BMI 2002      
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999
 
             

Příklady akcí knihoven

Prezentace služeb vlastní knihovny v médiích
 • Prezentace všech služeb poskytovaných knihovnou v místním zpravodaji
 • Články o využití Internetu a informačních databází celostátním, regionálním a místním tisku
 • Zprávy ve vysílání kabelové televize
 • Připravit propagaci o internetu po městě, v místním rozhlase a zpravodaji, v okresních novinách.
Vzdělávací akce pro různé skupiny uživatelů
 • Den otevřených dveří
 • Vzdělávací akce: Poprvé na Internetu ?
 • Internet pro seniory - seniorsurfing
 • Dámská jízda aneb Dámy a co Internet?
 • Prázdniny s Internetem v městské knihovně - v době jarních prázdnin bude dětem umožněn každý den bezplatný přistup k Internetu se základní instruktáží
 • Víš co je to Internet? - pracovnice dětského oddělení si bude s dětmi a jejich rodiči povídat o "síti sítí", o možnostech, které Internet nabízí, doporučení webovských stránek pro dětské uživatele.
 • Začínáme s Internetem - prezentace pro žáky různých vzdělávacích stupňů a škol
 • Internet pro zdravotně handicapované
 • Internet pro pedagogy - celoměsíčně probíhající akce pro učitele proběhne ve spolupráci se školským úřadem
Výuka vyhledávání na Internetu
 • Vyhledávání odborných informací na www a v katalozích knihoven
 • Praha na Internetu - prezentace www stránek
 • Školení pro veřejnost: Internetový rej - úvod do práce s Internetem, zajímavé adresy z různých oborů pro malé i velké
 • Knihovny na Internetu
 • Akce "Zkuste s námi najít na Internetu to, co vás zajímá."
 • Evropa na Internetu
 • Prezentace plnotextovvých databází EBSCO, ProQuest, KnowEurope, Anopress - školení zájemců, vyhledávání
 • Ukázky zajímavých českých i zahraničních vyhledávačů
 • Zaučení v práci s elektronickou poštou
 • Knihovna na Internetu (plné texty periodik, katalogy knihoven, noviny na Internetu)
 • Den pro odborníky
 • Den pro školy - tvořivý přístup k Internetu - miniseminář o tvorbě internetových stránek
 • Tipy a triky v Internetu
Rozšíření služeb, napojení na Internet
 • Rozšíření provozu internetové studovny na celodenní provoz
 • Připojení dalších poboček knihovny na Internet
 • Umožnit využití Internetu v době, kdy je knihovna veřejnosti uzavřena
Bezplatný provoz, slevy
 • Internet bezplatně
 • Poskytování slev, např. školám 50% slevy na Internetu
 • podpora napojování na Internet, setkání se zřizovateli
 • Setkáni s Internetem pro pracovníky malých knihoven a pro jejich zřizovatele
 • Knihovna knihovně seminář pro knihovny regionu, které nemají přistup na Internet
 • Dohoda s obecním úřadem na vytvořeni společných www stránek pro prezentaci obce i knihovny
 • Pomoc knihovnám regionu při organizování akcí k BMI, podle zájmu škol i akce v rámci informatické výchovy
 • Gramotnost pro 21.století - zahájení cyklu seminářů pro knihovníky profesionálních knihoven v regionu
 • Seminář pro veřejnost Jak se připojit k Internetu
Ankety, soutěže
 • Anketa pro čtenáře - Co víte o INTERNETU
 • Dotazník pro návštěvníky - co pro ně znamená Internet, kdy se s ním seznámili, kde a zda jej využívají pro zábavu či pro práci apod. Výsledky ankety zveřejnit v místním tisku
 • Soutěž pro uživatele se závěrečným slosováním a odměnami
Další zajímavé akce, výstavy s vazbou na využívání Internetu
 • Burza vyřazených knih
 • Klavírní koncert - výtěžek z koncertu bude věnován na podporu internetového pracoviště pro nevidomé
 • Otevření "virtuální galerie" vítězných prací okresního kola celoevropské výtvarné soutěže na website knihovny ev. Internetových kaváren
 • Kreslíme svůj svět - okresní kolo celoevropské výtvarné soutěže pro děti. Vernisáž výstavy, ocenění nejlepších prací, vydání sborníku, "otevření" virtuální galerie na website knihovny a Internetových kaváren
 • Baví nás Internet - literární soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
 • Okolo Hradce (Jindřichova) - prezentace regionální tiskoviny na domovské stránce knihovny
 • Edukační keramika aneb "I nečtenář do knihovny" - dotváření keramických polotovarů podle poznatků získaných za pomoci elektronických informací, zpětná vazba na knihy vztahující se k tématu, podpora čtenářství a rozvoj tvořivosti
 • Spolupráce s internetovými kavárnami, propagace, besedy
 • Schůzky dětského internetového klubu
 • Informace o profesionálních veřejných knihovnách v okrese
 • Seznam zvukových knih pro nevidomé uživatele s aktuálním odkazem do ON LINE databáze knihovny
 • Výstava literatury a seznamu doporučené literatury o INTERNETU
 • 14 denní výstava knih v prostorách knihovny pro žáky ZŠ
 • Vydání tištěných materiálů
 • Příležitostné vydáni tištěného průvodce www stránkami
 • Zpracování letáku - přehledu pro uživatele: nejzajímavější stránky z oblasti, o které je mezi čtenáři knihovny největší zájem: vyhledávače, Evropská unie, poštovní servery, praktické informace - jízdní řády, telefonní seznam, seznam PSČ ap.

 

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2002


Akce BMI v knihovnách

Příklady akcí knihoven
Noc s Andersenem

Knihovny pro akci Březen měsíc Internetu 2001

Biblioweb