BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2000

Pokladna počáteční stav3462Pokladna konečný stav3941
Počáteční stav běžný účet ČSS149717Konečný stav běžný účet ČSS109800
Počáteční stav účet grant162Konečný stav účet grant2214
Termínovaný účet IPB50000Termínovaný účet IPB0
Vkladní knížka20Vkladní knížka20
Průběžná položka131Průběžná položka30000
 Vratka úroku za rok 200079
Celkem počáteční stav203491Celkem konečný stav146054
PříjmyVýdaje
Daněné příjmyVýdaje odečitatelné
prodej publikací9860nákup materiál363
pronájem a inzerce17971nájem10000
 tisk27240
pořádání akcí SKIP24300poštovné2351
 dohody o provedení práce17136
vratka daněné10000daně2204
 poplatky bance146
 vratka daněné10000
Daněné příjmy celkem62131Odečitatelné výdaje celkem69439
Nedaněné příjmyVýdaje neodečitatelné
příspěvek na zvukové nosiče23996odvod na zvukové nosiče26541
 nákup materiálu13858
úrok ČSS1295provozní režie53952
úrok IPB472cestovné23548
daň sražená IPB79zahraniční cestovné42370
 ubytování25335
příspěvky z regionů145083nájem5938
 tisk65109
dotace MK 125000poštovné8620
grant DECID79756dohody o provední práce87448
dary20000daň z dohod18330
 poplatky bance5696
vratka nedaněné příjmy (mylná platba vratka daně z r. 1999)1891příspěvky IFLA41125
 příspěvky ostatním organizacím3350
 dary769
 občerstvení4158
 odměny20654
 vratky900
Nedaněné příjmy celkem397572Výdaje neodečitatelné447701
Příjmy celkem459703Výdaje celkem517140
Hospodářský výsledek za rok 2000-57437
Základ daně-7308

Schváleno VV SKIP dne 31.1.2001


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP