DO RÁMEČKŮ

Ještě jednou:

Regionální knihovna Karviná je
EVROPSKÁ KNIHOVNA

Čtěte rozhovor prof. dr. Cejpka s ředitelkou dr. Molinovou.

Soutěž o nejlepší webovské stránky

V rámci akce Březen měsíc Internetu vyhlásil SKIP soutěž o nejlepší webovskou stránku knihoven. Přihlásit se mohla každá knihovna (veřejná iodborná) se svými současnými stránkami nebo stránkami připravenými pro akci Březen - měsíc Internetu.

Webovské stránky knihoven posuzovala odborná komise ve složení ing. Aleš Brožek, Mgr. Daniela Tkačíková, PhDr. Vladimíra Švorcová. Komisi patří dík za nelehkou práci. Komise hodnotila, zda stránky odpovídají požadavkům pro správnou tvorbu stránek (např. absence podtrhaných nadpisů a slov, jež nejsou hypertextovými odkazy) a zda jsou nápadité, přehledné a snadno navigovatelné aodovídají poslání knihovny. Cílem soutěže je dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům za spolehlivý zdroj informací oslužbách knihoven. Z toho důvodu byly hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Do soutěže se přihlásilo 45 knihoven. Po zvážení všech okolností proběhlo hodnocení ve dvou kategoriích knihoven. Hodnocení bylo určeno podle stavu webovských stránek v první polovině března 2000. Následné změny na stránkách neměly na hodnocení vliv.

Vítězové soutěže o nejlepší WWW stránku knihoven:

Kategorie Veřejné knihovny

  1. Husova knihovna Praha - východ
  2. Masarykova veřejná knihovna Vsetín
  3. Městská knihovna Jindřichův Hradec

4. až 8. místo

Kategorie Odborné knihovna (seřazeny podle abecedy, bez pořadí)

Sponzory soutěže byly firmy Dovoz tisku Praha SUWECOCZ a Minerva - Vědecké knihkupectví, s.r.o.

Ceny INFORUM 2000

Cenou INFORUM 2000 oceňují účastníci konference nejvýznamnější český aslovenský produkt, službu nebo čin spojený selektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou informační scénu v období od května 1999. Nominace proběhly vprosinci 1999 až únoru 2000 prostřednictvím formuláře na www.inforum.cz bez dalších vymezení. Z nominací vybírali účastníci konference hlasováním na přihláškách.

Na prvých třech místech se umístily tyto činy a služby:

1. cena
Elektronická MVS (meziknihovní výpůjční služba) Regionální knihovny Karviná
2. cena
Otevření rekonstruované Knihovny Akademie věd ČR
3. cena
Snaha Národní knihovny v součinnosti s vědeckými knihovnami vytvářet konsorcia pro přístup např. do OCLC, služeb Anopress apod.

Zvláštní cena
Konference INFORUM 1999 a potažmo firma Albertina icome Praha, s.r.o. a její pracovníci za osvětu na poli informačních zdrojů a dlouhodobě mimořádně vysokou úroveň práce, služeb a produktů.Zpět k obsahu Bulletinu