BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

Dne 26. března přijala vláda usnesení k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit. Z usnesení vyplývá, že městské knihovny v okresních městech obdrží v letošním roce na zajištění výkonu regionálních funkcí částku 25 mil. Kč, což je zhruba na úrovni roku 2000. Složitým problémem bude, jak se částka rozdělí.

V roce 2002 by částka na zajištění RF měla být navýšena o 92 mil. Kč pro všechny kraje. Usnesení také rozhodlo o převodu okresních knihoven Karlovy Vary, Pardubice, Havlíčkův Brod a Zlín na kraje. Text návrhu usnesení a důvodové zprávy najdete na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/RegFce.thm.

Doporučujeme všem veřejným knihovnám k přečtení. Upozorňujeme, že zatím není k dispozici definitivní text vládního usnesení, které může být trochu jiné. Získání finančních prostředků je velký úspěch, který byl dosažen díky dobré spolupráci SKIP, NK ČR s řediteli knihoven v okresních městech a ministerstvem kultury, zejména pak s Mgr. Koubovou. Všem, kteří dávali podklady, lobbovali a spolupracovali patří velký dík. Dík také patří kolegyni L. Zemánkové, která dávala dohromady podklady z knihoven. Těm, kteří stáli trochu mimo, může být toto usnesení vlády příkladem, že se spolupráce vyplatí.

Vít Richter,1.3.2001


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP