BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ÚVODNÍK

Jubilejní desátý ročník Bulletinu SKIP končí. Úvodník nemohu psát tentokrát s takovým optimismem jako ty předcházející. Proč? Vždyť jsme o sobě dali znovu výrazně vědět - v Týdnu knihoven - po celé republice a otevřela se za velkého zájmu veřejnosti po náročných rekonstrukcích řada dalších velkých i malých knihoven, při čemž řada dalších rekonstrukcí probíhá nebo se připravuje. Přečtěte si, jak knihovníci sršeli nápady a jak tisíce čtenářů vychutnávají staronové knihovny.

Ale: ministerstvo školství nenašlo vůli a finanční prostředky - v rozporu s vládním usnesením - na projekt Národní technické knihovny a v obdobné patové situaci je i rekonstrukce Klementina pro Národní knihovnu. A VISK? Místo původních 120 mil. Kč pro rok 2002 snad 65 miliónů. A přece jen: na základě výsledků právě probíhajícího průzkumu stavu připojení knihoven na internet by měla firma Český mobil naplnit svůj smluvní závazek podpory napojení knihoven na internet.

Knihovníkům nikdy nic nespadlo zadarmo do klína. Stále bude záležet především na výsledcích naší činnosti. Takže Bulletin SKIP vzkazuje: už za necelé tři měsíce začíná Březen - měsíc internetu.

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP