BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

Odborná stáž v Univerzitní knihovně Regensburg (http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ )- Úvod cestovní zprávy P. Šedinové

Měsíc v Univerzitní knihovně Regensburg jsem mohla strávit díky spolupráci SKIP s největším německým knihovnickým spolkem Bibliothek & Information International. Možnost poznal a zapojit se do práce knihovníků v jedné z nejvyspělejších zemí Evropy je výbornou zkušeností a inspirací pro každého zapáleného knihovníka.

Cílem mého pobytu bylo získat komplexní představu o fungování Univerzitní knihovny v Regensburgu a blíže se seznámit s používanými elektronickými informačními zdroji a službami.

Moje pracovní náplň se odvíjela od toho, která oddělení knihovny jsem chtěla vidět v činnosti, do kterých jsem se chtěla se svou troškou do mlýna zapojit a na jak dlouho. Během měsíce jsem tímto způsobem prošla všemi základními knihovnickými činnostmi.

P. Šedinová

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP