BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Ze spolkových časopisů

Redakce Bulletinu SKIP dostává některé časopisy, které vydávají knihovnické spolky v zahraničí. Pro porovnání činnosti těchto spolků se SKIPem zavádí redakce příležitostnou rubriku, kde bude informovat o zajímavostech z těchto spolků.

Rundschreiben

Rundschreiben je časopis, který vychází od roku 1955. Vydávají ho společně VdDB a VDB, je to čtvrtletník tištěný knihtiskem, formát A4, jeho šéfredaktorkou je Marianne Gross, účastnice sjezdů SKIP.

Číslo 4 ročníku 2000 je ovšem úplně poslední číslo tohoto časopisu, protože spolek VdDB se sloučil s největším německým knihovnickým spolkem (VBA) do nového spolku BIB (Berufsverband Information Bibliothek), jehož časopisem se stává známý měsíčník Buch und Bibliothek.

Shodou okolností právě v roce 2000 oslavil spolek VDB sto let své existence, jak to připomínají některé články v Rundschreiben (česky Oběžník). Od roku 2001 bude VDB vydávat jen věstník VDB-Mitteilungen.

Podstatnou část 4. čísla tvoří informace o realizovaných akcích - o zasedáních komisí, o exkurzích, o činnosti v regionech (tedy ve spolkových zemích). K.Cevajka píše o kongresu IFLA v Jeruzalémě a A. Albers o přípravách německých knihovníků na kongres IFLA v Berlíně roku 2003 (sekretariát této akce už pracuje).

Závěr čísla je věnován personáliím (noví členové, změny působiště atd.).

Büchereiperspektiven

Je to čtvrtletník rakouského spolku veřejných knihoven (BVÖ), se kterým SKIP dlouhá leta spolupracuje. Časopis je vedený profesionální redakcí, formát A4 tištěný knihtiskem, rozsah 50 stran. (V současné době očekává SKIP návštěvu spoluredaktora a tajemníka BVÖ G. Leitnera.)

Právě G. Leitner v úvodníku a ještě následujícím článku č. 4 informuje o nabídce BVÖ svým členům - získat software jedné ze tří odborných firem, a to v kategorii do 5 tisíc svazků a nad 5 tisíc svazků. (Jen pro zajímavost: náklady na pořízení nepřekročí v případě knihovny do 5 t. svazků 3500 šilinků.)

Pravidelná rubrika Knihovny v Evropě (v ročníku 1999 byl velký článek o českých knihovnách) je věnována veřejným knihovnám v Itálii, rubrika Literatura zase polské literatuře. Rozsáhlá info se zabývá Andersenovým dnem 2.4. Obsáhlou analýzu četby dětí turecké menšiny ve Vídni přinášejí výsledky ankety mezi tureckými dětmi a jejich rodiči a také mezi učiteli a knihovníky, kteří s těmito dětmi pracují.

Závěr čísla tvoří články i drobné zprávy o činnosti knihoven a o bohaté publikační činnosti spolku.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP