BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PhDr. Zdeněk Franc - PhDr. Rudolf Málek

Neuvěřitelné.
V rozpětí deseti dnů nás opustily dvě významné osobnosti českého knihovnictví a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR - 24. prosince 2000 zemřel JUDr. Zdeněk Franc a 2. ledna 2001 PhDr. Rudolf Málek.

Dr. FrancJméno dr. France najde čtenář ještě v tiráži posledního loňského dvojčísla Bulletinu SKIP jako člena redakční rady. Jeho odchod je o to bolestnější, že byl při redakční práci mou pravou rukou. Byl to člověk ochotný, pracovitý a vzdělaný. Nikdy si nestěžoval na svůj nedobrý osud po roce 1968, kdy byl zbaven funkce ředitele Ústřední ekonomické knihovny a řadu let dokonce i možnosti být řádně zaměstnán.

V 70. a 80. letech dominovala v práci Zdeňka France dvě témata: výstavba knihoven a Klementinum. V těchto letech pracoval v Technickém ústředí knihoven, kde vytvořil desítky rozborů, expertíz a posudků ke stavebním programům a projektové dokumentaci k výstavbě či rekonstrukci mnoha knihoven nejrůznějších typů. V této době napsal rovněž mnoho článků o Klementinu a jeho bývalých i současných pracovnících.

V posledních letech už nebyl zdráv a nemoc mu mnohdy znemožnila zúčastnit se knihovnických akcí i jednání redakční rady Bulletinu SKIP. Přesto nás smrt čtyřiasedmdesátiletého JUDr. Zdeňka France zaskočila a dlouho za něho budeme hledat rovnocennou náhradu.

Dr. MálekPřed koncem roku 1999 navštívila delegace SKIP PhDr. Rudolfa Málka, aby mu popřála k osmdesátinám. Nebyl zcela zdráv, ale nikdo z nás netušil, že se s ním vidíme naposledy.

Rudolf Málek byl vůdčí osobností českého knihovnictví v 60. letech a v roce 1968 se stal prvním předsedou SKIP. Jako ředitel Městské lidové knihovny i jako předseda SKIP se stal významnou osobností světového knihovnictví. V roce 1966 zorganizoval v Praze ve spolupráci s Ústřední knihovnickou radou a sekcí veřejných knihoven IFLA Mezinárodní symposium o poslání, organizaci a činnosti veřejných knihoven ve velkoměstech a významně tak přispěl ke vzniku organizace metropolitních knihoven INTAMEL.

V letech 1969 až 1972 vykonával funkci místopředsedy IFLA. Přednášel také na katedře knihovnictví, a to předmět Práce se čtenářem. Rudolf Málek má za sebou i úctyhodnou publikační činnost. Po nuceném opuštění místa ředitele Městské lidové knihovny a této milované knihovny vůbec pracoval až do odchodu do důchodu jako vedoucí knihovny Akademie muzických umění, ironií osudu dislokované přímo proti budově knihovny, kde tak úspěšně řediteloval.

Čest jejich památce!

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP