BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

které 28.2. v komerční příloze "hn internet" informují o aktivitách knihoven v Březnu - měsíci Internetu. 103 knihoven v 91 městech od Berouna po Žlutice se zapojily do této akce. (Ale knihoven s Internetem je už přes 500!!) Řada článků v této příloze informuje o zajímavých aktivitách knihoven. Uvedená komerční příloha byla pro knihovny zdarma na vyžádání v Národní knihovně.

* * *

Hospodářské noviny 23.2.2001 - z rozhovoru s ministrem Karlem Březinou:

Kolik máme knihoven? Počítá se s tím, že každou vybavíte internetem?
Projekt je tříletý a během této doby by mělo dojít k tomu, že každá z 6000 knihoven bude připojena na internet. Byli bychom rádi, aby z knihoven - vedle dalších míst - občané měli přístup do informačního systému veřejné správy, respektive aby se staly kontaktním místem s touto správou. Každý občan by měl možnost získat tam informace o činnosti veřejné správy. Třetí fází bude, že by z tohoto místa mohli odesílat dokumenty ve styku se státní správou.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP