BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

HISTORIA MAGISTRA

Foto 4Parlament a tisk 1848 - 1913
(Výstava z fondů Parlamentní knihovny České republiky)

Na výstavě, která musela být pro velký úspěch mezi poslanci a novináři prodloužena do 11. 11. 2001 (instalována byla 20. 10. 2001 a slavnostní vernisáž za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause a několika desítek knihovníků z celé republiky proběhla 29. 10. 2001 v 15.00), se spolu s Parlamentní knihovnou a tradičně spolupracující Knihovnou Národního muzea tentokráte spoluautorsky podílel i Ústav českých dějin Filosofické fakulty UK.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP