SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

SEMINÁŘ ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ
Možnosti vzájemné spolupráce

Pořadatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, seminář se uskutečnil za pomoci grantu Ministerstva kultury ČR
Termín konání: 6. prosince 2000
Místo konání: Praha, Městská knihovna v Praze, Malý sál
Počet účastníků: 100
Odborný garant: PhDr. Vít Richter, vit.richter@nkp.cz

Výsledky ankety

Program semináře - příspěvky a prezentace ke stažení:


Zpět na Návrhy - materiály