BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Byl to rekord?

Téměř čtyřiadvacet hodin trvalo Setkání od rána do rána. S podtitulem Dlouhé, předlouhé čtení a vyprávění na půdě Mahenova památníku je uspořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v sobotu - neděli 10.-11. února 2001: neformální setkání knihovníků, čtenářů, spisovatelů a všech, které spojuje láska ke knize a knihovnám, připomnělo 80. výročí založení brněnské veřejné městské knihovny dne 1.2.1921.

Vedle zahajovacího slova ředitelky KJM Libuše Nivnické - která obrátila pozornost přítomných k současnosti a budoucnosti jubilující instituce a slavnostně předala osvědčení o absolutoriu dalšího odborného vzdělávání několika pracovnicím knihovny - patřil úvod programu mahenovským tématům v podání herců Ivany Valešové a Jiřího Zacha. V dalších sériích pak převládala autorská čtení. Humorné Feje-tóny přednesl hudební skladatel Pavel Blatný, ke svým starším zápiskům se vrátila knihovnice - vedoucí velké sídlištní pobočky KJM Radka Müllerová. S neúnavným zájmem obecenstva se pochopitelně setkala zejména čtení a vzpomínání výrazných, s knihovnou spjatých spisovatelských osobností - do bílého křesílka pod lampou postupně usedli Jiří Kratochvil, František Schildberger, Ivan Kříž, Jan a Božena Trefulkovi, Marian Palla, později večer Milena Fucimanová, Zdeněk Kotrlý, básnířka dvou jazyků Ljubov Vondroušková...

Spontánní potlesk patřil divadlu - Úsměvům dřevěné Thalie s Vratislavem Schilderem, Evou Janěkovou a loutkami, pořadu brněnského hantecu v podání studia Dialog, a mladým studentským kolektivům. Dlužno dodat, že rovněž tato nejmladší uskupení přišla z kruhů knihovně blízkých: například literární okruh Petra Bukovjana se již představil v cyklu pravidelných pořadů pro veřejnost Koho mám rád v pobočce KJM na Vinohradech, a například studenti hudební vědy filozofické fakulty MU jsou zároveň knihovníky hudební knihovny KJM. Z tvůrčí dílny hudební knihovny vzešla i magická předpůlnoční "smrtná" hodinka Jana Špačka a Viktora Pantůčka s poslechem Šostakovičovy 14. symfonie a s předčítáním českých překladů veršů v ní zhudebněných. Popůlnoční vytrvalí čtenáři, posluchači a debatéři pak ještě přednášeli z Charmse, Préverta, Libora Kovala i vlastních literárních pokusů a podrželi štafetu ustavičného čtení až do bílého nedělního rána.

Během jubilejního setkání se vystřídalo tři sta autorů, čtenářů, posluchačů. Námět a realizace akce byl dílem vedoucí ústřední knihovny Zdeňky Dohnálkové a vedoucí Mahenova památníku Jany Černé.

(kjm)


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP