Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD)

 
 

Seznam tříd, autorů a lektorů (dle tříd)

Třída Popis třídy Autor Afiliace Lektor Afiliace
ABA Reprografie Potáček Jiří Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lhoták Martin Akademie věd ČR, Praha
ABC Informační technologie Potáček Jiří Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lhoták Martin Akademie věd ČR, Praha
ABDB DB systémy, expertní systémy, automatizované knihovní systémy, obecná typologie informace Kučerová Helena Vyšší odborná škola infiormačních služeb, Praha Kimlička Štefan Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
ABDE Ediční činnost (Práce s textem) Balvínová Alena Univerzita Karlova-Přírodovědecká fakulta, Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
B Bibliografie Skolek Jaroslav x Katuščák Dušan Slovenská národní knihovna, Martin
BM Bibliometrie Švejda Jan Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
DBT Typologie databází Kučerová Helena Vyšší odborná škola infiormačních služeb, Praha Kimlička Štefan Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
IA Teorie informační vědy a knihovnictví Jonák Zdeněk Výzkumný ústav pedagogický, Praha Čabrunová Anna Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
IFEA Internet - obsahové hledisko Celbová Ludmila Národní knihovna Praha Tkačíková Daniela Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava
IFEB Internet - technické hledisko Sklenák Vilém Vysoká škola ekonomická, Praha Tkačíková Daniela Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava
KI Knihovní a informační legislativa, zřízení knihoven, organizace knihovnictví Zemánková Ladislava Národní knihovna Praha Štrossová Ivana Národní knihovna Praha
KK Normy, standardizace Celbová Ludmila Národní knihovna Praha x x
KR Knihovnické a informační profese Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Vlasák Rudolf Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
O Organizace knihovních fondů Šnýdr Mirko Národní knihovna Praha Stöcklová Anna Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
OAAA Typologie dokumentů - elektronické dokumenty, informační média, obecná typologie dat Celbová Ludmila Národní knihovna Praha Žabička Petr Moravská zemská knihovna, Brno
OAAB Typologie dokumentů - tradiční typy dokumentů Matušík Zdeněk Národní knihovna Praha Sedláčková Beáta Slezská univerzita, Opava
OAAC Typologie dokumentů - encyklopedie, slovníky, sborníky Matušík Zdeněk Národní knihovna Praha Sedláčková Beáta Slezská univerzita, Opava
OAB Akvizice Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Stöcklová Anna Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
OD Katalogizace Vodičková Hana x Kubalová Hana Národní knihovna Praha
OE Typologie katalogů a rejstříků Balíková Marie Národní knihovna Praha Bulínová Eva Univerzita Karlova-Ústav výpočetní techniky, Praha
OED Souborné katalogy Krčmařová Gabriela Cesnet, Praha Bulínová Eva Univerzita Karlova-Ústav výpočetní techniky, Praha
OF Selekční jazyky a věcné zpracování dokumentů Balíková Marie Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
OLA Ochrana fondu - restaurování Vrbenská Františka Národní knihovna Praha Bartl Benjamin Státní ústřední archiv, Praha
OLB Ochrana fondu - digitalizace, mikrografie Polišenský Jiří Národní knihovna Praha Krejčí Antonín Soning Praha a.s.
OLC Ochrana fondu - konzervace Vrbenská Františka Národní knihovna Praha Bartl Benjamin Státní ústřední archiv, Praha
OR Sémantická redukce dokumentů Švejda Jan Národní knihovna Praha Hrazdil Aleš Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
SA Informační služby - rešeršní služby, vyhledávání informací Švejda Jan Národní knihovna Praha Matthaeidesová Marta Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
SB Informační služby - výpůjční služby Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Matthaeidesová Marta Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
SF Bibliopedagogika Vášová Lidmila Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha Sakálová Elena Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
T Typologie knihoven Sodomková Jana Akademie věd ČR-Historický ústav, Praha Sakálová Elena Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
V Informační vzdělávání Planková Jindra Slezská univerzita, Opava Vlasák Rudolf Univerzita Karlova-Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha
XAAA Rukopisy Richterová Alena Národní knihovna Praha Petr Stanislav Cesnet, Praha
XAAB Rukopisy, pomocné vědy historické, historická typologie dokumentů Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Petr Stanislav Cesnet, Praha
XAX Fenomenologie knihy (kniha, písmo, papír, vazba) Richterová Alena Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
XAY Fenomenologie knihy (knihověda, obecné pojmy) Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
XBA Knihtisk - novodobý knihtisk Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
XBB Knihtisk - historický knihtisk Uhlíř Zdeněk Národní knihovna Praha Žibritová Gabriela Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava
XC Nakladatelská činnost Celbová Iva Sefira s.r.o., Praha Císař Jaroslav Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha
XD Autorské právo Hauznerová Zdena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha Hartmanová Dagmar MAFRA a.s., Praha
Z Hraniční obory Jonák Zdeněk Výzkumný ústav pedagogický, Praha Čabrunová Anna Univerzita Komenského-Katedra knihovnictví a vědeckých informací, Bratislava

 

 

10.05.2011

Zpět na hlavní stránku