BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Absolventské práce studentů Vyšší odborné školy informačních studií ve školním roce 2000/2001

 • Baranayová, Irena: Analýza vstupního formuláře českého systému PRTR
 • Bartošová, Lenka: Tezaurus pro knihovnu Statistického úřadu
 • Bauerová, Daniela: Patenty a užitné vzory jako instituty průmyslového
 • vlastnictví, databáze patentových informace
 • Bisová, Lucie: Normy - speciální informační prameny
 • Boučková, Lenka: Automatizovaný knihovnický systém KP-Win: specifikace systému
 • Černá, Magdaléna: Distanční vzdělávání
 • Durecová, Kateřina: Zpřístupnění informačních zdrojů zrakově postiženým a nevidomým osobám
 • Dvořák, Jan: Systémová analýza a projekt automatizace informačních procesů hudební knihovny Studia Fontana - Fontana Music Library
 • Hlaváčová, Jana: Využití Internetu pro podporu dodržování lidských práv
 • Hudousková, Jana: Akvizice odborných časopisů
 • Janovská, Lucie: Autorské právo z hlediska nakladatelské praxe
 • Jilečková, Markéta: Akvizice a profil fondu Ústřední statistické knihovny
 • Josková, Marcela: Zámecké knihovny
 • Kalendová, Markéta: Prezentace Státního okresního archivu Benešov na Internetu
 • Kantová, Helena: Speciální dokumenty v Archivu a programových dokumentech České televize
 • Kocevová, Eva: Projekt výzkumu trhu se zaměřením na agenturní výzkum trhu a vyhledávání obchodních partnerů
 • Kohoutová, Vendula: Souborné katalogy - charakteristika a srovnání situace v ČR a SRN
 • Kotyzová, Zuzana: Hudebniny - informační zdroje pro jejich získávání
 • Kubíčková, Eva: Prezentace filmového klubu na Internetu
 • Kühnelová, Petra: Počítačová kriminalita
 • Martínková, Petra: Katalog elektronických zdrojů Akademie věd České republiky a jeho přínos uživatelům
 • Měchurová, Jiřina: Zdroje informací pro obor chemie
 • Mejstříková, Alena: Informační zdroje o Světové bance
 • Mulač, Michal: Tezaurus technické knihovny Škoda Auto a.s.
 • Neubertová, Lucie: Zdrojový tezaurus knihovny Archivu hlavního města Prahy
 • Půbalová, Zuzana: Elektronická multifunkcionální knihovna
 • Říhová, Jana: Studie využívání fondu Městské knihovny v Praze
 • Stehlíková, Jana: Knihovny pro zrakově postižené a nevidomé osoby v ČR
 • Svatoňová, Kateřina: Informační služby Studijní knihovny České televize - projekt
 • Šupová, Šárka: EDI komunikace a možnosti jejího využití v obchodní firmě PandG
 • Tomešová, Irena: Případová studie propagace a konkrétní marketingová činnost nakladatelství Grada Publishing
 • Vrbová, Vladěna: Marketing informačních služeb Ústřední knihovny Českého statistického úřadu
 • Žufníčková, Petra: Zdroje primární drogové prevence na Internetu

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP