIZ: fotoreprodukční služba
reprografie (ABA) *HT
Resource Description Framework (IFEA) *VT ->VIZ: RDF
resumé (OR) *HT ->EKV: souhrn
rešeršér (KR) *HT ->EKV: pracovník rešeršních služeb
rešeršní zpravodaj (OAAC) *HT
rétorika (Z) *HT
retransliterace (OD) *VT ->VIZ: transliterace
retrográdní slovník (OAAC) *HT
retrokonverze (OD) *VT ->VIZ: retrospektivní konverze
retrospektivní bibliografie (B) *HT ->EKV: uzavřená bibliografie
retrospektivní doplňování knihovního fondu (OAB) *HT
retrospektivní katalogizace (OD) *VT ->VIZ: rekatalogizace
retrospektivní konverze (OD) *HT ->EKV: retrokonverze
reverz (XAX) *VT ->VIZ: verso
revidované vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
revize knihovního fondu (O) *HT ->EKV: generální revize knihovního fondu
revizní ztráta (O) *HT
rezervní fond (OAB) *HT
rezervní fond (T) *HT ->EKV: duplikátní fond, O
RFC (IFEB) *HT
robot (IFEB) *HT ->EKV: bot, crawler, indexer, spider
ročenka (OAAC) *HT
ročník periodika (OAAB) *HT
ročníkový rejstřík (OE) *HT
rodina písem (ABDE) *VT ->VIZ: písmová rodina
rodné jméno (OD) *HT ->EKV: křestní jméno
rodové jméno (OD) *VT ->VIZ: příjmení
rodové jméno (XAX) *VT ->VIZ: nomen
rodový vztah (OF) *VT ->VIZ: generický vztah
romanizace (OD) *HT ->EKV: převod do latinky
rotačka (XBA) *HT ->EKV: rotační tiskový stroj
rotační tiskový stroj (XBA) *VT ->VIZ: rotačka
rotovaný rejstřík (OF) *HT
rotulus (XAAA) *HT ->EKV: svitek
rotunda (XAAA) *HT
rovný přístup k informacím (XD) *HT
rozebrané vydání (XC) *VT ->VIZ: books out of print
rozestup řádek (ABDE) *VT ->VIZ: řádkový proklad
rozestup znaků (ABDE) *VT ->VIZ: rozteč znaků
rozlišovací schopnost (OLB) *HT
rozložená titulní stránka (OD) *HT
rozmnožovací mikrofilm (OLB) *VT ->VIZ: matriční mikrofilm
rozpad nosiče (OLC) *HT
rozpad papíru (OLC) *HT
rozpis statí (OD) *VT ->VIZ: analytický popis
rozpis svazků (OD) *HT ->EKV: rozpis částí
rozpoznávání obrazů (ABC) *HT
rozpoznávání písma (ABDE) *VT ->VIZ: OCR
rozpoznávání řeči (ABC) *HT
rozřaďovač (O) *HT
rozsah dokumentu (OD) *HT
rozsahově širší termín (OF) *VT ->VIZ: nadřazený termín
rozsahově užší termín (OF) *VT ->VIZ: podřazený termín
rozšířená znaková sada (ABDE) *HT
rozšířené vydání (XC) *HT
rozšiřování díla (XD) *HT
rozteč znaků (ABDE) *HT ->EKV: rozestup znaků
rozvinutý znak (OF) *HT
RSA (IFEB) *HT
rubrika (XAAB) *HT
rubrikace (XAAB) *VT ->VIZ: rubrika
ruční papír (XAX) *HT
ruční vazba (XAX) *HT ->EKV: řemeslná vazba, rukodělná vazba
rukopis (XAAB) *HT
rukopisná kniha (XAAB) *VT ->VIZ: rukopis, kodex
rukopisná tradice (XAAB) *HT
rukopisný zlomek (XAAB) *HT ->EKV: fragment
rusikum (OAAB) *HT
rychlost přenosu (ABC) *VT ->VIZ: přenosová rychlost
řádkový editor (ABDE) *HT
řádkový proklad (ABDE) *HT ->EKV: meziřádkový proklad, rozestup řádek
řazení (ABDE) *HT
řecká abeceda (XAX) *VT ->VIZ: alfabeta
řečová komunikace (Z) *VT ->VIZ: verbální komunikace
řez písma (ABDE) *HT ->EKV: styl písma
řezačka (XBA) *HT
řezaná vazba (XAAA) *HT
řídící substantivum (OD) *HT ->EKV: substantivum regens
římské číslice (XAAA) *HT
řízení přístupu (IFEB) *HT
řízený slovník (OF) *HT
s.a. (OD) *VT ->VIZ: sine anno
s.l. (OD) *VT ->VIZ: sine loco
s.n. (OD) *VT ->VIZ: sine nomine
sáčková vazba (XAX) *HT ->EKV: pytlíková vazba
safián (XAX) *HT ->EKV: šagrén, marokén
sakramentář (XAAB) *HT
salbuch (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
salbuch (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
samočinné formátování (ABDE) *VT ->VIZ: automatické formátování
samostatná metadata (IFEA) *HT
sazárna (XBA) *HT
sazba (XBA) *HT ->EKV: tisková sazba
sazební obrazec (ABDE) *HT ->EKV: tělo stránky
sázecí stroj (XBA) *HT
sazeč (XBA) *HT
sazečská chyba (XBA) *HT
sbírková bibliografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
sborník (OAAC) *HT
sborník výzkumných zpráv (OAAC) *HT
sborník z konference (OAAC) *HT
sborníkový název (OD) *HT
scientometrie (Z) *HT ->EKV: naukometrie
sci-fi (OAAB) *VT ->VIZ: vědeckofantastická literatura
scrinium (XAAB) *HT
script font (ABDE) *HT ->EKV: skript font
scriptorium (XAAA) *VT ->VIZ: skriptorium
scripturae (XAAB) *HT
sdělování díla (XD) *HT
sdílená katalogizace (OED) *HT
sdílení fondů (SB) *HT
sdílený fond (SB) *HT
sebrané spisy (XC) *HT ->EKV: souborné dílo
sectio aurea (XAX) *VT ->VIZ: zlatý řez
sedez (XBA) *VT ->VIZ: šestnácterka
segmentovaná transakce MVS (SB) *HT
sekundární bibliografická jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
sekundární bibliografie (B) *HT ->EKV: druhotná bibliografie, pasivní bibliografie
sekundární dokument (OAAA) *HT
sekundární gramotnost (V) *VT ->VIZ: informační gramotnost
sekundární informace (DBT) *HT
sekundární intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: podřízená odpovědnost
sekundární jazyk (OF) *VT ->VIZ: dominantní jazyk
sekundární lokační údaj (O) *HT
sekundární nosič (OAAA) *HT
sekundární odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: podřízená odpovědnost
sekundární zdroj (OAAA) *VT ->VIZ: sekundární dokument
selekční informační jazyk (OF) *HT
selekční jazyk s gramatikou (OF) *HT
selekční jazyk s nulovou gramatikou (OF) *HT
selekční obraz dokumentu (OF) *HT
selekční termín (OF) *VT ->VIZ: selekční údaj
selekční údaj (OF) *HT
selekční znak (OF) *VT ->VIZ: selekční údaj
selektivní čtení (SF) *HT
sémantická analýza (Z) *HT
sémantická interoperabilita (IFEA) *HT
sémantická síť (IFEB) *HT
sémantická teorie informace (IA) *HT
sémantický analyzátor (Z) *HT
sémantický trojúhelník (Z) *HT ->EKV: sémiotický trojúhelník
sémantický vztah (OF) *HT
sémantický web (IFEA) *HT
sémantika (Z) *HT
seminární knihovna (T) *HT
sémiotický trojúhelník (Z) *VT ->VIZ: sémantický trojúhelník
sémiotika knihy (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
separát (XC) *HT
separátor notace (OF) *HT
seriál (OAAB) *HT
Serial Item and Contribution Identifier (XC) *VT ->VIZ: SICI
seriálová bibliografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
seriálová publikace (OAAB) *HT
seriálovost (OAAB) *HT
seriálový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: seriálová publikace
serif (ABDE) *VT ->VIZ: patka
serifové písmo (ABDE) *VT ->VIZ: patkové písmo
serigrafie (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
sermonář (XAAB) *HT
server (ABC) *HT
server elektronické pošty (IFEB) *HT
sestupné třídění (ABDE) *HT
sešit (OAAB) *VT ->VIZ: číslo
sextern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
sextodecimo (XBA) *VT ->VIZ: šestnácterka
seznam autorit (OD) *VT ->VIZ: soubor autorit
seznam literatury (B) *VT ->VIZ: bibliografický seznam
seznam skladovaných knih (XC) *VT ->VIZ: books in print
seznam úbytků knihovního fondu (O) *HT
sfragistika (XAAB) *HT
SGML (IFEB) *HT
shared cataloguing (OED) *HT
shlukování (IFEA) *HT
shrink-wrap licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
schéma databáze (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
scholia (XAAB) *HT
scholium (XAX) *VT ->VIZ: adverzaria
schránka (ABDE) *VT ->VIZ: clipboard
SICI (XC) *HT ->EKV: Serial Item and Contribution Identifier
sídlištní knihovna (T) *HT
sigla (OED) *HT ->EKV: lokační značka knihovny
signální výtisk (XC) *HT
signatura (O) *HT
signatura rukopisu (XAX) *VT ->VIZ: kustos
signet (XAX) *HT ->EKV: nakladatelská značka, tiskařská značka, mluvící signet
signovací kniha (O) *HT
signování (O) *HT
silesiakum (OAAB) *HT
sine anno (OD) *HT ->EKV: b.r., s.a.
sine loco (OD) *HT ->EKV: b.m., s.l.
sine nomine (OD) *HT ->EKV: b.n., s.n.
síť knihoven (KI) *HT ->EKV: knihovní síť
sítotisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
síťová databáze (ABDB) *HT
síťová ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
síťová gramotnost (V) *HT
síťová licence (XD) *VT ->VIZ: licenční konsorcium
síťová služba (OAAA) *HT ->EKV: síťový systém
síťový systém (OAAA) *VT ->VIZ: síťová služba
síťový tisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
síťový zdroj (IFEA) *VT ->VIZ: internetový zdroj
skener (ABC) *HT
skenování (ABDE) *HT
skladba knihovního fondu (O) *HT
skladba knižního bloku (XAAA) *HT ->EKV: kolace
skladiště knihovního fondu (O) *HT
skladované tituly (XC) *HT
sklon písma (ABDE) *HT
skript font (ABDE) *VT ->VIZ: script font
skriptor (XAAA) *VT ->VIZ: písař
skriptorium (XAAA) *HT ->EKV: písařská dílna
skriptum (OAAB) *HT
skripturalita (XAY) *HT
skrytá bibliografie (B) *HT ->EKV: kryptobibliografie
skrytý text (IFEB) *HT
skupina transakcí MVS (SB) *HT
skupinová anotace (OR) *HT
skupinová biblioterapie (SF) *HT
skupinová katalogizace (OD) *HT
skupinový čtenář (SF) *HT
skupinový unifikovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
slabičné písmo (XAX) *HT
slangový slovník (OAAC) *HT
slavikum (OAAB) *HT
slepá deska (XAX) *HT
slepecké písmo (SF) *VT ->VIZ: Braillovo bodové písmo
slepecký tisk (XBA) *HT ->EKV: slepotisk
slepotisk (XBA) *VT ->VIZ: slepecký tisk
slepotisková vazba (XAX) *HT
slohové určení vazby (XAX) *HT
sloupcová korektura (XC) *HT
sloupcový obtah (XBA) *HT
sloupek (ABDE) *HT
slovacikum (OAAB) *HT
slovenikum (OAAB) *VT ->VIZ: slovacikum
slovesnost (XAY) *HT
slovní procesor (ABDE) *VT ->VIZ: textový procesor
slovní slepota (SF) *VT ->VIZ: alexie
slovní spojení (OF) *HT
slovník (OAAC) *HT ->EKV: lexikon
slovník aluzí (OAAC) *HT
slovník antonym (OAAC) *HT
slovník citátů (OAAC) *HT
slovník cizích slov (OAAC) *HT
slovník dat (ABDB) *VT ->VIZ: datový slovník
slovník neologismů (OAAC) *HT
slovník podobných slov (OAAC) *HT
slovník pseudonymů (OAAC) *HT
slovník symbolů (OAAC) *HT
slovník výslovnosti (OAAC) *HT ->EKV: ortoepický slovník
slovník zkratek (OAAC) *HT
slovníkový katalog (OE) *HT ->EKV: křížový katalog
slovníkový rejstřík (OE) *HT ->EKV: křížový rejstřík
složené příjmení (OD) *HT ->EKV: dvojité příjmení
složený digitální dokument (OAAA) *HT
složený záznam (OD) *HT
složený znak (OF) *HT
složka (XAAA) *HT
služební fond (O) *HT
služební katalog (OE) *HT
směnný fond (O) *VT ->VIZ: rezervní fond
smíšená notace (OF) *HT
smíšená odpovědnost (OD) *HT
smíšený dokument (OAAA) *HT
smíšený katalog (OE) *HT
smíšený třídník (OF) *VT ->VIZ: smíšená notace
smluvní právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
snímač čárového kódu (ABC) *HT
sociální komunikace (Z) *HT
software (ABC) *HT
souběžná bibliografie (B) *HT ->EKV: běžná bibliografie, současná bibliografie
souběžná titulní stránka (OD) *HT ->EKV: paralelní titulní stránka
souběžné stránkování (ABDE) *HT
souběžné vydání (XC) *HT
souběžný název (OD) *HT ->EKV: paralelní název
soubor autorit (OD) *HT ->EKV: seznam autorit
soubor dokumentů (OF) *HT
soubor věcných autorit (OF) *HT
souborná databáze (OED) *HT
souborná titulní stránka (OD) *HT
souborné dílo (XC) *VT ->VIZ: sebrané spisy
souborné dílo (XD) *HT
souborný katalog (OED) *HT
souborný název (OD) *HT
současná bibliografie (B) *VT ->VIZ: souběžná bibliografie
souhrn (OR) *VT ->VIZ: resumé
souhrnný titul rukopisu (XAAA) *HT
soukromá knihovna (T) *HT
soukromá veřejná knihovna (T) *HT
soukromý klíč (IFEB) *HT
soukromý tisk (XBA) *HT
soupisný údaj (OD) *VT ->VIZ: selekční údaj
soupisný údaj (OF) *HT
soutěžní dílo (XD) *HT
soutisk (XBA) *HT
soutisková značka (XC) *HT ->EKV: krycí značka
spam (IFEB) *HT ->EKV: spamming
specializovaný fond (O) *VT ->VIZ: speciální fond
speciální bibliografie (B) *HT ->EKV: odborná bibliografie
speciální depozitář (O) *HT
speciální druh dokumentu (OAAB) *HT
speciální encyklopedie (OAAC) *HT
speciální fond (O) *HT ->EKV: specializovaný fond
speciální katalog (OE) *HT
speciální katalogizace (OD) *HT
speciální klasifikační systém (OF) *HT
speciální selekční jazyk (OF) *HT
speciální slovník (OAAC) *HT ->EKV: odborný slovník
speciální souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: oborový souborný katalog
speciální tezaurus (OF) *HT ->EKV: oborový tezaurus
speciální třídění (OF) *VT ->VIZ: speciální klasifikační systém
specifické označení druhu dokumentu (OD) *HT ->EKV: označení nosiče
specifický pomocný znak (OF) *HT ->EKV: speciální pomocný znak, zvláštní pomocný znak
specifický termín (OF) *VT ->VIZ: druhový termín
spider (IFEB) *VT ->VIZ: robot
spirálová vazba (XAX) *VT ->VIZ: vazba z volných listů
splash page (IFEB) *HT ->EKV: flash page
spodní název (OD) *HT
spoj (OF) *HT ->EKV: spojování
spojovací prvek (OD) *HT
spojování (OF) *VT ->VIZ: spoj
společná odpovědnost (OD) *HT
společné vydání (XC) *VT ->VIZ: koedice
společný název (OD) *HT
spolková knihovna (T) *HT
spoluautor (OD) *HT
spoluautorské dílo (XD) *HT
správa autorských práv (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
správa databáze (ABDB) *HT
správce databáze (ABDB) *HT
správce sbírek (KR) *VT ->VIZ: kustod
správní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální dokument
SQL (ABDB) *HT ->EKV: Structured Query Language
srovnávací knihovnictví (KI) *HT
srovnávací studie (OAAB) *HT
SŘBD (ABDB) *VT ->VIZ: systém řízení báze dat
stálá URL adresa (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
stálý unifikovaný lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
stálý univerzální lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
standard DES (IFEA) *HT ->EKV: DES
standardizace (KK) *VT ->VIZ: normalizace
standardizovaná národní abeceda (ABDE) *HT
standardizovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
standardní sada znaků (ABDE) *HT
standardní slovník (OAAC) *HT
standardní text (ABDE) *HT
stárnutí dokumentu (OLC) *HT
stárnutí informací (IA) *HT ->EKV: životnost informací
stárnutí nosiče (OLC) *HT
stárnutí papíru (OLC) *HT
staroegyptské písmo (XAX) *HT
starý tisk (XBB) *HT
statarické čtení (SF) *HT
statický dokument (OAAA) *HT
statistická data (OAAA) *VT ->VIZ: číselná data
statistická ročenka (OAAC) *HT
státní bibliografie (B) *VT ->VIZ: národní bibliografie
státní informační systém (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
státní knihovna (T) *HT
státní vědecká knihovna (T) *HT
statut knihovny (KI) *HT
stavění knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: stavění knihovních fondů
stavění knihovních fondů (O) *HT ->EKV: stavění knihovního fondu
stažení (IFEB) *HT
stemming (IFEB) *HT
stereotypní název (OD) *VT ->VIZ: neindividuální název
stolní publikační systém (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
stolní publikování (ABDE) *VT ->VIZ: DTP
stopslovo (IFEB) *HT ->EKV: nevýznamové slovo
stránka (IFEB) *VT ->VIZ: webová stránka
stránková korektura (XC) *HT
stránkování (ABDE) *HT ->EKV: paginace
stránkové záhlaví (ABDE) *HT ->EKV: záhlaví stránky
strategie doplňování (OAB) *VT ->VIZ: akviziční politika
strojové referování (OR) *VT ->VIZ: automatické referování
strojový jazyk (ABC) *HT
strojový překlad (ABDB) *HT ->EKV: automatizovaný překlad
stromová struktura (OF) *HT
Structured Query Language (ABDB) *VT ->VIZ: SQL
stručný popis (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
struktura bibliografického záznamu (OD) *HT
struktura dokumentu (ABDE) *VT ->VIZ: šablona dokumentu
struktura hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
struktura knihovního fondu (OAB) *HT
struktura podhesla (OF) *VT ->VIZ: podheslo
strukturální interoperabilita (IFEA) *HT
strukturální metadata (IFEA) *HT
strukturovaná data (OAAA) *HT
strukturovaná hodnota Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: Dublin Core Structured Value, DCSV
strukturovaná notace (OF) *HT
středisko vědeckých informací (T) *HT
středisková knihovna (T) *HT
střediskový systém knihoven (KI) *HT
střední jméno (OD) *HT
středová pukla (XAX) *VT ->VIZ: středové kování
středové kování (XAX) *HT
stříkaná ořízka (XAX) *HT
studijně rozborová zpráva (OAAB) *HT
studijně výzkumná zpráva (OAAB) *HT
studijní fond (OAB) *HT
studijní kout (O) *VT ->VIZ: čtenářská kabina
studijní místo (O) *VT ->VIZ: čtenářské místo
studijní text (OAAB) *HT
studijní zpráva (OAAB) *HT
stuha (XAX) *HT
styl dokumentu (ABDE) *HT
styl písma (ABDE) *VT ->VIZ: řez písma
sublicence (XD) *VT ->VIZ: licence
subscriptio (XBB) *HT
subsidiární dokument (XAAB) *HT
subskripce (OAB) *VT ->VIZ: předplatné
substantivní inverze (OF) *VT ->VIZ: inverze
substantivum regens (OD) *VT ->VIZ: řídící substantivum
summa (XAAB) *HT
supersonické čtení (SF) *HT ->EKV: rychlé čtení
suplement (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
suplement (XAX) *VT ->VIZ: dodatek
supralibros (XBB) *HT
surfování (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
svazek (O) *HT
svazkový katalog (OE) *HT
světelné pero (ABC) *HT ->EKV: tužkový snímač
světlá výška regálu (O) *HT
světlost písma (ABDE) *HT
světlotisk (XBA) *HT ->EKV: fototypie, heliotypie
světová bibliografie (B) *HT ->EKV: globální bibliografie
svitek (XAAA) *VT ->VIZ: rotulus
svitek (XAY) *HT
svobodný přístup k informacím (XD) *VT ->VIZ: rovný přístup k informacím
synonymický slovník (OAAC) *HT
synonymie (Z) *HT ->EKV: pravá synonymie
synonymní slova (OF) *VT ->VIZ: synonymum
synonymum (Z) *HT
synopse (OR) *HT
syntaktická chyba (ABC) *HT
syntaktická interoperabilita (IFEA) *HT
syntaktická teorie informace (IA) *HT
syntaxe (IFEA) *HT
syntetická informace (IA) *HT
syntetická metoda (OF) *HT ->EKV: deduktivní metoda
syntetický klasifikační systém (OF) *HT
syntetizátor řeči (ABC) *HT
systém ISBN (XC) *HT
systém ISMN (XC) *HT
systém ISSN (XC) *HT
systém pojmenování počítačů (IFEB) *HT
systém pro správu dokumentů (ABDB) *HT
systém řízení báze dat (ABDB) *HT ->EKV: databázový program, SŘBD
systematická analýza (OF) *HT
systematická katalogizace (OF) *HT
systematické pořádání informací (OF) *HT
systematické stavění (O) *HT
systematické třídění (OF) *VT ->VIZ: systematický selekční jazyk
systematicko-abecední stavění (O) *HT
systematicko-formátové stavění (O) *HT
systematicko-pořadové stavění (O) *HT
systematicko-předmětový katalog (OE) *HT
systematický katalog (OE) *HT
systematický rejstřík (OE) *HT
systematický selekční jazyk (OF) *HT ->EKV: knihovnicko-bibliografická klasifikace, bibliografický klasifikační systém, systematické třídění, knihovnické třídění, systematická pořádací soustava
systematický znak (OF) *VT ->VIZ: klasifikační znak
systémový knihovník (KR) *HT
šablona dokumentu (ABDE) *HT ->EKV: struktura dokumentu
šagrén (XAX) *VT ->VIZ: safián
šedá literatura (OAAB) *HT
šestnácterka (XBA) *HT ->EKV: sedez, sextodecimo
šifra (XAX) *VT ->VIZ: parafa
šifrování (IFEB) *HT
šifrování s veřejným klíčem (IFEB) *HT
šířka pásma (IFEB) *HT
šitá vazba (XAX) *HT
školní dílo (XD) *HT
školní knihovna (T) *HT ->EKV: školská knihovna
škrobový papír (XAX) *HT
šlechtická knihovna (T) *HT
špalíček (XAY) *HT ->EKV: špalíčková kniha
špalíčková kniha (XAY) *VT ->VIZ: špalíček
štambuch (XAAB) *HT ->EKV: památník, album amicorum
švabach (XAX) *HT
tabellae (XAY) *HT ->EKV: tabulky
tabulkový procesor (ABDE) *HT
tacitní znalost (ABDB) *VT ->VIZ: implicitní znalost
tag (IFEA) *HT
tajný klíč (IFEB) *HT
teatralia (XAAB) *HT
technická knihovna (T) *HT
technická metadata (IFEA) *HT
technická norma (KK) *HT ->EKV: norma
technická předloha (OLB) *HT
technická zpráva (OAAB) *HT
technický výkres (OAAB) *HT
TEI (IFEA) *HT ->EKV: kódování TEI
telekomunikace (ABC) *HT
telekomunikační bulletin (IFEA) *VT ->VIZ: elektronická vývěska
telematické služby (ABC) *HT
telematické technologie (ABC) *HT
telematika (ABC) *VT ->VIZ: telematické technologie
teletex (ABC) *HT
teletext (ABC) *HT
telex (ABC) *HT
telnet (IFEB) *HT
tělo stránky (ABDE) *VT ->VIZ: sazební obrazec
tematická bibliografie (B) *HT
tematické heslo (OF) *HT ->EKV: obecné téma použité jako předmět
tematické podheslo (OF) *HT
tematické stavění (O) *HT
tematický katalog (OE) *HT
tematický profil fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
tematický tezaurus (OF) *HT
teoretická informatika (Z) *VT ->VIZ: teorie informace
teorie informace (IA) *HT ->EKV: matematická teorie informace, teoretická informatika
teorie komunikace (Z) *VT ->VIZ: komunikační věda
tepelná tiskárna (ABC) *HT
terciální informace (DBT) *HT
terciární dokument (OAAA) *HT
teritoriální bibliografie (B) *VT ->VIZ: územní bibliografie
termín (Z) *HT
terminál (ABC) *HT
terminologický slovník (OAAC) *HT ->EKV: názvoslovný slovní
termotisk (ABA) *HT
termotransferová páska (ABC) *HT
termotransferový tisk (ABA) *HT
tern (XAY) *VT ->VIZ: arcus
ternio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
ternium (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
text (XAY) *HT
text mining (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
text tištěný zvratmo (XC) *HT
textologická anotace (OR) *HT
textologická bibliografie (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
textologie (XAAB) *HT
textová bibliografie (B) *HT ->EKV: bibliografie textů, textologická bibliografie, autorská bibliografie
textová data (OAAA) *HT
textová databáze (DBT) *HT
textová informace (DBT) *HT
textová jednotka rukopisu (XAAA) *HT
textová kritika (XAAB) *VT ->VIZ: textologie
textová transmise (XAAB) *HT ->EKV: transmise textů
textový doplněk (XAAB) *VT ->VIZ: interpolace
textový editor (ABDE) *HT
textový formát dat (ABDE) *HT
textový korpus (DBT) *VT ->VIZ: korpus
textový popis (XAAA) *HT
textový procesor (ABDE) *HT ->EKV: slovní procesor
textový řetězec (ABDE) *VT ->VIZ: znakový řetězec
textový soubor (ABDE) *HT
textualita (XAY) *HT
textura (XAX) *HT ->EKV: misálové písmo
tezaurus (OF) *HT ->EKV:
tezaurus bez preferovaných termínů (OF) *HT
tezaurus s preferovanými termíny (OF) *HT
tiráž (XC) *HT
tironské noty (XAAA) *VT ->VIZ: tironské značky
tironské značky (XAAA) *HT ->EKV: tironské noty
tisk (XBA) *HT
tisk skrze síto (XBA) *HT ->EKV: sítotisk, serigrafie
tisk z hloubky (XBA) *HT ->EKV: hlubotisk
tisk z plochy (XBA) *HT ->EKV: ofset
tisk z výšky (XBA) *HT ->EKV: knihtisk
tiskárna (XBA) *HT
tiskárna čárového kódu (ABC) *HT
tiskárna etiket (ABC) *HT
tiskař (XBA) *HT
tiskařská barva (XBA) *HT
tiskařská korektura (XC) *HT
tiskařské údaje (XC) *HT
tiskařský stroj (XBA) *VT ->VIZ: tiskový stroj
tisková agentura (Z) *HT ->EKV: zpravodajská agentura
tisková chyba (XBA) *HT
tisková jednotka (XC) *HT
tisková produkce (XC) *VT ->VIZ: knižní produkce
tisková sazba (XBA) *VT ->VIZ: sazba
tisková technika (XBA) *HT ->EKV: reprodukční technika
tiskové písmo (XBA) *HT
tiskovina (OAAB) *HT
tiskovina časové povahy (OAAB) *VT ->VIZ: publikace časové povahy
tiskový arch (XBA) *HT
tiskový bod (XBA) *HT
tiskový font (ABDE) *VT ->VIZ: font
tiskový stroj (XBA) *HT ->EKV: tiskařský stroj
tiskový zákon (KI) *HT
tištěná hudebnina (OAAB) *HT
tištěný katalog (OE) *HT
titul (OD) *HT
titul dokumentu (OD) *VT ->VIZ: název dokumentu
titulář (XAAB) *HT
titulek (ABDE) *HT
titulní list (OD) *HT
titulní stránka (OD) *HT
titulový katalog (OE) *VT ->VIZ: názvový katalog
titulový rejstřík (OE) *VT ->VIZ: názvový rejstřík
titulus (XAY) *HT
tlačítko (XAAA) *VT ->VIZ: kolek
tok textu (ABDE) *HT
topik (OF) *HT
topobibliografie (B) *VT ->VIZ: místopisná bibliografie
topografická bibliografie (B) *VT ->VIZ: místopisná bibliografie
topografické stavění (O) *HT
topografický katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog, místní seznam
toponymický slovník (OAAC) *HT
tradiční dokument (OAAA) *HT
transakce MVS (SB) *HT
transformace dat (OAAA) *HT
transformace dokumentu (XBB) *HT
transformace informací (IA) *HT
transkripce (OD) *HT ->EKV: běžný přepis
translatio (XAAB) *HT
transliterace (OD) *HT
transmise textů (XAAB) *VT ->VIZ: textová transmise
tréninková databáze (ABDB) *HT
triplikát (OAAB) *VT ->VIZ: duplikát
trojlinka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
trojrozměrný dokument (OAAA) *HT ->EKV: objekt
True Type (ABDE) *HT
trvalá objednávka (OAB) *HT ->EKV: permanentní objednávka
trvání majetkových práv (XD) *HT
trvanlivý papír (OLC) *HT
třída (OF) *HT
třídění (OF) *VT ->VIZ: klasifikace
třídění podle ASCII (ABDE) *HT
třídící klíč (ABDE) *HT
třídicí znak (OF) *VT ->VIZ: klasifikační znak
třídník (OF) *HT
tuhá vazba (XAX) *HT
turistický průvodce (OAAC) *VT ->VIZ: průvodce
tužkový snímač (ABC) *VT ->VIZ: světelné pero
tvorba knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: budování knihovního fondu
týdeník (OAAB) *HT
tyflografika (SF) *HT
typ písma (ABDE) *HT
typografická chyba (XBA) *HT
typografická úprava tiskoviny (XC) *HT
typografický program (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
typografie (XBA) *HT
typologický rozbor vazby (XAX) *HT
typologický znak vazby (XAX) *HT
typy internetových zdrojů (IFEA) *HT ->EKV: internet media types, IMT
úbytek z knihovního fondu (O) *HT ->EKV: ztráty z knihovního fondu
učební slovník (OAAC) *HT
učebnice (OAAB) *HT
účinky četby (SF) *HT
učitelská knihovna (T) *HT
údaj o doprovodném materiálu (OD) *HT
údaje o edici (OD) *HT ->EKV: označení edice
údaje o názvu (OD) *VT ->VIZ: názvové údaje
údaje o odpovědnosti (OD) *HT ->EKV: údaje o původcích, autorské údaje, původcovské údaje
údaje o původcích (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
údaje o rozsahu (OD) *HT ->EKV: kolace
údaje o vydání (OD) *HT
uchovávání dokumentů (OLC) *HT
uchovávání knihovních fondů (OLC) *HT
ukazatel literatury (B) *VT ->VIZ: výběrová bibliografie
ukázková zásilka (OAB) *VT ->VIZ: nabídková zásilka
ukládání souboru (ABDE) *HT
ukončený informační zdroj (OAAB) *HT
umělá inteligence (ABDB) *HT
umělý jazyk (OF) *HT
umělý název (OD) *HT
unciála (XAX) *HT
Unicode (ABDE) *HT
unifikovaný identifikátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URI
unifikovaný lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URL
unifikovaný název (OD) *HT ->EKV: standardizovaný název
unifikovaný název zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URN
unikát (XAY) *HT
únikové účinky četby (SF) *HT
unikum (XAY) *VT ->VIZ: unikát
UNIMARC (OD) *VT ->VIZ: bibliografický formát
uniterm (OF) *HT
univerzální bibliografie (B) *VT ->VIZ: všeobecná bibliografie
univerzální encyklopedie (OAAC) *VT ->VIZ: všeobecná encyklopedie
univerzální identifikátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URI
univerzální katalog (OE) *HT
univerzální klasifikace (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
univerzální klasifikační systém (OF) *HT
univerzální knihovna (T) *HT
univerzální knihovní fond (O) *HT
univerzální lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URL
univerzální název zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URN
univerzální třídění (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
univerzitní knihovna (T) *HT
univerzitní teze (XAAA) *HT
úplatné nabytí licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
úplná bibliografie (B) *VT ->VIZ: registrující bibliografie
úplný popis (OD) *HT ->EKV: podrobný popis, maximální popis, vyčerpávající popis
upload (IFEB) *HT
upomínka (SB) *HT ->EKV: urgence
úponka (XAX) *HT
úprava textu (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
urbář (XAAB) *HT ->EKV: salbuch, katastr
urgence (SB) *VT ->VIZ: upomínka
URI (IFEA) *HT ->EKV: univerzální identifikátor zdroje, unifikovaný identifikátor zdroje
URL (IFEA) *HT ->EKV: unifikovaný lokátor zdroje, univerzální lokátor zdroje
URN (IFEA) *HT ->EKV: unifikovaný název zdroje, univerzální název zdroje
úřední dílo (OAAB) *HT
úřední dílo (XD) *HT
úřední knihy (XAAB) *HT ->EKV: archivní knihy
úřední licence (XD) *HT
úřední publikace (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
úřední tisk (OAAB) *HT
usenet (IFEB) *HT
ústřední fakultní knihovna (T) *HT ->EKV: ústřední vysokoškolská knihovna, ústřední knihovna vysoké školy
ústřední katalogizace v knize (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
ústřední knihovna (T) *HT
ústřední městská knihovna (T) *HT
ústřední souborný katalog (OED) *HT ->EKV: centrální souborný katalog
utajovaná informace (DBT) *HT
utilitární četba (SF) *VT ->VIZ: funkcionální četba
úvodník (XC) *HT ->EKV: redakční článek
uzavřená bibliografie (B) *VT ->VIZ: retrospektivní bibliografie
územní bibliografie (B) *HT ->EKV: teritoriální bibliografie
užití díla (XD) *HT
uživatelská kopie (OLB) *HT
uživatelská stanice (ABC) *VT ->VIZ: uživatelský terminál
uživatelské jméno (IFEB) *HT ->EKV: identifikace uživatele
uživatelské konto (SB) *HT ->EKV: zákaznické konto
uživatelské rozhraní (ABC) *HT
uživatelský mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: uživatelský pozitiv, distribuční mikrofilm
uživatelský pozitiv (OLB) *VT ->VIZ: uživatelský mikrofilm
uživatelský terminál (ABC) *HT ->EKV: uživatelská stanice
VA (XBA) *VT ->VIZ: vydavatelský arch
vacat (XAX) *VT ->VIZ: vakát
vade mecum (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
vadný výtisk (XBA) *HT
vakát (XAX) *HT ->EKV: vacat
valenční slovník (OAAC) *HT
vazač (XBA) *HT
vázaná kniha (XAX) *VT ->VIZ: knižní vazba
vázaný výběr (O) *HT ->EKV: zprostředkovaný přístup k fondům
vázaný výtisk (XAX) *VT ->VIZ: vázaná kniha
vazárna (XBA) *HT ->EKV: knihárna, knihvazárna
vazba (IFEB) *VT ->VIZ: hypertextová vazba
vazba s dřevěnými deskami (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
vazba s nožičkami (XAX) *HT
vazba s řetězem (XAX) *HT ->EKV: liber catenatus
vazba s usňovým povrchem (XAX) *VT ->VIZ: kožená vazba
vazba se zámečkem (XAX) *HT
vazba z volných listů (XAAA) *HT ->EKV: kroužková vazba, spirálová vazba
vazy (XAX) *HT
věcná analýza (OF) *VT ->VIZ: obsahová analýza
věcná katalogizace (OF) *HT
věcné heslo (OF) *VT ->VIZ: tematické heslo
věcné pořádání informací (OF) *HT ->EKV: věcný popis, věcné zpracování
věcné stavění (O) *HT
věcný katalog (OE) *HT
věcný popis (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
věcný rejstřík (OE) *HT
věcný selekční jazyk (OF) *HT
vědecká informace (IA) *HT
vědecká knihovna (T) *HT ->EKV: studijní knihovna
vědecká literatura (OAAB) *HT
vědeckofantastická literatura (OAAB) *HT
vědecko-technická zpráva (OAAB) *HT
vědecký aparát (XAX) *HT
vědecký časopis (OAAB) *HT
vedlejší záhlaví (OD) *HT
veduta (XAAA) *HT
vektorové vyhledávání (IFEB) *HT
velká písmena (ABDE) *VT ->VIZ: majuskule
věnování (XAX) *VT ->VIZ: dedikace
verbální klasifikace (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
verbální komunikace (Z) *HT ->EKV: řečová komunikace
verbální pořádací systém (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
verbální pořádání (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
verifikátor (KR) *HT
Veronica (IFEB) *HT
verso (XAX) *HT ->EKV: reverz
vertikální portál (IFEA) *HT
verzálky (ABDE) *HT
veřejná knihovna (T) *HT
veřejné informace (DBT) *HT
veřejné knihy (XAAB) *HT
veřejně přístupný informační zdroj (XD) *VT ->VIZ: úřední licence
veřejný informační systém (DBT) *HT
veřejný informační zdroj (OAAA) *HT
veřejný klíč (IFEB) *HT
věstník (OAAB) *HT
vězeňská knihovna (T) *HT
viaticus (XAAB) *VT ->VIZ: viatik
viatik (XAAB) *HT
víceautorské dílo (OD) *HT
vícečetné autorství (OD) *VT ->VIZ: kolektivní autorství
vícečlenné jméno (OD) *HT
vícedílný dokument (OD) *HT
vícejazyčný slovník (OAAC) *HT
vícejazyčný tezaurus (OF) *HT ->EKV: mnohojazyčný tezaurus
vícerozměrný klasifikační systém (OF) *HT
víceslovná lexikální jednotka (OF) *HT
vícesvazková monografie (OAAB) *VT ->VIZ: vícesvazkové dílo
vícesvazková publikace (OAAB) *HT
vícesvazkové dílo (OAAB) *HT
vícesvazkový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: vícesvazková publikace
víceúrovňový popis (OD) *HT
videocívka (OAAA) *HT
videodeska (OAAA) *VT ->VIZ: videodisk
videodisk (OAAA) *HT ->EKV: laserový optický videodisk, videodeska
videodokument (OAAA) *VT ->VIZ: videozáznam
videokartridž (OAAA) *HT
videokazeta (OAAA) *HT
videopásek (OAAA) *HT
videotéka (T) *HT
videotex (ABC) *HT
videozáznam (OAAA) *HT ->EKV: laserový optický videodisk
viněta (XBB) *HT
virtuální knihovna (OAAA) *HT ->EKV: informační brána, předmětová brána
virtuální realita (IA) *HT
virtuální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: distribuovaný souborný katalog
vita (XAAB) *HT
vizualizace dat (ABDB) *VT ->VIZ: vizualizace informací
vizualizace informací (ABDB) *HT ->EKV: vizualizace dat
vizuální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: obrazový dokument
vládní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální dokument
vládní publikace (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
vlastní bibliografie (B) *HT ->EKV: autobibliografie
vlastní náklad (XC) *HT
vlastnická poznámka (XBB) *VT ->VIZ: vlastnický záznam v rukopise
vlastnický záznam v rukopise (XBB) *HT ->EKV: vlastnická poznámka
vložená metadata (IFEA) *HT
vlys (XAX) *HT
vnější faktor degradace papíru (OLC) *HT
vnější informační zdroj (SB) *VT ->VIZ: externí informační zdroj
vnější znaky (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
vnitřní faktor degradace papíru (OLC) *HT
vnitřní informační zdroj (SB) *VT ->VIZ: interní informační zdroj
vnitřní název (ABDE) *VT ->VIZ: mezinázev
vnitřní znaky (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
vodotisk (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
vodoznak (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
vodoznak (XAY) *VT ->VIZ: filigrán
vojenská knihovna (T) *HT
volná složka (XAAA) *HT
volné dílo (XD) *HT
volně indexovatelný web (IFEA) *HT
volné užití díla (XD) *VT ->VIZ: kopie pro osobní potřebu
volný přístup k fondům (O) *VT ->VIZ: volný výběr
volný výběr (O) *HT ->EKV: Volný přístup k fondům
volný výtisk (XC) *HT ->EKV: bezplatný výtisk
vosková deska (XAAA) *VT ->VIZ: vosková tabulka
vosková tabulka (XAAA) *HT ->EKV: vosková deska
vpisek (XAY) *VT ->VIZ: glosa
VRML (IFEB) *HT
vročení (OD) *HT
vstupní prvek (OD) *HT
vstupní text (ABDE) *HT
všeobecná bibliografie (B) *HT ->EKV: univerzální bibliografie
všeobecná encyklopedie (OAAC) *HT ->EKV: univerzální encyklopedie
všeobecná klasifikace (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
všeobecné třídění (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
všeobecný katalog (OE) *VT ->VIZ: univerzální katalog
všeobecný odkaz (OD) *VT ->VIZ: vylučovací odkaz
všeobecný pomocný etnický znak (OF) *VT ->VIZ: všeobecný pomocný znak
všeobecný pomocný znak (OF) *HT
všeobecný popis (OD) *HT
všeobecný slovník (OAAC) *HT
výběrová bibliografie (B) *HT ->EKV: ukazatel literatury
výběrový referát (OR) *HT
výběrový regál (O) *HT
výbor z díla (XC) *HT ->EKV: vybrané spisy
vybrané spisy (XC) *VT ->VIZ: výbor z díla
vyčerpávající popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
vydání (XC) *HT
vydání díla (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
vydávání na poptávku (XC) *VT ->VIZ: on demand publishing
vydavatel (XC) *VT ->VIZ: vydavatelství
vydavatelská činnost (XC) *HT ->EKV: nakladatelská činnost
vydavatelská poznámka (XC) *VT ->VIZ: ediční poznámka
vydavatelská úprava dokumentů (XC) *HT
vydavatelské údaje (XC) *VT ->VIZ: nakladatelské údaje
vydavatelský arch (XBA) *HT ->EKV: VA
vydavatelství (XC) *HT ->EKV: vydavatel
vyhláška (OAAB) *HT
vyhledávací jazyk (IFEB) *VT ->VIZ: příkazový jazyk
vyhledávací klíč (ABDE) *HT
vyhledávací nástroj (IFEB) *HT
vyhledávací stroj (IFEB) *HT ->EKV: indexovací program
vyhledávání ad hoc (IFEB) *HT
vyhledávání fráze (IFEB) *HT
vyhledávání pomocí klíčových slov (IFEB) *HT
vyhledávání řetězce (IFEB) *HT
výhradní licence (XD) *HT
výchova četbou (SF) *HT
výchova k četbě (SF) *HT
výchova uživatelů (V) *HT ->EKV: výchova uživatelů informací
výchova uživatelů informací (V) *VT ->VIZ: výchova uživatelů
výchozí jazyk (OF) *HT
vyjádření (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
výkladový slovník (OAAC) *HT
výkon práva dílo užívat (XD) *VT ->VIZ: užití díla
výlučná licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
vylučovací odkaz (OD) *HT ->EKV: všeobecný odkaz (pro jmenný katalog)
výměna dokumentů (OAB) *HT
výměnný fond (O) *HT
výměnný formát (OD) *HT ->EKV: komunikativní formát
výměnný výtisk (OAB) *HT
výpisky (XAAB) *VT ->VIZ: excerpta
výpočetní lingvistika (Z) *HT ->EKV: algebraická lingvistika, matematická lingvistika, komputační lingvistika
výpočetní technika (ABC) *HT
výprodejové knihkupectví (XC) *HT
výpůjčka (SB) *HT
výpůjční doba (SB) *HT ->EKV: půjčovní doba
výpůjční fond (O) *HT
výpůjční lhůta (SB) *HT ->EKV: výpůjční termín
výpůjční lístek (SB) *HT ->EKV: výpůjční stvrzenka
výpůjční modul (ABDB) *HT
výpůjční podmínky (SB) *HT ->EKV: dodací podmínky
výpůjční právo (XD) *VT ->VIZ: užití díla
výpůjční protokol (SB) *HT
výpůjční řád (KI) *VT ->VIZ: knihovní řád
výpůjční služba (SB) *HT
výpůjční stvrzenka (SB) *VT ->VIZ: výpůjční lístek
výpůjční termín (SB) *VT ->VIZ: výpůjční lhůta
výroční zpráva (OAAB) *HT
vyrovnávací paměť (ABC) *HT
vyřazování dokumentů (O) *HT
vysokoškolská knihovna (T) *HT
vysokoškolská práce (OAAB) *HT
vysokoškolský spis (OAAB) *HT
vyspravení papíru (OLC) *HT
výstavní katalog (OAAB) *HT
vystavování díla (XD) *VT ->VIZ: užití díla
výstupní text (ABDE) *HT
výstupní zpracování dokumentů (OD) *HT
vysvětlující odkaz (OD) *HT ->EKV: informační záznam, informativní záznam, vysvětlující záznam
vysvětlující záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
výše nákladu (XC) *HT
výtah (OR) *VT ->VIZ: 1.výtah z textu, 2.klavírní výtah
výtah z textu (OR) *VT ->VIZ: extrakt
vytěžování informací (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
vytěžování médií (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
vytěžování obsahu databáze (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
výtisk (XC) *HT
vývojová dyslexie (SF) *HT
vyvolávací automat (OLB) *HT
výzkumná zpráva (OAAB) *HT
vyznačovací písmo (ABDE) *HT ->EKV: zvýrazněné písmo
význam znaku (OF) *HT
vzácný dokument (XAY) *VT ->VIZ: historický dokument
vzácný tisk (XBB) *HT
vzdálený elektronický zdroj (OAAA) *HT
vzdálený přístup (IFEB) *HT
vzestupné třídění (ABDE) *HT
vzorový katalogizační záznam (OD) *HT
vztah ekvivalence (OF) *HT
vztah koordinace (OF) *HT
W3 (IFEB) *VT ->VIZ: WWW
WAIS (IFEB) *HT
WAP (IFEB) *HT
web (IFEB) *VT ->VIZ: WWW
web mining (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
web site (IFEA) *HT
web site (IFEB) *HT
webcasting (IFEA) *HT ->EKV: netcasting
webmaster (IFEB) *HT
webová stránka (IFEB) *HT ->EKV: stránka
whois (IFEB) *HT
WML (IFEB) *HT
wordprocessing (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
WORM (OAAA) *HT
WWW (IFEB) *HT ->EKV: W3, web
WYSIWYG (ABDE) *HT
xerografie (ABA) *VT ->VIZ: elektrografie
XHTML (IFEB) *HT
XML (IFEB) *HT
Z39.50 (IFEA) *HT ->EKV: protokol Z39.50
zadní strana obálky (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
zadní strana přebalu (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
záhlaví (OD) *HT ->EKV: jmenné záhlaví
záhlaví formy (OD) *HT
záhlaví hlavního záznamu (OD) *HT
záhlaví stránky (ABDE) *VT ->VIZ: stránkové záhlaví
záhlaví v přímém pořadí (OD) *HT
záhlaví vylučovacího odkazu (OD) *HT
záhlaví zvláštního odkazu (OD) *HT
zakázaná kniha (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
zákaznické konto (SB) *VT ->VIZ: uživatelské konto
základ notace (OF) *HT
základní bibliografická jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
základní fond (O) *HT
základní font (ABDE) *HT ->EKV: normální písmo
základní katalog (OE) *VT ->VIZ: generální katalog
základní knihovna (T) *HT
základní linka (ABDE) *HT
základní popis (OD) *HT ->EKV: minimální popis
základní pramen popisu (OD) *VT ->VIZ: hlavní předepsaný pramen popisu
základní text (ABDE) *HT
zákon rozptylu informací (IA) *VT ->VIZ: Bradfordův zákon
zalamování řádků (ABDE) *HT
zalamování slov (ABDE) *HT
zálohování dat (ABDE) *HT
záložka (IFEB) *HT ->EKV: oblíbená místa
záložka přebalu (XAX) *HT
záložková stužka (XAX) *HT
zámecká knihovna (T) *HT
zaměřená četba (SF) *VT ->VIZ: intencionální četba
zaměstnanecké dílo (XD) *HT
zápatí (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
zapisovatelný kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: CD-R
zásilkový katalog (XC) *HT
zavěšovaná vazba (XAX) *HT
závislý název (OD) *HT
záznam (ABDB) *HT
záznam dokumentu (OD) *VT ->VIZ: dokumentový záznam
záznam zvuku (ABC) *HT
zaznamenaná informace (IA) *HT
záznamové médium (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
zdrojová databáze (DBT) *HT
zdrojový deskriptor (OF) *HT
zdrojový dokument (OD) *HT
zdrojový tezaurus (OF) *HT
zeměpisné heslo (OF) *VT ->VIZ: geografické heslo
zeměpisné stavění (O) *HT ->EKV: geografické stavění
zeměpisné vymezení pojmu (OF) *VT ->VIZ: zeměpisné podheslo
zeměpisný atlas (OAAC) *HT
zeměpisný katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog
zemská knihovna (T) *HT
zemské desky (XAAB) *HT
zip (ABC) *HT
Zipfův zákon (IA) *HT
získávání dokumentů (OAB) *HT
zkouška pera (XAAA) *HT ->EKV: probatio pennae
zkrácená katalogizace (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
zkrácené vydání (XC) *HT
zkrácené znění (OR) *HT
zkrácený popis (OD) *HT ->EKV: stručný popis, zkrácený záznam, zkrácená katalogizace
zkrácený záznam (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
zkratka písma (XAX) *VT ->VIZ: abreviatura
zkušební obrazec (OLB) *HT
zkušební výtisk (XC) *HT
zlacená vazba (XAAA) *HT
zlatý řez (XAX) *HT ->EKV: sectio aurea
změněné vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
značka tiskaře (XC) *VT ->VIZ: signet
značkovací jazyk (IFEB) *HT
znak pojmu (OF) *HT
znak přiřazení (OF) *HT
znak rozšíření (OF) *HT
znak třídy (OF) *HT
znaková data (OAAA) *HT
znaková mapa (ABDE) *HT
znaková sada (ABDE) *HT
znakový řetězec (ABDE) *HT ->EKV: textový řetězec
znalost (IA) *HT
znalostní ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
znalostní informatik (KR) *VT ->VIZ: znalostní inženýr
znalostní inženýr (KR) *HT ->EKV: znalostní informatik
znalostní inženýrství (ABDB) *HT
znalostní management (ABDB) *HT ->EKV: knowledge management, management znalostí
znalostní průmysl (IA) *VT ->VIZ: informační průmysl
znalostní systém (ABDB) *VT ->VIZ: expertní systém
zoom (ABDE) *HT
zoomorfní iniciála (XAX) *HT
zpětné vyhledávání (ABDE) *HT
zpětně zvětšující přístroj (OLB) *HT ->EKV: čtecí zvětšovací přístroj
zpracování de visu (OD) *HT
zpracování dokumentu (ABDE) *HT ->EKV: document processing, úprava textu, wordprocessing
zpracování dokumentů (OD) *HT ->EKV: analyticko-syntetické zpracování dokumentu
zpravodaj (OAAC) *VT ->VIZ: bulletin
zpravodajská agentura (Z) *VT ->VIZ: tisková agentura
zpravodajská licence (XD) *HT
zprostředkovaný přístup k fondům (O) *VT ->VIZ: vázaný výběr
zprostředkovatel (KR) *VT ->VIZ: mediátor
zprostředkovatel (KR) *HT
zprostředkovatel informací (KR) *VT ->VIZ: informační broker
zprostředkující jazyk (OF) *HT
zprostředkující knihovna (SB) *HT ->EKV: knihovna zprostředkující meziknihovní služby
zpřístupnění díla (XD) *HT
zpřístupnění fondů (O) *HT
zrcadlo (IFEB) *HT
zrcadlo (XAX) *HT ->EKV: psací plocha
zřizovatel knihovny (KI) *HT
ztráta informačního obsahu (OLC) *HT
ztráta knihy (O) *HT
zúžený typ písma (ABDE) *HT
zužitkování obsahu databáze (ABDB) *VT ->VIZ: knowledge discovery in databases
zveřejnění díla (XD) *HT
zvláštní číslo časopisu (OAAB) *HT
zvláštní název (OD) *HT
zvláštní odkaz (OD) *HT
zvláštní pomocný znak (OF) *VT ->VIZ: specifický pomocný znak
zvláštní právo pořizovatele databáze (XD) *HT
zvláštní titulní stránka (OD) *HT
zvláštní vydání (XC) *HT
zvuková cívka (OAAA) *HT
zvuková data (OAAA) *HT
zvuková deska (OAAA) *HT
zvuková kartridž (OAAA) *HT ->EKV: audiokazeta
zvuková kazeta (OAAA) *HT ->EKV: audiokazeta
zvuková kniha (OAAA) *HT
zvukově obrazový dokument (OAAA) *HT ->EKV: audiovizuální dokument, audiovizuální médium
zvukově obrazový záznam (OAAA) *HT
zvukový dokument (OAAA) *HT ->EKV: audiální dokument, auditivní dokument
zvukový záznam (OAAA) *HT ->EKV: fonogram
zvýrazněné písmo (ABDE) *VT ->VIZ: vyznačovací písmo
žádající knihovna (SB) *HT ->EKV: žadatel
žádanka (SB) *VT ->VIZ: žádanka meziknihovních služeb
žádanka meziknihovních služeb (SB) *HT ->EKV: objednávka meziknihovních služeb, žádanka
žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (SB) *VT ->VIZ: IFLA žádanka
žadatel (SB) *VT ->VIZ: žádající knihovna
žákovská knihovna (T) *HT
žaltář (XAAB) *HT
žebrovaný papír (XAAA) *VT ->VIZ: papír veržé
živé záhlaví (ABDE) *HT
životnost informací (IA) *VT ->VIZ: stárnutí informací
životnost knih (OLC) *HT
životnost papíru (OLC) *HT
životopis (OAAB) *HT ->EKV: biografie, životopisná literatura
životopisná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: životopis

03.02.2003

Zpět na hlavní stránku