BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PARLAMENTNÍ KNIHOVNA

která jako jediná v Evropě ve svém projektu Digitální knihovna zpřístupňuje těsnopisecké zprávy od roku 1861 do dnešního dne v PLNÉM TEXTU v jednom velice snadno využitelném celku. (Jiné evropské parlamenty takto nabízejí texty maximálně za posledních deset patnáct let.)


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP