BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Meziroční zasedání stálé komise IFLA pro veřejné knihovny

V Národní knihovně ČR se ve dnech 22. až 24. února 2001 konalo meziroční zasedání Stálá komise IFLA pro veřejné knihovny. Tato porada, jíž se zúčastnilo z osmnácti členů tohoto vrcholového mezinárodního orgánu veřejných knihoven celkem třináct (reprezentanti Kanady, USA, Velké Británie, Francie, Německa, Finska, Dánska, Švédska, Španělska, Norska) jistě nepatří k mezinárodním knihovnickým akcím takového rozsahu, jako bylo např. pražské zasedání LIBER v roce 1999. I přes relativně malý počet účastníků však nelze říci, že by šlo o zasedání bezvýznamné. V rámci "Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí - International Federation of library associations and institutions", jak zní v úplnosti název světové knihovnické organizace, patří totiž k členům Stálé komise zkušení a významní knihovničtí pracovníci z několika kontinentů a šestnácti zemí. Ti se tedy sešli minulý týden k jednání v Praze.

Cílem a smyslem setkání byla kontrola plnění úkolů, přijatých na předchozí výroční konferenci IFLA (v minulém roce se konala v srpnu v Jeruzalémě), projednání probíhajících a příprava nových projektů a náplně programu a "workshopů" pro konferenci příští (v srpnu 2002 se uskuteční v americkém Bostonu). Je samozřejmé, že zasedání dalo účastníkům také příležitost, aby se seznámili s výsledky knihoven v zemi, která je právě hostila.

Byly nabídnuty návštěvy Městské knihovny v Praze a sítě jejích poboček, Národní knihovny ČR, Státní technické knihovny, Knihovny Akademie věd, Knihovny Národního muzea, Strahovské knihovny. Všem knihovnám byla dána také možnost prezentovat se prostřednictvím svých propagačních materiálů. Přátelské setkání s českými knihovníky na koktejlu, pořádaném ředitelem NK ČR dr. Vojtěchem Balíkem, bylo zařazeno do programu hned prvního dne. Účastníci se tak mohli zcela neformálně setkat a pobavit s českými knihovnicemi a knihovníky.

Odborný program jednání jasně odrážel vývojové trendy rozvoje veřejných knihoven. Jednalo se o strategii využití a šíření "Guidelines for public libraries", což jsou doporučené trendy a standardy, které vyjdou tiskem v nakladatelství K. G. Saur v první polovině tohoto roku, o projektu "Celoživotní vzdělávání a veřejné knihovny" (odborný seminář pod egidou EU se bude konat k tomuto tématu počátkem dubna ve švédském Malmö), o postupu aktivit v "UNET" (jde o vzorové knihovny, vytvářené UNESCO v duchu Manifestu veřejných knihoven), o projektu, který se týká počítačové gramotnosti a obsahuje dotazník, který má zjistit připravenost veřejných knihoven v tomto směru včetně internetu, o problematice autorských práv a licencování, o výsledcích "Africké knihovnické strategie" ...

Zadostiučiněním pro organizátory (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR), kteří věnovali přípravě velkou péči, byla naprostá spokojenost všech účastníků s organizací a průběhem jednání a s pobytem v Praze vůbec. Příjemné bylo i poznání, že v mnoha směrech dosahují české veřejné knihovny světových parametrů a že si získaly obdiv a uznání našich profesních kolegyň a kolegů.

Jarmila Burgetová, členka Stálé komise IFLA pro veřejné knihovny


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP