BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ústředních orgánů

8. zasedání Výkonného výboru SKIP se konalo v Národní knihovně 20.11.2000. Zabývalo se legislativními otázkami dotýkajícími se knihoven (autorský zákon, knihovnický zákon, zákon o ochraně osobních údajů), ale především: VV svolal na dny 21.-23. června 2001 do Brna prvou valnou hromadu SKIP (chcete-li IV. sjezd) a pověřil předsednictvo VV a regionální výbor SKIP Jižní Morava, aby začaly valnou hromadu intenzívně připravovat. Dále se hodnotil úspěšný průběh Týdne knihoven - ten příští v roce 2001 proběhne 8.-14.10. a bude zahájen happeningem v Českém Krumlově 6.-7.10. Prezentací SKIP před světovým knihovnictvím bude zasedání sekce veřejných knihoven IFLA v Praze v únoru 2001, které připravuje zahraniční komise SKIP.

9. zasedání VV SKIP bylo výjezdní, konalo se v Domažlicích 30.1.-1.2.2001 a bylo spojeno s odborným seminářem Dnešek a zítřek českých knihoven. Seminář byl mj. zaměřen na palčivou situaci v plnění (nebo eventuálně neplnění) regionálních funkcí knihoven (viz na jiném místě) a na výsledek průzkumu informačních potřeb v malých sídlech. Jednání VV s přebohatým programem se zaměřilo především na přípravu valné hromady, do jejíhož zahájení v té době už chybělo jen necelých pět měsíců. Byl připravován program i organizační zabezpečení valné hromady. VV dále schválil hospodaření VV za rok 2000 a rozpočet VV na rok 2001. Zasedání se konalo v budově městského úřadu a Country večer v budově městské knihovny (viz obr.). Účastníky semináře přijal 30.1. starosta Domažlic. Organizačně zabezpečil průběh celé akce kolektiv pracovnic domažlické knihovny pod vedením ředitelky J. Čechové.

22. zasedání předsednictva VV SKIP 18.1.2001 - a tedy první v novém století - projednávalo především organizaci valné hromady. Tradičně byla na programu legislativa dotýkající se knihoven a také příprava nové smlouvy mezi SKIP a NK. Většina času byla věnována zajištění zasedání VV SKIP v Domažlicích.

23. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo už 15. února. Blížící se valná hromada si vynucuje řadu rozhodnutí, proto se zkracují intervaly mezi předsednictvy. Dále byla na programu znovu situace kol financování regionálních funkcí knihoven a kol návrhu knihovního zákona, ediční otázky a zahraniční styky, zejména příprava zasedání stálé komise IFLA pro veřejné knihovny v Praze.

24. zasedání předsednictva VV SKIP 1.3. jednalo především o udělování knihovnické ceny a o organizaci a programu červnové valné hromady.

Ediční komise se zabývala zejména přípravou 10. ročníku Bulletinu SKIP a doplnění členů do komise. Dále bylo na programu zvláštní číslo Bulletinu, věnované knihovnictví v zahraničí. Zvláštní číslo 2001 bude věnováno Slovinskému knihovnictví, autorem bude pan Bahor, předseda spolku slovinských knihovníků. Pro rok 2002 přichází v úvahu maďarské knihovnictví a stále čeká slovenské knihovnictví.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP