BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Dolce far niente: webové stránky regionálních organizací SKIP

Ediční komise SKIP mě požádala o provedení sondáže stavu webových stránek regionálních organizací SKIP. Výsledek malého průzkumu k 13.2.2001 je následující:

Všechny regionální organizace s výjimkou regionu Chomutov, Most, Louny si své webové stránky zřídily, a to buď s využitím prostoru na serveru Národní knihovny ČR anebo na jiných serverech, prakticky všechny dodržely dohodnuté členění stránek a strukturu obsažených informací, jedna dokonce na své externí stránce využila i layout ústřední webové prezentace SKIP. Bohužel, navzdory tomu se zdá, že tento způsob zveřejňování regionálních informací SKIP se příliš neosvědčil: naprostá většina webových stránek regionálních organizací SKIP přináší zastaralé informace, často ještě z roku 1999, některé rubriky informační struktury stránek zůstávají nenaplněné, adresáře pravděpodobně neobsahují zcela aktuální informace, chybí zde e-mailové adresy resp. url, externí stránky (provozované mimo server NK) obsahují neplatné linky. Zdá se tudíž, že neexistuje skutečná potřeba www stránky regionálních organizací udržovat - je pravděpodobné, že jejich proponovanou funkci splňují jiné informační zdroje - např. přehled knihovnických akcí na stránkách Odboru knihovnictví NK ČR, osobní či e-mailové kontakty, Bulletin SKIP, konference KNIHOVNA, ústřední stránky SKIP, lokální bulletiny, ať již papírové či elektronické, nebo webové prezentace knihoven v regionech. Je tedy otázka, zda tento druh elektronické nástěnky regionálních organizací nadále udržovat - neaktuální webové prezentace jsou "mrtvé" a nedělají dobrou vizitku svým původcům - regionálním organizacím SKIP, ať již z jakéhokoli důvodu. Čistě formální, obsahově nenaplněná přítomnost na www nemá smysl. Původní úmysl spojený se zřizováním regionálních webovských stránek patrně dosti dobře naplňují jiné, výše zmíněné informační nástroje. Je také otázka, zda obsah typu poměrně nezáživných výčtů uskutečněných akcí vůbec na internet patří a zda se nemá stát spíše součástí archivů regionálních organizací. Současný stav prezentací na tuto otázku odpovídá celkem jasně.

Domnívám se, že webové prezentace regionálních organizací SKIP by měly být staženy ze serveru NK, resp. samozřejmě v případě externě provozovaných stránek jejich osud ponechán na vůli jejich tvůrců, a posléze nahrazeny jednak zahrnutím akcí nadlokálního významu do celostátního Přehledu plánovaných knihovnických akcí, jednak zařazením podstatných informací o uskutečněných akcích či zajímavých událostech do Bulletinu SKIP (vč. jeho připravované elektronické verze), příp. do aktuálních místních elektronických bulletinů odkazy propojených s hlavní stránkou SKIP, jejichž technické zajištění by dnes snad už nemělo být pro žádnou z regionálních organizací problémem. Informace adresářového typu by se měly stát součástí prostřednictvím internetu přístupné souhrnné báze dat (nebude-li takový druh informačního souboru v kolizi se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

Přehled stavu webových stránek regionálních organizací SKIP

Region: Praha
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/ konsorcia/skip/regiony/ praha/Default.htm
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Aktuality; Adresář členů
Adresáře: ano
Aktivity: Neaktuální (1999)
Aktuality: Neaktuální (2000)
Region: střední Čechy
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ regiony/strc/Default.htm
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Aktuality; Adresář členů
Adresáře: ano - Kdo je kdo ani Členové neobsahuje maily
Aktivity: Neaktuální (2000)
Aktuality: Neaktuální (2000)
Region: jižní Čechy
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ regiony/jc/Default.htm
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Aktuality; Adresář členů
Adresáře: ano
Aktivity: Neaktuální (2000)
Aktuality: Neaktuální (1999)
Region: západní Čechy
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ regiony/zc/Default.htm
Členění: Kdo je kdo; Adresář členů
Adresáře: ano
Region: Teplice, Ústí n.L., Děčín
URL: změněna URL - stará stránka v vlastní úpravě, nová není z nových stránek knihovny odkázaná - http://www.svkul.cz/ Old/skip/main.html
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Adresář členů; Členské příspěvky; Kdo za stránku odpovídá; Výkonný výbor SKIP (s neplatným linkem) neaktuální podle uvedeného data (1999)
Region: Liberecko, Jablonecko a Českolipsko
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ regiony/Liberec/Default.htm
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Aktuality; Adresář členů
Adresáře: ano
Aktivity: neaktuální (1999)
Aktuality: neaktuální (1999)
Region: východní Čechy
URL: http://www.svkhk.cz/SKIP/ Stránka ve vlastní úpravě
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Aktuality; Členské příspěvky; Kdo za stránku odpovídá; Výkonný výbor SKIP
Adresáře: chybí adresář členů regionální organizace
Aktivity: oznámení o tom, že Akce na rok 2001 se připravují, nefunkční link
Aktuality: Neaktuální (2000)
Výk. výbor: zde nefunkční link
Region: jižní Morava
URL: http://www.kjm.cz/cz/knihovnam/skip_f.html Stránka ve vlastní úpravě
Členění: Kdo je kdo; Aktivity; Regionální bulletin SKIP; Výroční zpráva regionálního výboru SKIP Jižní Morava
Adresáře: chybí adresář členů regionální organizace
Aktivity: neaktuální (1999)
Reg. bulletin: aktuální
Výr.zpráva: neaktuální (1999)
Region: severní Morava
URL: http://www.ok-olomouc.cz/skip/skip.htm Vlastní stránka odvozená od stránek na serveru NK
Členění: Výroční zpráva 1999; Adresář členů reg. organizace; Členské příspěvky; Aktuality; Kdo je kdo;, Aktivity; SKIP ČR; Historie
Výr.zpráva: Neaktuální (1999)
Adresář členů reg. org.: jen kolektivní členové, bez e-mailů, příp. url, další adresáře ano
Aktuality: rel. aktuální (novinka i neaktuální informace)
Aktivity: neaktuální (2000)
Historie: link odkazuje na stránku s názvem Aktuality, zde 10let SKIPu
Region: Chomutov, Most, Louny
 Stránku nemá

Jindřich Pilař


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP