BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Opět Knihovnická dílna!

Již pošesté Vás zveme na celostátní setkání zástupců veřejných knihoven, které pro knihovníky připravuje sekce veřejných knihoven SKIP. Díky pochopení a vstřícnosti paní ředitelky Bimkové budeme moci i letos využít pohostinnosti pracovníků a moderního vybavení Městské knihovny v Praze. V praxi se tak naplňuje součinnost významné knihovny a profesního spolku, která je pro existenci knihovnického stavu nezbytná.

Program setkání se připravuje a je ambicí organizátorů, aby stejně jako v předchozích letech účastníky oslovil, odpověděl na aktuální otázky a poskytl zajímavé podněty pro další práci.

Těšíme se proto na všechny, jimž není knihovnické povolání lhostejné

ve dnech 25. a 26. dubna 2001 v malém sále Městské knihovny v Praze.

Ve středu budeme jednat od 12 do 17 hodin. Čtvrteční jednání proběhne od 8 do 12 hodin. Jak už je obvyklé, veškeré náklady na cestovné, stravování i ubytování si hradí buď sami účastníci nebo jejich vysílající organizace.

Svůj zájem zúčastnit se Knihovnické dílny oznamte prosím pro účely prezence kolegyni Mgr. Ladislavě Zemánkové do Národní knihovny (kontakt: tel.: 02/21663178, e-mail ladislava.zemankova@nkp.cz) nejpozději do 20. dubna.

Na setkání s Vámi všemi se jménem sekce veřejných knihoven SKIP těší

Milena Kodýmová, předsedkyně


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP