Logo TDKIV  

Projekt České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - pracovní stránka

 
 

Systematický seznam zpracovaných hesel - výsledek II. fáze projektu a podklad pro III. fázi projektu

Abecední seznam zpracovaných hesel

TERMÍN (TŘÍDA) *TYP TERMÍNU (HT-hlavní termín, VT-vedlejší termín) ->EKV nebo VIZ podle typu termínu

autotypie (ABA) *HT
elektrografie (ABA) *HT ->EKV: xerografie
elektrostatický tisk (ABA) *HT
fotokopie (ABA) *HT
fotomechanická reprodukční technika (ABA) *HT
fotoreprodukce (ABA) *HT
kopírka (ABA) *HT ->EKV: kopírovací přístroj
kopírovací přístroj (ABA) *VT ->VIZ: kopírka
ofsetové rozmnožování (ABA) *HT
reprodukční technika (ABA) *HT
reprografie (ABA) *HT
termotisk (ABA) *HT
termotransferový tisk (ABA) *HT
xerografie (ABA) *VT ->VIZ: elektrografie
bitová rychlost (ABC) *HT
čárkový kód (ABC) *VT ->VIZ: čárový kód
čárový kód (ABC) *HT ->EKV: čárkový kód
čtecí technika (ABC) *HT
datový soubor (ABC) *HT ->EKV: diskový soubor
digitizér (ABC) *HT
disketa (ABC) *HT
diskové pole (ABC) *HT
diskový soubor (ABC) *VT ->VIZ: datový soubor
displej (ABC) *VT ->VIZ: monitor
fax (ABC) *HT
grafické uživatelské rozhraní (ABC) *HT ->EKV: GUE, grafické uživatelské prostředí
graficky orientované rozhraní (ABC) *HT
GUE (ABC) *VT ->VIZ: grafické uživatelské rozhraní
GUI (ABC) *VT ->VIZ: grafické uživatelské rozhraní
hardware (ABC) *HT
holografie (ABC) *HT
hustota záznamu (ABC) *HT
informační a komunikační technologie (ABC) *HT
informační bezpečnost (ABC) *HT
informační technologie (ABC) *HT
informatika (ABC) *HT
inkoustová tiskárna (ABC) *HT
interface (ABC) *HT
interface řízený nabídkou (ABC) *HT
interface řízený příkazy (ABC) *HT
jehličková tiskárna (ABC) *VT ->VIZ: mozaiková tiskárna
kapacita paměti (ABC) *HT
komunikační program (ABC) *HT
komunikační technologie (ABC) *HT
koncové zařízení (ABC) *HT
kreslicí stůl (ABC) *HT ->EKV: ploter
laserová tiskárna (ABC) *HT
laserový snímač (ABC) *HT
LCD (ABC) *HT
magnetický kód (ABC) *HT
magnetický záznam (ABC) *HT
maticová tiskárna (ABC) *VT ->VIZ: mozaiková tiskárna
menu (ABC) *HT
mikropočítač (ABC) *HT
minipočítač (ABC) *HT
monitor (ABC) *HT ->EKV: obrazovka, displej
mozaiková tiskárna (ABC) *HT ->EKV: maticová tiskárna, jehličková tiskárna
obrazovka (ABC) *VT ->VIZ: monitor
obsah paměti (ABC) *HT
ochrana dat (ABC) *HT
operační systém (ABC) *HT
optický záznam (ABC) *HT
osobní počítač (ABC) *HT ->EKV: PC
otevřený systém (ABC) *HT
PC (ABC) *VT ->VIZ: osobní počítač
periferní zařízení (ABC) *HT
ploter (ABC) *VT ->VIZ: kreslicí stůl
plotter (ABC) *VT ->VIZ: kreslicí stůl
počítač (ABC) *HT
počítačová grafika (ABC) *HT
počítačová paměť (ABC) *HT
počítačová síť (ABC) *HT
počítačový program (ABC) *HT
počítačový soubor (ABC) *HT
pracovní stanice (ABC) *HT
propustnost (ABC) *HT
pružný disk (ABC) *VT ->VIZ: disketa
přenos dat (ABC) *HT
přenosová rychlost (ABC) *HT ->EKV: rychlost přenosu
reálný čas (ABC) *HT
referenční jazyk (ABC) *HT
rozpoznávání obrazů (ABC) *HT
rozpoznávání řeči (ABC) *HT
rychlost přenosu (ABC) *VT ->VIZ: přenosová rychlost
server (ABC) *HT
skener (ABC) *HT
snímač čárového kódu (ABC) *HT
software (ABC) *HT
strojový jazyk (ABC) *HT
světelné pero (ABC) *HT ->EKV: tužkový snímač
syntaktická chyba (ABC) *HT
syntetizátor řeči (ABC) *HT
telekomunikace (ABC) *HT
telematické služby (ABC) *HT
telematické technologie (ABC) *HT
telematika (ABC) *VT ->VIZ: telematické technologie
teletex (ABC) *HT
teletext (ABC) *HT
telex (ABC) *HT
tepelná tiskárna (ABC) *HT
terminál (ABC) *HT
termotransferová páska (ABC) *HT
tiskárna čárového kódu (ABC) *HT
tiskárna etiket (ABC) *HT
tužkový snímač (ABC) *VT ->VIZ: světelné pero
uživatelská stanice (ABC) *VT ->VIZ: uživatelský terminál
uživatelské rozhraní (ABC) *HT
uživatelský terminál (ABC) *HT ->EKV: uživatelská stanice
videotex (ABC) *HT
výpočetní technika (ABC) *HT
vyrovnávací paměť (ABC) *HT
záznam zvuku (ABC) *HT
zip (ABC) *HT
automatizovaný informační systém (ABDB) *HT
automatizovaný knihovnický systém (ABDB) *HT ->EKV: integrovaný knihovnický software, knihovnický software
automatizovaný překlad (ABDB) *VT ->VIZ: strojový překlad
banka dat (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
bankovní informace (ABDB) *HT
báze dat (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
báze znalostí (ABDB) *HT
data mining (ABDB) *HT ->EKV: dolování dat, text mining, vytěžování informací, vytěžování médií, vytěžování obsahu databáze, web mining
databanka (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
databáze (ABDB) *HT ->EKV: banka dat, báze dat, databanka, databázový systém
databázové schéma (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
databázový jazyk (ABDB) *HT
databázový model (ABDB) *HT ->EKV: databázové schéma, datový model, model dat, schéma databáze
databázový program (ABDB) *VT ->VIZ: systém řízení báze dat
databázový stroj (ABDB) *HT
databázový systém (ABDB) *VT ->VIZ: databáze
dataware (ABDB) *VT ->VIZ: datová základna
datová základna (ABDB) *HT ->EKV: dataware
datový model (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
datový slovník (ABDB) *HT ->EKV: slovník dat
dezinformace (ABDB) *HT
diagnostický expertní systém (ABDB) *HT
digitální objekt (ABDB) *HT
dolování dat (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
dotazovací jazyk (ABDB) *HT ->EKV: dotazovací systém, dotazování v bázi dat
dotazovací systém (ABDB) *VT ->VIZ: dotazovací jazyk
dotazování v bázi dat (ABDB) *VT ->VIZ: dotazovací jazyk
expertní systém (ABDB) *HT ->EKV: konzultační systém, znalostní systém
expertní systém založený na pravidlech (ABDB) *HT
expertní systém založený na rámcích (ABDB) *HT
explicitní znalost (ABDB) *HT
hierarchická databáze (ABDB) *HT
implicitní znalost (ABDB) *HT ->EKV: tacitní znalost
informační inženýrství (ABDB) *HT
informační management (ABDB) *HT
integrovaný knihovnický software (ABDB) *VT ->VIZ: automatizovaný knihovnický systém
invertovaný soubor (ABDB) *VT ->VIZ: index
kancelářská informace (ABDB) *HT
knihovnický software (ABDB) *VT ->VIZ: automatizovaný knihovnický systém
knowledge discovery in databases (ABDB) *HT ->EKV: objevování znalostí v databázích, zužitkování obsahu databáze
knowledge management (ABDB) *VT ->VIZ: znalostní management
konceptuální model databáze (ABDB) *HT ->EKV: pojmový model databáze
konzultační systém (ABDB) *VT ->VIZ: expertní systém
kreditní informace (ABDB) *HT
logické databázové schéma (ABDB) *VT ->VIZ: logický model databáze
logické schéma databáze (ABDB) *VT ->VIZ: logický model databáze
logický model databáze (ABDB) *HT ->EKV: logické databázové schéma, logické schéma databáze
management znalostí (ABDB) *VT ->VIZ: znalostní management
metaexpertní systém (ABDB) *HT
metainformační systém (ABDB) *HT
model dat (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
modul akvizice (ABDB) *HT
modul katalogizace (ABDB) *HT
modul MVS (ABDB) *HT
modul správy seriálů (ABDB) *HT
monitorovací expertní systém (ABDB) *HT
neuronová síť (ABDB) *HT
objevování znalostí v databázích (ABDB) *VT ->VIZ: knowledge discovery in databases
plánovací expertní systém (ABDB) *HT
pojmový model databáze (ABDB) *VT ->VIZ: konceptuální model databáze
pole (ABDB) *HT
pole pevné délky (ABDB) *HT
pole proměnné délky (ABDB) *HT
relační databáze (ABDB) *HT ->EKV: relační datový model, relační struktura
relační datový model (ABDB) *VT ->VIZ: relační databáze
relační struktura (ABDB) *VT ->VIZ: relační databáze
reprezentace poznání (ABDB) *VT ->VIZ: reprezentace znalostí
reprezentace znalostí (ABDB) *HT ->EKV: reprezentace poznání
schéma databáze (ABDB) *VT ->VIZ: databázový model
síťová databáze (ABDB) *HT
slovník dat (ABDB) *VT ->VIZ: datový slovník
správa databáze (ABDB) *HT
správce databáze (ABDB) *HT
SQL (ABDB) *HT ->EKV: Structured Query Language
SŘBD (ABDB) *VT ->VIZ: systém řízení báze dat
strojový překlad (ABDB) *HT ->EKV: automatizovaný překlad
Structured Query Language (ABDB) *VT ->VIZ: SQL
systém pro správu dokumentů (ABDB) *HT
systém řízení báze dat (ABDB) *HT ->EKV: databázový program, SŘBD
tacitní znalost (ABDB) *VT ->VIZ: implicitní znalost
text mining (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
tréninková databáze (ABDB) *HT
umělá inteligence (ABDB) *HT
vizualizace dat (ABDB) *VT ->VIZ: vizualizace informací
vizualizace informací (ABDB) *HT ->EKV: vizualizace dat
výpůjční modul (ABDB) *HT
vytěžování informací (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
vytěžování médií (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
vytěžování obsahu databáze (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
web mining (ABDB) *VT ->VIZ: data mining
záznam (ABDB) *HT
znalostní inženýrství (ABDB) *HT
znalostní management (ABDB) *HT ->EKV: knowledge management, management znalostí
znalostní systém (ABDB) *VT ->VIZ: expertní systém
zužitkování obsahu databáze (ABDB) *VT ->VIZ: knowledge discovery in databases
abeceda (ABDE) *HT
abecední řazení (ABDE) *HT
abecední sestava (ABDE) *HT
aktivní buňka (ABDE) *HT
aktivní okno (ABDE) *HT
aktivní stránka (ABDE) *HT
ASCII (ABDE) *HT
automatické formátování (ABDE) *HT ->EKV: samočinné formátování
automatické třídění (ABDE) *HT
bezpatkové písmo (ABDE) *HT ->EKV: bezserifové písmo
bezserifové písmo (ABDE) *VT ->VIZ: bezpatkové písmo
biform (ABDE) *HT
bloková grafika (ABDE) *HT ->EKV: pseudografika
blokové operace (ABDE) *HT
CAP (ABDE) *HT
celkové stránkování (ABDE) *HT
clipart (ABDE) *HT ->EKV: klipart
clipboard (ABDE) *HT ->EKV: klipbord, schránka
cpi (ABDE) *HT
dělící program (ABDE) *HT
desktop publishing (ABDE) *VT ->VIZ: DTP
diakritické znaménko (ABDE) *HT
diakritický pravopis (ABDE) *HT
dílčí stránkování (ABDE) *HT
DIP (ABDE) *HT
document processing (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
dolní index (ABDE) *HT
dopisní kvalita tisku (ABDE) *HT
DPI (ABDE) *HT
draft (ABDE) *HT
DTP (ABDE) *HT ->EKV: desktop publishing, stolní publikování
DTP systém (ABDE) *HT ->EKV: publikační systém, stolní publikační systém, program pro stolní publikování, typografický program
DTR (ABDE) *HT
duplexní tisk (ABDE) *VT ->VIZ: oboustranný tisk
ediční činnost (ABDE) *HT
editace (ABDE) *HT
EDP (ABDE) *VT ->VIZ: elektronické zpracování dat
elektronické zpracování dat (ABDE) *HT ->EKV: EDP
export dat (ABDE) *HT
font (ABDE) *HT ->EKV: tiskový font
formát dat (ABDE) *HT
formát dokumentu (ABDE) *HT
formát písma (ABDE) *HT
formátování dokumentu (ABDE) *HT
formulářová předloha (ABDE) *HT
grafická úprava stránky (ABDE) *HT ->EKV: layout
grafický formát dat (ABDE) *HT
grafický soubor (ABDE) *HT
hardcopy (ABDE) *HT
hlava (ABDE) *HT
hlavička (ABDE) *HT
hlavní dokument (ABDE) *HT
horní index (ABDE) *HT
hřbet stránky (ABDE) *HT
chronologické řazení (ABDE) *HT
import dat (ABDE) *HT
integrovaný program (ABDE) *HT
italika (ABDE) *HT
kaligrafické písmo (ABDE) *HT
kancelářský balík (ABDE) *HT
kapitála (ABDE) *HT
kapitálky (ABDE) *HT
kapitola (ABDE) *HT
kerning (ABDE) *HT
klipart (ABDE) *VT ->VIZ: clipart
klipbord (ABDE) *VT ->VIZ: clipboard
kód znaku (ABDE) *HT
kontextová nápověda (ABDE) *HT
kontextový editor (ABDE) *HT
kontrola pravopisu (ABDE) *HT
konverze dat (ABDE) *HT
kopie souboru (ABDE) *HT
korektor gramatiky (ABDE) *VT ->VIZ: korektor pravopisu
korektor pravopisu (ABDE) *HT ->EKV: korektor gramatiky
kurzíva (ABDE) *HT
mailmerge (ABDE) *HT
majuskule (ABDE) *HT ->EKV: velká písmena, písmena velké abecedy
makro (ABDE) *HT ->EKV: makroinstrukce
makroinstrukce (ABDE) *VT ->VIZ: makro
malá písmena (ABDE) *VT ->VIZ: minuskule
mezinárodní latinská abeceda (ABDE) *HT
mezinázev (ABDE) *HT ->EKV: mezititul, vnitřní název
meziřádkový proklad (ABDE) *VT ->VIZ: řádkový proklad
mezititul (ABDE) *VT ->VIZ: mezinázev
mezititulek (ABDE) *HT ->EKV: podtitulek
minuskule (ABDE) *HT ->EKV: malá písmena, písmena malé abecedy
mínusky (ABDE) *HT
mrtvé záhlaví (ABDE) *VT ->VIZ: neživé záhlaví
nadpis (ABDE) *HT
náhled (ABDE) *HT
národní abeceda (ABDE) *HT
návěští (ABDE) *HT
neformátovaný dokument (ABDE) *HT
neproporcionální písmo (ABDE) *HT
netisknutelný znak (ABDE) *HT
neživé záhlaví (ABDE) *HT ->EKV: mrtvé záhlaví
nominální stránka (ABDE) *HT
normální písmo (ABDE) *VT ->VIZ: základní font
oboustranný tisk (ABDE) *HT ->EKV: duplexní tisk
obrazovkový editor (ABDE) *HT
obtékání textu (ABDE) *HT
OCR (ABDE) *HT ->EKV: optické čtení písma, rozpoznávání písma
ODA (ABDE) *HT
oddíl textu (ABDE) *HT
ODIF (ABDE) *HT
odrážka (ABDE) *HT
odsazení (ABDE) *HT
ohraničený text (ABDE) *HT
Open Type (ABDE) *HT
optické čtení písma (ABDE) *VT ->VIZ: OCR
optický font (ABDE) *HT
ortografie (ABDE) *HT
paginace (ABDE) *VT ->VIZ: stránkování
pata stránky (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
patička (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
patka (ABDE) *HT ->EKV: serif
patkové písmo (ABDE) *HT ->EKV: serifové písmo
pica (ABDE) *HT
písmeno malé abecedy (ABDE) *VT ->VIZ: minuskule
písmeno velké abecedy (ABDE) *VT ->VIZ: majuskule
písmová rodina (ABDE) *HT ->EKV: rodina písem
plovoucí objekt (ABDE) *HT
počítačová typografie (ABDE) *HT
podtitulek (ABDE) *VT ->VIZ: mezititulek
polokurzíva (ABDE) *HT
PostScript Type (ABDE) *HT
program pro stolní publikování (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
proklad znaků (ABDE) *VT ->VIZ: prostrkávání
proporcionální písmo (ABDE) *HT
prostrkávání (ABDE) *HT ->EKV: proklad znaků
protilehlé strany (ABDE) *HT
PRT: formát dokumentu (ABDE) *HT
průběžné stránkování (ABDE) *HT
přerušované stránkování (ABDE) *HT
pseudografika (ABDE) *VT ->VIZ: bloková grafika
pt (ABDE) *HT
publikační systém (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
rastrový font (ABDE) *HT
rodina písem (ABDE) *VT ->VIZ: písmová rodina
rozestup řádek (ABDE) *VT ->VIZ: řádkový proklad
rozestup znaků (ABDE) *VT ->VIZ: rozteč znaků
rozpoznávání písma (ABDE) *VT ->VIZ: OCR
rozšířená znaková sada (ABDE) *HT
rozteč znaků (ABDE) *HT ->EKV: rozestup znaků
řádkový editor (ABDE) *HT
řádkový proklad (ABDE) *HT ->EKV: meziřádkový proklad, rozestup řádek
řazení (ABDE) *HT
řez písma (ABDE) *HT ->EKV: styl písma
samočinné formátování (ABDE) *VT ->VIZ: automatické formátování
sazební obrazec (ABDE) *HT ->EKV: tělo stránky
script font (ABDE) *HT ->EKV: skript font
serif (ABDE) *VT ->VIZ: patka
serifové písmo (ABDE) *VT ->VIZ: patkové písmo
sestupné třídění (ABDE) *HT
schránka (ABDE) *VT ->VIZ: clipboard
skenování (ABDE) *HT
sklon písma (ABDE) *HT
skript font (ABDE) *VT ->VIZ: script font
sloupek (ABDE) *HT
slovní procesor (ABDE) *VT ->VIZ: textový procesor
souběžné stránkování (ABDE) *HT
standardizovaná národní abeceda (ABDE) *HT
standardní sada znaků (ABDE) *HT
standardní text (ABDE) *HT
stolní publikační systém (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
stolní publikování (ABDE) *VT ->VIZ: DTP
stránkování (ABDE) *HT ->EKV: paginace
stránkové záhlaví (ABDE) *HT ->EKV: záhlaví stránky
struktura dokumentu (ABDE) *VT ->VIZ: šablona dokumentu
styl dokumentu (ABDE) *HT
styl písma (ABDE) *VT ->VIZ: řez písma
světlost písma (ABDE) *HT
šablona dokumentu (ABDE) *HT ->EKV: struktura dokumentu
tabulkový procesor (ABDE) *HT
tělo stránky (ABDE) *VT ->VIZ: sazební obrazec
textový editor (ABDE) *HT
textový formát dat (ABDE) *HT
textový procesor (ABDE) *HT ->EKV: slovní procesor
textový řetězec (ABDE) *VT ->VIZ: znakový řetězec
textový soubor (ABDE) *HT
tiskový font (ABDE) *VT ->VIZ: font
titulek (ABDE) *HT
tok textu (ABDE) *HT
True Type (ABDE) *HT
třídění podle ASCII (ABDE) *HT
třídící klíč (ABDE) *HT
typ písma (ABDE) *HT
typografický program (ABDE) *VT ->VIZ: DTP systém
ukládání souboru (ABDE) *HT
Unicode (ABDE) *HT
úprava textu (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
velká písmena (ABDE) *VT ->VIZ: majuskule
verzálky (ABDE) *HT
vnitřní název (ABDE) *VT ->VIZ: mezinázev
vstupní text (ABDE) *HT
vyhledávací klíč (ABDE) *HT
výstupní text (ABDE) *HT
vyznačovací písmo (ABDE) *HT ->EKV: zvýrazněné písmo
vzestupné třídění (ABDE) *HT
wordprocessing (ABDE) *VT ->VIZ: zpracování dokumentu
WYSIWYG (ABDE) *HT
záhlaví stránky (ABDE) *VT ->VIZ: stránkové záhlaví
základní font (ABDE) *HT ->EKV: normální písmo
základní linka (ABDE) *HT
základní text (ABDE) *HT
zalamování řádků (ABDE) *HT
zalamování slov (ABDE) *HT
zálohování dat (ABDE) *HT
zápatí (ABDE) *VT ->VIZ: záhlaví
znaková mapa (ABDE) *HT
znaková sada (ABDE) *HT
znakový řetězec (ABDE) *HT ->EKV: textový řetězec
zoom (ABDE) *HT
zpětné vyhledávání (ABDE) *HT
zpracování dokumentu (ABDE) *HT ->EKV: document processing, úprava textu, wordprocessing
zúžený typ písma (ABDE) *HT
zvýrazněné písmo (ABDE) *VT ->VIZ: vyznačovací písmo
živé záhlaví (ABDE) *HT
aktivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: primární bibliografie
analytická bibliografie (B) *HT
anotovaná bibliografie (B) *HT
autobibliografie (B) *VT ->VIZ: vlastní bibliografie
autorská bibliografie (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
běžná bibliografie (B) *VT ->VIZ: souběžná bibliografie
bibliografická agentura (B) *HT
bibliografická gramotnost (B) *HT ->EKV: bibliografická výchova
bibliografická heuristika (B) *HT ->EKV: bibliografická pramenověda
bibliografická jednotka (B) *HT ->EKV: knihopisná jednotka
bibliografická kompatibilita (B) *HT ->EKV: bibliografická propojitelnost
bibliografická komunikace (B) *HT
bibliografická kontrola (B) *VT ->VIZ: bibliografická registrace
bibliografická normalizace (B) *HT ->EKV: bibliografický standard, bibliografická standardizace
bibliografická pramenověda (B) *VT ->VIZ: bibliografická heuristika
bibliografická propojitelnost (B) *VT ->VIZ: bibliografická kompatibilita
bibliografická registrace (B) *HT ->EKV: bibliografická kontrola
bibliografická rubrika (B) *HT
bibliografická standardizace (B) *VT ->VIZ: bibliografická normalizace
bibliografická ústředna (B) *HT
bibliografická výchova (B) *VT ->VIZ: bibliografická gramotnost
bibliograficko-informační aparát (B) *VT ->VIZ: bibliografický aparát
bibliografický aparát (B) *HT ->EKV: bibliograficko-informační aparát
bibliografický fond (B) *VT ->VIZ: dokumentografický fond
bibliografický index (B) *HT ->EKV: cenzurní bibliografie
bibliografický jazyk (B) *HT
bibliografický katalog (B) *HT
bibliografický leták (B) *HT
bibliografický pramen (B) *HT
bibliografický průzkum (B) *HT
bibliografický přehled (B) *HT
bibliografický rejstřík (B) *VT ->VIZ: bibliografie
bibliografický řádek (B) *HT
bibliografický seznam (B) *HT ->EKV: seznam literatury
bibliografický soupis (B) *HT
bibliografický standard (B) *VT ->VIZ: bibliografická normalizace
bibliografický údaj (B) *HT ->EKV: dokumentografický údaj
bibliografie (B) *HT ->EKV: knihopis, bibliografický rejstřík, obecná bibliografie
bibliografie bibliografií (B) *HT ->EKV: bibliografie na druhou, bibliografie druhého stupně
bibliografie bibliografií bibliografií (B) *VT ->VIZ: bibliografie třetího stupně
bibliografie časopisů (B) *HT
bibliografie druhého stupně (B) *VT ->VIZ: bibliografie bibliografií
bibliografie na druhou (B) *VT ->VIZ: bibliografie bibliografií
bibliografie na třetí (B) *VT ->VIZ: bibliografie třetího stupně
bibliografie periodik (B) *HT
bibliografie textů (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
bibliografie třetího stupně (B) *HT ->EKV: bibliografie na třetí, bibliografie bibliografií bibliografií
biobibliografie (B) *HT
cenzurní bibliografie (B) *VT ->VIZ: bibliografický index
článková bibliografie (B) *HT
diskografie (B) *HT
dokumentografický fond (B) *HT ->EKV: bibliografický fond
dokumentografický údaj (B) *VT ->VIZ: bibliografický údaj
doporučující bibliografie (B) *HT ->EKV: plán četby
druhotná bibliografie (B) *VT ->VIZ: sekundární bibliografie
filmobibliografie (B) *VT ->VIZ: tematická bibliografie
filmografie (B) *HT
fonobibliografie (B) *VT ->VIZ: tematická bibliografie
globální bibliografie (B) *VT ->VIZ: světová bibliografie
informativní bibliografie (B) *HT
knihopis (B) *VT ->VIZ: bibliografie
knihopisná jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
krajová bibliografie (B) *VT ->VIZ: regionální bibliografie
kritická bibliografie (B) *HT
kryptobibliografie (B) *VT ->VIZ: skrytá bibliografie
kumulativní bibliografie (B) *HT
lokální bibliografie (B) *VT ->VIZ: místní bibliografie
místní bibliografie (B) *HT ->EKV: lokální bibliografie
místopisná bibliografie (B) *HT ->EKV: topobibliografie, topografická bibliografie
národní bibliografická agentura (B) *HT
národní bibliografie (B) *HT ->EKV: státní bibliografie
neperiodická bibliografie (B) *VT ->VIZ: periodická bibliografie
obecná bibliografie (B) *VT ->VIZ: bibliografie (jako nauka o seznamech literárních děl a/nebo jiných dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, o jejich druzích, historickém vývoji a o metodice jejich zpracování)
odborná bibliografie (B) *VT ->VIZ: speciální bibliografie
osobní bibliografie (B) *VT ->VIZ: personální bibliografie
pasivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: sekundární bibliografie
periodická bibliografie (B) *HT
personální bibliografie (B) *HT ->EKV: osobní bibliografie
perspektivní bibliografie (B) *HT ->EKV: prospektivní bibliografie
plán četby (B) *VT ->VIZ: doporučující bibliografie
primární bibliografie (B) *HT ->EKV: prvotní bibliografie, aktivní bibliografie
prospektivní bibliografie (B) *VT ->VIZ: perspektivní bibliografie
prvotní bibliografie (B) *VT ->VIZ: primární bibliografie
referátová bibliografie (B) *HT ->EKV: referátový časopis
referátový časopis (B) *VT ->VIZ: referátová bibliografie
regionální bibliografie (B) *HT ->EKV: krajová bibliografie
registrující bibliografie (B) *HT ->EKV: úplná bibliografie
retrospektivní bibliografie (B) *HT ->EKV: uzavřená bibliografie
sekundární bibliografická jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
sekundární bibliografie (B) *HT ->EKV: druhotná bibliografie, pasivní bibliografie
seznam literatury (B) *VT ->VIZ: bibliografický seznam
skrytá bibliografie (B) *HT ->EKV: kryptobibliografie
souběžná bibliografie (B) *HT ->EKV: běžná bibliografie, současná bibliografie
současná bibliografie (B) *VT ->VIZ: souběžná bibliografie
speciální bibliografie (B) *HT ->EKV: odborná bibliografie
státní bibliografie (B) *VT ->VIZ: národní bibliografie
světová bibliografie (B) *HT ->EKV: globální bibliografie
tematická bibliografie (B) *HT
teritoriální bibliografie (B) *VT ->VIZ: územní bibliografie
textologická bibliografie (B) *VT ->VIZ: textová bibliografie
textová bibliografie (B) *HT ->EKV: bibliografie textů, textologická bibliografie, autorská bibliografie
topobibliografie (B) *VT ->VIZ: místopisná bibliografie
topografická bibliografie (B) *VT ->VIZ: místopisná bibliografie
ukazatel literatury (B) *VT ->VIZ: výběrová bibliografie
univerzální bibliografie (B) *VT ->VIZ: všeobecná bibliografie
úplná bibliografie (B) *VT ->VIZ: registrující bibliografie
uzavřená bibliografie (B) *VT ->VIZ: retrospektivní bibliografie
územní bibliografie (B) *HT ->EKV: teritoriální bibliografie
vlastní bibliografie (B) *HT ->EKV: autobibliografie
všeobecná bibliografie (B) *HT ->EKV: univerzální bibliografie
výběrová bibliografie (B) *HT ->EKV: ukazatel literatury
základní bibliografická jednotka (B) *VT ->VIZ: bibliografická jednotka
autocitace (BM) *HT
autoritativní citace (BM) *HT
bibliografická citace (BM) *HT
bibliografické sdružování (BM) *HT
bibliografický odkaz (BM) *VT ->VIZ: bibliografická citace
bibliometrická analýza (BM) *HT
bibliometrické ukazatele (BM) *HT
bibliometrie (BM) *HT
citace (BM) *HT
citační analýza (BM) *HT
citační etika (BM) *HT
citační faktor (BM) *HT
citační graf (BM) *VT ->VIZ: citační síť
citační index (BM) *HT
citační indexování (BM) *HT
citační informace (BM) *HT
citační informační jazyk (BM) *HT
citační koeficient (BM) *HT
citační matice (BM) *HT
citační rejstřík (BM) *HT
citační selekční systém (BM) *HT
citační síť (BM) *HT ->EKV: citační graf
citační spoj (BM) *VT ->VIZ: citační vazba
citační styl (BM) *HT
citační systém (BM) *HT
citační vazba (BM) *HT ->EKV: citační spoj
citační vyhledávání (BM) *VT ->VIZ: citační zjišťování
citační záznam (BM) *HT
citační zjišťování (BM) *HT ->EKV: citační vyhledávání
citační zkratka (BM) *HT
faktor obliby (BM) *HT ->EKV: faktor popularity
faktor popularity (BM) *VT ->VIZ: faktor obliby
faktor vlivu (BM) *HT
Garfieldův index (BM) *VT ->VIZ: index bezprostředního vlivu
index bezprostředního vlivu (BM) *HT ->EKV: Garfieldův index
informetrie (BM) *HT ->EKV:
informující citace (BM) *HT ->EKV:
kocitace (BM) *HT ->EKV:
kocitační analýza (BM) *HT ->EKV:
konstruktivní citace (BM) *HT ->EKV:
kritická citace (BM) *HT ->EKV:
mapování vědy (BM) *HT ->EKV:
míra autocitací (BM) *HT ->EKV:
míra odkazování (BM) *HT ->EKV:
negativní citace (BM) *HT ->EKV:
Ortegova hypotéza (BM) *HT ->EKV:
poločas citování (BM) *HT ->EKV:
prestižní citování (BM) *HT ->EKV:
Priceův index (BM) *HT ->EKV:
referenční odkaz (BM) *HT ->EKV:
actum (datum) *HT ->EKV:
atestace informačního systému (DBT) *VT ->VIZ: audit informačního systému
audit informačního systému (DBT) *HT ->EKV: atestace informačního systému, certifikace informačního systému
báze bibliografických dat (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
bibliografická báze (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
bibliografická databáze (DBT) *HT ->EKV: báze bibliografických dat, bibliografická báze, dokumentografická databáze
bibliografická informace (DBT) *HT ->EKV: dokumentografická informace
biografická informace (DBT) *HT
certifikace informačního systému (DBT) *VT ->VIZ: audit informačního systému
citlivá informace (DBT) *HT
competitive intelligence (DBT) *VT ->VIZ: firemní informace
data warehouse (DBT) *VT ->VIZ: datový sklad
datový sklad (DBT) *HT ->EKV: data warehouse
dialogový informační systém (DBT) *VT ->VIZ: online zdroj
digitální mapa (DBT) *HT
dokumentografická databáze (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická databáze
dokumentografická informace (DBT) *VT ->VIZ: bibliografická informace
dokumentová informace (DBT) *HT
důvěrná informace (DBT) *HT
ekonomická informace (DBT) *HT
evidence (DBT) *VT ->VIZ: registr
evidence nemovitostí (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
faktografická databáze (DBT) *HT
faktografická informace (DBT) *HT ->EKV: faktografický systém, faktografický údaj, faktografický záznam
faktografický systém (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
faktografický údaj (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
faktografický záznam (DBT) *VT ->VIZ: faktografická informace
firemní informace (DBT) *HT ->EKV: competitive intelligence, informace o firmách
fulltextová databáze (DBT) *VT ->VIZ: plnotextová databáze
geodata (DBT) *VT ->VIZ: geografická informace
geografická informace (DBT) *HT ->EKV: geodata, geoinformace
geografický informační systém (DBT) *HT ->EKV: geoinformační systém
geoinformace (DBT) *VT ->VIZ: geografická informace
geoinformační systém (DBT) *VT ->VIZ: geografický informační systém
informace o firmách (DBT) *VT ->VIZ: firemní informace
informace veřejné správy (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
informační systém pro řízení (DBT) *VT ->VIZ: manažerský informační systém
informační systém státní správy (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
informační systém veřejné správy (DBT) *HT ->EKV: informace veřejné správy, informační systém státní správy, ISVS, státní informační systém
ISVS (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
jazykový korpus (DBT) *VT ->VIZ: korpus
katalog produktů (DBT) *HT
katastr (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
katastr nemovitostí (DBT) *HT ->EKV: evidence nemovitostí, katastr, registr nemovitostí
klasifikace informací (DBT) *HT
klasifikovaná informace (DBT) *HT ->EKV: neklasifikovaná informace
korpus (DBT) *HT ->EKV: jazykový korpus, textový korpus
manažerský informační systém (DBT) *HT ->EKV: informační systém pro řízení
marketingová informace (DBT) *HT ->EKV: obchodně-ekonomická informace
neklasifikovaná informace (DBT) *VT ->VIZ: klasifikovaná informace
neveřejné informace (DBT) *HT
numerická databáze (DBT) *HT
občanské informace (DBT) *HT
obchodně-ekonomická informace (DBT) *VT ->VIZ: marketingová informace
obchodní rejstřík (DBT) *HT
obrazová databáze (DBT) *HT
obrazová informace (DBT) *HT
ochrana informací (DBT) *HT
ochrana osobních údajů (DBT) *HT
online databáze (DBT) *HT
online zdroj (DBT) *HT ->EKV: dialogový informační systém
osobní údaj (DBT) *HT
plnotextová databáze (DBT) *HT ->EKV: fulltextová databáze
podnikový informační systém (DBT) *HT
primární informace (DBT) *HT
prostorová informace (DBT) *HT
referátová databáze (DBT) *HT
regionální databáze (DBT) *HT
regionální informace (DBT) *HT
registr (DBT) *HT ->EKV: evidence
registr ekonomických subjektů (DBT) *HT
registr ISVS (DBT) *VT ->VIZ: registr veřejné správy
registr nemovitostí (DBT) *VT ->VIZ: katastr nemovitostí
registr obyvatel (DBT) *HT
registr územní identifikace (DBT) *HT
registr veřejné správy (DBT) *HT ->EKV: registr ISVS
sekundární informace (DBT) *HT
státní informační systém (DBT) *VT ->VIZ: informační systém veřejné správy
terciální informace (DBT) *HT
textová databáze (DBT) *HT
textová informace (DBT) *HT
textový korpus (DBT) *VT ->VIZ: korpus
utajovaná informace (DBT) *HT
veřejné informace (DBT) *HT
veřejný informační systém (DBT) *HT
zdrojová databáze (DBT) *HT
analytická informace (IA) *HT
bezpapírová společnost (IA) *HT
binární vyhledávání (IA) *HT
Bradfordův zákon (IA) *HT ->EKV: zákon rozptylu informací
data (IA) *HT ->EKV: fakt
denotát (IA) *HT
designát (IA) *HT
digitální ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
digitální komunikace (IA) *HT
dokument (IA) *HT ->EKV: informační artefakt, komunikát
dokumentace (IA) *VT ->VIZ: dokumentační činnost
dokumentační analýza (IA) *HT
dokumentační činnost (IA) *HT ->EKV: dokumentace
dokumentační systém (IA) *HT ->EKV: dokumentový systém
dokumentová komunikace (IA) *HT
dokumentová paměť (IA) *HT
dokumentový informační tok (IA) *HT
dokumentový systém (IA) *VT ->VIZ: dokumentační systém
entropie informací (IA) *HT
evoluční teorie informace (IA) *HT
extrakce informací (IA) *HT
fakt (IA) *VT ->VIZ: data
formální komunikace (IA) *HT
genetická informace (IA) *HT
globální vesnice (IA) *HT
infon (IA) *HT
informace (IA) *HT
informační aktivita (IA) *VT ->VIZ: informační práce
informační analýza (IA) *HT
informační artefakt (IA) *VT ->VIZ: dokument
informační bariéra (IA) *HT
informační dálnice (IA) *HT
informační ekonomie (IA) *HT
informační ekonomika (IA) *HT ->EKV: digitální ekonomika, informační hospodářství, nová ekonomika, síťová ekonomika, znalostní ekonomika
informační exploze (IA) *HT
informační filtr (IA) *HT
informační gesce (IA) *HT
informační hermeneutika (IA) *HT
informační hospodářství (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
informační chování (IA) *HT
informační chudoba (IA) *HT
informační kanál (IA) *HT
informační komodity (IA) *HT
informační odvětví (IA) *HT ->EKV: informační sektor, odvětví znalostí
informační paradigma (IA) *HT
informační pohotovost (IA) *HT
informační politika (IA) *HT
informační potenciál (IA) *HT
informační práce (IA) *HT ->EKV: informační aktivita
informační proces (IA) *HT
informační průmysl (IA) *HT ->EKV: průmysl znalostí, znalostní průmysl
informační průzkum (IA) *HT
informační revoluce (IA) *HT
informační sektor (IA) *VT ->VIZ: informační odvětví
informační singularita (IA) *HT
informační soustava (IA) *HT
informační společnost (IA) *HT
informační systém (IA) *HT
informační šum (IA) *HT
informační tok (IA) *HT
informační trh (IA) *HT
informační věda (IA) *HT
informační zabezpečení (IA) *HT
informační zájem (IA) *HT
informační ztráta (IA) *HT
informatizace (IA) *HT
knihovní věda (IA) *HT
komprimace informací (IA) *HT
komunikace člověk-počítač (IA) *HT
komunikační kanál (IA) *VT ->VIZ: informační kanál
komunikát (IA) *VT ->VIZ: dokument
lineární vyhledávání (IA) *HT
Lotkův zákon (IA) *HT
matematická teorie informace (IA) *VT ->VIZ: teorie informace
metainformace (IA) *HT
míra informace (IA) *VT ->VIZ: negentropie
míra relevance (IA) *HT
míra šumu (IA) *HT
neformální komunikace (IA) *HT
negentropie (IA) *HT ->EKV: míra informace
nová ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
obsah informace (IA) *HT
odvětví znalostí (IA) *VT ->VIZ: informační odvětví
pertinentní informace (IA) *HT
písemná komunikace (IA) *HT
poločas stárnutí informací (IA) *HT
pořádání znalostí (IA) *HT
poznatek (IA) *HT
pragmatická teorie informace (IA) *HT
pravdivost informace (IA) *HT
Priceův index (IA) *HT
průmysl znalostí (IA) *VT ->VIZ: informační průmysl
redundance (IA) *HT
redundantní informace (IA) *HT
relevantní informace (IA) *HT
sémantická teorie informace (IA) *HT
síťová ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
stárnutí informací (IA) *HT ->EKV: životnost informací
syntaktická teorie informace (IA) *HT
syntetická informace (IA) *HT
teorie informace (IA) *HT ->EKV: matematická teorie informace, teoretická informatika
transformace informací (IA) *HT
vědecká informace (IA) *HT
virtuální realita (IA) *HT
zákon rozptylu informací (IA) *VT ->VIZ: Bradfordův zákon
zaznamenaná informace (IA) *HT
Zipfův zákon (IA) *HT
znalost (IA) *HT
znalostní ekonomika (IA) *VT ->VIZ: informační ekonomika
znalostní průmysl (IA) *VT ->VIZ: informační průmysl
životnost informací (IA) *VT ->VIZ: stárnutí informací
administrativní metadata (IFEA) *HT
agent (IFEA) *HT ->EKV: inteligentní agent
akronym (IFEA) *HT
Archie (IFEA) *HT
archivační metadata (IFEA) *HT
archivní server (IFEA) *HT
autenticita (IFEA) *VT ->VIZ: autentizace
autentikace (IFEA) *VT ->VIZ: autentizace
autentizace (IFEA) *HT ->EKV: autenticita, autentikace
brouzdání (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
browsing (IFEA) *HT ->EKV: surfování, prohlížení, brouzdání
datová sada (IFEA) *HT
definice typu dokumentu (IFEA) *VT ->VIZ: DTD
DES (IFEA) *VT ->VIZ: standard DES
digest (IFEA) *HT
digital object identifier (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
digitální propast (IFEA) *VT ->VIZ: digitální rozdělení
digitální předěl (IFEA) *VT ->VIZ: digitální rozdělení
digitální rozdělení (IFEA) *HT ->EKV: digitální předěl, digitální propast
document object identifier (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
document type definition (IFEA) *VT ->VIZ: DTD
DOI (IFEA) *HT ->EKV: digital object identifier, document object identifier, identifikátor digitálního objektu, identifikátor objektu dokumentu
DTD (IFEA) *HT ->EKV: definice typu dokumentu, document type definition
EAD (IFEA) *HT
elektronická nástěnka (IFEA) *VT ->VIZ: elektronická vývěska
elektronická vývěska (IFEA) *HT ->EKV: telekomunikační bulletin, elektronická nástěnka, BBS
FAQ (IFEA) *HT ->EKV: nejčastěji kladené dotazy
filtrace informací (IFEA) *HT ->EKV: filtrování
filtrování (IFEA) *VT ->VIZ: filtrace informací
globální informační infrastruktura (IFEA) *HT
globální informační síť (IFEA) *VT ->VIZ: internet
gopher (IFEA) *HT
hit (IFEA) *HT
hostitelský počítač (IFEA) *HT
identifikátor digitálního objektu (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
identifikátor objektu dokumentu (IFEA) *VT ->VIZ: DOI
IMT (IFEA) *VT ->VIZ: typy internetových zdrojů
informace o kódování (IFEA) *HT
informační infrastruktura (IFEA) *HT
inteligentní agent (IFEA) *VT ->VIZ: agent
internet (IFEA) *HT
internet media types (IFEA) *VT ->VIZ: typy internetových zdrojů
jmenný prostor (IFEA) *HT
kódování TEI (IFEA) *VT ->VIZ: TEI
kvalifikátor interoperability (IFEA) *HT
listserv (IFEA) *HT
literál (IFEA) *HT
mapování metadat (IFEA) *HT ->EKV: převodní tabulka metadat
mapování polí (IFEA) *VT ->VIZ: mapování metadat
metadata (IFEA) *HT
metadata pro právní nároky (IFEA) *HT
metadata pro užití (IFEA) *HT
metadatový záznam (IFEA) *HT
metatag (IFEA) *HT
náhradní obsah (IFEA) *HT
navigace (IFEA) *HT
nejčastěji kladené dotazy (IFEA) *VT ->VIZ: FAQ
netcasting (IFEA) *VT ->VIZ: webcasting
on-the-fly (IFEA) *VT ->VIZ: dynamický obsah
Persistent Uniform Resource Locator (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
PICS (IFEA) *HT
popisná metadata (IFEA) *HT
portál (IFEA) *HT
prohlížení (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
protokol Z39.50 (IFEA) *VT ->VIZ: Z39.50
převodní tabulka metadat (IFEA) *VT ->VIZ: mapování metadat
převodový jazyk (IFEA) *HT
přezdívka (IFEA) *HT
PURL (IFEA) *HT ->EKV: stálý unifikovaný lokátor zdroje, stálý univerzální lokátor zdroje, stálá URL adresa
RDF (IFEA) *HT ->EKV: Resource Description Framework
RDP (IFEA) *HT
registr metadat (IFEA) *HT
Resource Description Framework (IFEA) *VT ->VIZ: RDF
samostatná metadata (IFEA) *HT
sémantická interoperabilita (IFEA) *HT
sémantický web (IFEA) *HT
shlukování (IFEA) *HT
síťový zdroj (IFEA) *VT ->VIZ: internetový zdroj
stálá URL adresa (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
stálý unifikovaný lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
stálý univerzální lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: PURL
standard DES (IFEA) *HT ->EKV: DES
strukturální interoperabilita (IFEA) *HT
strukturální metadata (IFEA) *HT
surfování (IFEA) *VT ->VIZ: browsing
syntaktická interoperabilita (IFEA) *HT
syntaxe (IFEA) *HT
tag (IFEA) *HT
technická metadata (IFEA) *HT
TEI (IFEA) *HT ->EKV: kódování TEI
telekomunikační bulletin (IFEA) *VT ->VIZ: elektronická vývěska
typy internetových zdrojů (IFEA) *HT ->EKV: internet media types, IMT
unifikovaný identifikátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URI
unifikovaný lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URL
unifikovaný název zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URN
univerzální identifikátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URI
univerzální lokátor zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URL
univerzální název zdroje (IFEA) *VT ->VIZ: URN
URI (IFEA) *HT ->EKV: univerzální identifikátor zdroje, unifikovaný identifikátor zdroje
URL (IFEA) *HT ->EKV: unifikovaný lokátor zdroje, univerzální lokátor zdroje
URN (IFEA) *HT ->EKV: unifikovaný název zdroje, univerzální název zdroje
vertikální portál (IFEA) *HT
vložená metadata (IFEA) *HT
volně indexovatelný web (IFEA) *HT
web site (IFEA) *HT
webcasting (IFEA) *HT ->EKV: netcasting
Z39.50 (IFEA) *HT ->EKV: protokol Z39.50
anonymní FTP (IFEB) *HT
autentizace (IFEB) *HT
baud (IFEB) *HT
BBS (IFEB) *HT
BCC (IFEB) *HT
bezpečné transakce (IFEB) *HT
bezpečnostní certifikát (IFEB) *HT
bit (IFEB) *HT
bitmapa (IFEB) *HT
bitmapová grafika (IFEB) *HT
booleovská algebra (IFEB) *VT ->VIZ: booleovská logika
booleovská kombinace (IFEB) *HT ->EKV: booleovské spojení
booleovská logika (IFEB) *HT ->EKV: booleovská algebra
booleovské spojení (IFEB) *VT ->VIZ: booleovská kombinace
booleovské vyhledávání (IFEB) *HT
booleovský operátor (IFEB) *HT
bot (IFEB) *VT ->VIZ: robot
byte (IFEB) *HT
CC (IFEB) *HT
certifikační autorita (IFEB) *HT
ciphertext (IFEB) *HT
cookie (IFEB) *HT
crawler (IFEB) *VT ->VIZ: robot
číselná adresa (IFEB) *VT ->VIZ: IP adresa
dávkový režim (IFEB) *HT
DES (IFEB) *HT
dešifrování (IFEB) *HT
dialogový režim (IFEB) *HT
dialogový systém (IFEB) *HT
digitální certifikát (IFEB) *HT
digitální podpis (IFEB) *HT
diskusní skupina (IFEB) *HT
diskusní skupiny (IFEB) *HT ->EKV: netnews
domain name server (IFEB) *HT
doména (IFEB) *HT
doménové jméno (IFEB) *HT
domovská stránka (IFEB) *HT
dotaz podle příkladu (IFEB) *HT
elektronická konference (IFEB) *HT ->EKV: maillist
elektronická pošta (IFEB) *HT ->EKV: mail
elektronická výměna dat (IFEB) *HT
externí prohlížeč (IFEB) *HT
extranet (IFEB) *HT
flash page (IFEB) *VT ->VIZ: splash page
fulltextové indexování (IFEB) *HT
fuzzy vyhledávání (IFEB) *HT
heslo (IFEB) *HT
historie vyhledávání (IFEB) *HT
hledání podle pole (IFEB) *HT
HTML (IFEB) *HT
HTML dokument (IFEB) *HT
HTML kotva (IFEB) *VT ->VIZ: kotva
HTTP (IFEB) *HT
HTTPS (IFEB) *HT
hypermédia (IFEB) *HT
hypertext (IFEB) *HT
hypertextová vazba (IFEB) *HT ->EKV: hypertextový odkaz, vazba
hypertextový odkaz (IFEB) *VT ->VIZ: hypertextová vazba
chat (IFEB) *HT
identifikace uživatele (IFEB) *VT ->VIZ: uživatelské jméno
indexer (IFEB) *VT ->VIZ: robot
indexovací program (IFEB) *VT ->VIZ: vyhledávací stroj
Internet (IFEB) *HT
internetový prohlížeč (IFEB) *VT ->VIZ: prohlížeč
intranet (IFEB) *HT
IP adresa (IFEB) *HT ->EKV: číselná adresa
kaskádové styly dokumentů (IFEB) *HT
katalogové prohledávání (IFEB) *HT
kotva (IFEB) *HT ->EKV: HTML kotva
kryptoanalýza (IFEB) *HT
kryptografie (IFEB) *HT
kryptologie (IFEB) *HT
kyberholik (IFEB) *HT
kybernaut (IFEB) *HT
kyberprostor (IFEB) *HT
kyberpunk (IFEB) *HT
lematizace (IFEB) *HT
mail (IFEB) *VT ->VIZ: elektronická pošta
maillist (IFEB) *VT ->VIZ: elektronická konference
metavyhledávací stroj (IFEB) *HT
MIME (IFEB) *HT
negativní slovník (IFEB) *HT
neplatný odkaz (IFEB) *VT ->VIZ: přerušený odkaz
nespřažený systém (IFEB) *HT
netiketa (IFEB) *HT
netnews (IFEB) *VT ->VIZ: diskusní skupiny
nevýznamové slovo (IFEB) *VT ->VIZ: stopslovo
oblíbená místa (IFEB) *VT ->VIZ: záložka
obrazová mapa (IFEB) *HT
odhlášení (IFEB) *HT
offline (IFEB) *HT
online (IFEB) *HT
operátor (IFEB) *HT
PGP (IFEB) *HT
plaintext (IFEB) *HT
plnotextové vyhledávání (IFEB) *HT
plný text (IFEB) *HT
pojmové vyhledávání (IFEB) *HT
popularita dokumentu (IFEB) *HT
PostScript (IFEB) *HT
poštovní schránka (IFEB) *HT
PPP (IFEB) *HT
pravděpodobnostní vyhledávání (IFEB) *HT
prohlížeč (IFEB) *HT ->EKV: internetový prohlížeč
prohlížení (IFEB) *HT
protokol (IFEB) *HT
protokol pro přenos souborů (IFEB) *HT
předmětový katalog (IFEB) *HT
přerušený odkaz (IFEB) *HT ->EKV: neplatný odkaz
přihlášení (IFEB) *HT
příkazový jazyk (IFEB) *HT ->EKV: vyhledávací jazyk
přístupové právo (IFEB) *HT
rámce (IFEB) *HT
rastrová grafika (IFEB) *HT
regulární výraz (IFEB) *HT
relace (IFEB) *HT
relační operátor (IFEB) *HT
RFC (IFEB) *HT
robot (IFEB) *HT ->EKV: bot, crawler, indexer, spider
RSA (IFEB) *HT
řízení přístupu (IFEB) *HT
sémantická síť (IFEB) *HT
server elektronické pošty (IFEB) *HT
SGML (IFEB) *HT
skrytý text (IFEB) *HT
soukromý klíč (IFEB) *HT
spam (IFEB) *HT ->EKV: spamming
spider (IFEB) *VT ->VIZ: robot
splash page (IFEB) *HT ->EKV: flash page
stažení (IFEB) *HT
stemming (IFEB) *HT
stopslovo (IFEB) *HT ->EKV: nevýznamové slovo
stránka (IFEB) *VT ->VIZ: webová stránka
systém pojmenování počítačů (IFEB) *HT
šifrování (IFEB) *HT
šifrování s veřejným klíčem (IFEB) *HT
šířka pásma (IFEB) *HT
tajný klíč (IFEB) *HT
telnet (IFEB) *HT
upload (IFEB) *HT
usenet (IFEB) *HT
uživatelské jméno (IFEB) *HT ->EKV: identifikace uživatele
vazba (IFEB) *VT ->VIZ: hypertextová vazba
vektorové vyhledávání (IFEB) *HT
Veronica (IFEB) *HT
veřejný klíč (IFEB) *HT
VRML (IFEB) *HT
vyhledávací jazyk (IFEB) *VT ->VIZ: příkazový jazyk
vyhledávací nástroj (IFEB) *HT
vyhledávací stroj (IFEB) *HT ->EKV: indexovací program
vyhledávání ad hoc (IFEB) *HT
vyhledávání fráze (IFEB) *HT
vyhledávání pomocí klíčových slov (IFEB) *HT
vyhledávání řetězce (IFEB) *HT
vzdálený přístup (IFEB) *HT
W3 (IFEB) *VT ->VIZ: WWW
WAIS (IFEB) *HT
WAP (IFEB) *HT
web (IFEB) *VT ->VIZ: WWW
web site (IFEB) *HT
webmaster (IFEB) *HT
webová stránka (IFEB) *HT ->EKV: stránka
whois (IFEB) *HT
WML (IFEB) *HT
WWW (IFEB) *HT ->EKV: W3, web
XHTML (IFEB) *HT
XML (IFEB) *HT
záložka (IFEB) *HT ->EKV: oblíbená místa
značkovací jazyk (IFEB) *HT
zrcadlo (IFEB) *HT
centralizovaný systém knihoven (KI) *HT
druhová specializace knihoven (KI) *HT
evidence knihoven (KI) *HT ->EKV: registrace knihoven
informační etika (KI) *HT
knihovní legislativa (KI) *HT ->EKV: knihovnická legislativa
knihovní rada (KI) *HT
knihovní řád (KI) *HT ->EKV: výpůjční řád
knihovní síť (KI) *VT ->VIZ: síť knihoven
knihovní systém (KI) *VT ->VIZ: knihovnický systém
knihovní zákon (KI) *HT ->EKV: knihovnický zákon
knihovnická etika (KI) *HT
knihovnická legislativa (KI) *VT ->VIZ: knihovní legislativa
knihovnický systém (KI) *HT ->EKV: knihovní systém
knihovnický zákon (KI) *VT ->VIZ: knihovní zákon
knihovnictví (KI) *HT
metodická funkce knihovny (KI) *HT
metodické středisko (KI) *HT
meziknihovní kooperace (KI) *HT
národní informační systém (KI) *HT
národní systém knihoven (KI) *HT
provozovatel knihovny (KI) *HT
regionální činnost knihovny (KI) *HT
regionální funkce knihovny (KI) *HT
regionální funkce krajské knihovny (KI) *HT
regionální funkce pověřené knihovny (KI) *HT
regionální síť knihoven (KI) *HT
registrace knihoven (KI) *VT ->VIZ: evidence knihoven
síť knihoven (KI) *HT ->EKV: knihovní síť
srovnávací knihovnictví (KI) *HT
statut knihovny (KI) *HT
střediskový systém knihoven (KI) *HT
tiskový zákon (KI) *HT
výpůjční řád (KI) *VT ->VIZ: knihovní řád
zřizovatel knihovny (KI) *HT
norma (KK) *HT
normalizace (KK) *HT
standardizace (KK) *VT ->VIZ: normalizace
technická norma (KK) *HT ->EKV: norma
akviziční pracovník (KR) *VT ->VIZ: akvizitér
akvizitér (KR) *HT ->EKV: akviziční pracovník
archivář (KR) *HT ->EKV: archívní pracovník
archívní pracovník (KR) *VT ->VIZ: archivář
bibliograf (KR) *HT
bibliopedagog (KR) *HT
bibliopsycholog (KR) *HT
bibliotekář (KR) *VT ->VIZ: knihovník
biblioterapeut (KR) *HT
cybrarian (KR) *HT ->EKV: kyberovník
distributor informací (KR) *HT
dobrovolný knihovník (KR) *HT ->EKV: neprofesionální knihovník
dokumentační pracovník (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
dokumentalista (KR) *HT ->EKV: dokumentátor, dokumentarista, dokumentační pracovník
dokumentarista (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
dokumentátor (KR) *VT ->VIZ: dokumentalista
indexátor (KR) *HT
informační analytik (KR) *HT
informační broker (KR) *HT ->EKV: informační zprostředkovatel, zprostředkovatel informací, komerční zprostředkovatel informací
informační inženýr (KR) *HT
informační konzultant (KR) *HT ->EKV: informační poradce
informační manažer (KR) *HT
informační poradce (KR) *HT
informační pracovník (KR) *HT ->EKV: odborný knihovník
informační producent (KR) *HT
informační profese (KR) *VT ->VIZ: knihovnická profese
informační specialista (KR) *HT ->EKV: oborový referent
informační zprostředkovatel (KR) *VT ->VIZ: informační broker
katalogizátor (KR) *HT
klasifikátor (KR) *HT
knihovní expedient (KR) *HT
knihovnická profese (KR) *HT ->EKV: informační profese, knihovnické povolání
knihovnické povolání (KR) *VT ->VIZ: knihovnická profese
knihovník (KR) *HT ->EKV: bibliotekář, knihovník z povolání, placený knihovník, pracovník knihovny, profesionální knihovník
knihovník z povolání (KR) *VT ->VIZ: knihovník
komerční zprostředkovatel informací (KR) *VT ->VIZ: informační broker
kustod (KR) *HT ->EKV: správce sbírek
mediátor (KR) *HT ->EKV: zprostředkovatel
neprofesionální knihovník (KR) *VT ->VIZ: dobrovolný knihovník
oborový referent (KR) *VT ->VIZ: informační specialista
odborný knihovník (KR) *VT ->VIZ: informační pracovník
placený knihovník (KR) *VT ->VIZ: knihovník
poskytovatel obsahu (KR) *HT
poskytovatel služby (KR) *HT
pracovník knihovny (KR) *VT ->VIZ: knihovník
pracovník referenčních služeb (KR) *VT ->VIZ: referenční knihovník
pracovník rešeršních služeb (KR) *VT ->VIZ: rešeršér
producent databáze (KR) *HT
provozovatel databáze (KR) *HT
provozovatel informačního systému (KR) *HT
referenční knihovník (KR) *HT ->EKV: pracovník referenčních služeb
rešeršér (KR) *HT ->EKV: pracovník rešeršních služeb
správce sbírek (KR) *VT ->VIZ: kustod
systémový knihovník (KR) *HT
verifikátor (KR) *HT
znalostní informatik (KR) *VT ->VIZ: znalostní inženýr
znalostní inženýr (KR) *HT ->EKV: znalostní informatik
zprostředkovatel (KR) *VT ->VIZ: mediátor
zprostředkovatel (KR) *HT
zprostředkovatel informací (KR) *VT ->VIZ: informační broker
abecední stavění (O) *HT ->EKV: abecední řazení
abecední značka (O) *HT ->EKV: autorský znak
adjustace (O) *HT
akcesní číslo (O) *VT ->VIZ: přírůstkové číslo
akcesní katalog (O) *VT ->VIZ: přírůstkový katalog
archivní depozitář (O) *HT ->EKV: depozitní skladiště, archivní knihovna, konzervační knihovna
běžné číslo (O) *HT ->EKV: přírůstkové stavění, numerus currens
cirkulační fond (O) *HT
čtecí pult (O) *HT
čtenářská kabina (O) *HT
čtenářská zóna (O) *HT
čtenářské místo (O) *HT
deponát (O) *HT ->EKV: depozitum
deponent (O) *HT
depozitář (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
depozitní knihovna (O) *HT ->EKV: depozitář, depozitní sklad
depozitní sbírka (O) *HT ->EKV: rezervní fond
depozitní sklad (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
depozitum (O) *VT ->VIZ: deponát
dílčí fond (O) *HT ->EKV: vyčleněný fond
diskotéka (O) *VT ->VIZ: fonotéka
dokumentografický fond (O) *VT ->VIZ: referenční příruční knihovna
dokumentový fond (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
doplňovací fond (O) *HT ->EKV: doplňovací soubor, putovní soubor
doplňovací soubor (O) *VT ->VIZ: doplňovací fond
dopravník knih (O) *HT ->EKV: telelift
duplikátní fond (O) *VT ->VIZ: rezervní fond
dvouřadové stavění (O) *HT
evidence knihovního fondu (O) *HT
evidenční jednotka (O) *VT ->VIZ: knihovní jednotka
evidenční záznam knihovního dokumentu (O) *HT ->EKV: prozatímní katalogizační záznam
fond knihovny (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
fonotéka (O) *HT
formátově pořadové stavění (O) *VT ->VIZ: pořadové stavění
formátově přírůstkové stavění (O) *HT ->EKV: numerus saltans
formátové stavění (O) *HT
galeriový systém (O) *HT
generální revize knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: revize knihovního fondu
geografické stavění (O) *VT ->VIZ: zeměpisné stavění
horizontální stavění (O) *HT ->EKV: vodorovné stavění
chronologické stavění (O) *VT ->VIZ: pořadové stavění
informační fond (O) *HT
informační systém knihovny (O) *HT ->EKV: knihovní informační systém
jazykové stavění (O) *HT
karuselové skladování (O) *HT ->EKV: karuselový regál
katalog ztrát knihovního fondu (O) *HT ->EKV: katalog odpisů z knihovního fondu
knihovní dokument (O) *VT ->VIZ: knihovní jednotka
knihovní fond (O) *HT ->EKV: fond knihovny, dokumentový fond
knihovní informační systém (O) *VT ->VIZ: informační systém knihovny
knihovní jednotka (O) *HT ->EKV: knihovní dokument, evidenční jednotka
knihovní nábytek (O) *HT
knihovní regál (O) *HT
knihovnická technika (O) *HT
knižní fond (O) *VT ->VIZ: knihovní fond
knižní vozík (O) *HT
knižní zarážka (O) *HT
knižní značka (O) *HT ->EKV: ex-libris
kompaktní regál (O) *HT
kontrolní lístek (O) *HT
kooperativní skladování (O) *HT
krabicové skladování (O) *VT ->VIZ: pouzdrové zpracování
lokační informace (O) *VT ->VIZ: lokační údaj
lokační údaj (O) *HT ->EKV: lokační informace
lokální část knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: regionální fond
mechanické stavění (O) *HT
mimořádná revize knihovního fondu (O) *HT
místní katalog (O) *HT ->EKV: místní seznam, lokální katalog
namátková revize knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: pořádková revize
nepohyblivé stavění (O) *HT ->EKV: pevné stavění
numerus currens (O) *VT ->VIZ: běžné číslo
numerus saltans (O) *VT ->VIZ: formátově přírůstkové stavění
obrat knihovního fondu (O) *HT
obsahově zastaralá literatura (O) *HT
odlehčovací sklad (O) *VT ->VIZ: depozitní knihovna
odpis knihovních jednotek (O) *HT
ochranný režim (O) *HT
operativní fond (O) *VT ->VIZ: výpůjční fond
organizace knihovního fondu (O) *HT ->EKV: budování knihovního fondu
osový rozestup regálů (O) *HT
pohyblivé stavění (O) *HT ->EKV: sbírkové stavění
pomocná evidence knihovního fondu (O) *HT
pomocný fond (O) *HT
pořádková revize knihovního fondu (O) *HT ->EKV: namátková revize knihovního fondu
pořadové stavění (O) *HT ->EKV: chronologické stavění
posuvný regál (O) *HT
pouzdrové zpracování (O) *HT ->EKV: krabicový program, vazba v pouzdře
prezenční fond (O) *HT
prověrka knihovního fondu (O) *HT ->EKV: obsahová prověrka knihovního fondu
příruční fond (O) *VT ->VIZ: příruční knihovna
příruční knihovna (O) *HT ->EKV: příruční fond
přírůstek (O) *HT
přírůstková kniha (O) *VT ->VIZ: přírůstkový seznam
přírůstkové číslo (O) *HT ->EKV: akcesní číslo
přírůstkový katalog (O) *HT
přírůstkový seznam (O) *HT ->EKV: přírůstková kniha, akcesní kniha
půjčovní fond (O) *VT ->VIZ: výpůjční fond
putovní soubor (O) *VT ->VIZ: doplňovací fond
referenční příruční knihovna (O) *HT ->EKV: dokumentografický fond, referenční fond
regálový metr (O) *HT
regionální fond (O) *HT ->EKV: lokální část knihovního fondu
reorganizace fondů (O) *HT
revize knihovního fondu (O) *HT ->EKV: generální revize knihovního fondu
revizní ztráta (O) *HT
rozřaďovač (O) *HT
sekundární lokační údaj (O) *HT
seznam úbytků knihovního fondu (O) *HT
signatura (O) *HT
signovací kniha (O) *HT
signování (O) *HT
skladba knihovního fondu (O) *HT
skladiště knihovního fondu (O) *HT
služební fond (O) *HT
směnný fond (O) *VT ->VIZ: rezervní fond
specializovaný fond (O) *VT ->VIZ: speciální fond
speciální depozitář (O) *HT
speciální fond (O) *HT ->EKV: specializovaný fond
stavění knihovního fondu (O) *VT ->VIZ: stavění knihovních fondů
stavění knihovních fondů (O) *HT ->EKV: stavění knihovního fondu
studijní kout (O) *VT ->VIZ: čtenářská kabina
studijní místo (O) *VT ->VIZ: čtenářské místo
svazek (O) *HT
světlá výška regálu (O) *HT
systematické stavění (O) *HT
systematicko-abecední stavění (O) *HT
systematicko-formátové stavění (O) *HT
systematicko-pořadové stavění (O) *HT
tematické stavění (O) *HT
topografické stavění (O) *HT
úbytek z knihovního fondu (O) *HT ->EKV: ztráty z knihovního fondu
univerzální knihovní fond (O) *HT
vázaný výběr (O) *HT ->EKV: zprostředkovaný přístup k fondům
věcné stavění (O) *HT
volný přístup k fondům (O) *VT ->VIZ: volný výběr
volný výběr (O) *HT ->EKV: Volný přístup k fondům
výběrový regál (O) *HT
výměnný fond (O) *HT
výpůjční fond (O) *HT
vyřazování dokumentů (O) *HT
základní fond (O) *HT
zeměpisné stavění (O) *HT ->EKV: geografické stavění
zprostředkovaný přístup k fondům (O) *VT ->VIZ: vázaný výběr
zpřístupnění fondů (O) *HT
ztráta knihy (O) *HT
abstraktový časopis (OAAA) *VT ->VIZ: referátový časopis
analogový dokument (OAAA) *HT
audiální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový dokument
audiokazeta (OAAA) *VT ->VIZ: zvuková kazeta
audiovizuální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukově obrazový dokument
audiovizuální médium (OAAA) *VT ->VIZ: zvukově obrazový dokument
auditivní dokument (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový dokument
automatizovaná digitální knihovna (OAAA) *VT ->VIZ: digitální knihovna
CD (OAAA) *VT ->VIZ: kompaktní disk
CD deska (OAAA) *VT ->VIZ: kompaktní deska
CD-I (OAAA) *HT ->EKV: interaktivní kompaktní disk
CD-R (OAAA) *HT ->EKV: zapisovatelný kompaktní disk
CD-ROM (OAAA) *HT ->EKV: kompaktní disk s permanentní pamětí
číselná data (OAAA) *HT ->EKV: numerická data, statistická data
datový prvek (OAAA) *HT
DC (OAAA) *VT ->VIZ: Dublin Core
DCMES (OAAA) *VT ->VIZ: Dublin Core
DCQ (OAAA) *VT ->VIZ: kvalifikovaný Dublin Core
DCSV (OAAA) *VT ->VIZ: strukturovaná hodnota Dublin Core
děrná páska (OAAA) *HT
děrný štítek (OAAA) *HT
diafilm (OAAA) *HT ->EKV: diapás
diapás (OAAA) *VT ->VIZ: diafilm
diapozitiv (OAAA) *HT
digitální archiv (OAAA) *HT ->EKV: elektronický archiv
digitální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický dokument
digitální fond (OAAA) *HT ->EKV: digitální sbírka, digitální kolekce
digitální knihovna (OAAA) *HT ->EKV: elektronická knihovna, automatizovaná digitální knihovna
digitální kolekce (OAAA) *VT ->VIZ: digitální fond
digitální kopie (OAAA) *HT
digitální papír (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický papír
digitální sbírka (OAAA) *VT ->VIZ: digitální fond
digitální univerzální disk (OAAA) *VT ->VIZ: DVD
digitální videodisk (OAAA) *VT ->VIZ: DVD
DLO (OAAA) *VT ->VIZ: document-like object
document-like object (OAAA) *HT ->EKV: DLO
Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: DC, DCMES
Dublin Core Qualified (OAAA) *VT ->VIZ: kvalifikovaný Dublin Core
DVD (OAAA) *HT ->EKV: digitální univerzální disk
DVD-audio (OAAA) *HT
DVD-R (OAAA) *HT
DVD-RAM (OAAA) *HT
DVD-ROM (OAAA) *HT
DVD-video (OAAA) *HT ->EKV: digitální videodisk
dynamický dokument (OAAA) *HT
dynamický obsah (OAAA) *HT ->EKV: on-the-fly
e-book (OAAA) *VT ->VIZ: elektronická kniha
e-kniha (OAAA) *VT ->VIZ: elektronická kniha
elektronická kniha (OAAA) *HT ->EKV: e-kniha
elektronická knihovna (OAAA) *VT ->VIZ: digitální knihovna
elektronická publikace (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický dokument
elektronické médium (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
elektronické médium (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický nosič dat
elektronické noviny (OAAA) *HT
elektronické periodikum (OAAA) *HT ->EKV: internetové periodikum
elektronický archiv (OAAA) *VT ->VIZ: digitální archiv
elektronický časopis (OAAA) *HT
elektronický dokument (OAAA) *HT ->EKV: elektronická publikace, digitální dokument
elektronický informační zdroj (OAAA) *VT ->VIZ: elektronický zdroj
elektronický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
elektronický papír (OAAA) *HT ->EKV: digitální papír
elektronický zdroj (OAAA) *HT ->EKV: elektronický informační zdroj
filmová cívka (OAAA) *HT
filmová kartridž (OAAA) *HT
filmová kazeta (OAAA) *HT
filmová smyčka (OAAA) *HT
fonogram (OAAA) *VT ->VIZ: zvukový záznam
foto CD (OAAA) *VT ->VIZ: Photo CD
fotografická deska (OAAA) *HT
fotografický film (OAAA) *HT
fotografický kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: Photo CD
fotografický snímek (OAAA) *VT ->VIZ: fotografie
fotografie (OAAA) *HT ->EKV: fotografický snímek
grafický dokument (OAAA) *HT
gramofonová deska (OAAA) *HT
granularita (OAAA) *HT
holografický záznam (OAAA) *VT ->VIZ: hologram
hologram (OAAA) *HT
hybridní knihovna (OAAA) *HT
hypermédium (OAAA) *HT
ikonický dokument (OAAA) *VT ->VIZ: obrazový dokument
informační médium (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
informační objekt (OAAA) *HT
informační pramen (OAAA) *HT
informační produkt (OAAA) *HT
informační zdroj (OAAA) *HT
interaktivní informační zdroj (OAAA) *HT
interaktivní kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: CD-I
interaktivní médium (OAAA) *VT ->VIZ: interaktivní informační zdroj
interaktivní multimédium (OAAA) *HT
interaktivní systém (OAAA) *HT
interaktivní videodisk (OAAA) *HT
internetové periodikum (OAAA) *VT ->VIZ: elektronické periodikum
internetový zdroj (OAAA) *HT ->EKV: síťový zdroj
kartridž (OAAA) *HT
kazeta (OAAA) *HT
kompaktní deska (OAAA) *HT ->EKV: CD, CD deska
kompaktní disk (OAAA) *HT ->EKV: CD
kompaktní disk s permanentní pamětí (OAAA) *VT ->VIZ: CD-ROM
komprese dat (OAAA) *HT
kvalifikovaný Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: Dublin Core Qualified, DCQ
laserový optický videodisk (OAAA) *VT ->VIZ: videodisk
lokální elektronický zdroj (OAAA) *HT
magnetická paměť (OAAA) *HT ->EKV: magnetický nosič dat
magnetická páska (OAAA) *HT
magnetická páska v kartridži (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková kartridž
magnetický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: magnetická paměť
magnetický proužek (OAAA) *HT
magnetický štítek (OAAA) *HT
magnetofonový pásek (OAAA) *HT
magnetooptická digitální paměť (OAAA) *VT ->VIZ: magnetooptická paměť
magnetooptická paměť (OAAA) *HT ->EKV: magnetooptický nosič dat, magnetooptická digitální paměť
magnetooptický disk (OAAA) *HT
magnetooptický nosič dat (OAAA) *VT ->VIZ: magnetooptická paměť
magnetopásková cívka (OAAA) *HT
magnetopásková kartridž (OAAA) *HT ->EKV: magnetická páska v kartridži
magnetopásková kazeta (OAAA) *HT
magnetopásková paměť (OAAA) *HT
mapová data (OAAA) *HT
multimédia (OAAA) *VT ->VIZ: multimédium
multimédium (OAAA) *HT ->EKV: multimédia
neknižní dokument (OAAA) *HT ->EKV: neknižní materiál
neknižní materiál (OAAA) *VT ->VIZ: neknižní dokument
neveřejný informační zdroj (OAAA) *HT
nosič dat (OAAA) *HT ->EKV: nosič údajů, záznamové médium, informační médium
nosič emulzní vrstvy (OAAA) *HT
nosič informací (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
nosič údajů (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
numerická data (OAAA) *VT ->VIZ: číselná data
objekt (OAAA) *VT ->VIZ: trojrozměrný dokument
obrazová data (OAAA) *HT
obrazový dokument (OAAA) *HT ->EKV: ikonický dokument, vizuální dokument
odvozený dokument (OAAA) *HT
online dokument (OAAA) *HT
optické médium (OAAA) *VT ->VIZ: optický nosič informací
optický disk (OAAA) *HT
optický nosič informací (OAAA) *HT
pásková cívka (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková cívka
pásková kazeta (OAAA) *VT ->VIZ: magnetopásková kazeta
PDF (OAAA) *HT ->EKV: Portable Document Format
pevný disk (OAAA) *HT
photo CD (OAAA) *HT ->EKV: fotografický kompaktní disk, foto CD
Portable Document Format (OAAA) *VT ->VIZ: PDF
primární dokument (OAAA) *HT
reprezentační data (OAAA) *HT
sekundární dokument (OAAA) *HT
sekundární nosič (OAAA) *HT
sekundární zdroj (OAAA) *VT ->VIZ: sekundární dokument
síťová služba (OAAA) *HT ->EKV: síťový systém
síťový systém (OAAA) *VT ->VIZ: síťová služba
složený digitální dokument (OAAA) *HT
smíšený dokument (OAAA) *HT
statický dokument (OAAA) *HT
statistická data (OAAA) *VT ->VIZ: číselná data
strukturovaná data (OAAA) *HT
strukturovaná hodnota Dublin Core (OAAA) *HT ->EKV: Dublin Core Structured Value, DCSV
terciární dokument (OAAA) *HT
textová data (OAAA) *HT
tradiční dokument (OAAA) *HT
transformace dat (OAAA) *HT
trojrozměrný dokument (OAAA) *HT ->EKV: objekt
veřejný informační zdroj (OAAA) *HT
videocívka (OAAA) *HT
videodeska (OAAA) *VT ->VIZ: videodisk
videodisk (OAAA) *HT ->EKV: laserový optický videodisk, videodeska
videodokument (OAAA) *VT ->VIZ: videozáznam
videokartridž (OAAA) *HT
videokazeta (OAAA) *HT
videopásek (OAAA) *HT
videozáznam (OAAA) *HT ->EKV: laserový optický videodisk
virtuální knihovna (OAAA) *HT ->EKV: informační brána, předmětová brána
vizuální dokument (OAAA) *VT ->VIZ: obrazový dokument
vzdálený elektronický zdroj (OAAA) *HT
WORM (OAAA) *HT
zapisovatelný kompaktní disk (OAAA) *VT ->VIZ: CD-R
záznamové médium (OAAA) *VT ->VIZ: nosič dat
znaková data (OAAA) *HT
zvuková cívka (OAAA) *HT
zvuková data (OAAA) *HT
zvuková deska (OAAA) *HT
zvuková kartridž (OAAA) *HT ->EKV: audiokazeta
zvuková kazeta (OAAA) *HT ->EKV: audiokazeta
zvuková kniha (OAAA) *HT
zvukově obrazový dokument (OAAA) *HT ->EKV: audiovizuální dokument, audiovizuální médium
zvukově obrazový záznam (OAAA) *HT
zvukový dokument (OAAA) *HT ->EKV: audiální dokument, auditivní dokument
zvukový záznam (OAAA) *HT ->EKV: fonogram
addenda (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
album (OAAB) *HT
album amicorum (OAAB) *HT
almanach (OAAB) *HT
anonymní dílo (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymní spis (OAAB) *VT ->VIZ: anonymum
anonymum (OAAB) *HT ->EKV: anonymní dílo, anonymní dokument, anonymní spis
archiválie (OAAB) *VT ->VIZ: archivní dokument
archivní dokument (OAAB) *HT ->EKV: archiválie
autobiografie (OAAB) *HT
beletrie (OAAB) *HT ->EKV: krásná literatura
biografie (OAAB) *VT ->VIZ: životopis
bohemikum (OAAB) *HT
bohemoslovacikum (OAAB) *HT
braková literatura (OAAB) *HT
brožovaná kniha (OAAB) *HT
brožura (OAAB) *HT
cestopis (OAAB) *HT
cestovní zpráva (OAAB) *HT
comics (OAAB) *HT ->EKV: komiks
časopis (OAAB) *HT ->EKV: periodický dokument, periodická publikace, periodikum
časopisecký článek (OAAB) *HT
číslo (OAAB) *HT ->EKV: sešit
článek (OAAB) *HT
čtrnáctideník (OAAB) *HT
čtvrtletník (OAAB) *HT
deník (OAAB) *HT ->EKV: denní tisk
denní tisk (OAAB) *VT ->VIZ: deník
dětská kniha (OAAB) *HT
dětská literatura (OAAB) *HT
diplomová práce (OAAB) *HT
dizertace (OAAB) *HT
dodatek (OAAB) *HT ->EKV: doplněk
dokument (OAAB) *HT
doplněk (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
doprovodný materiál (OAAB) *HT
duplikát (OAAB) *HT ->EKV: triplikát
dvojčíslo (OAAB) *HT
dvoutýdeník (OAAB) *VT ->VIZ: čtrnáctideník
efemera (OAAB) *HT
efemeridy (OAAB) *HT
erotica (OAAB) *HT
faksimile (OAAB) *HT
faksimilové vydání (OAAB) *HT
faksimilový přetisk (OAAB) *VT ->VIZ: faksimile
firemní časopis (OAAB) *HT
firemní katalog (OAAB) *HT
firemní literatura (OAAB) *HT
fyzická jednotka (OAAB) *HT
grafický list (OAAB) *HT
grafika (OAAB) *HT ->EKV: obrazový dokument
habilitační práce (OAAB) *HT
hispanika (OAAB) *HT
hudebnina (OAAB) *HT
hybridní časopis (OAAB) *HT
integrační informační zdroj (OAAB) *HT
interní dokument (OAAB) *HT
interní publikace (OAAB) *HT
jednolist (OAAB) *HT
judaica (OAAB) *HT
juristica (OAAB) *HT
kartografický dokument (OAAB) *HT ->EKV: kartografický materiál
kartografický materiál (OAAB) *VT ->VIZ: kartografický dokument
kniha (OAAB) *HT
kniha pro mládež (OAAB) *HT
komiks (OAAB) *VT ->VIZ: comics
krásná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: beletrie
leporelo (OAAB) *HT
leták (OAAB) *HT
mapa (OAAB) *HT
memoárová literatura (OAAB) *VT ->VIZ: paměti
memoáry (OAAB) *VT ->VIZ: paměti
měsíčník (OAAB) *HT
militaria (OAAB) *HT
monografická publikace (OAAB) *VT ->VIZ: monografie
monografický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: monografie
monografie (OAAB) *HT
moravikum (OAAB) *HT
multiplikát (OAAB) *HT
naučná literatura (OAAB) *HT ->EKV: odborná literatura
neperiodická příloha (OAAB) *HT
neperiodická publikace (OAAB) *HT ->EKV: neperiodický dokument, neperiodický tisk
neperiodický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: neperiodická publikace
neperiodický tisk (OAAB) *VT ->VIZ: neperiodická publikace
noviny (OAAB) *HT
obrázková kniha (OAAB) *HT
obrazová příloha (OAAB) *HT
obrazová publikace (OAAB) *HT
obrazový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: grafika
odborná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: naučná literatura
odborná publikace (OAAB) *HT
odborné periodikum (OAAB) *VT ->VIZ: odborný časopis
odborný časopis (OAAB) *HT
oficiální dokument (OAAB) *HT ->EKV: správní dokument, vládní dokument
oficiální publikace (OAAB) *HT ->EKV: oficiální vydání, úřední publikace, vládní publikace
oficiální vydání (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
památník (OAAB) *HT
paměti (OAAB) *HT ->EKV: memoáry
pamflet (OAAB) *HT
parlamentária (OAAB) *HT
partitura (OAAB) *HT
patent (OAAB) *HT
patentová listina (OAAB) *HT
patentová literatura (OAAB) *HT
patentový spis (OAAB) *HT
periodická publikace (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
periodický dokument (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
periodický tisk (OAAB) *HT
periodikum (OAAB) *VT ->VIZ: časopis
personália (OAAB) *HT
plakát (OAAB) *HT
pohlednice (OAAB) *HT
pokračovací publikace (OAAB) *HT
pokračující informační zdroj (OAAB) *HT
pokračující publikace (OAAB) *VT ->VIZ: pokračující informační zdroj
populárně naučná literatura (OAAB) *HT
pornografická literatura (OAAB) *HT ->EKV: pornografie
pornografie (OAAB) *VT ->VIZ: pornografická literatura
postupně vydávaný informační zdroj (OAAB) *HT
pouťový tisk (OAAB) *HT
pragensia (OAAB) *HT
preprint (OAAB) *HT
programovaná příručka (OAAB) *HT
průmyslový vzor (OAAB) *HT
příležitostné periodikum (OAAB) *HT
příležitostný tisk (OAAB) *HT
příloha (OAAB) *HT
publikace (OAAB) *HT
publikace časové povahy (OAAB) *HT ->EKV: tiskovina časové povahy
recenze (OAAB) *HT
referátový časopis (OAAB) *HT
regionální periodikum (OAAB) *HT
regionální publikace (OAAB) *HT
regionální tisk (OAAB) *HT
ročník periodika (OAAB) *HT
rusikum (OAAB) *HT
sci-fi (OAAB) *VT ->VIZ: vědeckofantastická literatura
seriál (OAAB) *HT
seriálová publikace (OAAB) *HT
seriálovost (OAAB) *HT
seriálový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: seriálová publikace
sešit (OAAB) *VT ->VIZ: číslo
silesiakum (OAAB) *HT
skriptum (OAAB) *HT
slavikum (OAAB) *HT
slovacikum (OAAB) *HT
slovenikum (OAAB) *VT ->VIZ: slovacikum
speciální druh dokumentu (OAAB) *HT
správní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální dokument
srovnávací studie (OAAB) *HT
studijně rozborová zpráva (OAAB) *HT
studijně výzkumná zpráva (OAAB) *HT
studijní text (OAAB) *HT
studijní zpráva (OAAB) *HT
suplement (OAAB) *VT ->VIZ: dodatek
šedá literatura (OAAB) *HT
technická zpráva (OAAB) *HT
technický výkres (OAAB) *HT
tiskovina (OAAB) *HT
tiskovina časové povahy (OAAB) *VT ->VIZ: publikace časové povahy
tištěná hudebnina (OAAB) *HT
triplikát (OAAB) *VT ->VIZ: duplikát
týdeník (OAAB) *HT
učebnice (OAAB) *HT
ukončený informační zdroj (OAAB) *HT
úřední dílo (OAAB) *HT
úřední publikace (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
úřední tisk (OAAB) *HT
vědecká literatura (OAAB) *HT
vědeckofantastická literatura (OAAB) *HT
vědecko-technická zpráva (OAAB) *HT
vědecký časopis (OAAB) *HT
věstník (OAAB) *HT
vícesvazková monografie (OAAB) *VT ->VIZ: vícesvazkové dílo
vícesvazková publikace (OAAB) *HT
vícesvazkové dílo (OAAB) *HT
vícesvazkový dokument (OAAB) *VT ->VIZ: vícesvazková publikace
vládní dokument (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální dokument
vládní publikace (OAAB) *VT ->VIZ: oficiální publikace
vyhláška (OAAB) *HT
výroční zpráva (OAAB) *HT
vysokoškolská práce (OAAB) *HT
vysokoškolský spis (OAAB) *HT
výstavní katalog (OAAB) *HT
výzkumná zpráva (OAAB) *HT
zvláštní číslo časopisu (OAAB) *HT
životopis (OAAB) *HT ->EKV: biografie, životopisná literatura
životopisná literatura (OAAB) *VT ->VIZ: životopis
adresář (OAAC) *HT
akademický slovník (OAAC) *HT
antologie (OAAC) *HT ->EKV: čítanka, chrestomatie
atlas (OAAC) *HT
autorský sborník (OAAC) *HT
bibliografická příručka (OAAC) *HT
bibliografický zpravodaj (OAAC) *HT
biografický slovník (OAAC) *HT
bulletin (OAAC) *HT ->EKV: zpravodaj
current contents (OAAC) *HT
čítanka (OAAC) *VT ->VIZ: antologie
dialektologický slovník (OAAC) *HT
dokumentační zpravodaj (OAAC) *HT
dvoujazyčný slovník (OAAC) *HT
encyklopedický slovník (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie
encyklopedie (OAAC) *HT ->EKV: encyklopedický slovník, naučný slovník
eponymický slovník (OAAC) *HT
etymologický slovník (OAAC) *HT
faktografická publikace (OAAC) *HT
faktografický dokument (OAAC) *HT
faktografický fond (OAAC) *HT
frazeologický slovník (OAAC) *HT
frekvenční slovník (OAAC) *HT
glosář (OAAC) *HT
gramatický slovník (OAAC) *HT
historický atlas (OAAC) *HT
chrestomatie (OAAC) *VT ->VIZ: antologie
idiomatický slovník (OAAC) *HT
informační bulletin (OAAC) *HT
informační zpravodaj (OAAC) *VT ->VIZ: informační bulletin
interaktivní slovník (OAAC) *HT
jazykový atlas (OAAC) *HT
jazykový slovník (OAAC) *HT
jubilejní sborník (OAAC) *VT ->VIZ: oslavný sborník
jubilejní vydání (OAAC) *HT
kolibří slovník (OAAC) *HT
komparativní slovník (OAAC) *HT
kompendium (OAAC) *HT
kritický slovník (OAAC) *HT
lexikon (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie, slovník
literární atlas (OAAC) *HT
literární slovník (OAAC) *HT
manuál (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
metodická příručka (OAAC) *HT
národní encyklopedie (OAAC) *HT
naučný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: encyklopedie
názvoslovný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: terminologický slovník
neperiodický sborník (OAAC) *HT
novinkový zpravodaj (OAAC) *HT
oborový slovník (OAAC) *HT
obrazový slovník (OAAC) *HT
odborný jazykový slovník (OAAC) *HT
odborný slovník (OAAC) *VT ->VIZ: speciální slovník
onomastický slovník (OAAC) *HT
ortoepický slovník (OAAC) *VT ->VIZ: slovník výslovnosti
oslavný sborník (OAAC) *HT ->EKV: jubilejní sborník
paralelní slovník (OAAC) *HT
pedagogický slovník (OAAC) *HT
periodický sborník (OAAC) *HT
polyglotní slovník (OAAC) *VT ->VIZ: vícejazyčný slovník
polyglotum (OAAC) *HT
pravopisný slovník (OAAC) *HT
průvodce (OAAC) *HT
přehled (OAAC) *HT
příručka (OAAC) *HT ->EKV: příručková literatura, příruční literatura, manuál, vade mecum
příručková literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
příruční literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
příruční slovník (OAAC) *HT
přírůstkový zpravodaj (OAAC) *HT
referátová publikace (OAAC) *HT ->EKV: referátový sborník
referátový časopis (OAAC) *HT ->EKV: referátové periodikum
referenční literatura (OAAC) *VT ->VIZ: příručková literatura
rešeršní zpravodaj (OAAC) *HT
retrográdní slovník (OAAC) *HT
ročenka (OAAC) *HT
sborník (OAAC) *HT
sborník výzkumných zpráv (OAAC) *HT
sborník z konference (OAAC) *HT
slangový slovník (OAAC) *HT
slovník (OAAC) *HT ->EKV: lexikon
slovník aluzí (OAAC) *HT
slovník antonym (OAAC) *HT
slovník citátů (OAAC) *HT
slovník cizích slov (OAAC) *HT
slovník neologismů (OAAC) *HT
slovník podobných slov (OAAC) *HT
slovník pseudonymů (OAAC) *HT
slovník symbolů (OAAC) *HT
slovník výslovnosti (OAAC) *HT ->EKV: ortoepický slovník
slovník zkratek (OAAC) *HT
speciální encyklopedie (OAAC) *HT
speciální slovník (OAAC) *HT ->EKV: odborný slovník
standardní slovník (OAAC) *HT
statistická ročenka (OAAC) *HT
synonymický slovník (OAAC) *HT
terminologický slovník (OAAC) *HT ->EKV: názvoslovný slovní
toponymický slovník (OAAC) *HT
turistický průvodce (OAAC) *VT ->VIZ: průvodce
učební slovník (OAAC) *HT
univerzální encyklopedie (OAAC) *VT ->VIZ: všeobecná encyklopedie
vade mecum (OAAC) *VT ->VIZ: příručka
valenční slovník (OAAC) *HT
vícejazyčný slovník (OAAC) *HT
všeobecná encyklopedie (OAAC) *HT ->EKV: univerzální encyklopedie
všeobecný slovník (OAAC) *HT
výkladový slovník (OAAC) *HT
zeměpisný atlas (OAAC) *HT
zpravodaj (OAAC) *VT ->VIZ: bulletin
akces (OAB) *VT ->VIZ: příjem dokumentů
aktualizace knihovního fondu (OAB) *HT
akvizice dokumentů (OAB) *HT ->EKV: doplňování knihovního fondu
akviziční databáze (OAB) *HT
akviziční plán (OAB) *HT
akviziční politika (OAB) *HT ->EKV: akviziční strategie, strategie doplňování
akviziční rozpočet (OAB) *HT
akviziční strategie (OAB) *VT ->VIZ: akviziční politika
akviziční zdroj (OAB) *HT
antikvární katalog (OAB) *HT
antikvární kniha (OAB) *HT ->EKV: antikvární výtisk
antikvární nákup (OAB) *HT
antikvární výtisk (OAB) *VT ->VIZ: antikvární kniha
archivní výtisk (OAB) *VT ->VIZ: konzervační výtisk
aukční katalog (OAB) *HT
aukční nákup (OAB) *HT
běžné doplňování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: průběžné doplňování knihovního fondu
budování knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: tvorba knihovního fondu
celostátní povinný výtisk (OAB) *HT
cílená akvizice (OAB) *HT
dezideráta (OAB) *HT
dobrovolný výtisk (OAB) *HT
doplňování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: akvizice dokumentů
knižní dar (OAB) *HT
konzervační fond (OAB) *HT ->EKV: národní konzervační fond
konzervační výtisk (OAB) *HT ->EKV: archivní výtisk
kooperativní akvizice (OAB) *VT ->VIZ: kooperovaná akvizice
kooperovaná akvizice (OAB) *HT ->EKV: kooperativní akvizice
koordinace doplňování (OAB) *VT ->VIZ: kooperovaná akvizice
literární pozůstalost (OAB) *HT
mezinárodní výměna dokumentů (OAB) *VT ->VIZ: výměna dokumentů
nabídková povinnost (OAB) *HT ->EKV: ohlašovací povinnost, oznamovací povinnost
nabídková zásilka (OAB) *HT ->EKV: ukázková zásilka
nabídkový seznam (OAB) *HT
nákup dokumentů (OAB) *HT
národní konzervační fond (OAB) *VT ->VIZ: konzervační fond
odkaz ze závěti (OAB) *HT
ohlašovací povinnost (OAB) *VT ->VIZ: nabídková povinnost
oznamovací povinnost (OAB) *VT ->VIZ: nabídková povinnost
permanentní objednávka (OAB) *VT ->VIZ: trvalá objednávka
písemná pozůstalost (OAB) *HT
placený povinný výtisk (OAB) *HT
povinný výtisk (OAB) *HT
právo povinného výtisku (OAB) *HT
profil akvizice (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
profil knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: profilování knihovního fondu, profilování informačního fondu, tematický profil knihovního fondu
profilování informačního fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
profilování knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
průběžné doplňování knihovního fondu (OAB) *HT ->EKV: běžné doplňování knihovního fondu
předplatné (OAB) *HT
převod knihovního fondu (OAB) *HT
příjem dokumentů (OAB) *HT ->EKV: akces
příjemce povinného výtisku (OAB) *HT
regionální povinný výtisk (OAB) *HT
retrospektivní doplňování knihovního fondu (OAB) *HT
rezervní fond (OAB) *HT
strategie doplňování (OAB) *VT ->VIZ: akviziční politika
struktura knihovního fondu (OAB) *HT
studijní fond (OAB) *HT
subskripce (OAB) *VT ->VIZ: předplatné
tematický profil fondu (OAB) *VT ->VIZ: profil knihovního fondu
trvalá objednávka (OAB) *HT ->EKV: permanentní objednávka
tvorba knihovního fondu (OAB) *VT ->VIZ: budování knihovního fondu
ukázková zásilka (OAB) *VT ->VIZ: nabídková zásilka
výměna dokumentů (OAB) *HT
výměnný výtisk (OAB) *HT
získávání dokumentů (OAB) *HT
abecední jmenná katalogizace (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
agentura CIP (OD) *HT
akviziční údaje (OD) *VT ->VIZ: exemplářové údaje
alonym (OD) *HT
alternativní intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
alternativní název (OD) *HT
alternativní odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
analytická popisná jednotka (OD) *HT
analytická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
analytické zpracování (OD) *HT
analyticko-syntetické zpracování dokumentů (OD) *VT ->VIZ: zpracování dokumentů
analyticko-syntetické zpracování informací (OD) *HT
analytický popis (OD) *HT ->EKV: rozpis statí
analytický záznam (OD) *HT
ananym (OD) *HT
anonym (OD) *HT ->EKV: anonymní autor
anonymní autor (OD) *VT ->VIZ: anonym
anotovaný záznam (OD) *HT
aristonym (OD) *HT
asteronym (OD) *HT
autentický název (OD) *HT
automatizovaná katalogizace (OD) *HT
automatizované zpracování dokumentů (OD) *HT
automatizované zpracování informací (OD) *HT
autonym (OD) *HT
autor (OD) *HT ->EKV: původce
autorita (OD) *HT ->EKV: autorizovaný bibliografický údaj
autoritní heslo (OD) *HT ->EKV: preferované heslo
autoritní záhlaví (OD) *HT ->EKV: preferované záhlaví
autoritní záznam (OD) *HT
autorizovaný bibliografický údaj (OD) *VT ->VIZ: autorita
autorská katalogizace (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
autorské údaje (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
autorské záhlaví (OD) *HT
avant-titre (OD) *HT
b.m. (OD) *VT ->VIZ: sine loco
b.n. (OD) *VT ->VIZ: sine nomine
b.r. (OD) *VT ->VIZ: sine anno
běžný přepis (OD) *VT ->VIZ: transkripce
bibliografická analýza dokumentu (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
bibliografická identita (OD) *HT
bibliografická poznámka (OD) *VT ->VIZ: poznámka
bibliografická úroveň (OD) *HT
bibliografický formát (OD) *HT
bibliografický popis (OD) *HT
bibliografický záznam (OD) *HT ->EKV: dokumentační záznam, dokumentografický záznam
blok popisných údajů (OD) *HT
centralizované zpracování (OD) *HT
CIP (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
část dokumentu (OD) *HT
další názvová informace (OD) *HT
datum vydání (OD) *HT
derivační konverze (OD) *HT
deskový název (OD) *VT ->VIZ: název na vazbě
dokumentační záznam (OD) *VT ->VIZ: bibliografický záznam
dokumentografický záznam (OD) *VT ->VIZ: bibliografický záznam
dokumentová analýza (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
dokumentový záznam (OD) *HT ->EKV: záznam dokumentu
doplněk záhlaví (OD) *HT
doplňková titulní stránka (OD) *HT
dvojité příjmení (OD) *VT ->VIZ: složené příjmení
dvoudílné vročení (OD) *HT
dvousměrný záznam (OD) *HT
exemplářové údaje (OD) *HT ->EKV: akviziční údaje, holdings
fiktonym (OD) *HT
formální analýza dokumentu (OD) *VT ->VIZ: identifikační analýza
geografická autorita (OD) *HT
grafonym (OD) *HT
hlavičkový název (OD) *HT
hlavní autor (OD) *HT
hlavní katalogizační záznam (OD) *VT ->VIZ: hlavní záznam
hlavní předepsaný pramen popisu (OD) *HT ->EKV: základní pramen popisu
hlavní záhlaví (OD) *HT
hlavní záznam (OD) *HT ->EKV: hlavní katalogizační záznam
holdings (OD) *VT ->VIZ: exemplářové údaje
hromadný odkaz (OD) *HT
hřbetní název (OD) *VT ->VIZ: název na vazbě
identifikace dokumentu (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
identifikační analýza (OD) *HT ->EKV: bibliografická analýza dokumentu, dokumentová analýza, formální analýza
identifikační popis (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
identifikační údaj (OD) *HT
identifikační záznam (OD) *VT ->VIZ: jmenný záznam
identifikátor podpole (OD) *HT
impresum (OD) *VT ->VIZ: nakladatelské údaje
indikativní popis (OD) *VT ->VIZ: indikativní záznam
indikativní záznam (OD) *HT ->EKV: indikativní popis
individuální autor (OD) *VT ->VIZ: personální autor
individuální unifikovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
informační poznámka (OD) *HT
informační záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
informativní záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
invertované záhlaví (OD) *HT
ISBD (OD) *VT ->VIZ: mezinárodní standardní bibliografický popis
jmenná autorita (OD) *HT
jmenná katalogizace (OD) *HT ->EKV: jmenný popis, jmenné zpracování, identifikační popis, identifikace dokumentu, autorská katalogizace, abecední jmenná katalogizace
jmenné záhlaví (OD) *VT ->VIZ: záhlaví
jmenné zpracování (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
jmenný odkaz (OD) *HT
jmenný popis (OD) *VT ->VIZ: jmenná katalogizace
jmenný záznam (OD) *HT ->EKV: identifikační záznam
jméno autora (OD) *HT
jméno rodiny-rodu (OD) *HT
katalogizace (OD) *HT ->EKV: popis dokumentů
katalogizace v prameni (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
katalogizace v publikaci (OD) *HT ->EKV: katalogizace v prameni, ústřední katalogizace v knize
katalogizační instrukce (OD) *VT ->VIZ: katalogizační pravidla
katalogizační jazyk (OD) *VT ->VIZ: selekční jazyk
katalogizační lístek (OD) *HT
katalogizační politika (OD) *HT
katalogizační pravidla (OD) *HT ->EKV: katalogizační instrukce
katalogizační standard (OD) *HT
katalogizační záznam (OD) *HT
klíčový název (OD) *HT
knihopisná jednotka (OD) *VT ->VIZ: popisná jednotka
knihopisná poznámka (OD) *VT ->VIZ: poznámka
kolace (OD) *VT ->VIZ: údaje o rozsahu
kolektivní autor (OD) *VT ->VIZ: korporativní autor
kolektivní autorství (OD) *HT ->EKV: vícečetné autorství
komunikativní formát (OD) *VT ->VIZ: výměnný formát
korporativní autor (OD) *HT ->EKV: kolektivní autor
korporativní autorita (OD) *HT
korporativní záhlaví (OD) *HT
kryptonym (OD) *HT
křestní jméno (OD) *VT ->VIZ: rodné jméno
latinizované jméno (OD) *HT
literární pseudonym (OD) *HT
lokální katalogizace (OD) *HT
MARC (OD) *VT ->VIZ: bibliografický formát
maximální popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
mezinárodní formát (OD) *HT
mezinárodní standardní bibliografický popis (OD) *HT
minimální popis (OD) *VT ->VIZ: základní popis
místo tisku (OD) *HT
místo vydání (OD) *HT
monografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
nakladatelské údaje (OD) *HT ->EKV: impresum
nakladatelský název (OD) *HT
národní autorita (OD) *HT
návěští pole (OD) *HT
návěští záznamu (OD) *HT
název dokumentu (OD) *HT ->EKV: titul dokumentu
název na knize (OD) *HT
názvová autorita (OD) *HT
názvové údaje (OD) *HT ->EKV: údaje o názvu
názvové záhlaví (OD) *HT
názvový odkaz (OD) *HT
neanotovaný záznam (OD) *VT ->VIZ: anotovaný záznam
neindividuální název (OD) *HT ->EKV: stereotypní název
nepojmenovaná konference (OD) *HT
nepravé anonymum (OD) *HT
nepravé jméno (OD) *VT ->VIZ: pseudonym
nepřímé datování (OD) *HT
nepřímý autor (OD) *HT
nepřímý korporativní autor (OD) *HT
nepřímý pramen popisu (OD) *HT
obálkový název (OD) *HT
obecné označení druhu dokumentu (OD) *HT ->EKV: označení druhu dokumentu
oblast specifických údajů (OD) *HT
oblast údajů (OD) *HT
obsah (OD) *HT
obsahová charakteristika (OD) *HT
odkaz (OD) *HT
odvozená katalogizace (OD) *HT
originální konverze (OD) *HT
originální název (OD) *VT ->VIZ: původní název
osobní jméno (OD) *HT
osobní záhlaví (OD) *VT ->VIZ: personální záhlaví
otcovské jméno (OD) *VT ->VIZ: patronymikum
otčestvo (OD) *HT
otevřené vročení (OD) *HT
otevřený katalogizační záznam (OD) *HT
označení druhu dokumentu (OD) *VT ->VIZ: obecné označení druhu dokumentu
označení edice (OD) *VT ->VIZ: údaje o edici
označení nosiče (OD) *VT ->VIZ: specifické označení druhu dokumentu
označení vydání (OD) *HT
paralelní název (OD) *VT ->VIZ: souběžný název
paralelní titulní stránka (OD) *VT ->VIZ: souběžná titulní stránka
patitul (OD) *HT
patitulní list (OD) *HT
patitulní stránka (OD) *HT
patronymikum (OD) *HT ->EKV: otcovské jméno
personální autor (OD) *HT ->EKV: individuální autor
personální autorita (OD) *HT
personální záhlaví (OD) *HT ->EKV: osobní záhlaví
podnázev (OD) *HT
podrobný popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
podřízená odpovědnost (OD) *HT ->EKV: sekundární intelektuální odpovědnost, sekundární odpovědnost
podzáhlaví (OD) *HT
pojmenovaná konference (OD) *HT
pomocný katalogizační záznam (OD) *HT
popis dokumentů (OD) *VT ->VIZ: katalogizace, jmenný popis, věcný popis
popisná jednotka (OD) *HT ->EKV: knihopisná jednotka
popisný údaj (OD) *HT ->EKV: prvek popisu, prvek bibliografického popisu
pořadatel záhlaví (OD) *HT
poznámka (OD) *HT ->EKV: knihopisná poznámka, bibliografická poznámka
pramen popisu (OD) *HT
pravé anonymum (OD) *HT
preferované heslo (OD) *VT ->VIZ: autoritní heslo
preferované záhlaví (OD) *VT ->VIZ: autoritní záhlaví
preliminária (OD) *HT
primární intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: primární odpovědnost
primární odpovědnost (OD) *HT ->EKV: primární intelektuální odpovědnost, přímý autor
prozatímní katalogizační záznam (OD) *HT ->EKV: předběžná katalogizace, předběžný katalogizační záznam
prvek bibliografického popisu (OD) *VT ->VIZ: popisný údaj
prvek popisu (OD) *VT ->VIZ: popisný údaj
předběžná katalogizace (OD) *VT ->VIZ: prozatímní katalogizační záznam
předběžný katalogizační záznam (OD) *VT ->VIZ: prozatímní katalogizační záznam
předepsaný pramen popisu (OD) *HT
převládající jméno (OD) *HT
převod do latinky (OD) *VT ->VIZ: romanizace
přidružovací odkaz (OD) *HT
příjmení (OD) *HT ->EKV: rodové jméno
přímé datování (OD) *HT
přímý autor (OD) *HT
přímý korporativní autor (OD) *HT
přímý pramen popisu (OD) *HT
pseudonym (OD) *HT ->EKV: nepravé jméno
původce (OD) *VT ->VIZ: autor
původcovské údaje (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
původní katalogizace (OD) *HT
původní název (OD) *HT ->EKV: originální název
rekatalogizace (OD) *HT ->EKV: retrospektivní katalogizace
retransliterace (OD) *VT ->VIZ: transliterace
retrokonverze (OD) *VT ->VIZ: retrospektivní konverze
retrospektivní katalogizace (OD) *VT ->VIZ: rekatalogizace
retrospektivní konverze (OD) *HT ->EKV: retrokonverze
rodné jméno (OD) *HT ->EKV: křestní jméno
rodové jméno (OD) *VT ->VIZ: příjmení
romanizace (OD) *HT ->EKV: převod do latinky
rozložená titulní stránka (OD) *HT
rozpis statí (OD) *VT ->VIZ: analytický popis
rozpis svazků (OD) *HT ->EKV: rozpis částí
rozsah dokumentu (OD) *HT
řídící substantivum (OD) *HT ->EKV: substantivum regens
s.a. (OD) *VT ->VIZ: sine anno
s.l. (OD) *VT ->VIZ: sine loco
s.n. (OD) *VT ->VIZ: sine nomine
sbírková bibliografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
sborníkový název (OD) *HT
sekundární intelektuální odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: podřízená odpovědnost
sekundární odpovědnost (OD) *VT ->VIZ: podřízená odpovědnost
seriálová bibliografická úroveň (OD) *VT ->VIZ: bibliografická úroveň
seznam autorit (OD) *VT ->VIZ: soubor autorit
sine anno (OD) *HT ->EKV: b.r., s.a.
sine loco (OD) *HT ->EKV: b.m., s.l.
sine nomine (OD) *HT ->EKV: b.n., s.n.
skupinová katalogizace (OD) *HT
skupinový unifikovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
složené příjmení (OD) *HT ->EKV: dvojité příjmení
složený záznam (OD) *HT
smíšená odpovědnost (OD) *HT
souběžná titulní stránka (OD) *HT ->EKV: paralelní titulní stránka
souběžný název (OD) *HT ->EKV: paralelní název
soubor autorit (OD) *HT ->EKV: seznam autorit
souborná titulní stránka (OD) *HT
souborný název (OD) *HT
soupisný údaj (OD) *VT ->VIZ: selekční údaj
speciální katalogizace (OD) *HT
specifické označení druhu dokumentu (OD) *HT ->EKV: označení nosiče
spodní název (OD) *HT
spojovací prvek (OD) *HT
společná odpovědnost (OD) *HT
společný název (OD) *HT
spoluautor (OD) *HT
standardizovaný název (OD) *VT ->VIZ: unifikovaný název
stereotypní název (OD) *VT ->VIZ: neindividuální název
stručný popis (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
struktura bibliografického záznamu (OD) *HT
střední jméno (OD) *HT
substantivum regens (OD) *VT ->VIZ: řídící substantivum
titul (OD) *HT
titul dokumentu (OD) *VT ->VIZ: název dokumentu
titulní list (OD) *HT
titulní stránka (OD) *HT
transkripce (OD) *HT ->EKV: běžný přepis
transliterace (OD) *HT
údaj o doprovodném materiálu (OD) *HT
údaje o edici (OD) *HT ->EKV: označení edice
údaje o názvu (OD) *VT ->VIZ: názvové údaje
údaje o odpovědnosti (OD) *HT ->EKV: údaje o původcích, autorské údaje, původcovské údaje
údaje o původcích (OD) *VT ->VIZ: údaje o odpovědnosti
údaje o rozsahu (OD) *HT ->EKV: kolace
údaje o vydání (OD) *HT
umělý název (OD) *HT
unifikovaný název (OD) *HT ->EKV: standardizovaný název
UNIMARC (OD) *VT ->VIZ: bibliografický formát
úplný popis (OD) *HT ->EKV: podrobný popis, maximální popis, vyčerpávající popis
ústřední katalogizace v knize (OD) *VT ->VIZ: katalogizace v publikaci
vedlejší záhlaví (OD) *HT
víceautorské dílo (OD) *HT
vícečetné autorství (OD) *VT ->VIZ: kolektivní autorství
vícečlenné jméno (OD) *HT
vícedílný dokument (OD) *HT
víceúrovňový popis (OD) *HT
vročení (OD) *HT
vstupní prvek (OD) *HT
všeobecný odkaz (OD) *VT ->VIZ: vylučovací odkaz
všeobecný popis (OD) *HT
vyčerpávající popis (OD) *VT ->VIZ: úplný popis
vylučovací odkaz (OD) *HT ->EKV: všeobecný odkaz (pro jmenný katalog)
výměnný formát (OD) *HT ->EKV: komunikativní formát
výstupní zpracování dokumentů (OD) *HT
vysvětlující odkaz (OD) *HT ->EKV: informační záznam, informativní záznam, vysvětlující záznam
vysvětlující záznam (OD) *VT ->VIZ: vysvětlující odkaz
vzorový katalogizační záznam (OD) *HT
záhlaví (OD) *HT ->EKV: jmenné záhlaví
záhlaví formy (OD) *HT
záhlaví hlavního záznamu (OD) *HT
záhlaví v přímém pořadí (OD) *HT
záhlaví vylučovacího odkazu (OD) *HT
záhlaví zvláštního odkazu (OD) *HT
základní popis (OD) *HT ->EKV: minimální popis
základní pramen popisu (OD) *VT ->VIZ: hlavní předepsaný pramen popisu
závislý název (OD) *HT
záznam dokumentu (OD) *VT ->VIZ: dokumentový záznam
zdrojový dokument (OD) *HT
zkrácená katalogizace (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
zkrácený popis (OD) *HT ->EKV: stručný popis, zkrácený záznam, zkrácená katalogizace
zkrácený záznam (OD) *VT ->VIZ: zkrácený popis
zpracování de visu (OD) *HT
zpracování dokumentů (OD) *HT ->EKV: analyticko-syntetické zpracování dokumentu
zvláštní název (OD) *HT
zvláštní odkaz (OD) *HT
zvláštní titulní stránka (OD) *HT
abecedně systematický katalog (OE) *HT
abecední autorský katalog (OE) *VT ->VIZ: autorský katalog
abecední jmenný katalog (OE) *VT ->VIZ: jmenný katalog
abecední katalog (OE) *HT
abecední předmětová sestava (OE) *VT ->VIZ: předmětový katalog, abecední předmětový rejstřík
abecední rejstřík (OE) *HT
abecední věcná sestava (OE) *VT ->VIZ: věcný katalog, věcný rejstřík
absenční katalog (OE) *HT
analytický katalog (OE) *HT
anotovaný katalog (OE) *HT
automatizovaný katalog (OE) *HT
autorský katalog (OE) *HT
autorský rejstřík (OE) *HT
blokový katalog (OE) *HT
centrální katalog (OE) *HT ->EKV: ústřední katalog
čtenářský katalog (OE) *HT
depozitní katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
dílčí katalog (OE) *HT
elektronický katalog (OE) *VT ->VIZ: online katalog
generální katalog (OE) *HT ->EKV: základní katalog
geografický katalog (OE) *HT ->EKV: zeměpisný katalog, topografický katalog, místopisný katalog
heslový katalog (OE) *VT ->VIZ: předmětový katalog
chronologický katalog (OE) *HT
chronologický rejstřík (OE) *HT
incipitový katalog (OE) *HT
index (OE) *VT ->VIZ: rejstřík
jmenný abecední katalog (OE) *VT ->VIZ: jmenný katalog
jmenný katalog (OE) *HT ->EKV: abecední jmenný katalog
jmenný rejstřík (OE) *HT ->EKV: jmenný index
kartotéka (OE) *HT ->EKV: lístkovnice
katalog (OE) *HT
katalog anonymních děl (OE) *HT
katalog deziderát (OE) *HT
katalog regionální literatury (OE) *HT
knihovní katalog (OE) *VT ->VIZ: katalog
křížový katalog (OE) *VT ->VIZ: slovníkový katalog
křížový rejstřík (OE) *VT ->VIZ: slovníkový rejstřík
lístkovnice (OE) *VT ->VIZ: kartotéka
lístkový katalog (OE) *HT
listový katalog (OE) *HT
lokální katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
místní katalog (OE) *VT ->VIZ: místní seznam
místní seznam (OE) *HT ->EKV: depozitní katalog, místní katalog, topografický katalog, lokální katalog, repozitní katalog
místopisný katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog
názvový katalog (OE) *HT ->EKV: titulový katalog
názvový rejstřík (OE) *HT
oborový katalog (OE) *VT ->VIZ: systematický katalog
online katalog (OE) *HT ->EKV: elektronický katalog
On-line Public Acces Catalogue (OE) *HT ->EKV: OPAC
OPAC (OE) *VT ->VIZ: Online Public Access Catalogue
pomocný katalog (OE) *HT
prezenční katalog (OE) *HT
provenienční katalog (OE) *HT
předmětově systematický katalog (OE) *HT
předmětový katalog (OE) *HT
předmětový rejstřík (OE) *HT
regionální katalog (OE) *VT ->VIZ: katalog regionální literatury
rejstřík (OE) *HT
rejstříkové heslo (OE) *HT
rejstříkový odkaz (OE) *HT
ročníkový rejstřík (OE) *HT
slovníkový katalog (OE) *HT ->EKV: křížový katalog
slovníkový rejstřík (OE) *HT ->EKV: křížový rejstřík
služební katalog (OE) *HT
smíšený katalog (OE) *HT
speciální katalog (OE) *HT
svazkový katalog (OE) *HT
systematicko-předmětový katalog (OE) *HT
systematický katalog (OE) *HT
systematický rejstřík (OE) *HT
tematický katalog (OE) *HT
tištěný katalog (OE) *HT
titulový katalog (OE) *VT ->VIZ: názvový katalog
titulový rejstřík (OE) *VT ->VIZ: názvový rejstřík
topografický katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog, místní seznam
univerzální katalog (OE) *HT
věcný katalog (OE) *HT
věcný rejstřík (OE) *HT
všeobecný katalog (OE) *VT ->VIZ: univerzální katalog
základní katalog (OE) *VT ->VIZ: generální katalog
zeměpisný katalog (OE) *VT ->VIZ: geografický katalog
automatizovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: elektronický souborný katalog
centralizovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: reálný souborný katalog
centrální souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: ústřední souborný katalog
copy cataloguing (OED) *VT ->VIZ: přejímání záznamů
distribuovaný souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: virtuální souborný katalog
dostředivý souborný katalog (OED) *HT
elektronický souborný katalog (OED) *HT ->EKV: automatizovaný souborný katalog
heterogenní souborný katalog (OED) *HT
homogenní souborný katalog (OED) *HT
klasický souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: lístkový souborný katalog
kooperační systém knihoven (OED) *HT
kooperativní katalogizace (OED) *HT
lístkový souborný katalog (OED) *HT ->EKV: klasický souborný katalog
lokační značka knihovny (OED) *VT ->VIZ: sigla
lokální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: místní souborný katalog
mezinárodní souborný katalog (OED) *HT
minimální záznam (OED) *HT
místní souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: lokální souborný katalog
národní souborný katalog (OED) *HT
oblastní souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: regionální souborný katalog
oborový souborný katalog (OED) *HT ->EKV: speciální souborný katalog
odstředivý souborný katalog (OED) *HT
přejímání záznamů (OED) *HT ->EKV: copy cataloguing
reálný souborný katalog (OED) *HT ->EKV: centralizovaný souborný katalog
regionální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: oblastní souborný katalog
replikovaný souborný katalog (OED) *HT
sdílená katalogizace (OED) *HT
shared cataloguing (OED) *HT
sigla (OED) *HT ->EKV: lokační značka knihovny
souborná databáze (OED) *HT
souborný katalog (OED) *HT
speciální souborný katalog (OED) *VT ->VIZ: oborový souborný katalog
ústřední souborný katalog (OED) *HT ->EKV: centrální souborný katalog
virtuální souborný katalog (OED) *HT ->EKV: distribuovaný souborný katalog
(selekční?) jazyk předmětových hesel (OF) *HT ->EKV: předmětový selekční jazyk typu předmětových hesel, předmětová hesla
abecedně-číselná notace (OF) *VT ->VIZ: alfanumerická notace
abecední notace (OF) *VT ->VIZ: alfabetická notace
alfabetická notace (OF) *HT ->EKV: abecední notace, písmenná notace
alfanumerická notace (OF) *HT ->EKV: abecedně-číselná notace
analytická metoda (OF) *HT ->EKV: induktivní metoda
analyticko-syntetická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: analyticko-syntetický klasifikační systém
analyticko-syntetické třídění (OF) *VT ->VIZ: analyticko-syntetický klasifikační systém
analyticko-syntetický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: analyticko-syntetické třídění, analyticko-syntetická klasifikace
analytický klasifikační systém (OF) *HT
aplikační vztah (OF) *HT
askriptor (OF) *VT ->VIZ: nedeskriptor
asociativní vztah (OF) *HT ->EKV: vztah asociace
asociovaný deskriptor (OF) *HT ->EKV: příbuzný deskriptor
asociovaný termín (OF) *HT
automatická indexace (OF) *HT ->EKV: automatické indexování
automatická tvorba tezauru (OF) *HT ->EKV: automatizovaná tvorba tezauru
bibliografická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
bibliografické třídění (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
binární notace (OF) *HT ->EKV: dvoumístná notace
cílový deskriptor (OF) *HT
cílový tezaurus (OF) *HT
cyklický rejstřík (OF) *VT ->VIZ: rotovaný rejstřík
číselná notace (OF) *VT ->VIZ: numerická notace
čistá notace (OF) *HT
člen hesla (OF) *VT ->VIZ: prvek hesla
desetinná notace (OF) *HT
desetinné třídění (OF) *VT ->VIZ: desetinný klasifikační systém
desetinný klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: desetinné třídění
deskriptor (OF) *HT
deskriptorový odstavec (OF) *HT
dichotomické třídění (OF) *VT ->VIZ: dichotomický klasifikační systém
dichotomický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: dichotomické třídění
dílčí lexikální jednotka (OF) *HT
dokumentační selekční jazyk (OF) *HT ->EKV: dokumentografický selekční jazyk
dokumentografický selekční jazyk (OF) *VT ->VIZ: dokumentační selekční jazyk
dominantní jazyk (OF) *HT
doplněk hesla (OF) *HT
doplněk podhesla (OF) *HT
druhové heslo (OF) *VT ->VIZ: formální heslo
druhový termín (OF) *HT ->EKV: specifický termín
dvojtečková klasifikace (OF) *VT ->VIZ: fasetový klasifikační systém
dvojtečkové třídění (OF) *VT ->VIZ: fasetový klasifikační systém
ekvivalentní termín (OF) *HT
enumerativní klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: lineární klasifikační systém
expanzivní klasifikace (OF) *HT
expanzivní notace (OF) *HT
faktografický selekční jazyk (OF) *HT
faseta (OF) *HT
fasetový klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: fasetová klasifikace, fasetové třídění
fasetový tezaurus (OF) *HT
formalizovaný jazyk (OF) *VT ->VIZ: selekční jazyk
formální heslo (OF) *HT ->EKV: druhové heslo
formální vztah (OF) *HT
generický termín (OF) *HT ->EKV: rodový termín
generický vztah (OF) *HT ->EKV: rodový vztah
geografické heslo (OF) *HT ->EKV: zeměpisné heslo, geografický název použitý jako předmět
geografické podheslo (OF) *HT ->EKV: zeměpisné podheslo, geografické zpřesnění
geografické zpřesnění (OF) *VT ->VIZ: geografické podheslo
heslář (OF) *HT ->EKV: předmětový heslář
heslo (OF) *HT
heslování (OF) *HT
hierarchická notace (OF) *HT ->EKV: strukturovaná notace, expresívní notace
hierarchické třídění (OF) *VT ->VIZ: hierarchický klasifikační systém
hierarchický klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: monohierarchický klasifikační systém, hierarchické třídění
hierarchický vztah (OF) *HT
historické heslo (OF) *HT
hlavní znak (OF) *HT
hloubka indexování (OF) *HT
hloubkový klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: podrobnější klasifikační systém
hrubý klasifikační systém (OF) *HT
chronologické heslo (OF) *HT
chronologické podheslo (OF) *HT ->EKV: chronologické zpřesnění
identifikační selekční jazyk (OF) *HT
identifikátor (indexace) (OF) *HT
indexace (OF) *HT ->EKV: indexování
indexování (OF) *VT ->VIZ: indexace
indikátor fasety (OF) *HT
indikátor role (OF) *HT ->EKV: ukazatel role
indikátor vztahu (OF) *HT
induktivní metoda (OF) *VT ->VIZ: analytická metoda
informační jazyk (OF) *HT
interkalace (OF) *HT
interkalátor (OF) *HT
invertovaný slovosled (OF) *HT
izolát (OF) *HT
jednoduchý znak (OF) *HT
jednojazyčný tezaurus (OF) *HT
jmenné heslo (OF) *HT
kandidát deskriptoru (OF) *HT
klasifikace (OF) *HT ->EKV: třídění
klasifikační schéma (OF) *HT
klasifikační soustava (OF) *VT ->VIZ: klasifikační systém
klasifikační soustava (OF) *VT ->VIZ: klasifikační systém
klasifikační systém (OF) *HT ->EKV: klasifikační soustava
klasifikační tabulky (OF) *HT ->EKV: tabulky třídění
klasifikační znak (OF) *HT ->EKV: třídicí znak
klasifikování (OF) *VT ->VIZ: klasifikace
klíčová slova z názvů a podnázvů dokumentů (OF) *HT ->EKV: předmětové selekční jazyky založené na použití slov z názvu dokumentů
klíčové slovo (OF) *HT
knihovnická klasifikace (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
knihovnické třídění (OF) *VT ->VIZ: knihovnicko-bibliografická klasifikace
knihovnicko-bibliografická klasifikace (OF) *HT
knihovnicko-bibliografické třídění (OF) *HT
kombinovaný třídník (OF) *VT ->VIZ: smíšená notace
komparativní vztah (OF) *HT
kompatibilita věcných selekčních jazyků (OF) *HT
komplexní lexikální jednotka (OF) *HT
komplexní pořádací znak (OF) *HT
konsekutivní vztah (OF) *HT
konvertibilita věcných selekčních jazyků (OF) *HT
koordinační indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
koordinátové indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
koordinované indexování (OF) *VT ->VIZ: postkoordinovaná indexace
korporativní heslo (OF) *HT
křížový odkaz (OF) *HT
KWIC (OF) *HT ->EKV: rejstřík KWIC
KWOC (OF) *HT ->EKV: rejstřík KWOC
lexikální jednotka (OF) *HT
lineární klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: enumerativní klasifikační systém
lineární notace (OF) *HT
lingvistická ekvivalence (OF) *HT
logická notace (OF) *HT
makrotezaurus (OF) *HT ->EKV: metatezaurus
metatezaurus (OF) *VT ->VIZ: makrotezaurus
mikrotezaurus (OF) *HT
modifikátor (OF) *HT
monohierarchický klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: hierarchický klasifikační systém
nadpisová položka (OF) *HT
nadřazený deskriptor (OF) *HT
nadřazený termín (OF) *HT
nedeskriptor (OF) *HT ->EKV: askriptor
nedeskriptorový odstavec (OF) *HT
nepreferovaný termín (OF) *HT
notace (OF) *HT
numerická notace (OF) *HT ->EKV: číselná notace
numerický znak třídy (OF) *HT
oblast použití tezauru (OF) *HT
oborové třídění (OF) *VT ->VIZ: speciální klasifikační systém
oborový tezaurus (OF) *VT ->VIZ: speciální tezaurus
obsahová analýza (OF) *HT
partitivní termín (OF) *HT
partitivní vztah (OF) *HT ->EKV: vztah části a celku
patentové třídění (OF) *HT
permutovaný rejstřík (OF) *VT ->VIZ: rotovaný rejstřík
personální heslo (OF) *HT ->EKV: personální jméno použité jako předmět
písmenná notace (OF) *VT ->VIZ: alfabetická notace
podheslo (OF) *HT ->EKV: zpřesnění
podrobnější klasifikační systém (OF) *VT ->VIZ: hloubkový klasifikační systém
podřazený deskriptor (OF) *HT
podřazený termín (OF) *HT
pohostinnost notace (OF) *HT ->EKV: rezervy notace, pružnost notace
poloautomatická indexace (OF) *HT ->EKV: poloautomatické indexování
poloautomatická tvorba tezauru (OF) *HT
polyhierarchie (OF) *HT
polytematický selekční jazyk (OF) *HT
polytematický tezaurus (OF) *HT
pomocná část tezauru (OF) *HT
pomocný deskriptor (OF) *HT
pomocný znak (OF) *HT
pořádací systém (OF) *VT ->VIZ: pořádání informací
pořádací znak (OF) *HT
pořádání informací (OF) *HT ->EKV: pořádací systém
postkoordinovaná indexace (OF) *HT ->EKV: postkoordinované indexování, koordinované indexování, koordinační indexování, koordinátové indexování
postkoordinovaný selekční jazyk (OF) *HT
poznámka k rozsahu (OF) *HT
poznámka pro použití deskriptoru (OF) *HT
preferovaný termín (OF) *HT
prekoordinovaná indexace (OF) *HT ->EKV: prekoordinované indexování
prekoordinovaný selekční jazyk (OF) *HT
propojovací selekční jazyk (OF) *HT
prvek fasety (OF) *HT
prvek předmětového hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
prvky předmětového hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
předmětová analýza (OF) *HT
předmětová katalogizace (OF) *HT
předmětové heslo (OF) *HT
předmětové pořádání informací (OF) *HT ->EKV: předmětové třídění, předmětové zpracování, verbální pořádací systém, verbální pořádání, verbální klasifikace
předmětové třídění (OF) *VT ->VIZ: předmětové pořádání informací
předmětové zpracování (OF) *VT ->VIZ: předmětové pořádání informací
předmětový heslář (OF) *VT ->VIZ: heslář
předmětový selekční jazyk (OF) *HT
příbuzný deskriptor (OF) *VT ->VIZ: asociovaný deskriptor
přidělování indexačních termínů (OF) *VT ->VIZ: pojmová indexace
přirozený jazyk (OF) *HT
přirozený slovosled (OF) *HT
přiřazování sémantických kódů (OF) *HT
rejstřík KWIC (OF) *VT ->VIZ: KWIC
rejstřík KWOC (OF) *VT ->VIZ: KWOC
relátor (OF) *HT
rodový vztah (OF) *VT ->VIZ: generický vztah
rotovaný rejstřík (OF) *HT
rozsahově širší termín (OF) *VT ->VIZ: nadřazený termín
rozsahově užší termín (OF) *VT ->VIZ: podřazený termín
rozvinutý znak (OF) *HT
řízený slovník (OF) *HT
sekundární jazyk (OF) *VT ->VIZ: dominantní jazyk
selekční informační jazyk (OF) *HT
selekční jazyk s gramatikou (OF) *HT
selekční jazyk s nulovou gramatikou (OF) *HT
selekční obraz dokumentu (OF) *HT
selekční termín (OF) *VT ->VIZ: selekční údaj
selekční údaj (OF) *HT
selekční znak (OF) *VT ->VIZ: selekční údaj
sémantický vztah (OF) *HT
separátor notace (OF) *HT
slovní spojení (OF) *HT
složený znak (OF) *HT
smíšená notace (OF) *HT
smíšený třídník (OF) *VT ->VIZ: smíšená notace
soubor dokumentů (OF) *HT
soubor věcných autorit (OF) *HT
soupisný údaj (OF) *HT
speciální klasifikační systém (OF) *HT
speciální selekční jazyk (OF) *HT
speciální tezaurus (OF) *HT ->EKV: oborový tezaurus
speciální třídění (OF) *VT ->VIZ: speciální klasifikační systém
specifický pomocný znak (OF) *HT ->EKV: speciální pomocný znak, zvláštní pomocný znak
specifický termín (OF) *VT ->VIZ: druhový termín
spoj (OF) *HT ->EKV: spojování
spojování (OF) *VT ->VIZ: spoj
stromová struktura (OF) *HT
struktura hesla (OF) *VT ->VIZ: předmětové heslo
struktura podhesla (OF) *VT ->VIZ: podheslo
strukturovaná notace (OF) *HT
substantivní inverze (OF) *VT ->VIZ: inverze
synonymní slova (OF) *VT ->VIZ: synonymum
syntetická metoda (OF) *HT ->EKV: deduktivní metoda
syntetický klasifikační systém (OF) *HT
systematická analýza (OF) *HT
systematická katalogizace (OF) *HT
systematické pořádání informací (OF) *HT
systematické třídění (OF) *VT ->VIZ: systematický selekční jazyk
systematický selekční jazyk (OF) *HT ->EKV: knihovnicko-bibliografická klasifikace, bibliografický klasifikační systém, systematické třídění, knihovnické třídění, systematická pořádací soustava
systematický znak (OF) *VT ->VIZ: klasifikační znak
tematické heslo (OF) *HT ->EKV: obecné téma použité jako předmět
tematické podheslo (OF) *HT
tematický tezaurus (OF) *HT
tezaurus (OF) *HT
tezaurus bez preferovaných termínů (OF) *HT
tezaurus s preferovanými termíny (OF) *HT
topik (OF) *HT
třída (OF) *HT
třídění (OF) *VT ->VIZ: klasifikace
třídicí znak (OF) *VT ->VIZ: klasifikační znak
třídník (OF) *HT
umělý jazyk (OF) *HT
uniterm (OF) *HT
univerzální klasifikace (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
univerzální klasifikační systém (OF) *HT
univerzální třídění (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
věcná analýza (OF) *VT ->VIZ: obsahová analýza
věcná katalogizace (OF) *HT
věcné heslo (OF) *VT ->VIZ: tematické heslo
věcné pořádání informací (OF) *HT ->EKV: věcný popis, věcné zpracování
věcný popis (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
věcný selekční jazyk (OF) *HT
verbální klasifikace (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
verbální pořádací systém (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
verbální pořádání (OF) *VT ->VIZ: věcné pořádání informací
vícejazyčný tezaurus (OF) *HT ->EKV: mnohojazyčný tezaurus
vícerozměrný klasifikační systém (OF) *HT
víceslovná lexikální jednotka (OF) *HT
všeobecná klasifikace (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
všeobecné třídění (OF) *VT ->VIZ: univerzální klasifikační systém
všeobecný pomocný etnický znak (OF) *VT ->VIZ: všeobecný pomocný znak
všeobecný pomocný znak (OF) *HT
výchozí jazyk (OF) *HT
význam znaku (OF) *HT
vztah ekvivalence (OF) *HT
vztah koordinace (OF) *HT
základ notace (OF) *HT
zdrojový deskriptor (OF) *HT
zdrojový tezaurus (OF) *HT
zeměpisné heslo (OF) *VT ->VIZ: geografické heslo
zeměpisné vymezení pojmu (OF) *VT ->VIZ: zeměpisné podheslo
znak pojmu (OF) *HT
znak přiřazení (OF) *HT
znak rozšíření (OF) *HT
znak třídy (OF) *HT
zprostředkující jazyk (OF) *HT
zvláštní pomocný znak (OF) *VT ->VIZ: specifický pomocný znak
archivace (OLB) *HT
archivní kopie (OLB) *HT
archivní mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: archivní negativ
archivní negativ (OLB) *VT ->VIZ: archivní mikrofilm
bibliografická předloha (OLB) *HT
čitelnost (OLB) *HT
čtecí přístroj (OLB) *HT
čtecí zvětšovací přístroj (OLB) *VT ->VIZ: zpětně zvětšující přístroj
denzita (OLB) *HT ->EKV: optická hustota
denzitometr (OLB) *HT
distribuční mikrofilm (OLB) *VT ->VIZ: uživatelský mikrofilm
duplikační přístroj (OLB) *HT ->EKV: kopírovací přístroj na mikrofilmy
faktor zmenšení (OLB) *HT ->EKV: faktor zvětšení
faktor zvětšení (OLB) *VT ->VIZ: faktor zmenšení
hybridní technologie reformátování (OLB) *HT
identifikační předloha (OLB) *HT
kamerový mikrofilm (OLB) *HT
kopírovací přístroj na mikrofilmy (OLB) *VT ->VIZ: duplikační přístroj
matriční kopie (OLB) *HT
matriční mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: matriční negativ, rozmnožovací mikrofilm
matriční negativ (OLB) *VT ->VIZ: matriční mikrofilm
mikrodokument (OLB) *VT ->VIZ: mikrografický dokument
mikrofilm (OLB) *HT
mikrofilmová kamera (OLB) *HT
mikrofilmování (OLB) *HT
mikrofilmový proužek (OLB) *HT
mikrofilmový svitek (OLB) *HT
mikrofiš (OLB) *HT
mikrofišová kamera (OLB) *HT
mikrografická kamera (OLB) *HT
mikrografické médium (OLB) *HT ->EKV: mikromédium
mikrografický dokument (OLB) *HT ->EKV: mikrodokument
mikrografický přístroj (OLB) *HT
mikrografie (OLB) *HT
mikromédium (OLB) *VT ->VIZ: mikrografické médium
obsahová předloha (OLB) *HT
ochranné mikrofilmování (OLB) *HT
ochranné reformátování (OLB) *HT
optická hustota (OLB) *VT ->VIZ: denzita
předloha (OLB) *HT
reformátování (OLB) *HT
rozlišovací schopnost (OLB) *HT
rozmnožovací mikrofilm (OLB) *VT ->VIZ: matriční mikrofilm
technická předloha (OLB) *HT
uživatelská kopie (OLB) *HT
uživatelský mikrofilm (OLB) *HT ->EKV: uživatelský pozitiv, distribuční mikrofilm
uživatelský pozitiv (OLB) *VT ->VIZ: uživatelský mikrofilm
vyvolávací automat (OLB) *HT
zkušební obrazec (OLB) *HT
zpětně zvětšující přístroj (OLB) *HT ->EKV: čtecí zvětšovací přístroj
alkalický papír (OLC) *HT ->EKV: nekyselý papír
bezpečnost knihovních fondů (OLC) *HT
degradace papíru (OLC) *HT
destrukce papíru (OLC) *HT
dřevitý papír (OLC) *HT
chemická konzervace (OLC) *HT
konzervace (knih) (OLC) *HT
konzervátor-restaurátor (OLC) *HT
konzervátorská ambulantní oprava (OLC) *HT
konzervátorský průzkum (OLC) *HT ->EKV: průzkum knihovního fondu
konzervátorský zásah (OLC) *HT
křehký papír (OLC) *HT
kyselost papíru (OLC) *HT
kyselý papír (OLC) *HT
ochrana dokumentů (OLC) *HT ->EKV: ochrana knihovního fondu
ochrana knihovního fondu (OLC) *HT
papír archivní kvality (OLC) *VT ->VIZ: permanentní papír
permanentní papír (OLC) *HT ->EKV: papír archivní kvality
rozpad nosiče (OLC) *HT
rozpad papíru (OLC) *HT
stárnutí dokumentu (OLC) *HT
stárnutí nosiče (OLC) *HT
stárnutí papíru (OLC) *HT
trvanlivý papír (OLC) *HT
uchovávání dokumentů (OLC) *HT
uchovávání knihovních fondů (OLC) *HT
vnější faktor degradace papíru (OLC) *HT
vnitřní faktor degradace papíru (OLC) *HT
vyspravení papíru (OLC) *HT
ztráta informačního obsahu (OLC) *HT
životnost knih (OLC) *HT
životnost papíru (OLC) *HT
abstrakt (OR) *VT ->VIZ: referát
analytická anotace (OR) *HT
analytický abstrakt (OR) *VT ->VIZ: analytický referát
analytický referát (OR) *HT ->EKV: analytický abstrakt
analytický rozpis (sborníku) (OR) *HT
anotace (OR) *HT
autoabstrakt (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
automatické referování (OR) *HT ->EKV: strojové referování
autoreferát (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
autorská anotace (OR) *HT
autorské resumé (OR) *HT
autorský abstrakt (OR) *VT ->VIZ: autorský referát
autorský referát (OR) *HT ->EKV: autoreferát, autorský abstrakt, autoabstrakt
bibliografická anotace (OR) *HT
doporučující anotace (OR) *HT
extrakt (OR) *HT ->EKV: výtah z textu
indikativní abstrakt (OR) *VT ->VIZ: indikativní referát
indikativní referát (OR) *HT ->EKV: indikativní abstrakt
informativní abstrakt (OR) *VT ->VIZ: informativní referát
informativní anotace (OR) *HT
informativní referát (OR) *HT ->EKV: informativní abstrakt
intelektuální referování (OR) *HT
klavírní výtah (OR) *HT
komprimovaný text (OR) *HT
konspekt (OR) *HT
kritický abstrakt (OR) *VT ->VIZ: kritický referát
kritický referát (OR) *HT ->EKV: kritický abstrakt
modulární abstrakt (OR) *VT ->VIZ: modulární referát
modulární referát (OR) *HT ->EKV: modulární abstrakt
monografický referát (OR) *HT
nakladatelská anotace (OR) *HT
přehledový referát (OR) *HT
redakční anotace (OR) *HT
redukovaný text dokumentu (OR) *HT
referát (OR) *HT ->EKV: abstrakt
resumé (OR) *HT ->EKV: souhrn
skupinová anotace (OR) *HT
souhrn (OR) *VT ->VIZ: resumé
strojové referování (OR) *VT ->VIZ: automatické referování
synopse (OR) *HT
textologická anotace (OR) *HT
výběrový referát (OR) *HT
výtah (OR) *VT ->VIZ: 1.výtah z textu, 2.klavírní výtah
výtah z textu (OR) *VT ->VIZ: extrakt
zkrácené znění (OR) *HT
absenční půjčování (SB) *HT ->EKV: absenční výpůjční služba
absenční výpůjční služba (SB) *VT ->VIZ: absenční půjčování
cirkulace dokumentů (SB) *VT ->VIZ: cirkulační výpůjční služba
cirkulační výpůjční služba (SB) *HT ->EKV: cirkulace dokumentů
čtenářská legitimace (SB) *VT ->VIZ: čtenářský průkaz
čtenářský manipulační poplatek (SB) *VT ->VIZ: čtenářský poplatek
čtenářský poplatek (SB) *HT ->EKV: čtenářský manipulační poplatek
čtenářský průkaz (SB) *HT ->EKV: čtenářská legitimace
diferenciace služeb knihovny (SB) *HT
diferencovaná služba čtenářům (SB) *HT
dílčí transakce MVS (SB) *HT
document delivery (SB) *VT ->VIZ: dodávání dokumentů
dočasný čtenářský průkaz (SB) *HT ->EKV:
dodací podmínky (SB) *VT ->VIZ: výpůjční podmínky
dodávání dokumentů (SB) *HT ->EKV: document delivery
dožádaná knihovna (SB) *HT ->EKV: požádaná knihovna
elektronické dodávání dokumentů (SB) *HT
externí informační zdroj (SB) *HT ->EKV: externí zdroj, vnější informační zdroj
externí zdroj (SB) *VT ->VIZ: externí informační zdroj
fotoreprodukční služba (SB) *HT ->EKV: reprografické služby
IFLA kód pro vyřízení (SB) *VT ->VIZ: kód pro vyřízení meziknihovních služeb
IFLA voucher (SB) *HT
IFLA žádanka (SB) *HT ->EKV: žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
ILL kód pro vyřízení (SB) *VT ->VIZ: kód pro vyřízení meziknihovních služeb
interní informační zdroj (SB) *HT ->EKV: interní zdroj, vnitřní informační zdroj
interní zdroj (SB) *VT ->VIZ: interní informační zdroj
jednoduchá transakce MVS (SB) *HT
knihovna zprostředkující meziknihovní služby (SB) *VT ->VIZ: zprostředkující knihovna
knižní kapsa (SB) *HT
knižní lístek (SB) *HT
kód pro vyřízení meziknihovních služeb (SB) *HT ->EKV: ILL kód pro vyřízení, IFLA kód pro vyřízení
lokace dokumentu (SB) *HT
meziknihovní elektronická výpůjčka (SB) *HT
meziknihovní sdílení zdrojů (SB) *HT
meziknihovní výpůjčka (SB) *HT
meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT ->EKV: MVS
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT ->EKV: MMVS
MMVS (SB) *VT ->VIZ: mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
MVS (SB) *VT ->VIZ: meziknihovní výpůjční služby
oběh dokumentů (SB) *HT
objednávka meziknihovních služeb (SB) *VT ->VIZ: žádanka meziknihovních služeb
poplatek z prodlení (SB) *HT ->EKV: poplatek za upomínku, poplatek za urgenci
poplatek za půjčování (SB) *HT ->EKV: půjčovní poplatek
poplatek za upomínku (SB) *VT ->VIZ: poplatek z prodlení
poplatek za urgenci (SB) *VT ->VIZ: poplatek z prodlení
požádaná knihovna (SB) *VT ->VIZ: dožádaná knihovna
prezenční exemplář (SB) *VT ->VIZ: prezenční výtisk
prezenční půjčování (SB) *HT ->EKV: prezenční výpůjční služba
prezenční výpůjční služba (SB) *VT ->VIZ: prezenční půjčování
prezenční výtisk (SB) *HT ->EKV: prezenční exemplář
prodloužení výpůjčky (SB) *HT ->EKV: prodloužení výpůjční lhůty, prolongace výpůjčky, prolongace výpůjční lhůty
prodloužení výpůjční lhůty (SB) *VT ->VIZ: prodloužení výpůjčky
prolongace výpůjčky (SB) *VT ->VIZ: prodloužení výpůjčky
prolongace výpůjční lhůty (SB) *VT ->VIZ: prolongace výpůjčky
protokol meziknihovních služeb (SB) *HT
průvodka meziknihovní výpůjční služby (SB) *HT
půjčovní doba (SB) *VT ->VIZ: výpůjční doba
půjčovní poplatek (SB) *VT ->VIZ: poplatek za půjčování
reprografické služby (SB) *VT ->VIZ: fotoreprodukční služba
sdílení fondů (SB) *HT
sdílený fond (SB) *HT
segmentovaná transakce MVS (SB) *HT ->EKV:
skupina transakcí MVS (SB) *HT
transakce MVS (SB) *HT
upomínka (SB) *HT ->EKV: urgence
urgence (SB) *VT ->VIZ: upomínka
uživatelské konto (SB) *HT ->EKV: zákaznické konto
vnější informační zdroj (SB) *VT ->VIZ: externí informační zdroj
vnitřní informační zdroj (SB) *VT ->VIZ: interní informační zdroj
výpůjčka (SB) *HT
výpůjční doba (SB) *HT ->EKV: půjčovní doba
výpůjční lhůta (SB) *HT ->EKV: výpůjční termín
výpůjční lístek (SB) *HT ->EKV: výpůjční stvrzenka
výpůjční podmínky (SB) *HT ->EKV: dodací podmínky
výpůjční protokol (SB) *HT
výpůjční služba (SB) *HT
výpůjční stvrzenka (SB) *VT ->VIZ: výpůjční lístek
výpůjční termín (SB) *VT ->VIZ: výpůjční lhůta
zákaznické konto (SB) *VT ->VIZ: uživatelské konto
zprostředkující knihovna (SB) *HT ->EKV: knihovna zprostředkující meziknihovní služby
žádající knihovna (SB) *HT ->EKV: žadatel
žádanka (SB) *VT ->VIZ: žádanka meziknihovních služeb
žádanka meziknihovních služeb (SB) *HT ->EKV: objednávka meziknihovních služeb, žádanka
žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (SB) *VT ->VIZ: IFLA žádanka
žadatel (SB) *VT ->VIZ: žádající knihovna
alexie (SF) *HT ->EKV: slovní slepota
bibliologická psychologie (SF) *VT ->VIZ: bibliopsychologie
bibliopedagogika (SF) *HT ->EKV: pedagogika čtenáře
bibliopsychologie (SF) *HT ->EKV: bibliologická psychologie
biblioterapie (SF) *HT ->EKV: léčba knihou
Braillovo bodové písmo (SF) *HT ->EKV: slepecké písmo
četba (SF) *HT
čtenářská identifikace (SF) *HT
čtenářská kontemplace (SF) *HT
čtenářská výchova (SF) *HT
čtenářské návyky (SF) *HT ->EKV: čtenářské zvyky
čtenářské zvyky (SF) *VT ->VIZ: čtenářské návyky
čtenářský prožitek (SF) *HT ->EKV: čtenářská kontemplace
čtenářský zájem (SF) *HT
čtení (SF) *HT
dětský čtenář (SF) *HT
dočasný čtenář (SF) *HT
dospělý čtenář (SF) *HT
dysgrafie (SF) *HT
dyskalkulie (SF) *HT
dysortografie (SF) *HT
dyspinxie (SF) *HT
estetické účinky četby (SF) *HT
funkcionální četba (SF) *HT
handicapovaný čtenář (SF) *HT ->EKV: znevýhodněný čtenář
hyperlexie (SF) *HT
individuální čtenář (SF) *HT
instrumentální účinky četby (SF) *HT ->EKV: návodné účinky četby
intencionální četba (SF) *HT ->EKV: zaměřená četba
interindividuální působení četby (SF) *HT
intraindividuální působení četby (SF) *HT
knihovnické čtení (SF) *VT ->VIZ: orientační čtení
kolektivní čtenář (SF) *HT ->EKV: skupinový čtenář
kurzorické čtení (SF) *HT ->EKV: zběžné čtení
léčba knihou (SF) *VT ->VIZ: biblioterapie
literární četba (SF) *HT
motivace četby (SF) *HT
neintencionální četba (SF) *HT
orientační čtení (SF) *HT
pedagogika čtenáře (SF) *VT ->VIZ: bibliopedagogika
poruchy čtení (SF) *HT
potencionální čtenář (SF) *HT
potvrzovací účinky četby (SF) *HT
prestižní účinky četby (SF) *HT
pseudodyslexie (SF) *HT
psychologie čtenáře (SF) *HT
psychologie čtení (SF) *HT
psychoterapeutické účinky četby (SF) *HT
působení četby (SF) *HT
racionální čtení (SF) *HT
rekreační účinky četby (SF) *HT
selektivní čtení (SF) *HT
skupinová biblioterapie (SF) *HT
skupinový čtenář (SF) *HT
slepecké písmo (SF) *VT ->VIZ: Braillovo bodové písmo
slovní slepota (SF) *VT ->VIZ: alexie
statarické čtení (SF) *HT
supersonické čtení (SF) *HT ->EKV: rychlé čtení
tyflografika (SF) *HT
účinky četby (SF) *HT
únikové účinky četby (SF) *HT
utilitární četba (SF) *VT ->VIZ: funkcionální četba
výchova četbou (SF) *HT
výchova k četbě (SF) *HT
vývojová dyslexie (SF) *HT
zaměřená četba (SF) *VT ->VIZ: intencionální četba
akademická knihovna (T) *HT
areálová knihovna (T) *HT
archiv (T) *HT
archivní knihovna (T) *HT
artotéka (T) *HT
biblioteca pauperum (T) *HT
bibliotéka (T) *VT ->VIZ: knihovna
biskupská knihovna (T) *HT
centralizovaná knihovna (T) *HT
církevní knihovna (T) *HT
dílčí knihovna (T) *HT
dokumentační středisko (T) *HT
doplňovací knihovna (T) *HT
fakultní knihovna (T) *HT
farní knihovna (T) *HT
filmotéka (T) *HT
firemní knihovna (T) *HT
fonotéka (T) *HT
galerijní knihovna (T) *HT
historická knihovna (T) *HT
horizontální portál (T) *HT
ilegální knihovna (T) *HT
informační centrum (T) *HT ->EKV: informační středisko
informační kiosek (T) *HT
klášterní knihovna (T) *HT
knihovna (T) *HT ->EKV: bibliotéka
knihovna pro mládež (T) *HT ->EKV: dětská knihovna
knihovna pro nevidomé (T) *HT ->EKV: slepecká knihovna
knihovna prohibitní literatury (T) *HT
knihovní středisko (T) *HT
knihovní středisko vysoké školy (T) *HT
kolejní knihovna (T) *HT
komerční knihovna (T) *HT
konzervační knihovna (T) *HT
krajská knihovna (T) *HT
královská knihovna (T) *HT
lidová knihovna (T) *HT
memoriální knihovna (T) *HT
městská knihovna (T) *HT
měšťanská knihovna (T) *HT
místní lidová knihovna (T) *HT
multimediální knihovna (T) *HT
muzejní knihovna (T) *HT
náboženská knihovna (T) *HT
nadační knihovna (T) *HT
národní knihovna (T) *HT
nemocniční knihovna (T) *HT
neveřejná knihovna (T) *HT
obecní knihovna (T) *HT
oblastní knihovna (T) *HT
odborářská knihovna (T) *HT ->EKV: odborová knihovna
odborná knihovna (T) *HT
okresní knihovna (T) *HT
osobní knihovna (T) *HT
palácová knihovna (T) *HT
parlamentní knihovna (T) *HT
pobočka knihovny (T) *HT
podniková knihovna (T) *HT
pojízdná knihovna (T) *HT ->EKV: bibliobus
poloprofesionální knihovna (T) *HT
prezenční knihovna (T) *HT
putovní knihovna (T) *HT
referenční centrum (T) *HT ->EKV: referenční středisko
regionální knihovna (T) *HT
rezervní fond (T) *HT ->EKV: duplikátní fond, O
seminární knihovna (T) *HT
sídlištní knihovna (T) *HT
soukromá knihovna (T) *HT
soukromá veřejná knihovna (T) *HT
spolková knihovna (T) *HT
státní knihovna (T) *HT
státní vědecká knihovna (T) *HT
středisko vědeckých informací (T) *HT
středisková knihovna (T) *HT
školní knihovna (T) *HT ->EKV: školská knihovna
šlechtická knihovna (T) *HT
technická knihovna (T) *HT
učitelská knihovna (T) *HT
univerzální knihovna (T) *HT
univerzitní knihovna (T) *HT
ústřední fakultní knihovna (T) *HT ->EKV: ústřední vysokoškolská knihovna, ústřední knihovna vysoké školy
ústřední knihovna (T) *HT
ústřední městská knihovna (T) *HT
vědecká knihovna (T) *HT ->EKV: studijní knihovna
veřejná knihovna (T) *HT
vězeňská knihovna (T) *HT
videotéka (T) *HT
vojenská knihovna (T) *HT
vysokoškolská knihovna (T) *HT
základní knihovna (T) *HT
zámecká knihovna (T) *HT
zemská knihovna (T) *HT
žákovská knihovna (T) *HT
funkční gramotnost (V) *HT
gramotnost (V) *HT ->EKV: primární gramotnost, negramotnost
informační gramotnost (V) *HT ->EKV: sekundární gramotnost
informační příprava (V) *VT ->VIZ: informační výchova
informační výchova (V) *HT ->EKV: informační příprava, informatická výchova, příprava uživatelů informací, knihovnicko-bibliografická příprava
informatická výchova (V) *VT ->VIZ: informační výchova
knihovnicko-bibliografická příprava (V) *VT ->VIZ: informační výchova
negramotnost (V) *VT ->VIZ: gramotnost
počítačová gramotnost (V) *HT
primární gramotnost (V) *VT ->VIZ: gramotnost
příprava uživatelů informací (V) *VT ->VIZ: informační výchova
sekundární gramotnost (V) *VT ->VIZ: informační gramotnost
síťová gramotnost (V) *HT
výchova uživatelů (V) *HT ->EKV: výchova uživatelů informací
výchova uživatelů informací (V) *VT ->VIZ: výchova uživatelů
akant (XAAA) *HT
akta (XAAA) *HT
arabské cifry (XAAA) *VT ->VIZ: arabské číslice
arabské číslice (XAAA) *HT ->EKV: arabské cifry
archeologická psací látka (XAAA) *HT
berní rula (XAAA) *HT
brouillon (XAAA) *VT ->VIZ: koncept
čistopis (XAAA) *HT
dírková spona (XAAA) *HT
drolerie (XAAA) *HT
dřevěné desky vazby (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
excerpta (XAAA) *HT
exemplum (XAAA) *HT
geneze rukopisu (XAAA) *HT
identifikace písařské ruky (XAAA) *HT
identifikace textu (XAAA) *HT
incipitový rejstřík (XAAA) *VT ->VIZ: rejstřík incipitů
inkoust (XAAA) *HT
insert (XAAA) *HT
kaligrafie (XAAA) *HT ->EKV: krasopis
kánonové tabulky (XAAA) *HT
kartón (XAAA) *HT
kartuš (XAAA) *HT
katedrál (XAAA) *HT
knižní korpus (XAAA) *HT
kolace (XAAA) *VT ->VIZ: skladba knižního bloku
kolek (XAAA) *HT ->EKV: tlačítko
kolumna (XAAA) *HT
kompilace (XAAA) *HT
koncept (XAAA) *HT ->EKV: brouillon
konkordance signatur (XAAA) *HT
krasopis (XAAA) *VT ->VIZ: kaligrafie
kroužková vazba (XAAA) *VT ->VIZ: vazba z volných listů
kryptogram (XAAA) *HT
latinské písmo (XAAA) *HT
lepenka (XAAA) *HT
ligatura (XAAA) *HT
linkování řádek (XAAA) *HT
list (XAAA) *HT ->EKV: folium
listina (XAAA) *HT
medailon (XAAA) *HT
miniatura (XAAA) *HT
nápisová páska (XAAA) *HT
obalová vazba (XAAA) *HT ->EKV: sáčková vazba
ozdobná lišta (XAAA) *HT
paleografická psací látka (XAAA) *HT
paleografický rejstřík (XAAA) *HT
papír veržé (XAAA) *HT ->EKV: žebrovaný papír
paskvil (XAAA) *HT
penetrace rukopisů (XAAA) *HT
pevná vazba (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
písař (XAAA) *HT ->EKV: skriptor
písařská dílna (XAAA) *VT ->VIZ: skriptorium
písařská ruka (XAAA) *HT
plika (XAAA) *HT
podíl písařské ruky (XAAA) *HT
prkénková vazba (XAAA) *HT ->EKV: vazba s dřevěnými deskami
probatio pennae (XAAA) *VT ->VIZ: zkouška pera
provenienční rejstřík (XAAA) *HT
psací látka (XAAA) *HT
psací náčiní (XAAA) *HT
psací potřeba (XAAA) *VT ->VIZ: psací látka, psací náčiní
rejstřík incipitů (XAAA) *HT ->EKV: incipitový rejstřík
rejstřík lokalizovaných rukopisů (XAAA) *HT
rejstřík písařů (XAAA) *HT
rotulus (XAAA) *HT ->EKV: svitek
rotunda (XAAA) *HT
řezaná vazba (XAAA) *HT
římské číslice (XAAA) *HT
scriptorium (XAAA) *VT ->VIZ: skriptorium
skladba knižního bloku (XAAA) *HT ->EKV: kolace
skriptor (XAAA) *VT ->VIZ: písař
skriptorium (XAAA) *HT ->EKV: písařská dílna
složka (XAAA) *HT
souhrnný titul rukopisu (XAAA) *HT
svitek (XAAA) *VT ->VIZ: rotulus
textová jednotka rukopisu (XAAA) *HT
textový popis (XAAA) *HT
tironské noty (XAAA) *VT ->VIZ: tironské značky
tironské značky (XAAA) *HT ->EKV: tironské noty
tlačítko (XAAA) *VT ->VIZ: kolek
univerzitní teze (XAAA) *HT
vazba s dřevěnými deskami (XAAA) *VT ->VIZ: prkénková vazba
vazba z volných listů (XAAA) *HT ->EKV: kroužková vazba, spirálová vazba
veduta (XAAA) *HT
volná složka (XAAA) *HT
vosková deska (XAAA) *VT ->VIZ: vosková tabulka
vosková tabulka (XAAA) *HT ->EKV: vosková deska
zkouška pera (XAAA) *HT ->EKV: probatio pennae
zlacená vazba (XAAA) *HT
žebrovaný papír (XAAA) *VT ->VIZ: papír veržé
anály (XAAB) *HT
antifonář (XAAB) *HT
apograf (XAAB) *VT ->VIZ: opis
arcus (XAAB) *HT
archeologie knihy (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
archetyp (XAAB) *HT
archiválie (XAAB) *HT
archivistika rukopisů (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
archivní knihy (XAAB) *VT ->VIZ: úřední knihy
archivní pramen (XAAB) *VT ->VIZ: archiválie
archivnictví (XAAB) *HT
archivování dat (XAAB) *HT
armarium (XAAB) *HT
atribuce textu (XAAB) *HT
auctores (XAAB) *HT
auctoritates (XAAB) *HT
auditur (XAAB) *HT
audivi (XAAB) *VT ->VIZ: auditur
autograf (XAAB) *HT
autorská atribuce (XAAB) *VT ->VIZ: atribuce textu
autorský text (XAAB) *HT
aviář (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
bestiář (XAAB) *HT
bible chudých (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
bible obrazová (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
biblia pauperum (XAAB) *HT ->EKV: bible chudých, bible obrazová, biblia picta
biblia picta (XAAB) *VT ->VIZ: biblia pauperum
bibliografie (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
bifolio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
binio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
binium (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
blanket (XAAB) *HT ->EKV: membrána
bloková kniha (XAAB) *HT
breve (XAAB) *HT
breviarium (XAAB) *VT ->VIZ: breviář
breviář (XAAB) *HT
brevíř (XAAB) *VT ->VIZ: breviář
bula (XAAB) *HT
cimélie (XAAB) *HT
cisioján (XAAB) *HT
cisiojánus (XAAB) *VT ->VIZ: cisioján
codex mixtus (XAAB) *HT
collectanea (XAAB) *HT
commune proverbium (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
communiter dicitur (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
čtenářské přípisky v rukopise (XAAB) *HT
datovaný rukopis (XAAB) *HT
datovatelný rukopis (XAAB) *HT
datum (XAAB) *VT ->VIZ: actum
defektní rukopis (XAAB) *HT
dekret (XAAB) *HT
deperditum (XAAB) *HT
dicens (XAAB) *VT ->VIZ: dicitur
dicitur (XAAB) *HT ->EKV: dicens
dílo (XAAB) *HT
diplomatické texty (XAAB) *VT ->VIZ: diplomatika
diplomatika (XAAB) *HT
doctores (XAAB) *HT
dubium (XAAB) *HT ->EKV: pomnožně dubia
dvorské desky (XAAB) *HT
dvoulist (XAAB) *VT ->VIZ: bifolio
edikt (XAAB) *HT
emblém (XAAB) *HT
emblema (XAAB) *VT ->VIZ: emblém
emblematika (XAAB) *VT ->VIZ: emblém
emendace (XAAB) *HT
epigrafika (XAAB) *HT
epilog (XAAB) *HT
epistolář (XAAB) *HT
epištolář (XAAB) *VT ->VIZ: epistolář
erbovník (XAAB) *HT
evangeliář (XAAB) *HT
evangelistář (XAAB) *HT
evidenční soupis (XAAB) *HT
excerpta (XAAB) *HT
explicit (XAAB) *HT
florilegium (XAAB) *HT
fólie (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
folio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
formulářová sbírka (XAAB) *HT
fysiologus (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
genealogie (XAAB) *HT
gentiles (XAAB) *VT ->VIZ: auctores
glosa (XAAB) *HT
graduál (XAAB) *HT
gruntovní knihy (XAAB) *VT ->VIZ: pozemkové knihy
heraldika (XAAB) *HT
herbář (XAAB) *HT
historická chronologie (XAAB) *HT
historická metrologie (XAAB) *HT
historie textu (XAAB) *VT ->VIZ: textologie
hodinky (XAAB) *HT
homiliář (XAAB) *HT
homilie (XAAB) *VT ->VIZ: homiliář
hymnář (XAAB) *HT
hymnus (XAAB) *VT ->VIZ: hymnář
ikonografie (XAAB) *HT
ikonologie (XAAB) *HT
iluminace (XAAB) *HT
iluminátor (XAAB) *VT ->VIZ: iluminace
in extenso (XAAB) *HT
in margine (XAAB) *VT ->VIZ: marginálie
incipit (XAAB) *HT
interlineární glosa (XAAB) *HT
interlineární přípisky (XAAB) *VT ->VIZ: interlineární glosa
interpolace (XAAB) *HT ->EKV: textový doplněk
inventář (XAAB) *HT
itinerář (XAAB) *HT
jednotka (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
juxtapozice (XAAB) *HT
kalendář (XAAB) *HT
kancionál (XAAB) *HT
kanonické hodinky (XAAB) *VT ->VIZ: hodinky
kanonický text (XAAB) *HT
katastr (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
katechismus (XAAB) *HT
kodex (XAAB) *HT
kodikologie (XAAB) *HT
kolektanea (XAAB) *VT ->VIZ: collectanea
kolofon (XAAB) *HT
komentář (XAAB) *HT
konjektura (XAAB) *HT
kontentum (XAAB) *HT
kopiál (XAAB) *VT ->VIZ: kopiář
kopiář (XAAB) *HT ->EKV: kopiál
koruptela (XAAB) *HT
kronika (XAAB) *HT
kursorický výklad (XAAB) *HT
kvantitativní kodikologie (XAAB) *VT ->VIZ: kodikologie
kvatern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
kvazidokument (XAAB) *HT
kvintern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
lakuna (XAAB) *HT
lapidář (XAAB) *HT
legendarium (XAAB) *HT
legitur (XAAB) *HT
lekcionář (XAAB) *HT
lemma (XAAB) *HT
letopis (XAAB) *VT ->VIZ: anály
liber catenatus (XAAB) *HT
liber viaticus (XAAB) *VT ->VIZ: viatik
lineární text (XAAB) *HT
literární archiv (XAAB) *HT
literární kodex (XAAB) *VT ->VIZ: kodex
liturgická kniha (XAAB) *HT
livres d'heures (XAAB) *VT ->VIZ: hodinky
magistrální výklad (XAAB) *HT
makaronský text (XAAB) *HT
mamotrekt (XAAB) *HT
manuskript (XAAB) *VT ->VIZ: rukopis
marginálie (XAAB) *HT
marginální glosa (XAAB) *HT
marginální přípisky (XAAB) *VT ->VIZ: marginální glosa
martyrologium (XAAB) *HT
matrika (XAAB) *HT
městské knihy (XAAB) *HT
miracula (XAAB) *HT
misál (XAAB) *HT
miscelanea (XAAB) *VT ->VIZ: miscellanea
miscellanea (XAAB) *HT
modlitební kniha (XAAB) *HT ->EKV: modlitebník
modlitebník (XAAB) *VT ->VIZ: modlitební kniha
nauka o písmu (XAAB) *VT ->VIZ: paleografie
obsahy (XAAB) *VT ->VIZ: excerpta
opis (XAAB) *VT ->VIZ: autograf
ordinář (XAAB) *HT
paleografie (XAAB) *HT
paleotyp (XAAB) *HT
palimpsest (XAAB) *HT
pasionál (XAAB) *HT
pasportizace (XAAB) *HT
passio (XAAB) *HT
pecie (XAAB) *HT
peregrinační literatura (XAAB) *HT
pergamenová kniha (XAAB) *VT ->VIZ: kodex
philosophi (XAAB) *VT ->VIZ: auctores
Philosophus (XAAB) *VT ->VIZ: auctoritates
physiologus (XAAB) *VT ->VIZ: bestiář
položka (XAAB) *VT ->VIZ: jednotka
pomocné vědy historické (XAAB) *HT
pontifikál (XAAB) *HT ->EKV: pontificale
postila (XAAB) *HT
pozemkové knihy (XAAB) *HT ->EKV: gruntovní knihy, registra gruntovní
prolog (XAAB) *HT
provedení (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
PRT: datace (XAAB) *HT
předmluva (XAAB) *HT
přípisek (XAAB) *VT ->VIZ: čtenářské přípisky v rukopise
psalterium (XAAB) *VT ->VIZ: žaltář
pultový systém (XAAB) *HT
queritur (XAAB) *HT
raný tisk (XAAB) *HT
rara (XAAB) *HT
razura (XAAB) *HT
redaktorský text (XAAB) *HT
regest (XAAB) *HT
registra gruntovní (XAAB) *VT ->VIZ: pozemkové knihy
registrum (XAAB) *HT
repertorium (XAAB) *HT
rubrika (XAAB) *HT
rubrikace (XAAB) *VT ->VIZ: rubrika
rukopis (XAAB) *HT
rukopisná kniha (XAAB) *VT ->VIZ: rukopis, kodex
rukopisná tradice (XAAB) *HT
rukopisný zlomek (XAAB) *HT ->EKV: fragment
sakramentář (XAAB) *HT
salbuch (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
salbuch (XAAB) *VT ->VIZ: urbář
scrinium (XAAB) *HT
scripturae (XAAB) *HT
sermonář (XAAB) *HT
sextern (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
sfragistika (XAAB) *HT
scholia (XAAB) *HT
subsidiární dokument (XAAB) *HT
summa (XAAB) *HT
štambuch (XAAB) *HT ->EKV: památník, album amicorum
teatralia (XAAB) *HT
ternio (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
ternium (XAAB) *VT ->VIZ: arcus
textologie (XAAB) *HT
textová kritika (XAAB) *VT ->VIZ: textologie
textová transmise (XAAB) *HT ->EKV: transmise textů
textový doplněk (XAAB) *VT ->VIZ: interpolace
titulář (XAAB) *HT
translatio (XAAB) *HT
transmise textů (XAAB) *VT ->VIZ: textová transmise
urbář (XAAB) *HT ->EKV: salbuch, katastr
úřední knihy (XAAB) *HT ->EKV: archivní knihy
veřejné knihy (XAAB) *HT
viaticus (XAAB) *VT ->VIZ: viatik
viatik (XAAB) *HT
vita (XAAB) *HT
vyjádření (XAAB) *VT ->VIZ: dílo
výpisky (XAAB) *VT ->VIZ: excerpta
zemské desky (XAAB) *HT
žaltář (XAAB) *HT
abreviatura (XAX) *HT ->EKV: zkratka písma
adligát (XAX) *VT ->VIZ: přívazek
adverzaria (XAX) *HT ->EKV: scholium
akefalická kniha (XAX) *HT
aldinka (XAX) *HT
alfabeta (XAX) *HT ->EKV: řecká abeceda
aligát (XAX) *VT ->VIZ: přívazek
alonž (XAX) *HT
anagram (XAX) *HT
antikva (XAX) *HT
antropomorfní iniciála (XAX) *HT
aparát knihy (XAX) *HT
apokryf (XAX) *HT
apretura (XAX) *HT ->EKV: povrchové zušlechťování papíru
arabeska (XAX) *HT
averz (XAX) *VT ->VIZ: recto
azbuka (XAX) *HT
bankovkový papír (XAX) *VT ->VIZ: hedvábný papír
barvená ořízka (XAX) *HT
barvení vazby (XAX) *HT
bastarda (XAX) *HT ->EKV: pastorek
bibliografický aparát (XAX) *HT
biblový papír (XAX) *HT
bordura (XAX) *HT
brožovaná vazba (XAX) *HT ->EKV: brožura
brožura (XAX) *VT ->VIZ: brožovaná vazba
carolina (XAX) *VT ->VIZ: karolinské písmo
celokožená vazba (XAX) *VT ->VIZ: kožená vazba
celopergamenová vazba (XAX) *VT ->VIZ: pergamenová vazba
celoplátěná vazba (XAX) *HT ->EKV: plátěná vazba
citát (XAX) *HT
cizelovaná ořízka (XAX) *HT
codex mixtus (XAX) *VT ->VIZ: konvolut
cognomen (XAX) *HT
cyrilice (XAX) *HT ->EKV: kyrilice
členitá bordura (XAX) *HT ->EKV: rámová bordura
datace knižní vazby (XAX) *HT
dedikace (XAX) *HT ->EKV: věnování
démotické písmo (XAX) *HT
deperditum (XAX) *HT
deska vazby (XAX) *HT
diptychon (XAX) *VT ->VIZ: diptych
diptychon (XAX) *HT ->EKV: diptychon
dodatek (XAX) *HT ->EKV: suplement
dokladový exemplář (XAX) *HT ->EKV: dokladový výtisk
dominanta vazby (XAX) *HT
duktus (XAX) *HT
dvojlinka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
elzevirka (XAX) *HT
figurální iniciála (XAX) *HT
filigrán (XAX) *HT ->EKV: průsvitka, vodoznak, vodotisk
fraktura (XAX) *HT
francouzský způsob kožené vazby (XAX) *HT
frontispice (XAX) *VT ->VIZ: frontispis
frontispis (XAX) *HT ->EKV: protititul, frontispice
glagolica (XAX) *VT ->VIZ: hlaholice
gothica (XAX) *VT ->VIZ: gotické písmo
gotické písmo (XAX) *HT
grafém (XAX) *HT ->EKV: písmeno
graždanka (XAX) *HT
grotesk (XAX) *HT
háčková spona (XAX) *HT
hedvábný papír (XAX) *HT ->EKV: bankovkový papír
hieratické písmo (XAX) *HT ->EKV: kněžské písmo
hieroglyfické písmo (XAX) *HT ->EKV: hieroglyfy
hieroglyfy (XAX) *VT ->VIZ: hieroglyfické písmo
hlaholice (XAX) *HT ->EKV: glagolica
hláskové písmo (XAX) *HT
hlava knihy (XAX) *HT ->EKV: hlavice knihy
hlavice knihy (XAX) *VT ->VIZ: hlava knihy
hliněná deska (XAX) *VT ->VIZ: hliněná tabulka
hliněná tabulka (XAX) *HT ->EKV: hliněná deska
hranové kování (XAX) *HT
humanistické písmo (XAX) *HT
humanisticko-novogotické písmo (XAX) *HT
chronogram (XAX) *HT ->EKV: chronostich
chronostich (XAX) *VT ->VIZ: chronogram
ideografické písmo (XAX) *HT ->EKV: pojmové písmo
ilustrace (XAX) *HT ->EKV: vyobrazení
imitované písmo (XAX) *HT
iniciála (XAX) *HT
interpunkce (XAX) *HT
jazykový rejstřík (XAX) *HT
kanzlei (XAX) *VT ->VIZ: novogotické písmo
kapitálek (XAX) *HT
kapitálový vaz (XAX) *HT
karolinská minuskula (XAX) *VT ->VIZ: karolinské písmo
karolinské písmo (XAX) *HT ->EKV: karolinská minuskula, carolina
katunový papír (XAX) *HT
klasifikace písma (XAX) *HT
klínopis (XAX) *VT ->VIZ: klínové písmo
klínové písmo (XAX) *HT ->EKV: Klínopis
kněžské písmo (XAX) *VT ->VIZ: hieratické písmo
knihovní obal (XAX) *HT
knihovnická vazba (XAX) *HT ->EKV: knihovní vazba
knižní blok (XAX) *HT
knižní deska (XAX) *VT ->VIZ: deska vazby
knižní hřbet (XAX) *HT
knižní obálka (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
knižní přebal (XAX) *HT ->EKV: knižní obálka
knižní spona (XAX) *HT
knižní vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba knihy
kolkový desén (XAX) *HT
konvolut (XAX) *HT ->EKV: codex mixtus
kování vazby (XAX) *HT
kožená vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba s usňovým povrchem, celokožená vazba
krabicová vazba (XAX) *HT
kritický aparát (XAX) *HT
kurent (XAX) *HT
kuriála (XAX) *HT
kustoda (XAX) *VT ->VIZ: kustos
kustos (XAX) *HT ->EKV: kustoda, signatura rukopisu
kyrilice (XAX) *VT ->VIZ: cyrilice
latinka (XAX) *VT ->VIZ: novohumanistické písmo
lepená vazba (XAX) *HT ->EKV: vazba bez šití
liber catenatus (XAX) *VT ->VIZ: vazba s řetězem
linka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
linková bordura (XAX) *HT
linkování vazby (XAX) *HT ->EKV: dvojlinka vazby
lombard (XAX) *HT
malovaná ořízka (XAX) *VT ->VIZ: barvená ořízka
malování vazby (XAX) *HT
marokén (XAX) *VT ->VIZ: safián
maureska (XAX) *HT
medián (XAX) *HT
medieval (XAX) *HT
měkká vazba (XAX) *HT
melantriška (XAX) *HT
mezivazí (XAX) *HT
misálové písmo (XAX) *VT ->VIZ: textura
mluvící signet (XAX) *VT ->VIZ: signet
monogram (XAX) *HT
mramorovaná ořízka (XAX) *HT
mramorovaný papír (XAX) *HT
nakladatelská vazba (XAX) *HT
nakladatelský obal (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
nárožní kování (XAX) *HT
nárožnice (XAX) *HT
nasazovaná vazba (XAX) *HT
německý způsob kožené vazby (XAX) *HT
neuma (XAX) *HT
nomen (XAX) *HT
nomina sacra (XAX) *VT ->VIZ: abreviatura
novinový papír (XAX) *HT
novogotické písmo (XAX) *HT
novohumanistické písmo (XAX) *HT ->EKV: latinka
obálka knihy (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
obálková vazba (XAX) *HT
obrázkové písmo (XAX) *HT ->EKV: piktograf, piktogram
ochranné pouzdro (XAX) *HT ->EKV: ochranný obal
ochranný obal (XAX) *VT ->VIZ: ochranné pouzdro
ornament (XAX) *HT
ornamentální iniciála (XAX) *HT
ornamentální motiv (XAX) *HT
ornamentální pás (XAX) *HT
ořízka (XAX) *HT
papír (XAX) *HT
papírovina (XAX) *HT
papyrus (XAX) *HT
parafa (XAX) *HT ->EKV: šifra
pastorek (XAX) *VT ->VIZ: bastarda
pata knihy (XAX) *HT
pergamen (XAX) *HT
pergamenová vazba (XAX) *HT ->EKV: celopergamenová vazba
piktograf (XAX) *VT ->VIZ: obrázkové písmo
piktogram (XAX) *VT ->VIZ: obrázkové písmo
písařská iniciála (XAX) *HT
písmo (XAX) *HT
plátěná vazba (XAX) *VT ->VIZ: plátěná vazba
plotna (XAX) *HT
pojmové písmo (XAX) *VT ->VIZ: ideografické písmo
pokryv desek vazby (XAX) *HT
polokožená vazba (XAX) *HT
polopergamenová vazba (XAX) *HT
poloplátěná vazba (XAX) *HT
polotuhá vazba (XAX) *HT
polounciála (XAX) *HT
povrchové zušlechťování papíru (XAX) *VT ->VIZ: apretura
poznámkový aparát (XAX) *HT
praenomen (XAX) *HT ->EKV: předejméno
profana (XAX) *HT
protistrana (XAX) *VT ->VIZ: kolumna
protititul (XAX) *VT ->VIZ: frontispis
průmyslová vazba (XAX) *HT
průsvitka (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
přebal knihy (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
předejméno (XAX) *VT ->VIZ: praenomen
předsádka (XAX) *HT
přídeští (XAX) *HT
přívazek (XAX) *HT ->EKV: adligát, aligát
psací plocha (XAX) *VT ->VIZ: zrcadlo
pukla (XAX) *HT
puncovaná ořízka (XAX) *HT
puncování vazby (XAX) *HT
původní obal (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
pytlíková vazba (XAX) *VT ->VIZ: sáčková vazba
rámová bordura (XAX) *VT ->VIZ: členitá bordura
recto (XAX) *HT ->EKV: averz
reklamanta (XAX) *HT
reprezentanta (XAX) *HT
reverz (XAX) *VT ->VIZ: verso
rodové jméno (XAX) *VT ->VIZ: nomen
ruční papír (XAX) *HT
ruční vazba (XAX) *HT ->EKV: řemeslná vazba, rukodělná vazba
řecká abeceda (XAX) *VT ->VIZ: alfabeta
sáčková vazba (XAX) *HT ->EKV: pytlíková vazba
safián (XAX) *HT ->EKV: šagrén, marokén
sectio aurea (XAX) *VT ->VIZ: zlatý řez
scholium (XAX) *VT ->VIZ: adverzaria
signatura rukopisu (XAX) *VT ->VIZ: kustos
signet (XAX) *HT ->EKV: nakladatelská značka, tiskařská značka, mluvící signet
slabičné písmo (XAX) *HT
slepá deska (XAX) *HT
slepotisková vazba (XAX) *HT
slohové určení vazby (XAX) *HT
spirálová vazba (XAX) *VT ->VIZ: vazba z volných listů
staroegyptské písmo (XAX) *HT
středová pukla (XAX) *VT ->VIZ: středové kování
středové kování (XAX) *HT
stříkaná ořízka (XAX) *HT
stuha (XAX) *HT
suplement (XAX) *VT ->VIZ: dodatek
šagrén (XAX) *VT ->VIZ: safián
šifra (XAX) *VT ->VIZ: parafa
šitá vazba (XAX) *HT
škrobový papír (XAX) *HT
švabach (XAX) *HT
textura (XAX) *HT ->EKV: misálové písmo
trojlinka vazby (XAX) *VT ->VIZ: linkování vazby
tuhá vazba (XAX) *HT
typologický rozbor vazby (XAX) *HT
typologický znak vazby (XAX) *HT
unciála (XAX) *HT
úponka (XAX) *HT
vacat (XAX) *VT ->VIZ: vakát
vakát (XAX) *HT ->EKV: vacat
vázaná kniha (XAX) *VT ->VIZ: knižní vazba
vázaný výtisk (XAX) *VT ->VIZ: vázaná kniha
vazba s nožičkami (XAX) *HT
vazba s řetězem (XAX) *HT ->EKV: liber catenatus
vazba s usňovým povrchem (XAX) *VT ->VIZ: kožená vazba
vazba se zámečkem (XAX) *HT
vazy (XAX) *HT
vědecký aparát (XAX) *HT
věnování (XAX) *VT ->VIZ: dedikace
verso (XAX) *HT ->EKV: reverz
vlys (XAX) *HT
vodotisk (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
vodoznak (XAX) *VT ->VIZ: filigrán
zadní strana obálky (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
zadní strana přebalu (XAX) *VT ->VIZ: knižní přebal
záložka přebalu (XAX) *HT
záložková stužka (XAX) *HT
zavěšovaná vazba (XAX) *HT
zkratka písma (XAX) *VT ->VIZ: abreviatura
zlatý řez (XAX) *HT ->EKV: sectio aurea
zoomorfní iniciála (XAX) *HT
zrcadlo (XAX) *HT ->EKV: psací plocha
analekta (XAY) *HT
archivní fond (XAY) *HT
bibliognosie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
bibliologie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
bibliosofie (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
capta (XAY) *HT
číslování listů (XAY) *VT ->VIZ: foliace
dictamen (XAY) *VT ->VIZ: falzum
falzifikát (XAY) *HT
falzum (XAY) *HT
foliace (XAY) *HT
foliování (XAY) *VT ->VIZ: foliace
folium (XAY) *VT ->VIZ: arcus
formální rysy (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
heraldická výzdoba (XAY) *HT
historický dokument (XAY) *HT
historický fond (XAY) *HT
historický knihovní fond (XAY) *HT
historický knižní fond (XAY) *HT
knihověda (XAY) *HT ->EKV: bibliologie, bibliognosie, bibliosofie
knižní znaky (XAY) *HT ->EKV: vnější znaky, formální rysy, markanty
markanty (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
memorát (XAY) *HT
mřežování (XAY) *HT
nauka o knize (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
oblongata (XAY) *HT
oralita (XAY) *HT
palmový list (XAY) *HT
paraliteratura (XAY) *VT ->VIZ: písemnictví
patriotikum (XAY) *HT ->EKV: patriotika
per extensum (XAY) *HT
písemnictví (XAY) *HT ->EKV: paraliteratura
podvržený spis (XAY) *VT ->VIZ: falzifikát, falzum
psané slovo (XAY) *VT ->VIZ: text, textualita
sémiotika knihy (XAY) *VT ->VIZ: knihověda
skripturalita (XAY) *HT
slovesnost (XAY) *HT
svitek (XAY) *HT
špalíček (XAY) *HT ->EKV: špalíčková kniha
špalíčková kniha (XAY) *VT ->VIZ: špalíček
tabellae (XAY) *HT ->EKV: tabulky
tern (XAY) *VT ->VIZ: arcus
text (XAY) *HT
textualita (XAY) *HT
titulus (XAY) *HT
unikát (XAY) *HT
unikum (XAY) *VT ->VIZ: unikát
vnější znaky (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
vnitřní znaky (XAY) *VT ->VIZ: knižní znaky
vodoznak (XAY) *VT ->VIZ: filigrán
vpisek (XAY) *VT ->VIZ: glosa
vzácný dokument (XAY) *VT ->VIZ: historický dokument
AA (XBA) *VT ->VIZ: autorský arch
arch papíru (XBA) *HT
autografie (XBA) *HT
autorský arch (XBA) *HT ->EKV: AA
barvotisk (XBA) *HT
brožovaný výtisk (XBA) *HT
corrigenda (XBA) *VT ->VIZ: errata
čtyřbarevný tisk (XBA) *HT ->EKV: čtyřbarvotisk
čtyřbarvotisk (XBA) *VT ->VIZ: čtyřbarevný tisk
čtyřiadvacítka (XBA) *HT
dřevoryt (XBA) *HT
dřevořez (XBA) *HT
dvanácterka (XBA) *HT
elektronická sazba (XBA) *VT ->VIZ: počítačová sazba
errata (XBA) *HT ->EKV: corrigenda
foliant (XBA) *HT ->EKV: foliový svazek
folio (XBA) *HT
foliový svazek (XBA) *VT ->VIZ: foliant
formát knihy (XBA) *HT
formát papíru (XBA) *HT ->EKV: normalizovaný formát papíru
fotografická sazba (XBA) *HT
fotogravura (XBA) *VT ->VIZ: heliogravura
fotosazba (XBA) *VT ->VIZ: fotografická sazba
fototypie (XBA) *VT ->VIZ: světlotisk
grafické studio (XBA) *HT
grafické techniky (XBA) *HT
gramáž (XBA) *HT ->EKV: hmotnost papíru
heliogravura (XBA) *HT ->EKV: fotogravura
heliotypie (XBA) *VT ->VIZ: světlotisk
hlubotisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk z hloubky
hmotnost papíru (XBA) *VT ->VIZ: gramáž
horká sazba (XBA) *HT ->EKV: linotyp
imprimatur (XBA) *HT
jednobarevný tisk (XBA) *HT
kamenotisk (XBA) *VT ->VIZ: litografie
kapesní formát (XBA) *VT ->VIZ: kapesní vydání
knihárna (XBA) *VT ->VIZ: vazárna
knihařská maketa (XBA) *VT ->VIZ: knižní maketa
knihtisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk z výšky
knihvazačství (XBA) *VT ->VIZ: knihařství
knihvazárna (XBA) *VT ->VIZ: vazárna
knižní grafika (XBA) *HT
knižní maketa (XBA) *HT
kontrolní výtisk (XBA) *HT
kvart (XBA) *HT
lámání sazby (XBA) *HT
laminace (XBA) *HT
layout (XBA) *HT
lept (XBA) *HT
linotyp (XBA) *VT ->VIZ: horká sazba
litografie (XBA) *HT ->EKV: kamenotisk
makulatura (XBA) *HT
matematická sazba (XBA) *HT
merkantil (XBA) *HT
normalizovaný formát papíru (XBA) *VT ->VIZ: formát papíru
odpovědný redaktor (XBA) *HT
ofset (XBA) *VT ->VIZ: tisk z plochy
oktáv (XBA) *VT ->VIZ: osmerka
osmerka (XBA) *HT ->EKV: oktáv
osvit (XBA) *HT
písmařství (XBA) *HT
písmolijectví (XBA) *HT
písmová matrice (XBA) *HT
písmovina (XBA) *HT
písmovka (XBA) *HT
počítačová sazba (XBA) *HT ->EKV: elektronická sazba
polygrafie (XBA) *HT
přetisk (XBA) *VT ->VIZ: reprint
rastrovaný tisk (XBA) *HT
reprint (XBA) *HT ->EKV: přetisk
reprodukce (XBA) *HT
rotačka (XBA) *HT ->EKV: rotační tiskový stroj
rotační tiskový stroj (XBA) *VT ->VIZ: rotačka
řezačka (XBA) *HT
sazárna (XBA) *HT
sazba (XBA) *HT ->EKV: tisková sazba
sázecí stroj (XBA) *HT
sazeč (XBA) *HT
sazečská chyba (XBA) *HT
sedez (XBA) *VT ->VIZ: šestnácterka
serigrafie (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
sextodecimo (XBA) *VT ->VIZ: šestnácterka
sítotisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
síťový tisk (XBA) *VT ->VIZ: tisk skrze síto
slepecký tisk (XBA) *HT ->EKV: slepotisk
slepotisk (XBA) *VT ->VIZ: slepecký tisk
sloupcový obtah (XBA) *HT
soukromý tisk (XBA) *HT
soutisk (XBA) *HT
světlotisk (XBA) *HT ->EKV: fototypie, heliotypie
šestnácterka (XBA) *HT ->EKV: sedez, sextodecimo
tisk (XBA) *HT
tisk skrze síto (XBA) *HT ->EKV: sítotisk, serigrafie
tisk z hloubky (XBA) *HT ->EKV: hlubotisk
tisk z plochy (XBA) *HT ->EKV: ofset
tisk z výšky (XBA) *HT ->EKV: knihtisk
tiskárna (XBA) *HT
tiskař (XBA) *HT
tiskařská barva (XBA) *HT
tiskařský stroj (XBA) *VT ->VIZ: tiskový stroj
tisková chyba (XBA) *HT
tisková sazba (XBA) *VT ->VIZ: sazba
tisková technika (XBA) *HT ->EKV: reprodukční technika
tiskové písmo (XBA) *HT
tiskový arch (XBA) *HT
tiskový bod (XBA) *HT
tiskový stroj (XBA) *HT ->EKV: tiskařský stroj
typografická chyba (XBA) *HT
typografie (XBA) *HT
VA (XBA) *VT ->VIZ: vydavatelský arch
vadný výtisk (XBA) *HT
vazač (XBA) *HT
vazárna (XBA) *HT ->EKV: knihárna, knihvazárna
vydavatelský arch (XBA) *HT ->EKV: VA
almanach (XBB) *VT ->VIZ: minuce
deskotisk (XBB) *HT
inkunábule (XBB) *HT ->EKV: prvotisk
inkunabulistika (XBB) *HT
jednolist (XBB) *HT
kniha emblémů (XBB) *HT
knihařský list (XBB) *HT
knižní kultura (XBB) *HT
krudo (XBB) *HT
minuce (XBB) *HT ->EKV: minucí, almanach
minucí (XBB) *VT ->VIZ: minuce
paleotyp (XBB) *HT
postinkunábule (XBB) *HT
principale (XBB) *HT
protisk (XBB) *HT
prvotisk (XBB) *VT ->VIZ: inkunábule
přítisk (XBB) *HT
starý tisk (XBB) *HT
subscriptio (XBB) *HT
supralibros (XBB) *HT
transformace dokumentu (XBB) *HT
viněta (XBB) *HT
vlastnická poznámka (XBB) *VT ->VIZ: vlastnický záznam v rukopise
vlastnický záznam v rukopise (XBB) *HT ->EKV: vlastnická poznámka
vzácný tisk (XBB) *HT
agentura ISBN (XC) *HT
agentura ISMN (XC) *HT
agentura ISSN (XC) *HT
akcidence (XC) *HT ->EKV: akcidenční tisk, příležitostný tisk
akcidenční tisk (XC) *VT ->VIZ: akcidence
aktualizované vydání (XC) *HT
antikvariát (XC) *HT
archová značka (XC) *HT ->EKV: nakladatelská signatura
aukce knih (XC) *VT ->VIZ: knižní aukce
autorizované vydání (XC) *HT
autorizovaný překlad (XC) *HT
autorská korektura (XC) *HT
autorská odměna (XC) *VT ->VIZ: autorský honorář
autorský honorář (XC) *HT ->EKV: autorská odměna
autorský otisk (XC) *VT ->VIZ: autorský separát
autorský separát (XC) *HT ->EKV: autorský otisk
autorský výtisk (XC) *HT
bestseller (XC) *HT
bezplatný výtisk (XC) *VT ->VIZ: volný výtisk
bibliofilské vydání (XC) *HT
books in print (XC) *HT ->EKV: katalog skladovaných knih, obchodní bibliografie, seznam skladovaných knih
books out of print (XC) *HT ->EKV: rozebrané vydání
cenzura (XC) *HT
cenzurní politika (XC) *HT
cenzurní výtisk (XC) *HT
cenzurované vydání (XC) *HT
číslovaný výtisk (XC) *HT
čtenářský klub (XC) *VT ->VIZ: klub čtenářů
dedikační exemplář (XC) *VT ->VIZ: dedikační výtisk
dedikační výtisk (XC) *HT ->EKV: dedikační exemplář
dílo na pokračování (XC) *VT ->VIZ: seriálová publikace
distribuce knih (XC) *HT ->EKV: knižní distribuce
distribuční síť (XC) *HT
dodavatel dokumentů (XC) *HT
domácí knižní produkce (XC) *VT ->VIZ: národní knižní produkce
doplněné vydání (XC) *HT
dotisk (XC) *HT
drobnotisk (XC) *VT ->VIZ: kolibří vydání
drobný tisk (XC) *HT
druh vydání (XC) *HT
EAN (XC) *HT ->EKV: evropské označování zboží
edice (XC) *HT ->EKV: monografická edice
ediční plán (XC) *HT ->EKV: knižní katalog, ediční výhled, nakladatelský katalog
ediční politika (XC) *VT ->VIZ: ediční záměr
ediční poznámka (XC) *HT ->EKV: vydavatelská poznámka
ediční výhled (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
ediční záměr (XC) *HT ->EKV: ediční politika
editor (XC) *HT
editorial (XC) *HT
elektronické knihkupectví (XC) *HT ->EKV: internetové knihkupectví, elektronický knižní obchod
elektronické publikování (XC) *HT
elektronické vydání (XC) *HT
elektronický knižní obchod (XC) *VT ->VIZ: elektronické knihkupectví
evropské označování zboží (XC) *VT ->VIZ: EAN
exlibris (XC) *HT
expedice knih (XC) *HT
hlavičkové údaje (XC) *HT
hřbetní značka (XC) *HT
identifikátor nakladatele (XC) *HT
identifikátor skupiny (XC) *HT
identifikátor titulu (XC) *HT
index zakázaných knih (XC) *HT
internetové knihkupectví (XC) *VT ->VIZ: elektronické knihkupectví
ISBN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování knih
ISMN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování hudebnin
ISRN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslo technické zprávy
ISSN (XC) *HT ->EKV: mezinárodní standardní číslování časopisů
kamenné knihkupectví (XC) *HT
kapesní vydání (XC) *HT ->EKV: kapesní formát
katalog distributora (XC) *HT
katalog skladovaných knih (XC) *VT ->VIZ: books in print
klub čtenářů (XC) *HT ->EKV: čtenářský klub
knihař (XC) *HT ->EKV: knihvazač
knihařské zpracování (XC) *HT
knihařství (XC) *HT ->EKV: knihvazačství
knihkupec (XC) *VT ->VIZ: knihkupectví
knihkupecká databáze (XC) *HT
knihkupecké třídění (XC) *HT
knihkupecký řetězec (XC) *HT
knihkupectví (XC) *HT ->EKV: knihkupec
knihvazač (XC) *VT ->VIZ: knihař
knihvazačství (XC) *VT ->VIZ: knihařství
knižní aukce (XC) *HT ->EKV: aukce knih
knižní distribuce (XC) *VT ->VIZ: distribuce knih
knižní hitparáda (XC) *HT
knižní katalog (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
knižní klub (XC) *VT ->VIZ: klub čtenářů
knižní maloobchod (XC) *HT
knižní novinka (XC) *HT
knižní obchod (XC) *HT
knižní produkce (XC) *HT ->EKV: tisková produkce
knižní průmysl (XC) *HT
knižní titul (XC) *VT ->VIZ: titul
knižní trh (XC) *HT
knižní veletrh (XC) *HT ->EKV: knižní výstava
knižní velkoobchod (XC) *HT
knižní výstava (XC) *VT ->VIZ: knižní veletrh
koedice (XC) *HT ->EKV: společné vydání, koproduce
kolibří vydání (XC) *HT ->EKV: drobnotisk, miniaturní vydání
kolportáž (XC) *HT
komentované vydání (XC) *HT
kontrolní číslice (XC) *HT
koproduce (XC) *VT ->VIZ: koedice
korektor (XC) *HT
korektura (XC) *HT
korekturní obtah (XC) *HT
korekturní otisk (XC) *VT ->VIZ: korekturní obtah
korekturní značky (XC) *VT ->VIZ: korekturní znaménka
korekturní znaménka (XC) *HT ->EKV: korekturní značky
kritické vydání (XC) *HT
krycí značka (XC) *VT ->VIZ: soutisková značka
liber prohibitus (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
libri prohibiti (XC) *HT ->EKV: prohibita, liber prohibitus, zakázaná kniha
literární agentura (XC) *VT ->VIZ: literární zprostředkovatel
literární zprostředkovatel (XC) *HT
luxusní vydání (XC) *HT
mezinárodní standardní číslo technické zprávy (XC) *VT ->VIZ: ISRN
mezinárodní standardní číslování časopisů (XC) *VT ->VIZ: ISSN
mezinárodní standardní číslování hudebnin (XC) *VT ->VIZ: ISMN
mezinárodní standardní číslování knih (XC) *VT ->VIZ: ISBN
miniaturní vydání (XC) *VT ->VIZ: kolibří vydání
monografická edice (XC) *VT ->VIZ: edice
mutační vydání (XC) *HT
náklad (XC) *HT
nakladatel (XC) *VT ->VIZ: nakladatelství
nakladatelská činnost (XC) *VT ->VIZ: vydavatelská činnost
nakladatelská korektura (XC) *HT
nakladatelská signatura (XC) *VT ->VIZ: archová značka
nakladatelská značka (XC) *HT
nakladatelské údaje (XC) *HT ->EKV: vydavatelské údaje
nakladatelský katalog (XC) *VT ->VIZ: ediční plán
nakladatelství (XC) *HT ->EKV: nakladatel
národní knižní produkce (XC) *HT ->EKV: domácí knižní produkce
neprodejný výtisk (XC) *HT
neurčitá periodicita (XC) *HT
nezměněné vydání (XC) *HT
nihil obstat (XC) *HT
nové vydání (XC) *HT ->EKV: reedice
obchodní bibliografie (XC) *VT ->VIZ: books in print
odlišný výtisk (XC) *HT
omezený náklad (XC) *HT
on demand publishing (XC) *HT ->EKV: vydávání na poptávku
originální vydání (XC) *VT ->VIZ: původní vydání
pasignatura (XC) *HT
patisk (XC) *HT
periodicita (XC) *HT
pevná cena knihy (XC) *HT
plagiát (XC) *HT
pořadí vydání (XC) *HT
pozměněné vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
prefix ISBN (XC) *HT
prohibita (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
první vydání (XC) *HT
předtisk (XC) *HT
překlad (XC) *HT
přepracované vydání (XC) *HT ->EKV: revidované vydání, pozměněné vydání
příležitostný tisk (XC) *VT ->VIZ: akcidence
publikační činnost (XC) *HT
původní vydání (XC) *HT ->EKV: originální vydání
recenzní výtisk (XC) *HT
redakční článek (XC) *VT ->VIZ: úvodník
redakční uzávěrka (XC) *HT
redakční výtisk (XC) *HT
redaktor (XC) *HT
reedice (XC) *VT ->VIZ: nové vydání
reklamní výtisk (XC) *HT
remitenda (XC) *HT
reportáž (XC) *HT
revidované vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
rozebrané vydání (XC) *VT ->VIZ: books out of print
rozšířené vydání (XC) *HT
sebrané spisy (XC) *HT ->EKV: souborné dílo
separát (XC) *HT
Serial Item and Contribution Identifier (XC) *VT ->VIZ: SICI
seznam skladovaných knih (XC) *VT ->VIZ: books in print
SICI (XC) *HT ->EKV: Serial Item and Contribution Identifier
signální výtisk (XC) *HT
skladované tituly (XC) *HT
sloupcová korektura (XC) *HT
souběžné vydání (XC) *HT
souborné dílo (XC) *VT ->VIZ: sebrané spisy
soutisková značka (XC) *HT ->EKV: krycí značka
společné vydání (XC) *VT ->VIZ: koedice
stránková korektura (XC) *HT
systém ISBN (XC) *HT
systém ISMN (XC) *HT
systém ISSN (XC) *HT
text tištěný zvratmo (XC) *HT
tiráž (XC) *HT
tiskařská korektura (XC) *HT
tiskařské údaje (XC) *HT
tisková jednotka (XC) *HT
tisková produkce (XC) *VT ->VIZ: knižní produkce
typografická úprava tiskoviny (XC) *HT
úvodník (XC) *HT ->EKV: redakční článek
vlastní náklad (XC) *HT
volný výtisk (XC) *HT ->EKV: bezplatný výtisk
výbor z díla (XC) *HT ->EKV: vybrané spisy
vybrané spisy (XC) *VT ->VIZ: výbor z díla
vydání (XC) *HT
vydávání na poptávku (XC) *VT ->VIZ: on demand publishing
vydavatel (XC) *VT ->VIZ: vydavatelství
vydavatelská činnost (XC) *HT ->EKV: nakladatelská činnost
vydavatelská poznámka (XC) *VT ->VIZ: ediční poznámka
vydavatelská úprava dokumentů (XC) *HT
vydavatelské údaje (XC) *VT ->VIZ: nakladatelské údaje
vydavatelství (XC) *HT ->EKV: vydavatel
výprodejové knihkupectví (XC) *HT
výše nákladu (XC) *HT
výtisk (XC) *HT
zakázaná kniha (XC) *VT ->VIZ: libri prohibiti
zásilkový katalog (XC) *HT
zkrácené vydání (XC) *HT
zkušební výtisk (XC) *HT
změněné vydání (XC) *VT ->VIZ: přepracované vydání
značka tiskaře (XC) *VT ->VIZ: signet
zvláštní vydání (XC) *HT
autorizovaný materiál (XD) *HT
autorizovaný uživatel (XD) *VT ->VIZ: oprávněný uživatel
autorská dohoda (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorská kopie (XD) *HT ->EKV: autorský výtisk
autorská korektura (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorská smlouva (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
autorské dílo (XD) *HT
autorské právo (XD) *HT
autorský dohled (XD) *HT
autorský rukopis (XD) *VT ->VIZ: autorské dílo
autorský výtisk (XD) *VT ->VIZ: autorská kopie
autorský zákon (XD) *HT
autorství (XD) *HT
bezúplatná zákonná licence (XD) *HT
citát (XD) *HT
click-on licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
click-through licence (XD) *HT
copyright (XD) *HT
copyrightové pirátství (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
databáze (XD) *HT
dílo na objednávku (XD) *HT
dočasná kopie (XD) *HT
dočasná rozmnoženina (XD) *VT ->VIZ: dočasná kopie
držitel autorských práv (XD) *VT ->VIZ: nositel autorských práv
duševní vlastnictví (XD) *HT ->EKV: nehmotné statky
exkluzivní licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
fair dealing (XD) *VT ->VIZ: obvyklé užití díla
fair use (XD) *VT ->VIZ: obvyklé užití díla
hromadná smlouva (XD) *HT
hromadná správa autorských práv (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
intelektuální vlastnictví (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
katalogová licence (XD) *HT
kolektivní dílo (XD) *HT
kolektivní smlouva (XD) *HT
kolektivní správa autorských práv (XD) *HT
kolektivní správce autorských práv (XD) *HT
kolektivní uplatňování práva (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
kopie pro osobní potřebu (XD) *HT
kopírování autorského díla (XD) *VT ->VIZ: kopie pro osobní potřebu
licence (XD) *HT
licenční dohoda (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
licenční konsorcium (XD) *HT
licenční poplatek (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
licenční smlouva (XD) *HT
licenční smlouva (XD) *HT
majetkové právo autora (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
majetkové výlučné právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
majitel autorských práv (XD) *VT ->VIZ: nositel autorských práv
multilicence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
nabyvatel licence (XD) *HT
nakladatelská licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
narušení autorských práv (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
nehmotná podoba díla (XD) *VT ->VIZ: sdělování díla
nehmotné statky (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
neoprávněné užití díla (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
nepublikovaný zdroj (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
nevýdělečné užití díla (XD) *VT ->VIZ: bezúplatná zákonná licence
nevýhradní licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
nevýhradní oprávnění (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
nositel autorských práv (XD) *HT
obvyklé užití díla (XD) *VT ->VIZ: užití díla
odměna za užití autorského díla (XD) *HT
ochranná autorská organizace (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správce autorských práv
omezené užití (XD) *VT ->VIZ: užití díla
osobnostní výlučné právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
pirátská kopie (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
podmínky přístupu (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
podmínky užití (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
porušování autorských práv (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
poskytovatel licence (XD) *HT
povinně kolektivně spravovaná díla (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
povolení k užití (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
práva k nehmotným statkům (XD) *VT ->VIZ: duševní vlastnictví
právo k databázi (XD) *VT ->VIZ: zvláštní právo pořizovatele databáze
právo na informace (XD) *VT ->VIZ: rovný přístup k informacím
právo na užití (XD) *VT ->VIZ: užití díla
právo reprodukce (XD) *VT ->VIZ: užití díla
publikované dílo (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
publikovaný zdroj (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
půjčování kopie (XD) *VT ->VIZ: užití díla
půjčování originálu (XD) *VT ->VIZ: užití díla
registrované dílo (XD) *VT ->VIZ: copyright
reprodukční právo (XD) *VT ->VIZ: užití díla
rovný přístup k informacím (XD) *HT
rozšiřování díla (XD) *HT
sdělování díla (XD) *HT
shrink-wrap licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
síťová licence (XD) *VT ->VIZ: licenční konsorcium
smluvní právo (XD) *VT ->VIZ: autorské právo
souborné dílo (XD) *HT
soutěžní dílo (XD) *HT
spoluautorské dílo (XD) *HT
správa autorských práv (XD) *VT ->VIZ: kolektivní správa autorských práv
sublicence (XD) *VT ->VIZ: licence
svobodný přístup k informacím (XD) *VT ->VIZ: rovný přístup k informacím
školní dílo (XD) *HT
trvání majetkových práv (XD) *HT
úplatné nabytí licence (XD) *VT ->VIZ: licenční smlouva
úřední dílo (XD) *HT
úřední licence (XD) *HT
užití díla (XD) *HT
veřejně přístupný informační zdroj (XD) *VT ->VIZ: úřední licence
volné dílo (XD) *HT
volné užití díla (XD) *VT ->VIZ: kopie pro osobní potřebu
vydání díla (XD) *VT ->VIZ: zveřejnění díla
výhradní licence (XD) *HT
výkon práva dílo užívat (XD) *VT ->VIZ: užití díla
výlučná licence (XD) *VT ->VIZ: výhradní licence
výpůjční právo (XD) *VT ->VIZ: užití díla
vystavování díla (XD) *VT ->VIZ: užití díla
zaměstnanecké dílo (XD) *HT
zpravodajská licence (XD) *HT
zpřístupnění díla (XD) *HT
zveřejnění díla (XD) *HT
zvláštní právo pořizovatele databáze (XD) *HT
algebraická lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
antonymie (Z) *HT
bilinguická synonymita (Z) *VT ->VIZ: dvoujazyčná synonymie
bioinformatika (Z) *HT
částečná synonymie (Z) *HT
čtivost textu (Z) *HT
dlouhodobá paměť (Z) *HT
dvoujazyčná synonymie (Z) *HT ->EKV: bilinquická synonymie
frekvenční analýza (Z) *HT
grafologie (Z) *HT
hermeneutika (Z) *HT
heuristika (Z) *HT
homograf (Z) *HT
homografie (Z) *HT
homonymie (Z) *HT ->EKV: homonymita
homonymita (Z) *VT ->VIZ: homonymie
homonymní slovo (Z) *VT ->VIZ: homonymum
homonymum (Z) *HT ->EKV: homonymní slovo
hromadné sdělovací prostředky (Z) *VT ->VIZ: média
jazykověda (Z) *HT
kognitivní věda (Z) *HT
komputační lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
komunikace (Z) *HT
komunikační systém (Z) *HT
komunikační věda (Z) *HT ->EKV: teorie komunikace
krátkodobá paměť (Z) *HT
kvazisynonymie (Z) *HT ->EKV: nepravá synonymie
kvazisynonymum (Z) *HT ->EKV: nepravá synonyma, podmíněné synonymum
lidská paměť (Z) *HT
lingvistická analýza (Z) *HT
masmédia (Z) *VT ->VIZ: média
masová média (Z) *VT ->VIZ: média
matematická lingvistika (Z) *VT ->VIZ: výpočetní lingvistika
média (Z) *HT ->EKV: masmédia, masová média, hromadné sdělovací prostředky
mem (Z) *HT
metajazyk (Z) *HT
metakomunikace (Z) *HT
naukometrie (Z) *VT ->VIZ: scientometrie
nepravá synonymie (Z) *VT ->VIZ: kvazisynonymie
neverbální komunikace (Z) *HT
odborný text (Z) *HT
pedagogika (Z) *HT
počítačová věda (Z) *HT
podmíněné synonymum (Z) *VT ->VIZ: kvazisynonymum
pojem (Z) *HT
polysémie (Z) *HT
polysémní termín (Z) *HT
porozumění textu (Z) *HT
pravá synonymie (Z) *VT ->VIZ: synonymie
principium divisionis (Z) *HT
publicistika (Z) *HT
rétorika (Z) *HT
řečová komunikace (Z) *VT ->VIZ: verbální komunikace
scientometrie (Z) *HT ->EKV: naukometrie
sémantická analýza (Z) *HT
sémantický analyzátor (Z) *HT
sémantický trojúhelník (Z) *HT ->EKV: sémiotický trojúhelník
sémantika (Z) *HT
sémiotický trojúhelník (Z) *VT ->VIZ: sémantický trojúhelník
sociální komunikace (Z) *HT
synonymie (Z) *HT ->EKV: pravá synonymie
synonymum (Z) *HT
teoretická informatika (Z) *VT ->VIZ: teorie informace
teorie komunikace (Z) *VT ->VIZ: komunikační věda
termín (Z) *HT
tisková agentura (Z) *HT ->EKV: zpravodajská agentura
verbální komunikace (Z) *HT ->EKV: řečová komunikace
výpočetní lingvistika (Z) *HT ->EKV: algebraická lingvistika, matematická lingvistika, komputační lingvistika
zpravodajská agentura (Z) *VT ->VIZ: tisková agentura

03.02.2003

Zpět na hlavní stránku