BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Rozpočet hospodaření VV SKIP na rok 2001

Předpokládané příjmy rozpočet
Příjem z prodeje publikací 33 000 Kč
Předplatné Bulletinu3 000 Kč
Příjem z inzerce20 000 Kč
x Dotace MK rovné výdajům
x DECIDrovné výdajům
Valná hromada - inzerce 50 000 Kč
Členské příspěvky147 000 Kč
Poplatek za zvukové dokumenty 6 000 Kč
Úrok 1 000 Kč
Příjem od účastníků valné hromady250 000
CELKEM510 000 Kč
Předpokládané výdaje
Materiál 10 000 Kč
Provozní režie 7 000 Kč
Poplatky bance 5 000 Kč
Poplatky za zvukové nosiče 27 000 Kč
Poštovné 5 000 Kč
Tisk 36 000 Kč
Překlady 4 000 Kč
Cestovné 13 000 Kč
Diety zahraničních hostů 4 000 Kč
Dohody o provedení práce 10 000 Kč
Daň z dohod 2 000 Kč
IFLA 43 000 Kč
Příspěvky jiným organizacím 4 000 Kč
Dary a občerstvení 4 000 Kč
Odměna 23 000 Kč
x Výdaje z dotacerovné příjmům
x Výdaje DECID rovné příjmům
Výdaje účastníků valné hromady (nájem ubytování, stravování)313 000 Kč
CELKEM 510 000 Kč

Schváleno na zasedání VV SKIP 31.1.2001

Položky označené x budou doplněny v průběhu roku po obdržení dotace MK a grantu DECID.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP