BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Seč ze zadní lavice 2001

(Od našeho zvláštního zpravodaje pro speciální společenské situace)

Opět jsme byli na Seči na konferenci Knihovny současnosti. Přátelé se setkávali, kolegové diskutovali, organisátoři neslyšně a neviditelně řídili konferenci k vytýčenému optimu. Byla středa, den práce v sekcích, vše šlo hladce, inteligentně a cílevědomě. Inu konference byla již v těchto zdech podeváté.

V sekci věnované regionálním funkcím byla již od počátku napjatá atmosféra, umocňovaná, na rozdíl od loňské zimy, vedrem, vydýchaným vzduchem a příslovečnou knihovnickou nedočkavostí. Mnoho bylo vysloveno, na mnohé se čekalo a několik kolegů se oživovalo přenesenou kávou, či minerálkou.

Vzpomněl jsem si na loňskou Seč a zjistil, že nemohu nepokračovat ve svých výzkumech. Ve věci účesů je mezi námi jasno. Mnoho připomínek nebylo. Pouze jednu mohu akceptovat. Kolegyně z nejmenovaného města tvrdila, že její vlasy stočené do drdolu sahají až na konec zad. Věřím, nekomentuji.

Do čeho se však knihovnice a knihovníci oblékají. To byl úkol pro další den. Pánové měli na sobě saka a vázanky, bez výjimky. Někteří dokonce tmavé obleky a byl zaznamenán jeden motýlek. Většinou převládala jemná kára a tvídy.

Dámy byly oblečeny s vybraným vkusem a všem knihovnicím vrozenou elegancí. Byla patrna celá řada kostýmků v barvách spíše světlých a halenky. Byl zaznamenám úbytek roláků. S nastávající a zvyšující se hustotu ovzduší, kdy dámy i pánové odkládali saka a kabátky, byla patrna trička jemných světlých barev a pánské košile vesměs s krátkými rukávy. Vázanky byly nejrůznějších barev i vzorů, převládala však modrá. Je potěšitelným zjištěním, že nebyl zaznamenán ani jeden vytahaný svetr manifestující odcizenou existencialismu holdující duši.
Na druhé straně je třeba vyjádřit politování nad panujícím počasím. Teplé počasí totiž mohlo ve věci odívání knihovnic a knihovníků odhalit mnohem více.

Miloš Qapil

 


Z bývalého DBI dostala redakce recenzní exemplář publikace Austausch - Teilhabe - Erfahrung o činnosti Bibliothekarische Auslandstelle, oddělení DBI, známého mnoha českým knihovníkům. Má-li někdo zájem o tuto publikaci, obraťte se na redakci.

 


Na webových stránkách knihovny Uměleckoprůmyslového muzea v Praze http://www.knihovna.upm.cz byla zřízena stránka Muzejním knihovnám a pro pracovníky knihoven muzeí a galerií byla zřízena elektronická konference KOMIG.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP