Logo TDKIV  

Projekt České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - informační a pracovní stránka

 
 

Optimalizované oborové třídění pro databázi TDKIV

Popis třídy Označení Zpracovatel
Reprografie ABA Polišenský
Informační technologie ABC Potáček
DB systémy, expertní systémy, automatizované knihovní systémy, obecná typologie informace ABDB Kučerová
Ediční činnost (Práce s textem) ABDE Balvínová
Bibliografie B Skolek
Bibliometrie BM Švejda
Typologie databází DBT Kučerová
Teorie informační vědy a knihovnictví IA Jonák
Internet - obsahové hledisko IFEA Celbová_L
Internet - technické hledisko IFEB Sklenák
Knihovní a informační legislativa, zřízení knihoven, organizace knihovnictví KI Zemánková
Normy, standardizace KK Celbová_L
Knihovnické a informační profese KR Planková
Organizace knihovních fondů O Šnýdr
Typologie dokumentů - elektronické dokumenty, informační média, obecná typologie dat OAAA Celbová_L
Typologie dokumentů - tradiční typy dokumentů OAAB Matušík
Typologie dokumentů - encyklopedie, slovníky, sborníky OAAC Matušík
Akvizice OAB Celbová_I
Katalogizace OD Vodičková
Typologie katalogů a rejstříků OE Balíková
Souborné katalogy OED Krčmařová
SJ a věcné zpracování dokumentů OF Balíková
Ochrana fondu - restaurování OLA Vrbenská
Ochrana fondu - digitalizace, mikrografie OLB Polišenský
Ochrana fondu - konzervace OLC Vrbenská
Sémantická redukce dokumentů OR Švejda
Informační služby - rešeršní služby, vyhledávání informací SA Švejda
Informační služby - výpůjční služby SB Planková
Bibliopedagogika SF Vášová
Typologie knihoven T Sodomková
Informační vzdělávání V Planková
Rukopisy XAAA Richterová
Rukopisy, pomocné vědy historické, historická typologie dokumentů XAAB Uhlíř
Fenomenologie knihy (kniha, písmo, papír, vazba) XAX Richterová
Fenomenologie knihy (knihověda, obecné pojmy) XAY Uhlíř
Knihtisk - novodobý knihtisk XBA Celbová_I
Knihtisk - historický knihtisk XBB Uhlíř
Nakladatelská činnost XC Celbová_I
Autorské právo XD Hauznerová
Hraniční obory Z Jonák

Upravili J. Burgetová a J. Schwarz

03.02.2003

Zpět na hlavní stránku